byznys v podání zakladatelky globair jany procházkové: dobrodružství, ne boj o přežití

Jej hlavn byznys je pro bn klienty, kte let sTAP Portugal do Lisabonu, sAir Canada doToronta nebo sAegean Airlines do Atn, takka neviditeln. Vechny tyto leteck spolenosti plus dalch sedm pitom firma Jany Prochzkov zastupuje nejen vesku, ale ivdalch zemch stedn Evropy.

“Nabzme sluby leteckm spolenostem ajedn globln psobc pjovn aut, kter si tu nechtj otevrat vlastn kancel. Potebuj ale nkoho, kdo zn dobe trh akdo bude kdispozici cestovnm kancelm aagenturm, kter prodvaj jejich letenky,” vysvtluje Jana Prochzkov.

Poledn nabdku prask restaurace Portfolio, kde jsme se rozhodly poobdvat, prot sradostnm oekvnm pravidelnho hosta, kter v, co ho ek. Zmenu vybr filet zvlkoue speenmi brambory, lilkem, kapary, nskm zelm pak choi aomkou zmanga amarakuji. “Mm rda na obd nco lehho, ostatn obvykle si pes poledne zajdu jen nkam na polvku.” Nakonec se pro pedkrm vpodob polvky rozhodneme ob, j vak zvolm jako hlavn chod jehn kotletky, doplnn konfitovanou plec, lilkem akuskusem vkoenn omce.

Pracovn obd s Janou Prochzkovou

Vrestauraci tsn po poledn pice ubv host, ale ikdyby bylo plno, stsnn se tady lovk ctit nebude. Stoly jsou vdostaten vzdlenosti. “Chodm sem na obd sobchodnmi partnery. Lb se mi, e se tady na rozdl od jinch podnik, kde je patn akustika nebo moc velk ruch, dobe slyme. Navc oceuji vybalancovan pomr cena/vkon azajmavou nabdku vn.”

Vcestovnm ruchu podnik Jana Prochzkov u pes ptadvacet let. Zaala hned po revoluci. Jet zastarho reimu pracovala jako prvodkyn poPraze adky tomu mla kontakty na lidi zJin Koreje, Thajska nebo Hongkongu. Prv pro n hned v90.letech zaala zaizovat pobyty vesku. asto to byli obchodnci snejrznjm sortimentem, kte uns hledali nov pleitosti.


◼ Podnik oteven zhruba ped rokem vLannov palci na rohu praskch ulic Hybernsk a Havlkova se vyznauje velmi decentn pojatm interirem.

◼ Pzem isutern restaurace jsou hodn lenit, vt prostory snkolika stoly stdaj men zkout pro dva nebo i pt host.

◼ Poledn menu o pti hlavnch chodech je vnabdce cel tden. Najdete v n pokrmy zmasa vetn ryb, ale i ty vegetarinsk.

“Kdy jsem se snimi sela ped odjezdem, asto si stovali, e nikoho vhodnho pro sv podnikn nenali. Apesvdovali m, abych se snimi pustila do byznysu,” vzpomn ena sjiskrnma oima aenergi vkadm gestu. “Dlouho jsem odmtala, a mi jeden klient nabdl dva kontejnery hraek, za kter mu kdosi nezaplatil akter uvzly vPolsku. Nechala jsem se pesvdit ajela pro n stm, e se je njak pokusm prodat.” Povedlo se to u bhem dvou tdn aJana Prochzkov zaala dovet hraky ve velkm.Pozdji se jej spolenost dokonce stala vhradnm distributorem hraek znaky Mattel. Postupn ale pibvala konkurence, zpsnila se pravidla importu aobchodn etzce si zaaly zbo nakupovat samy. Ped devti lety proto podnikatelka zcela pesmrovala sv sly do firmy Globair, zaloen u vroce 1995.

Do naeho vyprvn vstupuje nk. Pinese dva hlubok tale stmavm nokem posypanm bylinkami uprosted. Chvilku na tal ped sebou nechpav hledm, ne mi dojde, e knedlek bude zalit cibulovou polvkou. Nalehan krm je famzn, jeho jemnou, a terickou chu uzemuje noek zkonfitovan hovz ohky. Ob jsme navsost spokojen.

Hlavn nezahoknout

Zastupovn leteckch spolenost je ponkud specifick obor. “m lpe ho dlte am vc letenek prodte, tm sp hroz, e si aerolinky otevou svoji vlastn poboku,” k ssmvem Jana Prochzkov, pestoe prv to se jej spolenosti ped pr lety stalo.

Emirates Airlines, kter firma Globair zastupovala u od roku 1997, si ped sedmi lety otevely vPraze vlastn kancel. “Pracovali jsme pro n vdob, kdy je tady jet nikdo neznal, ale rychle rostly. Kdy snmi rozvzaly smlouvu, ze dne na den jsme pili odv tetiny treb. Stla jsem ped rozhodnutm, jestli firmu zavu, nebo se pokusm ji vzksit. Nakonec trvalo dva roky, ne se podailo ztrtu vykompenzovat− nali jsme nov klienty izpsob, kde ajak uetit,” vyprv podnikatelka stm, e takov vci se prost stvaj.

Rda rozjdm nov podniky. Dodv mi to energii. Beru to jako vzvu − bav m uit se nov vci.

Byznys vjejm podn je vbec sp jedno velk dobrodrustv ne boj opeit. Rda rozjd nov podniky. “Dodv mi to energii. Beru to jako vzvu −bav m, e se um nov vci,” poznamenv mimo jin coby majitelka butiku Dun 3 vcentru Prahy.

“Myslela jsem si, e mda bude pouh konek, ale zjistila jsem, e je to tvrd byznys se spoustou nepedvdatelnch faktor vetn teba poas. Nikdy nevte, kolik se eho prod ajak zareaguj zkaznice.” Butik pr otevela pro “pracujc eny”, jako je ona sama, jimi mysl manaerky na vych pozicch, kter se chtj zajmav oblkat, ale nepjdou si koupit kabelku do Pask za 60tisc, protoe znaj cenu penz.

Ptm se, co je podle n na podnikn nejt잚. Na chvilku se zamysl. “Nejhor pro m asi vdycky bylo, kdy nkdo zklamal moji dvru, a u to byl zamstnanec, spolenk, nebo obchodn partner. Pak je hrozn tk nezahoknout vi vem ostatnm. Natst se mi ale vdycky podailo penst se pes to. Bez optimismu nejde podnikat.”

zápisky protivného hosta: čestr čekají poslední dny. své hosty se ambiente chystá o masopustu řádně

Diety ani psty se Gourmetgurua moc netkaj. Hod spojench s rznmi oslavami se naopak astn moc rd. Ve zvltn oblib m masopust – nkolikatdenn obdob, kter vrchol Tunm tvrtkem, jen letos pipadl na 23. nora.Bhem masopustu se odehrvaj velk hostiny, tanen zbavy a tak zabijaky. Tradic v tomto duchu se ke Gourmetguruov radosti dr nkter restaurace, kter se chystaj sv hosty na Tun tvrtek podn vykrmit.

Dvojit porce masaa tuplovan panky za stejnou cenu nabdnou ve vech Loklech Ambiente. Pozadu nezstanou ani restaurace tto skupiny – i tady se chyst takzvan Tuk. Gourmetguru plnuje zajt do podniku Nae maso, kde by ml po uveden hesla z Facebooku restaurace dostat na uvtanou rolovan bek v housce. V Brasileiru ve Slovanskm dom se zase budou podvat jeltka, tatark i hus kvarky.Na konec si vak Gourmetguru nechv modern jdelnu estr. Masopustn hodovn je toti jedna z poslednch monost, jak ochutnat zdej eskou klasiku. Podnik kvli rekonstrukci sousedn budovy Sttn opery 28. nora doasn zavr. Jak dlouho bude trvat, ne zase oteve, zatm jasn nen. Gourmetguru se ale informoval, e Ambiente pipravuje novou restauraci zamenou na esk maso.

Po masopustnm hodovn podle tradicensleduje tyicetidenn pst. e by Gourmetguru tak chvli “strdal”? Teba mu po tak vydatnch hodech nic jinho nezbyde.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

zápisky protivného hosta: nový rum diplomático je "vznešený muž z venezuely"

Gourmetguru nepopr, e esk tradice maj sv kouzlo, co se vak te rumu, shne radji po tom zaocenskm. Venezuelsk znaka Diplomtico, jej rumy jsou proslul po celm svt, pipravila novinku – tmav rum Diplomtico Mantuano vyroben v Distillerii Unidas. Mantuano, co m v pekladu znamenat “mstn vzneen mu”, se vyrb z melasy, cukrov ttiny a medu a prochz trojitou destilac. Zraje osm let: nejprve v sudech z americkho blho dubu, nsledn v sudech po bourbonu a sladov whisky.Gourmetgurua pjemn pekvapilo, e aroma rum zddil po suenm ovoci a chu po vanilkovch luscch. Na etiket se stejn jako v ppad jeho pedchdc zabydlel venezuelsk aristokrat Don Juancho – cestovatel a velk rumov odbornk.

Mantuano koupte v prask designov prodejn Warehouse#1, jedna lahev vyjde na 630 korun. Stejn jako vechny ostatn rumy Diplomtico i Mantuano v esku distribuuje spolenost Ultra Premium Brands, kter rovn organizuje esk kolo barmansk soute Diplomtico World Tournament. Letonm vtzem se stal Vclav Jahn z praskho koktejlovho baru v kubnskm styluLa Casa dela Havana vieja.Diplomtico Mantuano

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

zápisky protivného hosta: zdravá zmrzlina? creme de la creme chystá pochoutku slazenou jen ovocnými

Zmrzlinstv Creme de la Cremekreativnho majitele Jana Hochsteigera v prask Husov ulici spn funguje u tm dva roky. Gourmetguru si tu as od asu dopv emeslnou zmrzlinu, tedy domc, bez chemickch psad, nasladko i naslano. Na podzim a v zim si tu velmi oblbil slanou aradovou zmrzlinu s pistciovm posypem a dezert z okoldov zmrzliny s pepem a pomerani.Gourmetguru vyzvdal, jak novinky inovativn majitel Creme de la Cremepipravuje pro letoek. Bude jich pr nkolik –Hochsteiger, kter na podzim sbral zkuenosti v italsk zmrzlinsk manufaktue Carpigiani, v roce 2017 pedstav nov druhy veganskch neovocnch zmrzlin. Tmi se proslavil v minulm roce – “smetanov” zmrzliny pipraven bez vajec a bez mlka z pult mizely velmi rychle. Nejvce se vak Gourmetguru t na zmrzlinu, kter bude slazen jen prodnmi ovocnmi cukry a bude pr vrazn mn sladk a tun, ne je u zmrzlin obvykl. Takovou pochoutku si nech lbit.

“Pan Zmrzlinka”, jak majiteli Janu Hochsteigerovi pezdvaj zkaznci, vyml nov kornoutkov i dezertn zmrzlinov variace po cel rok. Jeho gelaterie Creme de la Creme Gourmetgurua zaujala, kdy se v roce 2016 stala vtzem soute praskho Ice Cream Festivalu. Porazila konkurenci z eska, Slovenska a Polska. Hochsteigerovu sladkou a sladko-slanou zmrzlinu si dte tak ve pikovch praskch restauracch, napklad ze st Ambiente (Pizza Nuova, Pasta Fresca, Eska, Caf Savoy) nebo v Buddha Baru, Asian Templu i La Casa Argentina.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

zápisky protivného hosta: provensálské jaro do bellevue přivolá michelinský šéfkuchař

Jen nkolik tdn pot, co se v prask restauraci Bellevue usadil nov fkucha Marek da, ek podnik dal velk udlost: Gourmetguru zjistil, e na Smetanovo nbe m gastrohvzda z Francie, z levandulovho regionu Provence.

Restaurace Bellevue si zakld nasledovn trend vgastronomii aasto pichz se specilnmi menu anejrznjmi lkadly.fkucha Sbastien Sanjou si sem od 21. do 25. nora odsko ze sv michelinsk restauraceLe Relais des Moines, kterou vede spolen smanelkou Geraldine. Podnik provozuje ve zrekonstruovan kamenn stodole z 16. stolet, kde kdysi pebvali mnii a dodnes m neobyejnou atmosfru.Trochu francouzskch gastronomickch trend te Sanjou vnese mezi esk speciality do Bellevue, podniku, kter v aktulnm ebku nejlepch restaurac vesku podle tzv. Maurerova vbru zaujm tet msto.Gourmetguru se t, e ochutn degustan menu: provenslskou zelenou oku, mule, kachn jtra, humra, slepici i okoldov koule.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz. GourmetgurunaTwitteru@GourmetguruHN

exotické zimní novinky v salaterii ugo: grilovaný losos nebo kuře s mangem

Rychl, ale souasn pestr a zdrav. Prv na tuto filozofii vsadil mdn etzec srychlm oberstvenm Ugo,


1. Re s kuecm masem, aradovou omkou a grilovanou zeleninou

139 korun

jarvis_58a423a9498ec909013f3326.jpeg

2. Grilovan losos se saltem z oky, grantovho jablka a estragonu, zlivka z podmsl

159 korun

jarvis_58a423a9498ec909013f332a.jpeg

3. Salt se zauzenm kuetem a ementlem s lskovmi oechy, jablky, jemnou hoinou zlivkou a alotkou

139 korun

jarvis_58a423a9498ec909013f332e.jpeg

jeho salaterie u funguj vad velkch eskch mst.Polvka, salt, rychl jdlo nebo drink zerstvho ovoce i zeleniny. Fastfoodov etzec Ugo sz na rychl a zdrav oberstven, kter je mon vyzkouet u na mnoha mstech vPraze, Brn, Ostrav i Hradci Krlov. Nabdka se navc promuje podle sezony, take teba vzim fr tepl jdla, zatmco vlt zkaznci vyhledvaj erstv salty.

Bann schia semnky

Za pklad jsme si vzali pomrn frekventovanou poboku vnkupn galerii Myslbek, kde bv vdob obda obvykle plno. Oblbenou polokou zimn nabdky je lehce pliv drink zmanga, mandarinek, medu a chilli, ktermu zdatn konkuruje mango s kardamomem i bann spomeranem a mdnmi chia semnky. Zimn novinkou jsou tak tepl jdla sorientlnm ndechem, teba grilovan zelenina skuecm masem, r a aradovou omkou zjemnnou kokosovm mlkem nebo re skuecm masem, mandarinkou, apkem a kari. To dopluje duo zimnch salt, tedy thajsk salt skousky grilovanho kuecho masa, chilli, mangem a aradovou omkou nebo salt speenm lososem, okou, estragonem, grantovm jablkem a dresinkem zpodmsl.

Vegansk zmrzlina

Stlic je naopak salt se zauzenm kuetem a ementlem, kter je doplnn lskovmi oechy a podvn shoicovou zlivkou. Zimn nabdka potrv a do poloviny bezna, kdy ji vystd nov jarn menu. Vleton velmi studen zim host ocen tak polvky, kter se pravideln obmuj vrmci denn a pak tak tdenn nabdky. Vdruh polovin nora se mohou zkaznci tit na vydatnou mrkvovou polvku se zzvorem i ivotabudi vpodob epnho krmu. Od jara pak vce pofr zase vegansk zmrzlina.

Podvejte se, jak v salaterii UGO pipravuj zdrav smoothie s ananasem a mtou:

Vitamnov bomba. Recept na lahodn a zdrav smoothie s ananasem a mtou

Zkuste si namchat oblben smoothie npoj ze salaterie UGO. Jan Vinklt nm ukzal, jak smoothie s ananasem a mtou udlat.


Mezi nejoblbenj stlice pat smoothie zborvek, malin, jahod a ananasu i zjahod, mty, limetky a jablka.


Salaterie Ugo

Nkupn galerie Myslbek
Ovocn trh 8
Praha 1
www.ugo.cz

losos se dá připravit stokrát jinak: zkuste ho netradičně s červeným vínem

Mlokter ryba je tak univerzln jako prv losos. Amlokter je dnes itak dostupn. Chlazen losos vdobr kvalit azarozumnou cenu se dnes d sehnat ivad supermarket. Jen pozor− nejhor ryby jsou ty veslev!

Pravda je, e pokud je maso u balen, nelze zjistit, jak von. Ale vedle kontroly dat adaj opvodu je to icelkov vzhled, kter nejvc vypov ojeho erstvosti. Dleit je sv, rov barva, maso mus bt ist ahlavn pevn− aby kladlo mrn odpor abylo prun. Neml by vnm zstvat pozkouce tlakem dlek.Vppad, e mme jistotu, e byla ryba vylovena ped pr dny asprvn uskladnna, meme si dovolit ikonzumaci zasyrova. Teba jako sushi, carpaccio nebo tatark strochou cibulky, oleje, citronu, bylinek, avokda… Fantazii se opt meze nekladou, pesto plat, radji mn ne moc, abychom nepili oasnou chu samotn erstv deliktn ryby.


Glace ademi-glace

jarvis_58a5a54a498e6405add4e1d3.jpeg

◼ Zatmco glace (glejs) pedstavuje siln zredukovan tmav vvar (nejastji kuec, hovz i telec), kter m vefinle sirupovitou konzistenci, demi-glace je dal “fz” ajednou zezkladnch omek nezbytnch vkad profesionln kuchyni.

◼ Zkladem je opt tmav vvar, knmu pidme vestejnm pomru sauce espagnole (omka pipraven zorestovan mrkve, apkatho celeru, cibule, rajatovho protlaku, jky, koen avvaru).

◼ Vvar asauce espagnole opt siln redukujeme, amme lahodn, leskl demi-glace. Jak uglace, tak udemi-glace postupn vyvame 85–90procent vody.

◼ Vychladl omky pak meme nalt naplech, naporcovat askladovat vlednici i vmrazku kdalmu pouit.

Surf and turf

Tento princip plat ivppad tepeln pravy. Lososa pipravujeme rychle aetrn− vpe, nagrilu, pnvi nebo vtroub. dn propkn, ale stejn jako ukvalitnho steaku, vjdru by mlo bt maso dobe proht, ale ne vysuen, ryba by mla bt avnat avln. Kdokonalosti sta petka soli, bylinek, dobr olej i mslo.

Protoe hledn novch kombinac je vzruujc tvr prostor amaso lososa velmi vdn surovina, daj se tu objevovat zajmav chuov souzvuky. Napklad ped pr lety svt zachvtila vlna pokrm snzvem surf and turf. Pod tmto slovnm spojenm se skrvaj netradin, pitom velmi lahodn jdla propojujc to nejlep zmoe izezem. Typickm pkladem jsou jemn steaky smulemi, krevetami i humm masem, masov pzy splody moe nebo rybami, foie gras ssticemi… e maso aryba nepat najeden tal? Pedsudek. Stejn jako to, e klososu nepat erven vno. Ostatn mete posoudit sami.

Losos sglaz zervenho vna aslaninovou strouhankou

Pekvapiv azajmav kombinace lososa vespojen servenm vnem aslaninou je ideln pro chladn dny. fkucha Hergetovy cihelny Vojtch Vclavk jej vrmci zimnho menu podv sbramborovo-paitkovou ka apentem.

Co budeme potebovat (4 porce)

4 ks filetu (cca 4x 150 g) lososa bez ke,
sl acukr,
olej nasmaen.

Glaz:

700 ml ervenho vna,
stejn mnostv kuecho vvaru,
30 gmsla,
1alotku,
1esnek,
sntku tyminu,
20 g cukru,
sl,
citron.

Slaninov strouhanka:

200 gslaniny,
50 gPanko strouhanky,
kru nastrouhanou zjednoho citronu.

Bramborovo-paitkov pyr:

700 gbrambor,
70 gmsla,
200 mlmlka,
100 gpaitky.

Salt:

listy pentu,
olej,
sl,
citron

Postup

Filtka bez ke nalome vmixu cukru asoli vpomru 50 : 50 na30 minut, oplchneme pod studenou vodou aosume. Opeeme zprudka narozplen pnvi adopeeme vtroub napoadovan stupe propeen. Naglaz si pipravme kuec vvar, kter zredukujeme nasirupovou konzistenci apecedme pes jemn stko. Cukr zkaramelizujeme azalijeme ervenm vnem, pidme pokrjenou alotku, esnek, tymin, nechme 20minut provait, pecedme apak zredukujeme opt dosirupov konzistence podobn medu. Smchme ob redukce, pidme erstv mslo adochutme cukrem, sol acitronem. Dle si vezmeme slaninu, kterou vyprame nasuch pnvi dokupava anechme vystydnout. Panko strouhanku nasucho opeeme dozlatova, ped koncem pidme trochu vypeenho tuku zeslaniny pro dochucen. Vychladlou slaninu rozmixujeme naprach asmchme sopeenou strouhankou anastrouhanou citronovou krou. Mlko spaitkou rozmixujeme, pecedme, ohejeme apouijeme msto klasickho mlka pi pprav bramborov kae, kterou zjemnme lc msla adochutme sol. Natal servrujeme nejdv pyr apentov listy, kter jsme ochutili olejem, sol acitronem, pes n polome filet lososa, kter pelijeme glaz aposypeme strouhankou. Meme ozdobit jak pentovmi listy, tak erstvou paitkou.

divoký kohout: víno surové chuti, které rostlo i zrálo nespoutaně

Zaplatili jsme et anezapomnli se zmnit, e nm moc chutnalo. Jdlo ivno. nk ssmvem odeel, obratem se vak ustolu objevil jeho kolega. Vruce drel dva ubrousky adv vidliky. “Mu vs jet chvli zdret?” Pekvapilo ns to. Ale pro ne? Zbrnnsk vinotky Kohout navn se nm stejn moc nechtlo.

Mu vysvtlil, e vkuchyni “tak trochu blbnou” ae vymysleli nov tatarek azajmal by je n nzor. Stlo to zato! Voav nakrban hovz bylo natali elegantn prezentovan seelatinou zkohoutho vvaru, skrutony aposypan nastrouhanm syrovm kvtkem. Deliktn, ahlavn zajmav!To sam se d ct ovn, kter jsme ochutnali amli jsme ho jet pr douk vesklenkch. Pvodn Cuve Oldschool 2011, dnes obrandovan jmnem podniku, tedy Kohout navn. Vzniklo vmalm vinastv Krsn hora veStarm Poddvorov. Aby serizn vno, je to zrove takov vinask anekdota. Kter se (chce se ct bohuel) u nebude opakovat. Nco jako dosud nepopsan, neoekvan kometa. Me inemus zazit, ale proltne oblohou au se nevrt.

Jedn se osklize zestarho, vzpt vykluenho vinohradu. Vno tu rostlo izrlo divoce, celkem pr a 40 odrd, ada znich mlo znmch adnes u vEU “zakzanch”. Namtkou− krom Veltlnskho zelenho i Ryzlinku vlaskho− taky teba Chorvat, Portugal ed, Portugal bl nebo Ulechtil bl.

Barvu m zelen slmy, aroma ostr atiplav. Pipomnlo mi kaprad alopuch, kdy jsem si vnich jako mal holka hrla. Chu byla nespoutan, surov, snznaky trnek nebo ebku, taky nezralho angretu aspodtny brusinek amandarinek. Ale tohle voav ovoce jen vnznacch.

Podtreno aseteno, nen to za326korun lahev, kterou si koupte dozsoby pro romantick, vymazlen chvle. Zaty penze najdete urit nco spolehlivjho. Tohle je vno pro nespoutan aneekan zitek, pro dan okamik azvltn situaci, kterou provte. Nakterou hned tak nezapomenete. Anato jsou, jak znmo, asto jakkoliv penze krtk.