champagne: nejslavnější a nejlepší šumivá vína. zvolte si lahev na sváteční stůl


Champagne, nejslavnj pedstavitel ulechtilch umivch vn a etalon kvality

ampask. Nejen v etin se u asi natrvalo zakoenil chybn vraz ampask pro libovoln vno s bublinkami. ampask je vak jen a pouze vno z oblasti Champagne ve Francii, urit nejslavnj a pro mnoh tak nejlep pedstavitel umivch vn.

Hrozny mus pochzet z jedn ze ty zkladn oblasti – Montagne & Val de Reims, Valle de la Marne, Côte des Blancs i Côte des Bar. ampask vznik nejastji jako sms t odrd: Pinot Meunier, Pinot Noir a Chardonnay. Ale vjimkou nejsou ani vna ist z Chardonnay (Blanc de Blancs), i naopak jen z modrch hrozn, Blanc de Noirs.

reklama


Zkladem je bn pipraven such tich vno, kter ale ek tzv. druhotn fermentace, dal kvaen dky pidn cukru a kvasinek. V ppad klasick metody (mthode Champenoise, mthode traditionnelle), jedin povolen pro ampask, k druhotn fermentaci dochz pmo v kad jednotliv lahvi.

Pi kvaen vznikajc CO2 nem v uzavenm prostoru kam uniknout a zstane rozputn ve vn v podob bublin. m dle vno takto le spolu s kvasninmi kaly – minimln rok, ale v praxi i mnohonsobn dle –, tm menmi se bublinky stanou a vno zjemn.


Vinice Duval-Leroy v Epernay

Ped prodejem dochz k „odstelen“ v lahvi nahromadnch kal (degorovn), kter se nejprve setsaj do hrdla lahve a pak prudce zamraz, aby pi oteven tlak v lhvi zmrzl punt neistot vyrazil ven.

U vtiny zkladnch Champagne, ale i nkterch pikovch produkt se lze nejastji setkat s takzvanou neronkovou (non-vintage, sans ann) variantou, kdy se me v lahvi nachzet sms vn hned nkolika ronk. Kombinac mladho vna se star rezervou je mon dlouhodob dosahovat konzistentnho projevu a demonstrovat styl domu.

Naopak ronkov (vintage, millsime) vna znatelnji odrej kvality a specifika uvedenho ronku, typicky vznikaj ale jen v tch dobrch. Ronkov vna zraj ve sklepch vrazn dle a bvaj i vznamn dra; pikov vno neronkov vak nemus bt o nic mn kvalitn.

 

Champagne Chapuy Grand Cru Blanc de Blancs Brut Rserve


Champagne Chapuy Grand Cru Blanc de Blancs Brut Rserve

Men rodinn vinastv Chapuy sdl v Côte des Blancs, v odrdou Chardonnay vyhlen Grand Cru (tento statut nesou jen ta nejkvalitnj msta v Champagne) obci Oger. d jej a za marketing je zodpovdn lodie Higonet-Chapuy, kter pl roku studovala v esku a um i pr slov esky, spolen se svou sestrou Aurore, vinohradnci a vinakou.

Neronkov Blanc de Blancs je 100% Chardonnay, na kalech zhruba ti roky, vten perlen malch bublinek. Velmi erstv, klasick ukzkov vn, bl ovoce (blomas broskve), citrusov kra a dotyk kvtinovch tn, vten mineralita a do kouovho ksnut kemenem.

Such, leh, kilov ist, ndhern kyselina a avnat chu, vten stavba, vyven. Archetypln ukzka stylu za velmi rozumnou cenu, vten aperitiv i doprovod lehch rybch jdel.

Cena: 680 K
Kde koupte: www.vinslebourgin.com

Champagne Bollinger Special Cuve Brut


Champagne Bollinger Special Cuve Brut

Bollinger je jednm z vbec nejslavnjch ampaskch dom, se pikovou kvalitou skrze cel portofilo vn, znm i dky slabosti Jamese Bonda pro jejich ronkov vna.

Special Cuve tvo sms 60 % Pinot Noir, 25 % Chardonnay a 15 % Pinot Meunier nkolika rznch ronk. Vno se prezentuje vytrvalm perlenm s malmi bublinkami, barva je tmav a upomn k vtmu podlu starch vn i zrn a tyi roky na kalech. erstv, sv vn, podzimn ovocn, lehce navinule jablkov a jablka t peen, hruka, peen toast, mslov brioka, mineralita.

Krsn such a iv v chuti, plnj ovocn, dokonale vyven, s delm elegantnm preciznm projevem, vten klasick Champagne vy tdy. Draznj styl domu je i v tomto lehm vn jasn patrn, skvl volba na svten stl.

Cena: 1077 K
Kde koupte: www.domaine.cz

 

Champagne Tarlant Ros Prestige Millsime 2000 Extra-Brut


Champagne Tarlant Ros Prestige Millsime 2000 Extra-Brut

Rodinn podnik Tarlant sdl v obci Oeuilly ve Valle de la Marne a jedn se o tzv. pstitelsk ampask, vechny hrozny si pstuj sami a dn nenakupuj. Jde o jednoho z vbec nejstarch pstitel s tradic od roku 1697, sami vno vyrbj ale a od roku 1928.

Ronkov rov vno je spojenm 85 % Chardonnay a 15 % Pinot Noir, do lahv k druhotn fermentaci lo v kvtnu 2001 a degorovn probhlo v jnu 2011 – zrnm na kalech tedy strvilo vce ne deset let. Barva lososov, s oranovm ndechem. Naleelej, sloitj vn, kde se erven peckoviny postupn ms s koenitmi a pepovmi tny a objevuj suen kvtiny a ovoce, ve spojeno linkou krsn minerality.

Velmi such, irok v chuti, vten kyseliny a mineralita, krmov elegantn perlen, avnat erven ovoce, vten harmonie a elegance, pjemn dlouh. Krsn velk rov vno.

Cena: 1270 K
Kde koupte: www.domaine.cz

 

Champagne Krug Grande Cuve


Champagne Krug Grande Cuve

V Remei sdlc Krug je pojem, jedno z vbec nejslavnjch a nejdrach ampaskch, ovem kadoron s kvalitou, je pln dostv jejich jmnu.

Jak je jejich recept pro Grande Cuve? Vna vznikaj v malch dubovch soudcch o objemu 205 litr a vdy zkostliv dlench po jednotlivch odrdch a vinicch. Kupkladu letos pipravovanou sms tvo z 58 % aktuln mlad ronk 2012 a 42 % vna archivn, z nich nejstar vno pochz z ronku 1996. Celkem je ve smsi 198 (!) rznch vn z deseti ronk. Tato sms pak zraje na kalech tm sedm let, ne se dostv na trh.

Vsledkem je vrcholn ukzka toho, jak me Champagne vypadat, dokonal vyven sly a jemnosti, vno vyzrl, ale vdy pln mladistv energie, vrazn ovocit a zrove s tny okovmi a medovmi, se pikovou kyselinou a mineralitou. A neuviteln komplexn, ale pitom asn snadno piteln. koda jen, e vzhledem k cen si jej ut nejde pli asto. Vno pro vjimen ivotn okamiky.

Cena: 3229 K
Kde koupte: www.idrinks.cz

 

Vce se o umivch vnech, pedevm o Proseccu, ale i eskch, panlskch nebo nmeckch sektech dotete v IN magaznu Hospodskch novin ve stedu 4. prosince.hvězda sýrů roquefort stále září díky unikátní kombinaci přírodních podmínek


erstv Roquefort je b, bhem zrn zsk barvu slonoviny

Poznat Pa a zemt, kvali kdysi bohmov. Dodnes se prmrn turista objevujc krsy Francie spokoj s prohldkou Louvru a odpoinkem na francouzsk Rivie. Dl chybu, kdy cestou mezi nimi bez povimnut mj kouzlo mst a vesniek ukrytch v dolch Francouzskho stedoho.

A na jeho jinm okraji, mezi vpencovmi tesy poho Combalou, le Roquefort-sur-Soulzon. Kdo si tento region vybere jako cl sv cesty, zaije nejen atmosfru venkovsk Francie, ale vyd se tak po stopch jednoho z nejslavnjch modrch sr na svt.

reklama


Roquefort patí do velké skupiny sýr, je dozrávají za pomoci ušlechtilých plísní, které jim dávají charakteristickou výraznou chu a také specifický pach. Tyto sýry se vyrábjí z kravského, ovího i kozího mléka. O ad z nich se soudí, e vznikly náhodou, kdy sýrai uloili své sýry ke zrání do jeskyn, jak tomu bylo i u nejznámjšího Roquefortu.

U nkterých tchto sýr se plíse pidává do sýrové hmoty u na poátku výroby, u jiných se do sýra dostane a tsn ped zráním. V obou pípadech je sýr hotový ve chvíli, kdy spóry této ádoucí plísn dostaten prorostou jeho hmotou. Mezi nejznámjší sýry tohoto typu patí vedle Roquefortu také Gorgonzola, Stilton, Fourme d’Ambert, Bleu d’Auvergne nebo Danish Blue.

Kilometry jeskyn

Slavn Roquefort nen jedinm pkladem sra, kter svou vraznou chu a aroma zskv dky napaden specifickm druhem plsn. Stejnm zpsobem zraje i italsk Gorgonzola nebo britsk Stilton. Jen o Roquefortu se ale d ci, e je u po stalet produktem jedn jedin obce. Ano, prv t, po kter m i jmno. Me za to neopakovateln kombinace prodnch podmnek, nhoda, ale i dobr obchodn politika mstnch obyvatel.

emu tedy vdme za neopakovatelnou chu Roquefortu? Prvnm faktorem jsou mstn pastviny, na nich se pasou stda ovc. Oblast nhornch ploin v okol msteka Roquefort-sur-Soulzon je pro jejich chov ideln. Nebo jet pesnji – k chovu jinch zvat ne odolnch ovc se pli nehod. Na vpenit pd peij jen nejodolnj rostliny a zvata, kter se na n pasou a dvaj tun mlko s charakteristickm chuovm ndechem. Kde je ov mlko, je samozejm brzy i sr.

Bez kilometr jeskyn ukrytch pod tesem, kter se nad mstekem vypn, by to ale bylo mlo. Rozshl komplex tu dvno pedtm, ne se na Zemi objevil prvn pedchdce lovka, vytvoil mohutn sesuv pdy. astnou nhodou tvo stny tchto jeskyn vpenec. Ten nasv vodu z okol, a udruje tak vlhkost vzduchu uvnit stabiln a vysokou.

Vize lyaskch snlk se naplnila, z Tatransk Lomnice je modern skiarel – tte ZDE

Maurerv ebek: Za nejlep restaurac roku 2013 mus gurmni do hlubokch les – tte ZDE

Dal nhoda se postarala i o prodn odvtrvn – dlouh dutiny prochzejc masivem vytvej spolehliv vtrac systm. Dky tomu jsou jeskyn idelnm prostedm pro zrn sra. I bez ohledu na to, e se na jejich stnch vborn da plsni, je dv Roquefortu jeho typickou chu a vni.

Nhoda z pravku

Koho poprv napadlo uloit sr vyroben z mlka mstnch ovc do tchto vpencovch jeskyn, historie neuvd. Jist ale je, e si na nm pochutnvali u man, jak o tom psal v prvnm stolet po Kristu Plinius star.

Pokud mme vit legendm, svail kdysi dvno v jeskyni mlad past. Nhodou se tu potkal s mladou pastkou a na svainu kvli n pln zapomnl. emu pesn se spolu vnovali, to legenda nek, jist ale je, e se pro svj sr vrtil a za hodn dlouhou dobu. Ten byl sice zvltn ctit a uvnit ho vyplovaly modr dutiny, past ml ale hlad. A dky tomu zjistil, e se z jeho obyejnho ovho sra stala opravdov delikatesa.

Je pravdpodobn, e blahodrn inek plsn z jeskyn na severnm okraji poho Combalou jako prvn objevili pravc pastevci, kte tuto krajinu osdlili u v mlad dob kamenn. Jeskyn pod vpencovm tesem poskytovaly ideln podmnky k peit i skladovn zsob a uniktn plse znm jako Penicillium roqueforti se prost dala do prce a v ovm sru uloenm pod vpencovm stropem vytvoila typick modr ilkovn.

Jak si Roquefort vychutnat? Zajmavou harmonii vytvo teba s fkovou hocicJak si Roquefort vychutnat? Zajmavou harmonii vytvo teba s fkovou hocic. Foto: Shutterstock

Do svta se tento sr poprv ve vt me vypravil u v 15. stolet, kdy mstn srai vrazn zvili produkci dky tomu, e zaali nakupovat sry odjinud a nechali je zrt v jeskynch vedle tch svch. Byl to okamit spch, jak ostatn dokldaj i prvn spory o znaku.

U v roce 1550 zaznamenali v Toulouse prvn stnost na nekalou konkurenci, je oznaovala jako Roquefort sr vyroben jinde. O sto let pot u ml tento sr svou prvn ochrannou znaku a v roce 1921 se stal vbec prvnm produktem, kter zaal pouvat oznaen A.O.C.

Dodnes se vyrb podle stejnch princip. Z ovho mlka vyrob srai v podh Combalou kotoue sr, kter maj typicky prmr 19 a 20 centimetr a zhruba dvojnsobnou vku. Sr v a ti kilogramy a obsah tuku v suin je minimln 52 procent.

Sr se ke zrn ulo na dlouh dubov police v jeskyni. U v srrn do nj pidaj trochu modr plsn a jej rst podpo jet tm, e sr propchaj specilnmi jehlami. Minimln msc trv, ne plse v sru vytvo typick modr dutiny, me ale zrt i dle. Pak se sr zabal do flie a putuje do chladnjch st sklep hluboko pod vpencovm masivem, kde dalch pr msc dozrv. 

Kam jet zajt

Proda

Prodn park Grands Causses nabz ob pskovcov tvary, hlubok soutsky i neolitick dolmeny.


Jeskyn
Za tajemstvm sra zajdte do podzem v Roquefort-sur-Soulzon. Prohldky se konaj celoron.

Architektura
A 343 m nad dolm eky Tarn se vzn viadukt Millau. Nabz pohled, jen urit stoj za krtk vlet.víkendové tipy: vítání adventu je možné nakombinovat se vzpomínkou na hercegovinu


Trh v Sarajevu

Adventn trhy pod Rumplem

29. listopadu – 1. prosince 2013, hrad ve Strakonicch, jin echy

Na oslavch adventu ve Strakonicch ekaj pchoz vnon trhy, emesln vrobky, vystoupen sbor i skupiny historickho ermu, loutkov pbhy i vnon koledy. K ochutnn bude tak irok nabdka tradinch vnonch lahdek a mstnch specialit. Vce ZDE

reklama


Hercegovina – Domov slunce

28. listopadu – 30. listopadu 2013, prask Restaurace Luka Lu na jezdu

Nejvyhlenj lahdky z oblasti bval Jugoslvie lze prv te ochutnat v restauraci na praskm jezd. Krom tradinch pedkrm jako je napklad ov sr naloen v olivovm oleji, nebo peen papriky plnn domcm srem, si budete moci vychutnat tak jehn maso, nebo pokrmy z ryb a ve nakonec zapt vyhlenmi tamnmi vny. A abyste se skuten ctili jako v zemi „domova slunce“, budete se moci kochat vstavou vce jak sta fotografi z oblasti Hercegoviny. Zavzpomnejte si na letn dovolenou u moe a pijte v chladnm listopadovm poas nast trochu hejiv atmosfry do Restaurace Luka Lu. Vce o akci ZDE

erti a ertice ze Starohradskch pohdek

30. listopadu – 8. prosince 2013, hrad a zmek Star Hrady, Krlovhradeck kraj

Rovnou dva vkendy po sob mete se svmi dtmi oslavit na ertovskm hodovn ve Starch Hradech. ekaj na vs pohdky, hry, soute a samozejm erti! Dti zaruen ocen ochutnvky sladkost a pekeln dobrch bonbon. A pro ty vt bude pipravena ertovsk medovina a dal dobroty. Vce ZDETest: Jak vám funguje metabolismus?

29. 11. | 00:00

Vymlouvám se na něj, když tloustneme, a závidíme, když má někdo metabolismus rychlý. Jak ale ten záhadný metabolismus vlastně funguje? Víte to? Vyzkoušejte se v našem testu.

Jde samozřejmě jen o hodně zjednodušený základ, protože jak to je doopravdy, v mnoha ohledech často přesně netuší ani vědci.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Domácí masky pro suché vlasy: Ingredience z lednice!

Jak se poprat s větry a nadýmáním? 

Simulátor slunce: Pomůže se zimní depresí a únavou!

Autor: uzi

Shopping: Co se děje v mozku při nakupování?

Už o víkendu se rozpoutá adventní nákupní šílenství. Pojďte se podívat, co se v našem mozku při nakupování děje.

Máte pocit, že i v nákupním centru jste pány svých peněženek? Omyl, rozhodují za vás emoce, šikovně vířené triky obchodníků.

Orgasmus v obchodním centru?

Někdy nejsou ani zapotřebí. Pokud se vám nějaký výrobek libí, v mozku se aktivizuje specifická oblast nucleus accumbens,  neboli centrum slasti. Zároveň začne mozek produkovat chemickou látku zvanou dopamin. Vědci z  University of Westminster zjistili, že reakce mozku mužů a žen při erotickém vzrušení a při nakupování jsou prakticky stejné..

V tom se vliv nakupování podobá jídlu, drogám, sexu, sledování porna.  Právě proto může se někdo může tak snadno stát shopaholikem. Je to prostě  závislost jako každá jiná a podle současných odhadů jí trpí až šest procent lidí. Nepřekvapí, že většinu se jedná o ženy.  

Doporučujeme: Jak hubnout při nakupování? Stačí číst!

Snaha “dorovnat” opojnou hladinu dopaminu se projeví zejména tehdy,  když se člověk se nachází v nějaké krizi.  Psychologové zjistili, že mnozí lidé chodí nakupovat zejména ve chvíli největšího stresu, čímž se paradoxně uklidňují a zvyšují si sebevědomí. Pěkný úlovek do šatníku, botníku či kosmetické taštičky je snadnou cestou k uspokojení, jakkoliv krátkodobému.

Nakupování jako iracionální jev

Skenování mozku, které u “šopujících” dobrovolníků prováděli vědci z Bangor University v britském Walesu prokázalo, že rozhodování v obchodním centru určitě není  optimálním výběrem,  založeným na vědomém racionálním posouzení věci.

Doktor Alain Dagher z Montrealského neurologického institutu k tomu řekl: “Chování člověka ve finanční oblasti je často zdánlivě iracionální, čehož využívají pracovníci reklamy, prodejci pojistek, provozovatelé heren a ekonomové.”

Mozek se chová nelogicky, když je vystaven záplavě informacím, které při nákupu v supermarketu na nás číhají. Právě na to prodávající spoléhají a dokáží to mistrně využít.

Jak vnímáme ceny zboží?

“Ceny jsou “nastaveny” tak, aby přesvědčily, že utrácíte méně, než je tomu ve skutečnost.” říká psycholog doktor Dimitri Tsivrikos z londýnské Metropolitní University. “Baťovské” ceny končící devítkou jsou toho zářným příkladem. 

Ukázalo se také, že zhruba 20 % zákazníků si vezme zboží, označené jako speciální sleva, i když je dražší než obvykle. Naproti tomu celá polovina lidí si nevšimne, že když je v nabídce 1+1 jeden kus zdarma a ke své škodě si vezme jen jeden.

Náš tip: Můj muž hrozně utrácí: Je závislý na slevách

Obchodníkům se tedy taková nabídka vyplatí hned 3x. Zbaví se méně žádaného zboží,  přitom na tržbě tolik netratí a navíc nás zákazníky zahltí další informací, která ještě víc zmate mozek. Sbohem,  rozumný přístupe!

Ten podle Phillipa Adcocka, šéfa výzkumného projektu Vysvětlení chování při nákupech (SBXL) ostatně přetrvává pouhých prvních 23 minut pobytu mezi regály. Pak racionální uvažování prudce slábne – čím delší nákup, tím větší kiksy.

Peníze nehrají roli!

Po uplynutí uvedené doby totiž začínají převažovat v rozhodování emoce, které hodnotu peněz neberou přesně. Po 40 minutách je mozek už natolik unavený, že přestává racionálně uvažovat úplně. K návratu logiky většinou dojdeme až doma…

Podle doktora Paula Mullinse, šéfa katedry psychologie na waleské Bangor University, se do nakupování zapojuje ještě další mozkové centrum. Je to tzv. insula, která obvykle zachovává praktický přístup  a vypouští varovné signály před bezhlavým utrácením. V mozku se tak pere touha a strach stejně jako ve známé pohádce Rozum a Cit.  Rozumný přístup insuly však slábne, když se nejedná o hotové peníze – proto víc utrácíme, když se jedná o nákup na splátky nebo když platíme kartou.     

Proč vlastně tak milujeme slevy a “výhodné” nabídky? “Přitahují nás, protože jde o změnu dosavadního stavu. Vytvářejí dojem, že cenu neurčuje prodejce, ale že máme kontrolu my sami.Mozek si to přebere, jako že máme šanci jednat a rozhodovat,” vysvětluje  Dr. Tsivrikos z londýnské univerzity.

Hudba nás omámí 

Soustředění našeho mozku také spolehlivě rozptýli hudba, která je dnes téměř všudypřítomná. Pracuje “proti nám”  v jakékoli podobě:  klidnější písně zpomalují vnímání času a vedou k možnosti neplánované útraty navíc. Zato rychlejší hudba pobízí k impulsivnímu rozhodování a k experimentování – takže opět k neplánovaným nákupům.

Na závěr čtyři dobré rady, na nichž se hodili takřka všichni citovaní odborníci:

 • Nenakupujte rozrušení, ať už pozitivně či negativně. Jednak nemusíte koupit dobře a navíc z dlouhodobé hlediska zvyk překonávat výkyvy nálad v obou směrech vede k psychické závislosti
 • Nakupovat jděte najedení, obzvlášť když jdete koupit jídlo. 
 • Zažeňte prodavače, přítomnost cizí výmluvné osoby  nám často brání přiznat si, že zboží nepotřebujeme nebo na ně nemáme
 • A jedna pro ženy: Muž po vašem boku funguje jako spolehlivá brzda nákupních záchvatů! 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Advent začíná: 19 tipů na úchvatné věnce

Jak se poprat s větry a nadýmáním? 

Simulátor slunce: Pomůže se zimní depresí a únavou!

13 tipů, jak využít zbytky po kávě

Český “turek” je na ústupu, ale zbytky po kávě najdeme v každém klasickém kávovaru. Podívejte se, co všechno s nimi můžete dělat!

Lógr…. spisovný výraz pro něj snad ani neexistuje, snad jen “kávová sedlina”,  což tak nějak není ono. Tady je 13 nečekaných tipů, jak báječně se dají využít.

Proti celulitidě

Tonizující a energizující účinky kávy působí proti vytváření tzv. pomerančové kůže.  Využijeme nejen jejího chemického složení, ale i mechanického působení droboučkých zrníček. Masáž je o to důkladnější. Aplikujeme pomocí houby nebo žínky.

Peeling na tělo

Smíchejte lógr s medem a získáte tak peeling, který můžete použít na tělo i na tvář. Pleť pak bude hebká a hladká. Využít můžete i na drsné paty při pedikúře.  Nezapomeňte, že káva je sama o sobě mastná i bez mléka či smetany. Důkaz o tom přinese každá skvrna, když se polijete – právě kvůli obsahu přírodních tuků nejde vyprat.

Vlasová maska

Než si půjdete mýt vlasy, dopřejte jim zábal z vlhkého lógru. Kštice po něm bude zářivě lesklá. Stejně může vlasy umýt hotovou kávou – překapávanou nebo rozpustnou – a 20 minut nechat působit. Pozor, ani jeden způsob se nehodí pro světlé odstíny.

Doporučujeme: Zabrání káva onemocnění cukrovkou?

Při nákupu parfému

Trošku si vezměte s sebou, než si půjdete vybrat nový parfém. Mezi jednotlivými dávkami si přičichněte k l´gru, budete pak mít vždycky znovu “čerstvý” nos.

Na pěstění rukou

Naberte zbytky po kávě do hrsti a umyjte si ruce. Zbaví vás ztvrdlé kůže a odstraní pach po přípravě příliš aromatických jídel, jako jsou třeba ryby nebo česnek.

Pro vůni domova

Většině lidí káva hezky voní a vzbuzuje v nich pocit klidu a pohody. Využijte toho. S přidáním zbytků od kávy si můžete vyrobit vlastní voňavé mýdlo nebo svíčku. Podobně můžete využít lógr jako deodorant v místnostech.

Lapač pachů

Vůně kávy je natolik intenzivní i poté, co splnila svůj hlavní účel ve vašem oblíbeném šálku, že dokáže přehlušit ostatní pachy. Nebo je dokonce pohltit . Postavíte nádobku s lógrem do ledničky – zbavíte ji pachů nebo zneutralizujete aroma uloženého jídla.

Prostředek na nádobí

Pár lžic na hadr či houbičku na nádobí vám pomůže vyčistit hrnce a pánve od mastnoty a špíny. Čím hůře je nádobí zaneřáděné, tím lépa lógr zabere. Ověřeno hospodyňkami!

Pro renovaci nábytku

Sedlina po káva také vylepší poškrábaný tmavší dřevěný nábytek. Pomocí vatové tyčinky naneste do škrábanců pár zrniček, nechte zaschnout a přeleštěte. Lógrem se dá také vytvořit patina na nábytku, který renovujeme. Stačí obložit, nechat působit, a pak přetřít fermeží.

Přírodní barvivo

Potřebujete pro hrátky s ratolestmi  papír vyhlížející starobyle jako pergamen? Smícháme sedlinu s vodou, ponoříme do ní papír, pak odstaníme částečky  a necháme uschnout. Podobně můžete obarvit velikonoční vajíčka nebo látku – obojí získá přírodně béžový odstín, který však postupně bledne. Při přidání do pračky s černým prádlem pomůže hrnek rozpustné kávy zachovat tmavou barvu.

Hnojivo

Využijte jako výživu pro rostliny v domě i na záhonech – ovšem jen lógr bez stop po cukru či umělých sladidel. Nádavkem tak rostliny ochráníte před mravenci, brouky a dalšími škůdci. Osvědčené je také přimíchat sedlinu k semínkům mrkve – kdoví proč pak lépe rostou.  Zkuste zapracovat zbytky kávy do půdy, v níž pěstujete hortenzie. Zvýšená kyselost květině pomůže absorbovat hliník a získat tak sytější modré zabarvení. Lógr také chutná žížalám, takže u vás v zahradě budou usilovněji pracovat na kypření půdy.

Do krbu

Než začnete vymetat jemný popel po hoření dřeva, který tak rád víří po místnosti, vyklopte na něj obsah kávovaru. Vlhký lógr zamezí, aby se prášilo, a umožní vám v klidu vymést a uklidit krbt.

Repelent

V lahvičce s vodou budou zbytky z kávovaru nebo hrnku fungovat jako past na obtížný hmyz. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Domácí masky pro suché vlasy: Ingredience z lednice!

Jak se poprat s větry a nadýmáním? 

Simulátor slunce: Pomůže se zimní depresí a únavou!

Klouby a počasí: Vědci už vědí, proč při změně víc bolí

Bolest kloubů se změnou počasí opravdu souvisí! Věříte tomu, že lidé s artritidou dokážou předpovědět blížící se změnu počasí?

Nebo jste skeptičtí a považujete podobná tvrzení za babské řeči? Seriózní výzkum hovoří jasně: lidé s artritidou jsou na vnímání počasí obzvláště citliví.

Za vše může barometrický tlak

Mezi vědci neexistuje stoprocentní shoda ohledně principu, kterým dochází ke zhoršení aktuálního zdravotního stavu vlivem počasí. Jedna z nejpravděpodobnějších teorií hovoří o změně barometrického tlaku. O co jde?

 • Barometrický tlak je jinak nazýván též atmosférický.
 • Rovná se hmotnosti vzduchu v atmosféře, jež nás obklopuje. Působí v každém okamžiku na předměty i osoby.
 • Tlak měří barometr. Důležitý je zejména pro předpověď počasí, sledováno je jeho kolísání a rychlost této změny.

První náznaky

Tlak na náš organizmus působí následovně: představte si tkáně, obklopující klouby jako balónky. Vysoký barometrický tlak tlačí zevně na tělo a zabraňuje “přifouknutí” tkání.

Doporučujeme:  Jak jídelníčkem ovlivnit bolest kloubů

Bohužel se však před zhoršením počasí tato veličina snižuje. Tkáně díky tomu snadněji nabydou a výsledkem je bolest kloubů, pociťovaná dříve, než spadne první dešťová kapka.

Jak na bolest

Cítíte, že se “mění fronta” a vaše potíže se stupňují? Zkuste si ulevit pomocí následujících tipů:

1. Zůstaňte v teple. Důkladně se oblékejte, dejte přednost vrstvení oblečení. Bolavé klouby nahřejte.

2. Zabraňte pocení. Teplo na bolest pomáhá, nadměrné pocení však může celý výsledek zhatit.

3. Hýbejte se. Dříve než opustíte teplo domova, procvičte bolavé klouby. Zlepšíte jejich hybnost.

4. Myslete pozitivně. S humorem jde vše lépe, dejte depresi a podráždění vale. Každý den se potěšte alespoň maličkostí.

5. Zvyšte dávky léků proti bolesti. Poznáte na sobě bezpečně změnu počasí? Nebojte se (po dohodě s lékařem) krátkodobě zvýšit dávky užívaných analgetik.

I život s artritidou může být snesitelný. Berte to z té lepší stránky – vaše okolí má doma spolehlivou “rosničku”, a nezapomene si tak ve správný čas vzít na cestu do práce deštník

více na uLékaře

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Za revma si můžeme sami. Na co si dát pozor?

Nejčastější rizika rakoviny: Můžete si je spočítat!

Pevné objetí: Léčí duši, nebo týrá dítě?

Bolí vás prsa? Jaká je příčina a co pomůže

Když bolí prsa, může to být špatnou podprsenkou. Nebo od páteře. Ale také se může jednat o samostatnou nemoc, kterou by měl “pohlídat” odborný lékař.  

Nejčastěji se bolesti objevují periodicky v souvislosti s hormony a jako součást předmenstruačního syndromu.

Nejvíc prsa bolí týden před menstruací

Týden před menstruací bývá nejhorší, pak se dostavuje úleva. Obvykle se tato bolest projevuje v obou prsech a často “klame tělem” – vystřeluje totiž do podpaží, do ramene nebo do paže. Trpí jimi většinou mladší ženy, a zkušení lékaři nás utěšují, že často vymizí samovolně. Na to si ale počkáme - obvykle to bývá až s menopauzou.

Do té doby je problém běžet za autobusem, cvičit, tančit a vůbec se nějak hýbat. Bohužel včetně sexu. Bolest prsou neboli mastalgie dokáže potrápit a často tak pořádně otrávit celý život.  

Doporučujeme: Bolest před menstruaci? Pomůžou bylinky a extra cviky

Kromě  tzv. cyklických bolesti mohou prsa bolet bez ohledu na kalendář - pak jde o náhodné čili necyklické bolesti prsu. Trápí nejčastěji ženy mezi 30 a 50 lety. V těchto případech se bolest může soustředit jen na jeden prs, dokonce jen na jeho jednu určitou část. Tato bolest bývá ostrá a pálivá.

Proti bolesti pomůže správná podprsenka

V takovém případě se nabízí rychlá diagnóza “to máte od páteře”, zvlášť pokud jde o prsa větších velikostí. Nejen u nich může bolesti způsobovat nesprávně vybraná podprsenka. Platí tři zásady:

 • nosit dobrou podprsenku, hlavně při sportu, která bude dobře sedět, ale nesmí tlačit
 • nesmí však ani svírat, což je efekt, který často způsobují tzv. minimizery
 • dívky ve vývoji si mají kupovat novou podprsenku už po půl roce!

Správná diagnóza bolesti prsů ale většinou zní  “fibrocystická mastopatie”. Jde o výskyt cyst nebo fibroadenomů - hladkých, pružný, pevných a přesně ohraničených uzlů. Většinou je lze také nahmatat - jsou pohyblivé proti kůži.

Chodíte na mamograf?

Tento druh bolestí se zhoršuje vlivem stresu a nervozity. Občas se objevuje jak v souvislosti s hormonální hladinou organismu, ale také s určitými typy léků. Jako chameleon se v této souvislosti projevují antikoncepční pilulky. Zatímco části žen od bolesti pomáhají, jiným je naopak způsobí.

Zdánlivě nevysvětlitelné bolesti hodně působí na psychiku. Ženy v takové situaci se často se strachem ptají, zda může jít o rakovinu. Odpověď je povzbudivá: Ne, nejde o obvyklý projev rakoviny. Ovšem některé typy nádorů skutečně bolí. Přestože nejde o zhoubné útvary, je dobré je hlídat. Což je jen dalším argumentem pro obvyklou radu: poraďte se s odborným lékařem, gynekologem nebo mamologem.

Prsům pomáhá zhubnutí a hořčík

Snížení výskytu potíží také přináší snížení obsahu tuku v potravě, jehož vedlejším, ale viditelným účinkem je zhubnutí a zím i snížení obsahu nevyzpytatelné tukové tkáně v prsu. Podobně ulevuje také snížení příjmu kofeinu. Pro jistotu zkuste obojí – a navíc posilujte záda.

Léky, které od bolestí prsu uleví, jsou buď ty s paracetamolem (panadol), nebo s acetylosalycitáty (aspirin), případně nesteroidní antiflamatika (ibalgin, brufen).

Zkuste také minerálky nebo doplňky stravy s obsahem hořčíku. Podávají se nejlépe ve druhé polovině mestruačního cyklu, tj. obvykle dva týdny před dalším krvácením. Spolu s ústupem bolesti prsou většinou uleví i od jiných projevů předmenstruačního syndromu. Tyto účinky má i lék ze zelené lékárny – pupalkový olej.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Jak vybrat zmenšující podprsenku, aby opravdu seděla

Test: Jaké vyšetření potřebujete a proč?

Varování: Vaše děti hloupnou, protože nečtou!

maurerův žebříček: za nejlepší restaurací letošního roku musí gurmáni do hlubokých lesů


mcely

Anketu Maurerv vbr Grand Restaurant letos vyhrla zmeck restaurace Piano Nobile hotelu Chateau Mcely, kter se tak stala prvnm vtznm podnikem ze Stedoeskho kraje.

Na druhm mst skonila prask restaurace La Degustation Boheme Bourgeoise, tet je restaurace Alcron v praskm hotelu Radisson Blu. Oba prask podniky letos obhjily michelinskou hvzdu.


1. Chateau Mcely, Piano Nobile Stedoeský kraj – Mcely

2. La Degustation Boh?me Bourgeoise Praha

3. Radisson Blu, Alcron Praha

4. Bellevue Praha

5. Kalina Praha

6. Promenáda Karlovy Vary

7. Le Terroir Praha

8. Koishi fish & sushi Brno

9. Terasa U Zlaté studn Praha

10. Francouzská restaurace Art Nouveau Praha

Vtzn restaurace fkuchae Jana trby se nachz v lesch v severovchodn sti Stedoeskho kraje ve zrekonstruovanm zmku, kter funguje jako ptihvzdikov hotel.

“Z letonho vtze mm velkou radost. Krom toho, e jsou v Chateau Mcely kreativn, tak se zrove sna maximln vyuvat mstnch surovin,” uvedl zakladatel ankety Pavel Maurer.

Z mimopraskch podnik se v prvn destce jet umstily restaurace Promenda v Karlovch Varech a brnnsk podnik zamen na mosk speciality Koishi Fish & Sushi, kter anketu vyhrl loni. “Dky Bohu nezstvaj ti nejlep fkuchai a restaurati pouze v hlavnm mst,” podotkl Maurer.

Leton ankety se zastnilo 1009 hodnotitel, kte bhem roku tajn a na svoje nklady hodnotili jednotliv podniky z cel esk republiky. Clem prvodce, kterho Maurer zaloil v roce 1997 pod nzvem Gurmn, je nezvisle hodnotit esk restaurace a pinet tak oven informace a tipy.

reklama
Když prsa bolí. Nesvádějte všechno na podprsenku

Když bolí prsa, může to být špatnou podprsenkou. Nebo od páteře. Ale také se může jednat o samostatnou nemoc, kterou by měl “pohlídat” odborný lékař.  

Nejčastěji se bolesti objevují periodicky v souvislosti s hormony a jako součást předmenstruačního syndromu.

Nejvíc prsa bolí týden před menstruací

Týden před menstruací bývá nejhorší, pak se dostavuje úleva. Obvykle se tato bolest projevuje v obou prsech a často “klame tělem” – vystřeluje totiž do podpaží, do ramene nebo do paže. Trpí jimi většinou mladší ženy, a zkušení lékaři nás utěšují, že často vymizí samovolně. Na to si ale počkáme - obvykle to bývá až s menopauzou.

Do té doby je problém běžet za autobusem, cvičit, tančit a vůbec se nějak hýbat. Bohužel včetně sexu. Bolest prsou neboli mastalgie dokáže potrápit a často tak pořádně otrávit celý život.  

Doporučujeme: Bolest před menstruaci? Pomůžou bylinky a extra cviky

Kromě  tzv. cyklických bolesti mohou prsa bolet bez ohledu na kalendář - pak jde o náhodné čili necyklické bolesti prsu. Trápí nejčastěji ženy mezi 30 a 50 lety. V těchto případech se bolest může soustředit jen na jeden prs, dokonce jen na jeho jednu určitou část. Tato bolest bývá ostrá a pálivá.

Proti bolesti pomůže správná podprsenka

V takovém případě se nabízí rychlá diagnóza “to máte od páteře”, zvlášť pokud jde o prsa větších velikostí. Nejen u nich může bolesti způsobovat nesprávně vybraná podprsenka. Platí tři zásady:

 • nosit dobrou podprsenku, hlavně při sportu, která bude dobře sedět, ale nesmí tlačit
 • nesmí však ani svírat, což je efekt, který často způsobují tzv. minimizery
 • dívky ve vývoji si mají kupovat novou podprsenku už po půl roce!

Správná diagnóza bolesti prsů ale většinou zní  “fibrocystická mastopatie”. Jde o výskyt cyst nebo fibroadenomů - hladkých, pružný, pevných a přesně ohraničených uzlů. Většinou je lze také nahmatat - jsou pohyblivé proti kůži.

Chodíte na mamograf?

Tento druh bolestí se zhoršuje vlivem stresu a nervozity. Občas se objevuje jak v souvislosti s hormonální hladinou organismu, ale také s určitými typy léků. Jako chameleon se v této souvislosti projevují antikoncepční pilulky. Zatímco části žen od bolesti pomáhají, jiným je naopak způsobí.

Zdánlivě nevysvětlitelné bolesti hodně působí na psychiku. Ženy v takové situaci se často se strachem ptají, zda může jít o rakovinu. Odpověď je povzbudivá: Ne, nejde o obvyklý projev rakoviny. Ovšem některé typy nádorů skutečně bolí. Přestože nejde o zhoubné útvary, je dobré je hlídat. Což je jen dalším argumentem pro obvyklou radu: poraďte se s odborným lékařem, gynekologem nebo mamologem.

Prsům pomáhá zhubnutí a hořčík

Snížení výskytu potíží také přináší snížení obsahu tuku v potravě, jehož vedlejším, ale viditelným účinkem je zhubnutí a zím i snížení obsahu nevyzpytatelné tukové tkáně v prsu. Podobně ulevuje také snížení příjmu kofeinu. Pro jistotu zkuste obojí – a navíc posilujte záda.

Léky, které od bolestí prsu uleví, jsou buď ty s paracetamolem (panadol), nebo s acetylosalycitáty (aspirin), případně nesteroidní antiflamatika (ibalgin, brufen).

Zkuste také minerálky nebo doplňky stravy s obsahem hořčíku. Podávají se nejlépe ve druhé polovině mestruačního cyklu, tj. obvykle dva týdny před dalším krvácením. Spolu s ústupem bolesti prsou většinou uleví i od jiných projevů předmenstruačního syndromu. Tyto účinky má i lék ze zelené lékárny – pupalkový olej.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Jak vybrat zmenšující podprsenku, aby opravdu seděla

Test: Jaké vyšetření potřebujete a proč?

Varování: Vaše děti hloupnou, protože nečtou!