kari je pro brity národní jídlo i dobrý byznys. indické koření masala si prostě přejmenovali


Pvodn indick kari dnes ve Velk Britnii oficiln oznauj za sv nrodn jdlo.

Jak si vzt s sebou dom kousek Indie, pemleli u od potku 17. stolet obchodnci a vojci, kte ve jmnu vzneenho krle Jakuba I. navazovali obchodn vztahy s Indi. Jak rostla rozloha indickch koloni, rostl i poet Brit, kte do nich smovali za bohatstvm a slvou.

S sebou dom si krom jinho vozili i zlibu v indick kuchyni. Zalo to a tak daleko, e pvodn indick kari (curry) – tedy zeleninu i maso v hust koenn omce – dnes ve Velk Britnii zcela oficiln oznauj za sv nrodn jdlo.

Dv tradice

Prvem? Posute sami. Historie kari (kar) je velmi dlouh. Jak dokazuj archeologick nlezy, na kari si v Indii pochutnvali u ped vce ne 4000 lety. Alespo podle zbytk jdla ochucench sms koen s pevahou kurkumy, je pochzej z nalezi v povod eky Indu.Kdy anglit obchodnci pistli v roce 1608 na jihu Indie, aby se pokusili vytlait Holanany z lukrativnho obchodu s koenm, kari tady u dvno patilo k mstnmu koloritu. A to v nejrznjch podobch, protoe kad kus Indie (i okolnch zem) m sv oblben “kari” recepty.

Spojuje je to zkladn – a u jde o maso, zeleninu, ryby nebo ri, vdy jsou doplnny o omku ochucenou sms koen. Tato sms se li kraj od kraje. Dky Anglianm se pro Evropu stalo symbolem toho, co je indick kuchyn.

Pro dobu, o kterou tu jde, je nejsp typick, e Anglian dali kari nov jmno. A tak o smsi koen, kter oni a po nich i zbytek svta znaj jako kari, Ind mluv tak jako ped stovkami let – jako o masale.

Odkud se pvodn anglick slovo “curry” vzalo? Nejastji se spojuje s tamilskm vrazem kari, kter znamen omku. Ovem anglit kuchai tento vraz pouvali u za vldy udatnho Richarda Lv srdce, tedy dve, ne prvn anglick obchodn lod zamily kolem Mysu Dobr nadje do Indickho ocenu, aby z anglickho krlovstv udlaly svtov imprium.

Tak napklad kuchaka z roku 1390 se jmenuje The Forme of Cury. Slovo “cury” je tu odvozeno od starofrancouzskho “cuire”, tedy vait. Dvno pedtm, ne pipluly prvn nklady koen z Indie, se tmto slovem oznaovaly i omky, je milovala tehdej lechta. Byly pln koen i rozinek a star kuchask postupy se v nich spojovaly s arabskmi zvyky, je si Anglian osvojili bhem kovch vprav. Mon i proto o pr stolet pozdji tak rdi propadli indickmu kari.

Dobr byznys

Byli to nakonec oni, kdo ze smsi koen, kter si indick hospodyky obvykle samy mchaly podle svch poteb i zvyk rodiny, udlali vynikajc obchodn produkt a v polovin 19. stolet zaali do Evropy dovet univerzln smsi koen ve form prku.

I kdy slovo univerzln se mus v tomto kontextu pouvat opatrn – zpsob, jak se takov bn kari mch, jsou destky. A u jde o garam masalu (jej zklad tvo krom koriandru a kmnu hebek, bobkov list nebo kardamon a skoice), “lut” kari, zaloen na kurkum, nebo erven smsi, pro n je typick chilli.

Mimochodem – chilli se do indickho kari dostalo a pomrn pozd, a to dky holandskm obchodnkm, kte ho sem dovezli z Novho svta. Dnes u ale k Indii pat stejn jist jako kari. Nebo masala?hodovat jako následník trůnu. v brně podávají sto let staré menu, které nikdo neochutnal


V Brn nabz menu, kter pr u neochutnal.

Penesme se na chvli do historie. Je nedle 28. ervna 1914, hodinu ped polednem a ze sarajevsk radnice prv odjd arcivvoda Frantiek Ferdinand d’Este se svou chot.

V ten sam moment kuchai dokonuj v Konaku, sdle bosensk vldy, slavnostn obd pro nslednick pr. Netu, e zbyten. Monarcha – a nsledujcch sto let nikdo po nm – u desetichodov menu neochutn.

Bosensk atenttnk Gavrilo Princip toti vyuv zmatku v organizaci cesty sttnka a manelsk pr zastel. Osudov okamik rozpout prvn svtovou vlku a pipravovan menu upadne v zapomnn.Sto let na nj pad prach. Jene podobn jako v pohdce o pkov Rence se i tentokrt najde “zachrnce” a  pvodn obd sestaven z jdelnho lstku z archivu konen nabdne hostm.

“Nae restaurace se zamuje na rakousko-uherskou kuchyni, a tak jsme pemleli, jak bychom mohli pipomenout sto let od atenttu. V archivu se nm podailo vyptrat dokonce dv znn sarajevskho menu, kter nikdy nebylo vydan. Kad jdlo jsme vyzkoueli, ochutnali a rozhodli se pipravit pro nae hosty,” k manaer brnnsk restaurace Forhaus Robert Smejkal.

Deset chod za ti hodiny

Slavnostn tabule mla bt opravdu honosn. Mezi deseti pokrmy byl siln vvar v lku a vejce v rosolu jako pedkrm, hlavn chody v podob pstruha na msle, kuete à la Villeroy nebo vaenho hovzho masa na zelenin. V druh sti hodovn byly pipraveny sladk i slan teky jako Bombe à la Reine, rov nkyp nebo nejrznj druhy ovoce a sr.

“Menu nabzme jen pr dn, protoe jeho pprava je velice sloit. Jdla jsou autentick a sname se je servrovat stejnm zpsobem jako ped sto lety. Veee zabere a ti hodiny,” k Smejkal. Ochutnat je tak zjemci mohou jen do nedle. K jdlm se podvaj regionln vna pochzejc ze zem bval monrachie, pedevm z Rakouska a Maarska.

Sarajevsk hostina nen jedin znm historick menu. Slavn banket se konal v roce 1867 v paskm Caf Anglais a do djin veel pod nzvem Veee t csa. Jedli spolu toti Vilm I. Prusk, car Alexandr II. se synem a Otto von Bismarck. Menu mlo 16 chod a servrovalo se vce ne osm hodin. Veee pro jednu osobu tehdy stla 400 frank, v pepotu na dnen ceny zhruba 250 000 K.mléčná menu doplní tvarůžková cukrárna. víkend nabídne oslavy specialit


Mlko - ilustran foto

Milkparade

9.-30. ervna 2014, vybran restaurace z cel R

Milovnci mlka maj o vkendu posledn pleitost ochutnat nkterou ze specialit na festivalu Milkparade. Ve vybranch restauracch po cel republice si mohou nvtvnci objednat i speciln tchodov menu postaven pedevm na mlce a mlnch vrobcch, jako jsou sry, mslo, tvaroh, jogurty a podobn. Vce ZDELotick slavnosti hudby a tvark

27.-29. ervna 2014, Lotice, region olomouck

Tradin slavnosti tvark v Loticch nabdnou gastronomick speciality z Olomouckch tvark, speciln muzeum, a dokonce i tvarkovou cukrrnu. Tit se mete i na hudebn program, kter pot teba s country veerem nebo festivalem dechovch hudeb. Vce ZDE

Mlynsk slavnosti

29. ervna 2014, Ratiboice, region krlovhradeck

Babiino dol v Ratiboicch oije tradinmi Mlynskmi slavnostmi. Soust je ochutnvka vech monch druh chleba z regionlnch pekastv i od drobnch peka. Program pedstav psn a tance za zvuku dobovch nstroj a nebude chybt vyhlen Ratiboickho bochnku 2014. Vce ZDE

Food Festival

28. ervna 2014, Nm욝 nad Oslavou, region Vysoina

Na festival dobrho jdla a pit zve arel Habitat v Nmti nad Oslavou. Nabdne sndaov a obdov menu, mchan npoje nebo i ukzku grilovn od profesionlnho kuchae. Ochutnat mete tak regionln pivo i vno. Bhem dne probhnou trhy regionlnch produkt, ukzky tradinch emesel, soute pro dti, malovn na obliej a mnoho dalho. Vce ZDE

Velk pivn festival Padochov

28. ervna, Padochov, region jihomoravsk

Vbec nejvt pivn festival malch pivovar na jin Morav pivt o vkendu Padochov. Pro milovnky piva bude pipravench 50 rznch druh piva ponaje klasickmi „destkami“ a kone nejrznjmi pivnmi specily z produkce vce ne 12 minipivovar z cel esk republiky. Na festivalu se bude i soutit, chybt nebude tradin zvod o nejrychlej vypit pllitru piva nebo sout o nejlep przdninov pivo roku 2014. Vce ZDECo platí na škytavku? Nemyslete na ni!

Rekord doložený Guinnessovou knihou je 68 let. Tak dlouho škytal Američan Charles Osborne. Nás dokáže vyřídit i čtvrthodinka nepříjemného křečovitého pohybu doprovázeného typickými zvuky.

Naštěstí k tomu nestačí, aby na nás někdo vzpomínal. To bychom teď při prázdninovém cestování ze škytavky nevyšli. Bohužel si ji však většinou způsobíme sami, i když nevědomky.

Co škytavku způsobí?

To vlastně nevědí ani odborníci. Někdy se objeví i zcela bezdůvodně. Vyvolat ji mohou agresivní potraviny nebo nápoje (příliš horké, studené, ostré…), rychlé hltání jídla nebo rozčilení. Taky opilecká škytavka po alkoholu není žádnou výjimkou. Při rychlém roztažení žaludku dojde k podráždění hlavního dýchacího svalu, kterým je bránice.

Doporučujeme: Téma: Zažívání

Škytavka (odborně nazývaná singultus) je vlastně mimovolný stah bránice, oddělující dutinu hrudní a břišní. Při škytání je normální rytmus stahování a uvolňování bránice narušen drážděním a dochází ke křeči. Trpí jí hodně miminka a považuje se za varovný signál refluxu.

Když se bránice stáhne a posune  směrem dolů, postižená osoba se krátce nadechuje při stažených hlasivkách, které uzavírají cestu do průdušnice. A to je to známé “škyt” -zvuk, který vydáváme při škytání, je proud vzduchu, který naráží na hlasivky při každém trhnutí bránice.

Nemyslete na to!

Znát mechanismus vzniku nám ale od trapasu nepomůže. Ze všech rad nejlépe funguje tahle: Nemyslete na to! Zabavte se nějakým úkolem, zaměstnejte mozek, a když si na škytavku zase vzpomenete, bude pryč.

Pokud si nevěříte, že dokážete poručit své mysli, můžete zkusit pár babských rad. I lékaři víceméně na škytavku doporučují stejné domácí prostředky jako před staletími.

 • Dlouho zadržet dech a přitom se zacpaným nosem polknout vodu nebo ji vypít brčkem. 
 • Přiložit něco studeného – klidně kousek ledu – za krk. 
 • Spolknout jednu lžíci bílého cukru krystalu nebo si dát kostku pod jazyk. Podle studie, zveřejněné v New England Journal of Medicine, po cukrové kúře přestane škytat 19 lidí z 20. Neví se, proč cukr zabírá, ale někteří odborníci se domnívají, že cukr ve formě granulí stimuluje nervus vagus (nerv bloudivý), jehož větve zásobují mimo jiné i bránici. Na stejném principu fungují i tzv. škyzátka
 • Dýchat pár minut do papírového sáčku nebo přes papírové kapesníčky. Inhalování oxidu uhličitého prý zabírá.
 • Z akupresury vychází návod, aby vám někdo stiskl jemně špičky ukazováčků, zatímco vy zadržujete dech na co nejdelší dobu.
 • Nechte se plácnout do zad. Někdy je škytavka psychogenního původu - v tomto případě pomáhá plácnutí do zad v dolní oblasti mezi lopatkami. Podobný princip je, když vás někdo vyleká nebo nečekaně zatahá za ucho.
 • Zakousněte ananas nebo papáju, ty vám pomohou, pokud vaše škytání pochází z onemocnění zažívacího traktu. Tyto druhy ovoce obsahují enzymy napomáhající trávení v žaludku.

V závažnějších případech, když škytavka spontánně nevymizí, může jít o onemocnění plic, jícnu, srdce nebo patologické stavy dutiny břišní a jiné. To samozřejmě vyžaduje lékařskou péči.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Co pomáhá na pálení žáhy? Poradíme!

Ze Slovenska si můžete přivézt malárii, tvrdí expert

Vražedné přilby: Schumimu nepomohla, pomůže vám?

Nejčastější letní infekce: Ptejte se on-line

Léto a prázdniny bohužel přejí infekcím. Co a kde na vás číhá a jak ochránit sebe i své děti se ptejte lékařky z Hygienické stanice.  

Letní nákazy jsou součástí prázdnin stejně jako cestování, setkávání s neznámými lidmi a omezenější možnosti hygieny. Chytit můžete i nebezpečné parazity, ale  žloutenka je zřejmě jednou z nejhorších možností, s níž se lze během prázdnin setkat.

Žloutenka, průjmy, paraziti

Proto také roste počet případů nakažených - loni onemocnělo žloutenkou typu A téměř o čtvrtinu více Čechů než v předchozím roce. Nemoc si můžete přivézt ze zahraničí, častá bývá nákaza kontaminovanými potravinami, rizikem jsou dětské tábory a pro každého místa, kde je velký provoz a snížené hygienické standardy. Představte si, kolik lidí před vámi už navštívilo WC na  benzínové pumpě, kam při cestování zajde nakonec skoro každý.  

Doporučujeme: Téma: Infekce a nákazy


“V Praze se například nemocí nakazilo stejné množství dětí jako bezdomovců, přičemž většina nemocných dětí navštěvovala nějaké kolektivní vzdělávací zařízení, kde se nemoci šíří velmi rychle,” upozorňuje hygienička MUDr. Zdeňka Jágrová, která bude rovněž hostem našeho on-line rozhovoru.

Jaká jsou rizika?

Nespoléhejte na to, že  vás se nemoc netýká. Přenos viru lze vysledovat nejen v rizikových skupinách, ale i v běžné populaci. Zkušenou hygieničku zarazilo,  kolik nemocných se objevuje  v rámci jedné rodiny a  často i v rodinách s vyšším socioekonomickým standardem!

Kdy pomůže očkování a na co všechno existují vakcíny? Jaké léky si vzít s sebou na cesty a čemu se doopravdy vyhnout,  , abychom předešli potížím? Na téma hrozících infekcí doma i na cestách se ptejte doktorky Jágrové.  

Ptejte se on-line právě teď

On-line rozhovor s MUDr. Jágrovou začne v úterý 1. července ve 12 hodin a potrvá přibližně 60 minut. Své otázky můžete začít posílat hned, odpovědi sledujte v příslušném čase na našem webu.

Zájem je obvykle tak velký, že naši odborníci obvykle ve vyhrazeném čase ani při nejlepší vůli nestihnou zodpovědět všechny otázky. Proto se, prosím, vždy podívejte, zda v odpovědi na otázku jiného čtenáře nenajdete radu i pro váš problém. Pomocí tlačítka “všechny položené dotazy” dole pod článkem se podívejte i na otázky ostatních čtenářů, zda v nich nenajdete odpověď také pro sebe.

Náš odborník

MUDr. Zdenka Jágrová

Foto: Žena

MUDr. Zdenka Jágrová

Lékařka s bohatou praxí a specializací v epidemiologii. Pracuje jako vedoucí odboru epidemiologie Hygienické stanice hlavního města Prahy.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Žloutenka zničí celé tělo. Vyhněte se jí!

U moře jedině na lehátku. V písku žijí parazité

Jak uzdravit vlasy a pleť, radí lékárník i bylinkářka 

Zadejte otázku do online rozhovoru

Všechny položené otázky

Cítíte se slabí a unavení? Možná vám hrozí zánět střev

Určitě jste již někde zaslechli zmínku o Crohnově chorobě a ulcerózní kolitidě. Tato poměrně častá zánětlivá onemocnění střev přidělávají vrásky na čele nemocným i jejich lékařům.

Kromě zažívacích obtíží se projevují také slabostí a dlouhodobou únavou. Pokud se delší dobu necítíte ve své kůži, možná trpíte střevním zánětem i vy. Následující test vám může pomoci.

Když se imunita vymkne kontrole

Imunitní systém je tu nejen od toho, aby nás chránil proti různým bakteriím, virům a parazitům, ale také aby odstraňoval poškozené buňky, které mohou způsobit nádorové bujení. Vlivem dědičnosti, životního stylu a dalších faktorů se může stát, že se bílé krvinky obrátí proti vlastnímu organismu. Tímto způsobem vznikají autoimunitní onemocnění, mezi která patří nejen dobře známá revmatoidní artritida, ale také Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Vznikem střevních zánětů se z našeho zažívacího systému stává bojiště, kde válčí bílé krvinky proti vlastním buňkám střevní výstelky.

Únava jako jeden z příznaků

S únavou a slabostí bojujeme prakticky každý den. Kombinace hektického týdnu v práci, víkendové bujaré oslavy a celodenní práce na zahrádce způsobí, že nadcházející pondělí vstáváme s pocitem přejetí parním válcem. To však není nic, s čím by si neporadilo pár dní odpočinku. Pokud ale únava přetrvává déle, navzdory všem snahám o relaxaci, nejspíše nebude vše v pořádku. Pocit slabosti a zchvácenosti u střevních zánětů může mít hned několik důvodů:

 • Určitě si vybavíte, jak mizerně vám bylo, když jste měli chřipku. I v případě Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy tělo reaguje svým běžným obranným mechanismem a tím je vznik zánětu. Při zánětlivé reakci bílé krvinky vytváří mnoho látek, které si mají poradit s hrozícím nebezpečím. Jejich vedlejším účinkem však bývá únava, slabost, nechutenství a pocit vyčerpání.
 • Střevní záněty také moc nepřidají našemu spánku. V průběhu noci se můžete budit kvůli silnému nočnímu pocení nebo nutkání na záchod.
 • Poškozená střevní výstelka hůře vstřebává vitaminy a je náchylná ke vzniku krvácení. Dlouhodobou ztrátou malých množství krve tělo ztrácí železo, které je velmi důležité pro tvorbu červených krvinek. Jejich nedostatek, chudokrevnost, se kromě bledosti a dušnosti projevuje také zvýšenou únavou.
 • Lidé trpící Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou pociťují únavu také jako vedlejší účinek mnoha léků užívaných v boji proti střevním zánětům. OTESTUJTE SE!

Pokud si nejste jisti, zda by se nemohlo jednat zrovna o váš případ, vyzkoušejte jednoduchou kalkulačku. Díky ní za malý moment zjistíte, jestli mohou být za vašimi problémy střevní záněty.

Další typické projevy zánětů střev

Kromě únavy se Crohnova choroba a ulcerózní kolitida projevují bohatým spektrem příznaků z oblasti zažívacího traktu, ale poškozeny mohou být i další orgány. Mezi nejčastější projevy patří:

 • průjem
 • krev ve stolici
 • bolesti břicha
 • nechutenství
 • úbytek váhy
 • horečka
 • zánět kloubů
 • kožní vyrážky

Střevní záněty rozhodně není radno podceňovat. Svými usilovnými projevy poškozují nejen fyzickou, ale také psychickou stránku lidské osobnosti. Průjmy jsou často velmi úporné a nutí k návštěvě toalety i v těch nejméně vhodných momentech. Současná medicína naštěstí má prostředky, jak příznaky onemocnění zmírnit.

Úplné vyléčení této choroby je sice zatím hudbou budoucnosti, ale i tak lze vést plnohodnotný život. Přesvědčit se o tom můžete v následujícím videu. Avšak úplné vyléčení choroby je zatím v nedohlednu.

(holi)

Více na uLékaře

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

6 jednoduchých tipů pro zdravý zrak

7 jídel pro váš bystrý zrak

Kam s polštářem? Jaké polohy ve spánku škodí zdraví

Naučte se nespat. Je to ztráta času

Spěte co nejkratší dobu, ať o nic nepřijdete. Dobrý přístup nebo šílený nápad?

Zrychlený život moderní doby ukrajuje z našeho spánku. Přesto se mnoha lidem zdá, že i tak je ho moc a že by se prospaný čas dal strávit užitečněji.

Bez spánku mezi elitu?

Zkrátit spánek a přesto se cítit odpočatě a podávat perfektní výkony, jako bychom spali?  Leonardo da Vinci měl speciální režim: spal jen 15 minut každé čtyři hodiny, takže naspal dohromady pouhou hodinu a půl denně. Vynálezce Nikola Tesla spal od svých 19 let jen dvě hodiny denně. Napoleon tvrdil, že spánek je pro slabochy a spánku obětoval jen čtyři hodiny za den. Kolem čtyř hodin za den věnovali spánku také třeba britská premiérka Margaret Thatcherová nebo malíř Salvador Dalí. Tedy samé úžasné mozky a výjimečné osobnosti. Dá se takový režim naučit?

Doporučujeme: Téma: Nespavost

Efektivní spaní znamená jít včas spát, rychle a bez převalování usnout, dobře spát a ráno bez otálení vyskočit dokonale regenerovaní. Teorii kratšího spánku se věnuje celé odvětví, v USA se mu říká “sleep hacking” a existují i spánkoví trenéři.

Spěte turbo!

Jaké jsou podle nich zásady pro “turbo” spánek, který vám umožní dokonale si odpočinout za kratší dobu a stále podávat prvotřídní výkony?

 • chodit spát ve stejnou dobu
 • spát v temné ložnici – pořiďte si závěsy
 • před spaním si dát studenou koupel, aby se urychlil přirozený pokles teploty při usínání
 • před usnutím se cíleně zklidnit – žádné střílečky, thrillery ani připomínky dalších povinností
 • naučit se spát na zádech nebo na boku. Při spaní na břiše jsou orgány utlačované a tolik si neodpočinete
 • kávu pít jen ráno – kofein prý zůstává v těle až 14 hodin
 • zjistit, která doba je pro vás pro vstávání nelepší. Zkoušejte to po půl hodinách
 • citlivě se probouzet, například s mobilními aplikacemi, které vás vzbudí v takové spánové fázi, kdy je nejšetrnější
 • žádné otálení se vstáváním, rovnou se posadit a začít s ranními rituály
 • i o víkendu dodržovat stejný rozvrh
 • přes den být co nejvíce ne denním světle, aby se netvořil spánkový hormon melatonin

Na dvě doby

“Rychlosti” spánku a efektivnosti odpočinku pro mozek i tělo napomáhá i jedena zajímavá metoda: Jít si lehnout odpoledne či navečer, prostě hned, jak přijdete z práce a cítíte únavu. Po půlhodince – ale ne víc – zase vstaňte.

Podle různých teorií to tak lidé dělávali odedávna. Přirozené bylo odpočinout si po návratu z pole nebo prostě po setmění, kdy stejně nebylo co jiného dělat. Po krátkém odpočinku lidé stali, jedli, milovali se, případně studovali - mozek byl bdělejší. Existenci dvou spacích period objevil Roger Ekirch, profesor historie na americké univerzitě Virginia Tech.

Poučky neplatí, spěte jak chcete

Teprve kolem půlnoci  uléhali znovu – a vstávali s rozedněním. To po většinu roku nebylo později než kolem šesté ráno, dokonce i dřív. To by zcela popřelo teorii o tom, že lidé dřív spávali osm až deset hodin každou noc, a že dnešním lidem tento prospaný čas chybí. Bez něj – tedy bez dostatečně dlouhé spánku – jsou více nemocní, tlustší, vystresovaní a psychicky narušení.

Neplatí tedy ani poučka, že neúčinnější je spánek před půlnocí. Spáč typu sova usíná po půlnoci, aniž by to narušilo kvalitu jeho spánku, naopak skřivan si ponocování neužije.

Chcete prospat třetinu života?

“Někomu stačí čtyři hodiny, ale jsou lidé, kteří musí spát i deset hodin denně. Kvalita spánku a odpočinku ve spánku záleží na tom, zda proběhnou kompletní spánkové cykly včetně těch nejhlubších fází. Je jedno, jestli k tomu dojde za čtyři, nebo za deset hodin, říká například MUDr. Petr Hrubeš z Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové.

Většina jiných odborníků se však staví za klasický režim a doporučuje obvyklých osm hodin spánku. Pokud se budete řícit podle jjich rad, prospíte  za život 25 let – celou  třetinu života! A nebo si  svůj spánek “hackněte”…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Spánek: Škodí ho moc i málo. Kolik je “tak akorát?”

Tloušťka je nakažlivá. Přenáší ji viry s chřipkou

Jak uzdravit vlasy a pleť, radí lékárník i bylinkářka 

Usmívejte se, i když není proč. Bude vám lépe

Špatné vysvědčení? Stres před pololetní uzávěrkou? Nervy z příprav na prázdniny nebo dovolenou? Přesto se umívejte, zlepší se nálada vám i lidem v okolí.

“Falešný” americký úsměv spoustu lidí štve, ale nemají pravdu. Lidský úsměv má velkou sílu – funguje jako doping zlepšení nálady. “Ovlivňuje totiž mysl těch, kteří se usmívají, ale stejně tak těch, kteří se na úsměv dívají,” říká Kateřina Kudláčková, mentální koučka a sportovní psycholožka.

Oklamejte svůj mozek

Vědci prokázali, že člověk dokáže výrazem obličeje ovlivnit chemické pochody ve vlastním mozku. Lidský mozek se totiž dá oklamat. Když mu dodáte vhodné podněty, spustí produkci hormonu štěstí serotoninu. Mezi aktivitou obličejových svalů a naší reakcí existuje nervové propojení, takže můžeme měnit naše fyziologické a psychologické stavy vědomým kontrolováním výrazu tváře.

Doporučujeme: Téma Stres a deprese

Paul Eckman, americký psycholog, který se zabývá studiem emocí, objevil, že když nasadíme určitý  výraz - i pokud je předstíraný a hraný – skutečně zažijeme i něco z  jeho emoce.  Aktivace těch svalů, které používáme při úsměvu a pocitech radosti, spouští centra mozku, která se s radostí spojují.

Výraz ovlivňuje náladu

Pokud se usmějeme ve stresu nebo smutku, psychika se nám změní a ve výsledku budeme zažívat lepší pocit, než kdybychom se neusmívali. Platí to i naopak: delší podržení výrazu smutného obličeje se promítne do prožívání jako celku, a tedy smutek a deprese se dostaví  nebo prohloubí.  Jinými slovy, to, jaký výraz obličeje aktuálně máme, může ovlivnit naši výslednou emoci a náladu.

Podle této hypotézy informace o pohybech mimických svalů vedou ke zvýšení nebo zmírnění intenzity prožívané emoce. Když nám je něco nepříjemné, můžeme zmírnit výslednou emoci znechucení a odporu tím, že se budeme usmívat. 

Nakonec tedy vlastně nezáleží na tom, zda se usmíváte proto, že jste šťastní, nebo jste šťastní proto, že se usmíváte. Vždy si můžete být jistí, že úsměv vám sluší a rozdá radost nejen okolí, ale i vám samotným. 

Úsměv prodlužuje život

“Vědecké studie potvrzují pozitivní vliv úsměvu na naše vnímání i prožívání. Vědci se v nich dívají na školní univerzitní fotky, které se pořizují každý rok. Porovnávají v nich úsměvy a sledují úmrtnost a životní spokojenost lidí z těchto fotek. Zajímavým zjištěním je, že lidé s širším a upřímnějším úsměvem (věda už také dokáže rozlišit upřímný úsměv od předstíraného) žijí déle a projevují větší spokojenost s vlastním životem,” dodává Kateřina Kudláčková.

Takže: Usmívejte se, prosím. Budete se cítit šťastnější, i kdyby se jinak ve vaší situaci nezměnilo nic. Jenže něco se přece změní: vy a vaše vnímání světa.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Štěstí a spokojenost českých žen: Na čem záleží?

Tloušťka je nakažlivá. Přenáší ji viry s chřipkou

Ukažte jen, co je hezké: Hebké paty, kolena i lokty

gourmetguru: paul day ze sansha chystá nový podnik. s výčepem a řeznictvím


Majitel, fkucha Paul Day

Pokud jste pravideln nvtvnci Sansha, oblbenho podniku, kde eleznou rukou vldne majitel, kucha a eznk Paul Day, pak jste si toho museli vimnout. Hned ve vedlejm vchodu toti Day chyst u nkolik msc novou provozovnu.

Pjde pitom o koncept radikln odlin od toho, na co jsou nvtvnci zvykl v Sanshu, casual dining restauraci na asijsk zpsob. Nov Dayv podnik bude podle veho spe jdelna spojen s eznictvm a vepem piva.

Koncept tak pipomn nedvno oteven Nae maso, eznictv skupiny Ambiente v Dlouh ulici. Svrzn solitr prask restauran scny Day ho dokonce vybavil historickou ppou ze tictch let, kterou nechal do Prahy dovzt pmo z New Yorku. Podnik by ml bt oteven piblin do msce.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste v restauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

Ukažte jen, co je hezké: Hebké paty, kolena i lokty

Léto přeje odhalení: Tajemstvím jsou části našeho těla, které jindy zůstanou skryté. Ukazovat hezké nohy, paty, kolena a lokty není zas tak složité.

Suchá, zašlá a zhrublá pokožka “shodí” i ty nejkrásnější letní šaty a sandálky. Na zjemnění, hydrataci, ochranu a celkovou péči zkuste použít starou dobrou vazelínu, která tak dobře sloužila už našim babičkám.

Popraskaná kůže se nenosí

V dnešní podobě ji můžete mít třeba s jojobovým olejem, výtažky z aloe vera a bambuckým máslem. Pro atopiky i ekzematiky se hodí bílá Vitar vazelina v lékopisné kvalitě bez parfemace a dalších přísad. Pomůže třeba po práci na zahradě, vV zavařovací sezóně také pomůže odbarvit ovocem nebo zeleninou zabarvené ruce.

Rozpraskané paty způsobuje také špatný pitný režim a nedostatečné prokrvování. Čím větší horko je, tím větší přísun tekutin byste měli svému tělu dodat. Špatné prokrvování končetin lze ovlivnit promasírováním nohou, nejen chodidel, ale také lýtek. K tomu je vhodné používat hydratační krémy či chladící gely. Pokud vás trápí popraskaná kůže, buďte opatrní při užívání mýdla, které zpravidla pokožku spíše vysušuje. Při pohybu na slunci natírejte opalovacím krémem i celá chodidla a nárty.

Než nalakujete drápky

I nehty dostávají v létě zabrat, dochází k jejich třepení. První pomocí je správná úprava obyčejným pilníkem. Nehty je třeba zapilovat a ideálně užít kvalitní lak, který zacelí nehet. Blahodárně působí také peelingy nohou a masáže hydratačními krémy.

Doporučujeme: Téma Péče o tělo a pleť

Růstu zdravých nehtů také můžete docílit užíváním vitaminů. První volbou by měl být vitamin A, který je důležitý pro správný vývoj buněk, kostí a sliznic. Jeho nedostatek se projevuje šupinatěním nehtů a pokožky. Vhodný je také vitamin B7 čili biotin, který pomáhá proti roztřepení a slabým nehtům.

Stříbro nejen na ozdobu

Nejčastěji trápí naše nohy v létě nadměrné pocení a plísně. Pocení samo o sobě není nic jiného než snaha organismu vyrovnat okolní teplotu a teplotu uvnitř vašeho těla. První krok pro zmírnění těchto negativních příznaků je výběr obuvi. Pokud nosíte populární baleríny, neměli byste zapomínat, že není vhodné v nich chodit naboso.

Ideálním doplňkem na léto jsou bavlněné ponožky s přídavkem stříbra, které zmírňuje pocení. “Nadměrnému pocení čili hyperhidróze je možné zamezit i kosmetickým zákrokem, kdy je přímo do chodidel aplikován botulotoxin. Jako první pomoc ovšem doporučujeme používat antibakteriální spreje, které jsou speciálně určené pro nohy,” říká Klára Minczinger ze společnosti Generica. Další variantou je užívání zásypových pudrů.

Větrat a vysušovat

Plísně jsou často negativním důsledkem nadměrného pocení nohou. Samozřejmostí by mělo být nošení otevřené obuvi. Kromě plísně tak zabráníte dalším defektům, jako jsou například kuří oka, otlaky či kladívkové prsty.

Náš tip: Jak uzdravit vlasy i pleť radí lékárník i bylinkářka

V létě by také měly být boty dostatečně široké. Čím užší jsou boty, tím více se riziko vzniku plísně zvyšuje. Účinnou ochranou je také vysušování bot. Neměli byste zapomínat, že je vhodné střídat několik párů obuvi, a to i během dne, přičemž byste měli každý pár před i po užití vydezinfikovat vhodným prostředkem a na nohy použít protiplísňový sprej či krém.

Podcenit drobné žilky se nevyplácí

Horké měsíce jsou bohužel častým spouštěčem vzniku křečových žil.  Pro léčbu bývá doporučována pravidelná péče v kombinaci správných doplňků stravy a gelů. “Několik klinických studií prokázalo zmírnění příznaků chronické žilní nedostatečnosti při pravidelném příjmu diosminu a hesperidinu. Jedná se o látky rostlinného původu, které napomáhají blokovat hromadění krve v žilách dolních končetin a přispívají ke snížení zánětů. Studie dále zmiňují jejich možný příznivý vliv na rychlejší vstřebávání otoků a rychlejší hojení bércových vředů, které jsou častou komplikací při podceněné léčbě křečových žil,” vysvětluje žilní odborník MUDr. Ewald Ambrózy, PhD. ¨

Na otoky chladem

S křečovými žílami i s letními vedry souvisí také natékání nohou a pocity jejich těžkosti a unavenosti. Tomu můžeme předcházet aplikací chladivého gelu, který se lépe vstřebává než mast. “Doporučit mohu především gely s obsahem escinu,  jako je Diosven. Tato látka je totiž velice účinná u poruch prokrvení dolních končetin a má protizánětlivý účinek,” vysvětluje Klára Minczinger ze společnosti Generica.

Gel je třeba jemně vetřít do pokožky dolních končetin, přičemž vrstvu nanášejte od chodidel přes kotníky ve směru k srdci. Pokud trpíte na křečové žíly, nesmíte jejich oblast masírovat, gel je třeba pouze jemně nanést. Aplikace by se měla opakovat několikrát denně. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Pocení: Jak se mu dá zabránit přírodně?

Smrtící trio tlak, tuk a cukr: Nová převratná léčba!

Tloušťka je nakažlivá. Přenáší ji viry s chřipkou