gastronomické festivaly v dubnu: asijská kuchyně na náplavce nebo hmyzí sushi

Tden slovensk medoviny
4.–8. dubna
Muzeum medoviny v Praze, Na Zderaze 14, Praha 2
Ochutnte nkolik destek medovin od patncti slovenskch vrobc a medov speciality.
zen ochutnvky pti vzork(klasick prodn, jednodruhov, koenno-bylinkov, ovocn, archivn) si mete rezervovat.
Cena za ochutnvku: 5 vzork za 120 K, pi rezervaci pedem 95 K
Odkaz na facebook udlosti zde.

Nplavka Street food
8. dubna
Smchovsk nplavka
tvrt ronkpehldky poulinho oberstven pedstav mezinrodn kuchyni (Malajsie, Thajsko, Libanon, Egypt, Maroko, Gruzie a dal), vetn koktejl.
Odkaz na facebook udlosti zde.street food

Asia Food fest
29. dubna
Smchovsk nplavka, Hoej nbe, Praha
Festival pedstav exotickouasijskou koennou kuchyni.
Ochutntespeciality z Gruzie, Libanonu, Malajsie, Turecka, Thajska, Vietnamu, Ruska a dal.
Doprovodn program: indonsk tanenice, umn japonskch me, ukzka kaligrafie
Odkaz na facebook udlostizde.


Festival sladkost
7.–8. dubna
Campus Square Brno, Netroufalky 770
Na stncch budou nejrznj pralinky, kole, cupcaky nebo makronky.
Soust doprovodnho programu jsou workshopy pro dti, sout o koe se sladkostmi i kosmetikou a ochutnvky sladkost.
Vstup zdarma.
Odkaz na facebook udlostizde.Ochutnej svt
29.–30. dubna
Mal Amerika Brno
Pehldka gastronomie z celho svta nabdne americk fastfood, asijskou, stedomoskou, skotskou kuchyni a dal.
Vystoup mexick kapela, skotsk dudy, latinskoamerit tanenci.
Vstupenky jsou k dispozici v pedprodejiza 50 K.
Odkaz na facebook udlostizde.Ilustran foto - mule. Foto: Reuters


Karneval chut Ostrava
21–23. dubna
Vstavit ern louka Ostrava
Soust pehldky jdla je i kot vna a kuchask show.
Pipravte si vietnamsk zvitky pod vedenm asijskho kuchae, dte si hmyz sushi nebo domc marmeddy, demy a sirupy.
V souti Milujeme jdlo si po pedchoz registraci mete ped publikem vyvait cenu.
Odkaz na facebook udlostizde


Velikonoce a kepel hody
15. dubna
Zmeck statek jezd nade M (14 kilometr od Plzn)
Ochutnte nadvan kepelky, pedstav se jarmark, emesln stnky, oslavy jara, oteven farmovy stezky.
Vystoup folklorn skupina, ermi, divadelnci.
Vstupn: dti do t let zdarma, od ty let 40 K, dospl 80 K.
Odkaz na facebook udlosti zde.


Gastrofest
6.–8. dubna
Vstavit esk Budjovice, Husova 523
Prezentace esk i mezinrodn gastronomie nabdneseznmen s novmi technologiemi a trendy – napklad hmyz sushi.
Kuchae mete pi vaen sledovat na otevenm pdiu.
Odkaz na facebook udlostizde.


Olomouck tvarkov festival
28.–29. dubna
Horn a Doln nmst
Druhronk festivalu tvarkovch specialit a loklnch minipivovar nabdnekuchaskou show, stnkov prodej, ochutnvky.
Vystoup hanck folklorn soubory.
Odkaz na facebook udlosti zde.sr


oko Fest v Karlovch Varech
31. bezna – 2. dubna
Lidov dm kultury Karlovy Vary, koln 7
Festival okoldy a cukrovinek nabdnedegustace, vstava historie okoldy, workshopy.
Vstupenky: v pedprodeji i na mst stejn ceny: 30 K a 50 K
Odkaz na facebook udlostizde.

Zapomnli jsme na njak dleit gastronomick festival? Dejte nm vdt do koment.

zápisky protivného hosta: ostravská maryčka si zakládá na kávové kultuře. podnik vznikl z bývalé hor

Z prvorepublikovKavrny Danielv centru Ostravyse Gourmetguru pesunul na vchodn okraj msta, na zem nrodn kulturn pamtky Doln oblast Vtkovice. Ta v poslednch letech znan ov. V bvalch prmyslovch objektech se rozvjej vdeck centra, umleck ateliry i kavrny – jako Maryka v kreativn sti Provoz Hlubina, kterletosv ervenci oslav druh narozeniny.

Do bval hornick dlny, kde kavrna sdl, Gourmetguru zavtal na doporuen mstnch. Podal o ledovou kvu. “Pmo frapp v nabdce nemme, ale experiment se nebojme a urit nco vymyslme,” ubezpeil Gourmetgurua majitel kavrny Petr Polk. Vzpt pinesl vlastn variaci ledov kvy – na mlnku se tady zabydlela brazilsk zrna z mal ostravsk prarny Coffee Culture. Kva chutnala sladce a byl v n patrn ndech karamelu a ok.

Maryka pr jako prvn v Ostrav pipravovala RAW dorty. V nabdce se objevuj i vegansk recepty, Gourmetguru si dal domc itn kvskov chlb s pomaznkou s majornkou pipravenou na restovan alotce. “asto pichzme s vlastnmi zkusky a kvovmi npoji.Dky tomu pesn vm, pro je receptura konkrtnho npoje nebo pamlsku takov, jak je, a umm ji obhjit,” pokrauje Polk.Gourmetguru si zpotku myslel, e jmno podnik zskalpodle hrdinky znm bsn Petra Bezrue. Je to ale pln jinak. “Kavrnu jsem pojmenoval podle mstnho hornka, starho pana Maryky. Ten ml zlibu ve vbrov kv, a kdy li chlapi po icht na pivo, on si zsadn dval espresso. Jeho ve dola tak daleko, e si na Hlubin otevel vlastn podnik a vydlv mu to tak skvle, e u frat nemus,” vysvtlil Gourmetguruovi Petr Polk.

V Dolnch Vtkovicch se odehrv spousta hudebnch i jinch kulturnch akc a promt zde tak mstn kino Cineport. Dky tomu host i kavrna Maryka rzn typy nvtvnk. “U jsme tu mli i kesanskou mi,” uzavr Polk.

Zatkem kvtna se v Maryce konnrodn finle soute Coffee in Good Spirits. Sjedou se sem barist z cel esk republiky, aby soutili se svmi alkoholickmi koktejly na bzi kvy. A to si Gourmetguru nenech ujt.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

zápisky protivného hosta: v ostravské kavárně daniel se čas zastavil za první republiky

O ostravsk bytov Kavrn Daniel Gourmetguru tu a tam slchal naden vyprvn. Kdy ho proto cesty zavedly do moravskoslezsk metropole, vydal se podnik v sti Moravsk Ostrava hledat. Nachzet se ml v okol tramvajov zastvky Dl Jindich, pojmenovan podle bvalhoernouhelnho hlubinnho dolu.

Gourmetguru chvli bloudil, ne objevil nenpadn vchod do starho bytovho domu.Kdy ale pot vystoupal do druhho patra, ocitl se v pjemn bytov kavrn, kter atmosfrou i vzezenm odpovdala 30. letm minulho stolet. Zahaloval ji jemn kou z cigaret a doutnk. Gourmetguru proel okolo usmvav obsluhy za barovm pultem v pedsni a usadil se do pohodlnho gaue v dobovm stylu.V nabdce Gourmetgurua oslovily dv speciality: Triga, vydatn trojkombinace kvy, medovnku a sklenky dusu, a Domc tst v podob kvy a jablenho kole. V obou ppadech si nvtvnk me vybrat mezi klasickm espresem a velkm hrnkem caf au lait, kvy s bohatou mlnou pnou a skoicovm cukrem navrch. Gourmetguru zvolil Trigu a ochutnal vten bezlepkov medovnk.

Kavrnu ped bezmla osmncti lety zaloili spolenci Daniel Skeil a Daniel Lachovsk, roku 1999 pidali jet sousedn Dunbar jako rozen dennho podniku. V Dunbaru hostm nabzej Sabat, litrov dbn jakhokoliv oblbenho drinku. “Dohromady jsou bar a kavrna jeden celek, jako jin a jang,” vysvtlil Daniel Skeil.

Z Ostravy Gourmetguru odjdl s nkolika gastrozitky. Kam se jet vydal? To se dozvte v dalch zpiscch.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

jeseter se zelím a olomoučtí šneci. ochutnali jsme nové hravé menu v trojské salabce

Ambicizn restaurace usazen vndhernm prosted trojskch vinic pedstavila po loskm krtkm gastronomickm bezvld nov menu zkuenho fkuchae Petra Kunce. A sklz potlesk na oteven scn.

Zkuen fkucha, kter psobil dlouh roky vprestinch michelinskch restauracch na britskch ostrovech, je znm svou kreativn pojatou kuchyn sdrazem na lokln a sezonn suroviny. A sv filozofie se dr tak vSalabce, jej tm poslil loni vlt.


I mezi dezerty se skrv pekvapen, a sice krupicov kae ve form pny, kter doprovod karamelizovan bann a lesn ovoce.

neci z Olomouce

Po pr mscch “zkuebnho” provozu pipravil na konec bezna fungl nov menu, vnm se sna vyut tradin esk suroviny prezentovan vmodern, fine diningov podob ozdobenlehkmi triky molekulrn kuchyn.

Zpedkrm stoj za zmnku “tatark” z uzenho sumce, kterho si fkucha sm ud vmstn udrn a servruje ho vkombinaci sjablky a nskm zelm, dky emu pevauj jemn a sv tny. Jet lpe chutnaj neci zolomouck farmy, jejich kehk a lahodn maso doprovz kroupov rizoto skoenovou zeleninou a lanovou pnou.
Jeseter, erven zel, sladk brambory, polenta a hum bisque

jarvis_58c96b5e498e5bf83cadb9fb.jpeg

Krupicov kae, bann, ananas, okolda, lesn ovoce

jarvis_58c96b5e498e5bf83cadb9ff.jpeg

neci, kroupy, petrel, mrkev, erven epa, lan, pecorino

Jeseter se zelm

Ponkud odvnj kombinaci pedstavuje jeseter podvan skyselm ervenm zelm a hum omkou, ale i vtomto ppad jemnmu masu jesetera ze sdek vDobichovicch slu lehce nakysl i vrazn ryb tny obou doprovod.

Jednoznanm vrcholem novho menu je hovz ebro marinovan vdomc barbecue omce a pipravovan dvanct hodin ve vakuu, podv se scibulovou drobenkou a lahodnm peenm topinamburem, snm krsn souzn kehk a avnat hovz maso. Kulinrn zitky umocn pjemn rustikln atmosfra a od jara zane fungovat tak prostorn terasa se skvostnm vhledem na okoln vinice a Prahu.

Sto diamant

Velkou vhodou restaurace Salabka je servrovn vlastnch vn ze stejnojmennho vinastv sprodukc zhruba 10 tisc lahv, o kter se star mlad vina Tom Osika. Samotn vinice m tyi a pl hektaru a jej chloubu pedstavuj star stromky rvy Ryzlinku rnskho zpoloviny minulho stolet.

Jednotliv vna maj francouzsk nzvy, teba La Coquinne (100% Chardonnay sharmonickou chut vhodn kplodm moe) i La Muse, tedy Rulandsk bl selegantn chut, kter zrlo nkolik msc vdubovch sudech. Velmi poveden je tak mstn sekt Le Diamant 2007, kter zvtzil v degustaci sekt Wine & Degustation a jeho zbv jen poslednch nkolik set lahv.

Podvejte se, jak v restauraci Salabka pipravuj neky s kroupovm rizotem:

Luxusn pedkrm podle fkuchae. Pipravte si neky s kroupovm rizotem

fkucha Petr Kunc z restaurace Salabka nm pipravil pedkrm z jejich menu. neci s kroupovm rizotem, petrelovm pyr a lanovou espumou.

Rozhovor sfkuchaem: Petr Kunc

Bez eho se vkuchyni neobejdete a pro?

Bez eho se opravdu vkuchyni neobejdu? Zcela jist bez svho tmu, a to od A do Z. Suroviny se mn, pstroje vyvjej, ale dobr tm je stle stejn dleit.


Salabka

K Bohnicm 2
Praha 7
Troja
www.salabka.cz

Sjakou surovinou i ingredienc nejradji pracujete? A pro?

Se vemi ingrediencemi a surovinami pracuji rd, ke vem mm stejn respekt. Dleit je pro m kvalita a erstvost, vdy sohledem na sezonu. Nemyslm si, e je sprvn upednostovat jen nkter znich.

Do kter esk restaurace byste vzal sv ptele a co byste jim doporuil ochutnat?

Sv ptele bych rozhodn vzal na Farmu Kok. Kad nvtva je mimodnm a nepopsatelnm zitkem na dlouhou dobu a zrove nvratem do dtskch let. Jen obtn mohu vybrat a doporuit pouze jedno jdlo, podle m stoj za ochutnn kad znich.

smyslná večeře: tygří krevety skvěle doplní švestkové víno

Kli, e lska prochz aludkem, mme zait pedevm vevznamu: “Mus umt vait, aby si t vbec nkdo vzal.” Atak: “Syt mu, spokojen rodina.” Jenome jdlo me znamenat mnohem vc. Magick obad. Otevenou arnu pro koketerii asvdn. Akonen iprostor pro porozumn avzjemn sdlen. Mluvme-li ovem olabunickm zitku, ane ovepovm se esti.

Pokud navc takov pjemn stolovn, anemus jt pmo ogurmnsk orgie, probh vzajmavm podniku, me vs “doladit” ijemn hudba, vn apocit luxusu. Co je logicky vdn odrazov mstek pro veer, kter by sice mohl skonit digestivem apusou nadobrou noc, ale nemus. Protoe opt, jak se k, “sjdlem roste chu”. Nen asi teba dodvat, e vtomhle slova smyslu u nejde ojdlo.

Sexuln apetit ifantazie

ampask ajahody, evergreen, kter sice chutn velijak (prosm, opravdu to nikdy nezkouejte svnem zeChampagne, vn koda by ho byla), ale pi erotickch hrtkch zabr. “Body shot” jist znaj iti, kte nevidli filmov Samote, vysrkvat tequilu zbka krsn sleny je prost zbava. Ksushi servrovanmu nanahm tle zase inspiroval seril Sex vemst ajeden as tenhle servis frel inanejrznjch banketech aparty, oprivtn sfe nemluv.


Hainan Island

jarvis_58ca870a498e7055003b37c2.jpeg

◼ Koktejl, jeho receptura pochz zrestaurace SaSaZu, m vetin celkem slibn nzev: Ostrov nadje. Avrmci romantick veee dv anci hned vedvou ohledech.

◼ Navod tu sprvnou atmosfru, osv irozeheje– jde toti olahodn sladkokysel drink vesloen vodka, lii, kokosov mlko, limeta, maracuja. Chu uruje maracuja, kysel limeta asladk lii.

◼ Ndech kokosu dodv drinku ten sprvn mrnc ave dopln vodka. Maracuja m vak pro tuto chvli jet jeden vrazn benefit– je toti dalm zovocnch plod, jim jsou pipisovny afrodiziakln inky.

◼ Tak te u jenom nepehnat to svodkou.

Orezervn lahvi lehaky vlednici uren pro erotick hrtky taky nen teba kat vc, ostatn tenhle star trik ped pr lety plnil ipolitick strnky novin vsouvislosti sjednou na vldn kauzou. Take je ada monost, jak zapojit lahodn sousta iosvujc douky pmo domilostnch hrtek. Nen sporu otom, e mohou poslit sexuln apetit, ale to je trochu jin kapitola, my zstame bezpen ustolu.

Afrodiziaka zesupermarketuPodpoit libido um iada bnch potravin. Nkter znich pivolvaj pocit slasti teba ipouhou vn. Existuj przkumy, kter ukzaly, e vc vzruujc me bt vn sladkho koen, napklad vanilky, ne nkterch parfm. Zzvor nebo chilli papriky zase vyvolvaj pocen azrychluj tep, coopt podporuje libido. Nejlpe vak dajn nabud zmnn chilli, koriandr, ale tak obyejn pep.

Kdo m dlouhodob mlo zinku, bude natom se sexulnm apetitem h ne ten, jen je saturovn dostaten. Prevenc je vtomto ppad konzumace oech, lutnin, mul, krevet, stic. Podobn je to svitaminem B, take kesndani si dejte vloky, opt jezte lutniny, arady, zeleninu, ovoce…

Naerektivn pote je pr vynikajc chest. Naskvl orgasmus zase draslk, take si pidejte banny aavokdo. Ataky mango, vIndii ajihovchodn Asii povaovan zakrlovsk ovoce. Mon iproto je zde synonymem musk sexuln vitality.

Odbornci tvrd, e pokud me nco zapovst manga coby afrodiziaklnho zzraku, jsou to jeho antioxidan schopnosti apak hlavn vysok obsah vitaminu E, kter m pm vliv nasexuln vkonnost. To sam ovem dokou ijahody nebo maracuja…

Mon to zkrame. Prost ijme zdrav. Ono nm to pak vechno pjde tak njak lpe.

pz ztygch krevet skrevetovmi chipsy amajonzou zevestkovho vna

Vypad skvle, chutn jet lpe, ndech exotiky psob svdnm dojmem. Tenhle recept pochz zprask restaurace Spices anabz jemn nasldl chut, horkost chilli, sladkost medu, afrodiziakln mango, lahodn sousta zpodmosk hladiny. Nen to vzruujc?

■ Suroviny natyi porce

Zhruba 12−16 krevet,
sntka koriandru,
1 chilli paprika,
2 strouky esneku,
1 dcl olivovho oleje,
1 avokdo,
1mango,
60 g wakame,
20 g krevetovch chips,
sl, pep,
4 lce majonzy,
2 dcl vestkovho vna
a40 gram medu.

■ Postup

Krevety nalome dosmsi olivovho oleje, esneku, chilli, koriandru, soli apepe anechme marinovat alespo dv hodiny vchladu. Pot je zprudka opeeme nagrilu, sta minuta zkad strany, tak aby uvnit zstaly co nejmn tepeln upraven. Majonzu smchme se vestkovm vnem, nasekanm koriandrem akostikami avokda. Nechme dkladn vychladnout vlednici. Mango napyr povame vevod, don pidme med, pot rozmixujeme nahladkou omku, kterou dkladn vychladme. Wakame asy vlome doskleniky smangovm pyr, dl nijak neochucujeme. Podvme skrevetovmi chipsy.

víno jako srdeční záležitost: tavel 2015 má úchvatnou ohnivou barvu. je ale překvapivě plochý

Tavel je pro m nekorunovanm krlem rovch vn. Popr mtus, e rov je jen pro eny advky, ppadn pro “sleinky”, ale ne pro skuten mue. Promite, ale pijkem Tavelu byl teba Ernest Hemingway, ato nejen vtch mlo astch momentech, kdy mu doel rum. On Tavel miloval ajako sleinka mi rozhodn nepipad.

Tavel le vjin Francii, naopanm behu Rhny ne slavn msteko Chateauneuf-du-Pape, aco by kamenem dohodil odAvignonu. Nanecel tiscovce hektar tu zraj hlavn odrdy Grenache aCinsault. Vno m dle pravidel apelace minimln obsah alkoholu 11 procent.

Mm rda, kdy mi Tavel stoup dohlavy, atak kad rok kupujeme vetrasburku naSalonu nezvislch vina bednku zvinastv Domaine Le Vieux Moulin. Vno je to cenov pstupn, lahev vpepotu stoj asi 240 korun, mil azrove zneklidujc. Ale ouha, letos se snm nco stalo!Ronk 2015 bu jet potebuje njak as (Tavel je jedna zmla rovek, kterm vk prospv), anebo se prost povedl mn ne jin. M lehk problm skyselinou, vno je ploch. Bez ader! Apitom ta chvatn barva hocho ohn! Ivn pjemn, nanose meduka, vchuti pak tny jablen den, kter se vdobch mho mld prodvala vmalch paprovch kelmcch. Ale pon u jen minikrtk dochu jako stela.

Ne e by to vno bylo patn, ale znte to. Kdy odnkoho nebo odneho ekte vc, zpsob imal zakolsn zklamn. Aj se natu rovou ve tak tila. Nakonec jsem to vyeila jinak− rozhodla jsem se udlat ztoho vna pmo “srden” zleitost. Jak? Pouila jsem ho dotsta!

Recept: pt lic vna, kostka msla atvrt kila hladk mouky. Zn vrobotu uhntete vln narovl tsto, kter nechte hodinu odpoinout, apak peete. Dotvaru srdek. Ta pak jte spartnerem uplpolajcho krbu aktomu si pipjte zbytkem vna. Hod se imistika malin asamozejm zamilovan pohledy i doteky. Problm svn je tm vyeen.

programovala jsem odmala, říká zakladatelka teskalabs. v řízení firmy napůl s exmanželem vidí výhody

Kdybych nevdla, e je Vladimra Teskov zJablonce, tipovala bych njak panlsk msto. Mohou zato jej tmav vlnit vlasy, ern ormovan hnd oi apedevm temperament, snm gestikuluje ahovo navym rychlostnm stupni. Pesto popr minutch rozhovoru vyloum monost, e by byla spoluzakladatelka firmy TeskaLabs impulzivnm typem lovka.

Jej mysl pracuje sp jako analytick jednotka srychlm vyhodnocovnm. “Jsem provozn editelka spolenosti adlm vechno pro to, aby vci fungovaly. Ale kdy se njak problm vyskytne, pepnu najaksi pohotovostn md, vekterm funguji skoro a autisticky. Anedm pokoj, dokud se to nevye,” k osob.

Zmnnou spolenost zaloila Teskov ped necelmi temi lety sbvalm manelem Aleem Teskou. Poskytuje zabezpeen pro mobiln aplikace ainternet vc.

“Pedstavte si, e jste vyvinula spnou aplikaci, kterou si sthne deset tisc lid. No jo, ale co kdy ji zanou vichni najednou pouvat? Vt chvli nastupujeme my, zajistme, aby byla data absolutn zabezpeena aaby to belo pesn tak, jak chcete. Mezi produkty, kter pomhme zajiovat, pat teba aplikace eKasa pro elektronickou evidenci treb. Vtuhle chvli jsou kn pipojeny destky tisc zazen,” uvede pklad moje spolenice akvne smrem kpokladn vrestauraci, akoliv samozejm nevme, pomoc kter aplikace zrovna tady, vthajskm podniku Kiindi vMichelsk ulici vPraze, EET e.

Pracovn obd se spoluzakladatelkou a provozn editelkou firmy TeskaLabs Vladimrou Teskovou

“Chodm sem hlavn napracovn obdy. Jsem vegetarinka ajejich menu je ktakovm hostm vstcn,” k IT specialistka, kdy si objednv plivou restovanou ri scurry pastou asms zeleniny. “Ostr mm rda, ale musela jsem se knmu projst, abych mohla ocenit druhy plivosti. Nkdy ude hned, nkdy m pomalej nstup.”


◼ Podnik se prezentuje jako modern thajsk kuchyn atto povsti se sna celkem spn dostt. Ceny jsou pijateln, nejsp iproto, aby sem nevhali zajt lid zadministrativn budovy BB centra, vjejm pzem restaurace sdl.

◼ Obsluha je mil, ale vepice ponkud peten. Me se stt, e budete muset svoji objednvku personlu pipomenout stejn jako my domc thajsk ledov aj, co je mimochodem velmi povzbuzujc npoj.

Nechm se tmi slovy unst. Akoliv vmm ppad sta jemn posypat jdlo plivou paprikou, abych mla slzy voch, volm pokrm oznaen dvma paprikami zpolednho menu. Zaujme m mslov omka se skoic abazalkou, kterou m bt polit hovz maso slilkem.Ne ji mladk vernm stejnokroji donese, obhlm stoly alavice vesvtle hndch aoranovch odstnech. “Asijsk” charakter dodvaj interiru paprov lampionov lustry.Jedinou vadou nakrse jsou dlouh zclony podl stn zezatmavenho skla− kombinace, kter m nemilosrdn vrac dosocialistickho “luxusu” hotel nasklonku 80. let.

Vevojenskm tboe

Tehdy chodila Vladimra Teskov nazkladn kolu, aprotoe jej maminka pracovala vIT, mli doma pota. “Myslm, e to byla 286. Opravdov dlo,” usmv se, ale hned dod, e dky nmu povaovala programovn zapirozenou vc u oddtstv.

Nkde tam zapoala cesta kvlastn firm, kter m te zasebou raketovou inkuban fzi. Proila ji mimo jin vTechstars vLondn, jednom znejvtch akcelertor nasvt. esk podnik byl mezi jedencti spolenostmi, kter usply vkonkurenci tiscovky dalch start-up.

“Techstars byl jako vojensk vcvikov tbor. Pracovali jsme 10−12 hodin denn, kad den jsme mli a deset schzek sediteli firem, kterm jsme nabzeli n produkt adostvali jsme odnich zptnou vazbu,” vzpomn Teskov nati msce proit vloni najae vbritsk metropoli. “Hrozn moc nm to dalo, akdy program skonil, nechtlo se nm Londn opustit.”

Jene tomu, aby si tam mal esk firma otevela kancel, brnily astronomick njmy apak tak to, e pro ppadn zjemce nemla dostaten kredit. “Pece jenom ns neznali abli se svit nm nco tak citlivho, jako jsou firemn data. Potebovali jsme strategickho partnera, nkoho, kdo by se zans zaruil. Rozhodli jsme se jt rovnou zajednm znejvtch aoslovili jsme Cisco.”

Techstars byl jako vojensk vcvikov tbor. Kad den jsme mli a deset schzek s editeli firem, jim jsme nabzeli n produkt.

Pln dopuntku vyel anadnrodn korporace vrmci svho akceleranho programu nabdla esk firm nejen partnerstv, ale ikancele. Pro TeskaLabs to byl tet strategick spch. Oba hlavn protagonisty tm ovem uvrhl dokoovnho ivota, kdy co dva tdny pendluj mezi Prahou aLondnem.

Neodpustm si otzku, jak jim to vefirm− coby bvalmu manelskmu pru− klape. “Vborn. M to jednu obrovskou vhodu. Vzjemn se dokonale znme avme si. Nan vztah jsme uplatnili operan pstup. Kdy se jedna jeho soustka ukzala jako vadn− nae soukrom−, rozhodli jsme se ji vypustit. Zbytek me fungovat dl abyla by koda ho cel zahodit,” dopovd bez rozpak Vladimra Teskov.

Zrovna dojd plivou ri se zeleninou apochvaluje si, e brokolice aapkat celer jsou udlan opravdu na”kehk” zpsob. Ani m omka nezklamala. Vjemn nasldl chuti je vrazn ctit skoice aostrost tpne najazyku a nazvr kadho sousta. Chuov pohrky nicmn jet zklidnme chladnm crème brûle, kter je vnabdce dne zavelmi pznivou cenu.

zápisky protivného hosta: čeští barmani hledají národní koktejl. pomůžete?

Gourmetguru v gastronomii experimentuje rd, ocen ale i typick esk chut. V restauraci si klidn d svkovou a esk pivo a v baru potom… Jak je vbec esk nrodn koktejl?Stejnou otzku si nyn poloila tak esk barmansk asociace (CBA) a rozhodla se vyzvatvechny barmany a pznivce koktejlov kultury,aby j pomohli nrodn drink najt.

Brazilci vynalezli Caipirinhu z limetky, ttinovho cukru a cachacy,v Singapuru se pyn koktejlem Singapore Sling zaloenm na ginu, tench a ananasu. ei si sice v posledn dob oblbili teba Aperol Spritz, ten ale pochz z italskho Tyrolska. Akoli mme skvl barmany i spoustu npaditch bar, dn koktejl nememe oznait za nrodn.

“Nezle na tom, jestli pjde osladk nebo hokdrink, krtk i dlouh. Ml by vak bt historicky znm ajeho zklad by mla tvoit typick esk lihovina dostupn v bnm tuzemskm baru,” sdlil Gourmetguruovi lenodborn rady CBA Miroslav ernk.Barmani mohou erpat z nrodn minulosti a jej stopyideln inovovat podlesouasnch trend.Zjemci mohou sv nvrhy poslat na e-mail cernik@cbanet.cz. Vtzn koktejl zstupci CBA vyberou na vron konferenci asociace, kter probhne posledn dubnov vkend v Brn.

Pot co jejschvl rovn delegti podzimnho kongresu Mezinrodn barmansk asociacev Kodani, piad jej k listin oficilnch drink IBA. Gourmetguru u se t, a bude vsledek na svt!

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

zápisky protivného hosta: nápadité nenápadné bistro. makový bagel si rozumí s rukolou i brusinkami▲e

V gastronomii nesbhl ptel nedvno Gourmetgurua upozoroval na “peklep” v menu novho praskho bistra – bagely podle nj mly bt bagetami.Gourmetguru se pousml a do Nenpadnho bistra v Sokolovsk ulici svho ptele vzal. Pipravuj tu spoustu druh bagel: kulatho peiva s otvorem uprosted, kter se podobn jako bageta pln mslem, srem, unkou, zeleninou i masem.Na peen bagel v podniku nen prostor, npln vak vznikaj pmo v kuchyni bistra. “V kuchynisi krom vybranch pekaskch vrobk vyrbme ve sami tak, abychom ruili za erstvost a kvalitu. Veker polvky, pomaznky, dipy, npln do bagel a dal vyrbme podle naich originlnch receptur,” uvedl Zdenk Holoubek, majitel spolenosti Nebisto, kter bistro provozuje. Do podnikn v gastronomii se nepustil poprv, dve pracoval jako provozn v restauracch a vlastnil v Praze stnky s oberstvenm.

“Pro men strvnky mme tak variantu minibagelu. Plnn bagely vyrbme v prbhu dne, aby byly stle erstv, a na pn zkaznka je rozpkme v troub,” doplnila usmvav baristka.Gourmetguru napotal v nabdce dvanct npln a pt druh peiva, od blho peninho po celozrnn. Zaujal ho pentov bagel s lososem, cibulov bagel s tukem a vejcem i zapeen makov bagel s variac sr, rukolou a brusinkami, kter nakonec zvolil.

Velmi pjemn je otevrac doba, na sndani sem mete zamit u v sedm hodin rno. A kdy nebudete mt chu na bagel, mete zkusit jogurt, krajc chleba s domc pomaznkou nebo teba sladk minidort.

nenA padnA c

Gourmetguruovi ale pod trochu vrtal hlavou nzev podniku. Dozvdl se, eNenpadn bistro poukazuje trochu na pstup provozovatel – nevsz pr na masivn placenou reklamu nebo skryt reference. “Chceme si vytvoit pirozen stabiln klientelu, kter se k nm vrac, protoe j u ns chutn. V neposledn ad je i samotn bistro umstn tak, e napoprv ho hodn lid jen tak mine,” dopluje Holoubek. To me Gourmetguru potvrdit, mlem toti zael do vedlejho podniku.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.