mám pocit, že se ženský a mužský svět přirozeně nepropojují, tvrdí šéfka xeroxu

Vrazn brle dlaj z kehk blondnky v rovch atech psnou uitelku. Jakmile ale promluv a usmje se, zaz z n dv arm. Siln obrouky jako by souvisely s jej nebojcnost a dravost, se ktermi se vrh do sv kariry. Ani jako fka esk a slovensk poboky tiskaskho kolosu Xerox nezapomn na rady svho tatnka, kter ji povzbuzoval slovy: „Jdi do toho, vdy nejsi dn bko.“ A manaersk cesta rodaky z Uherskho Hradit je skuten bohat.S Veronikou Brzdilovou se schzme v restauraci La Veranda v sousedstv kostela svatho Ducha na Starm Mst praskm. Rda sem chod hlavn proto, e se j lb mstn neformln prosted. „Pipadte si skuten jako u nkoho na verand,“ usmv se a dodv, e pracovn obdy jako formu jednn doslova zbouje. „Pokud mi to as dovol, rda zkombinuji prci a jdlo. Obdy volm pro mn oficiln schzky nebo pracovn pohovory. Uchaze se u nich chov pirozenji,“ vysvtluje Brzdilov.

Co se te jdla, okamit se shodujeme na rybch a moskch plodech. Vbr nm ale komplikuje servrka, kter pin tabuli s denn nabdkou. Mnme plny. Veronika Brzdilov vol jako pedkrm mule svatho Jakuba a k hlavnmu jdlu filet z halibuta s fenyklovm pyr. J zstvm u pvodn volby a zkoum chest na msle s holandskou omkou a peenou chobotnici s esnekovm pyr.


Od loskho ervence je generln editelkou firmy Xerox pro eskou republiku a Slovensko.

Na vedoucch obchodnch pozicch pracovala v Eurotelu a nsledn Telefnice O2. dila technologickou spolenost SGS, kter vyrbla monitorovac zazen a telemetrick systmy.

Je vnivou cestovatelkou. Navtvila Indonsii, Barmu, Thajsko, Sr Lanku, Indii, Nepl, Malajsii, Katar, projela Jin Ameriku a st Afriky.

Bav ji aranovn kvtin. Kad rok ped Vnocemi vyrob zhruba 10 adventnch vnc pro sv ptele. Rda te detektivky.

Pochz z Uherskho Hradit. S manelem a fenkou labradora ije v Praze.

eny a mue dl zbyten hranice

Na konci stedn koly si rozhodn nepedstavovala, e bude manaerkou. Chtla studovat choreografii lidovho tance, dokonce spn sloila pijmaky na DAMU. Jene tehdy kola kvli nedostatku pedagog neotevela ronk a Veronika Brzdilov se musela rychle rozhodnout. Na pihlky na veejn univerzity bylo pozd, proto si vybrala studium ekonomie a mezinrodnch vztah na Evropskm polytechnickm institutu v Uherskm Hraditi.

kola ji „chytla“ a po absolutoriu zaala pracovat v exportnm a importnm oddlen uherskohradisk firmy vyrbjc barvy a laky.

„Pak jsem jednou narazila na inzert Spojte se s elitou. Eurotel. Ze zvdavosti jsem se pihlsila do vbrovho zen. A uspla,“ popisuje chvle, kdy se kvli mstu obchodnho zstupce pro vznamn zkaznky sthovala do Brna. V Eurotelu a pozdji Telefnice O2 vystoupala a na pozici obchodn editelky pro segment stednch a malch firem.

Po sedmi letech pijala nabdku dit IT spolenost SGS, kter vyrbla monitorovac zazen a telemetrick systmy. Znamenalo to mimo jin nvrat zpt do Uherskho Hradit.

„Byla to nejkrsnj a zrove nejt잚 pracovn zkuenost. dila jsem 80 mu primrn z IT prosted, vvoje, programtory. J byla blondna z Prahy, kter jim pila ct, jak to maj dlat. Snaila jsem se zstat pirozen a vysvtlit jim, e zatmco oni jsou odbornci na technickou strnku, j umm dobe dlat byznys, marketing a rozumm zkaznkm,“ popisuje s tm, e se j bhem t let podailo ztrojnsobit hodnotu spolenosti, co pilkalo investora, firmu CCS, kter SGS odkoupila. Po roce se pak Veronika Brzdilov vrtila zpt do Telefniky.


Mule svatho Jakuba s kuskusem z kvtku a s kvtkovou panna cottou

Chest na msle s holandskou omkou

Filet z halibuta s fenyklovm pyr, divokou brokolic a blanrovanm fenyklem

Peenou chobotnici s esnekovm pyr a pentem

Espreso

Neperlivou vodu

Celkov trata: 1815 korun

A vloni odstartovala kapitolu na nejvy pozici v americkm Xeroxu. Touto prac je zatm, zd se, naden. „Bav m rozmanitost naeho byznysu. Prodvme zbo od papru, co je rychloobrtka, po obrovsk stroje, kter dokou vytisknout knku. Velkou st naeho byznysu tvo sluby. Digitalizace dokument a optimalizace jejich ivotnho cyklu, to je nae specialita,“ popisuje s tm, e j vyhovuje mezinrodn prosted firmy, protoe se jej kancel nesrovnv jen s loklnmi konkurenty, ale i s kolegy ve svt. Tm, kter vede, je podle jejch slov velmi rozmanit.

„Bav m poznvat lidi skrze jejich odlinosti pramenc z rozdlu pohlav, nrodnosti, vku. Pracuj u ns mlad i star manaei, mui, eny, finann editel je Egypan, f lidskch zdroj zase Maar. Krom podporovn odlinost je ale tak poteba vytvoit pro n vhodn intern prosted – pokud ho nemte pipraven, me to bt i nebezpen,“ vysvtluje manaerka, kter v esku fuje 200 lidem, ve slovensk kanceli d 40 dalch koleg.

Nad mulemi a chestem se j ptm, jak se sama coby ena ct v ele nadnrodn spolenosti. „Nen to pln jednoduch. Mm pocit, e se ensk a musk svt pirozen nepropojuj. Kdy je njak spoleensk veee, vytvo se automaticky dv skupiny a mezi nimi zbyten hranice. Mm dojem, e musme pomoct enm dostat se ze zajet pedsudk. Nen to o kvtch, ale o tom, ukzat, e pleitosti jsou a je zbyten nechat si je utct. Nejhor smrt je z vyden,“ k Brzdilov, kter se zapojila do nkolika mentoringovch program.

Msto okoldy m radi klobsu

Jdlo v La Verand je perfektn. Peenou chobotnici tu servruj na lku ze spaenho pentu a s proukem esnekovho pyr. erstv, sv, mil. Veronika Brzdilov si pochvaluje blostn filet z halibuta, kter tu zkombinovali s fenyklovm pyr a divokou brokolic. Vyprv, jak s manelem rdi va. Nejradji pipravuj ryby, naopak minimln jed sladk. „Kdy mi nkdo d k narozeninm bonboniru, s smvem oponuji, e bych vc ocenila klobsu. Dokonce ani o Vnocch doma nepeeme cukrov, protoe ho nikdo nej,“ k.

Du je Veronika Brzdilov cestovatelka, kter poznvnm novch mst trv vtinu volnho asu. Tak nejvt gurmnsk zitky posbrala na cestch.

„Na venkov v Barm jsme u vozku jedn star babiky ochutnali nejlep nudle v ivot. Bylo tam jen vajko, zelenina, bylinky, ale nikdy na to nezapomenu. A vtipn na tom je, e za jedno jdlo jsme zaplatili necel tyi koruny,“ vyprv. Srden zleitost je pro ni Afrika, kam vyrazila pozorovat divok zvata vetn voln ijcch goril na pomez Ugandy, Rwandy a Konga.

A jej tajn pn? „Na dchod se s manelem pesthovat do malho domeku v Tosknsku. S touto pedstavou kad veer usnm. V mylenkch brouzdm vinicemi, na hlav mm slamn klobouk. U si to vlastn sama pro sebe iji.“

jarvis_554150aae4b0cceca375dd32.jpeg

zápisky protivného hosta: facebook ve službách grosseta a otravný chřest

„Evropsk“ Grosseto

S pizzeri Grosseto je znm pedevm v Praze, a pokud ji neznte, pak vzte, e podle Gourmetgurua jde o solidn sted. Nic vc, nic mn. S m v Praze nkolik poboek, piem ta nejzajmavj je ponton Marina, za penze EU vybudovan n restaurace s vhledem na Prask hrad. Jinmi slovy, jsou to lid, kte v tom, alespo podle Gourmetgurua, umj chodit. Gourmetguru m s Grossetem zkuenost spe patnou, na konflikt s obsluhou prv na Marin vzpomn dodnes znan vztekle.

Je proto zajmav vidt, jakou vlnu reakc spustila snaha mstsk sti Praha 6 vypsat na prostor, kde je dejvick poboka Grosseta, vbrov zen. Facebookov skupiny, petice a vechny tradin zbran potaovho rozhoen. Gourmetguru sice vdy tvrdil, e restaurace maj vy spoleensk smysl ne jen jako msto, kam se chod jst, na druhou stranu je bizarn, e spoutem internetovho hnvu se stalo prv Grosseto. Restaurace je to veskrze prmrn, jej majitel um ledasco – jet lpe ne pizzu napklad umstit ponton pod Prask hrad za evropsk penze.

Cash Only Bar u funguje

Take Ale Pta konen otevel dlouho oekvan bar Cash Only v Liliov ulici. A Gourmetguru by vm rd ekl, e je to fakt skvl podnik. Funguje jednak jako vborn protipl trochu pli usedlho Hemingwaye, jednak je svm lernm konceptem kvalitnho casual baru opravdu vjimen i na prask pomry. Nem stl koktejlov lstek – vybrat si mete z nabdky na tabuli, zbytek si domluvte s obsluhou podle chuti. Gourmetguru by takovch bar rozhodn chtl vc a klidn i s jet odvnjmi koncepty.

Chestov sezona bez stereotypu

Zan chestov sezona, co je doba pern otravn, pokud zrovna nesnte chest, ppadn nkter speciln tlesn vychytvky s nm spojen. Vtina lepch restaurac se toti vrhne na chest jako na dkaz toho, e va sezonn a lokln.

jarvis_55415124e4b085ec7e89bd23.jpeg

Aby bylo jasno, Gourmetguru proti chestu nic nem, nicmn pokud je pi rezervaci ve vtin ze svch oblbench restaurac cel msc upozorovn, e „mme speciln chestov menu“, zan bt jet trochu nevrlej ne obvykle. Chest je prost nco jako hamburger. V posledn dob ho nabz skoro kad, jen mlokdo vak jinak ne klasicky, tedy nejastji s holandskou omkou a na pr dalch bnch zpsob. Nicmn Gourmetguru bude bhem nsledujcch tdn hledat nejzajmavj chestovou pravu podvanou v eskch restauracch. A pokud byste o njak vdli, klidn napite.siesta na verandě

Vrazn brle dlaj z kehk blondnky v rovch atech psnou uitelku. Jakmile ale promluv a usmje se, zaz z n dv arm. Siln obrouky jako by souvisely s jej nebojcnost a dravost, se ktermi se vrh do sv kariry. Ani jako fka esk a slovensk poboky tiskaskho kolosu Xerox nezapomn na rady svho tatnka, kter ji povzbuzoval slovy: „Jdi do toho, vdy nejsi dn bko.“ A manaersk cesta rodaky z Uherskho Hradit je skuten bohat.S Veronikou Brzdilovou se schzme v restauraci La Veranda v sousedstv kostela svatho Ducha na Starm Mst praskm. Rda sem chod hlavn proto, e se j lb mstn neformln prosted. „Pipadte si skuten jako u nkoho na verand,“ usmv se a dodv, e pracovn obdy jako formu jednn doslova zbouje. „Pokud mi to as dovol, rda zkombinuji prci a jdlo. Obdy volm pro mn oficiln schzky nebo pracovn pohovory. Uchaze se u nich chov pirozenji,“ vysvtluje Brzdilov.

Co se te jdla, okamit se shodujeme na rybch a moskch plodech. Vbr nm ale komplikuje servrka, kter pin tabuli s denn nabdkou. Mnme plny. Veronika Brzdilov vol jako pedkrm mule svatho Jakuba a k hlavnmu jdlu filet z halibuta s fenyklovm pyr. J zstvm u pvodn volby a zkoum chest na msle s holandskou omkou a peenou chobotnici s esnekovm pyr.


Od loskho ervence je generln editelkou firmy Xerox pro eskou republiku a Slovensko.

Na vedoucch obchodnch pozicch pracovala v Eurotelu a nsledn Telefnice O2. dila technologickou spolenost SGS, kter vyrbla monitorovac zazen a telemetrick systmy.

Je vnivou cestovatelkou. Navtvila Indonsii, Barmu, Thajsko, Sr Lanku, Indii, Nepl, Malajsii, Katar, projela Jin Ameriku a st Afriky.

Bav ji aranovn kvtin. Kad rok ped Vnocemi vyrob zhruba 10 adventnch vnc pro sv ptele. Rda te detektivky.

Pochz z Uherskho Hradit. S manelem a fenkou labradora ije v Praze.

eny a mue dl zbyten hranice

Na konci stedn koly si rozhodn nepedstavovala, e bude manaerkou. Chtla studovat choreografii lidovho tance, dokonce spn sloila pijmaky na DAMU. Jene tehdy kola kvli nedostatku pedagog neotevela ronk a Veronika Brzdilov se musela rychle rozhodnout. Na pihlky na veejn univerzity bylo pozd, proto si vybrala studium ekonomie a mezinrodnch vztah na Evropskm polytechnickm institutu v Uherskm Hraditi.

kola ji „chytla“ a po absolutoriu zaala pracovat v exportnm a importnm oddlen uherskohradisk firmy vyrbjc barvy a laky.

„Pak jsem jednou narazila na inzert Spojte se s elitou. Eurotel. Ze zvdavosti jsem se pihlsila do vbrovho zen. A uspla,“ popisuje chvle, kdy se kvli mstu obchodnho zstupce pro vznamn zkaznky sthovala do Brna. V Eurotelu a pozdji Telefnice O2 vystoupala a na pozici obchodn editelky pro segment stednch a malch firem.

Po sedmi letech pijala nabdku dit IT spolenost SGS, kter vyrbla monitorovac zazen a telemetrick systmy. Znamenalo to mimo jin nvrat zpt do Uherskho Hradit. „Byla to nejkrsnj a zrove nejt잚 pracovn zkuenost. dila jsem 80 mu primrn z IT prosted, vvoje, programtory. J byla blondna z Prahy, kter jim pila ct, jak to maj dlat. Snaila jsem se zstat pirozen a vysvtlit jim, e zatmco oni jsou odbornci na technickou strnku, j umm dobe dlat byznys, marketing a rozumm zkaznkm,“ popisuje s tm, e se j bhem t let podailo ztrojnsobit hodnotu spolenosti, co pilkalo investora, firmu CCS, kter SGS odkoupila. Po roce se pak Veronika Brzdilov vrtila zpt do Telefniky.


Mule svatho Jakuba s kuskusem z kvtku a s kvtkovou panna cottou

Chest na msle s holandskou omkou

Filet z halibuta s fenyklovm pyr, divokou brokolic a blanrovanm fenyklem

Peenou chobotnici s esnekovm pyr a pentem

Espreso

Neperlivou vodu

Celkov trata: 1815 korun

A vloni odstartovala kapitolu na nejvy pozici v americkm Xeroxu. Touto prac je zatm, zd se, naden. „Bav m rozmanitost naeho byznysu. Prodvme zbo od papru, co je rychloobrtka, po obrovsk stroje, kter dokou vytisknout knku. Velkou st naeho byznysu tvo sluby. Digitalizace dokument a optimalizace jejich ivotnho cyklu, to je nae specialita,“ popisuje s tm, e j vyhovuje mezinrodn prosted firmy, protoe se jej kancel nesrovnv jen s loklnmi konkurenty, ale i s kolegy ve svt. Tm, kter vede, je podle jejch slov velmi rozmanit.

„Bav m poznvat lidi skrze jejich odlinosti pramenc z rozdlu pohlav, nrodnosti, vku. Pracuj u ns mlad i star manaei, mui, eny, finann editel je Egypan, f lidskch zdroj zase Maar. Krom podporovn odlinost je ale tak poteba vytvoit pro n vhodn intern prosted – pokud ho nemte pipraven, me to bt i nebezpen,“ vysvtluje manaerka, kter v esku fuje 200 lidem, ve slovensk kanceli d 40 dalch koleg.

Nad mulemi a chestem se j ptm, jak se sama coby ena ct v ele nadnrodn spolenosti. „Nen to pln jednoduch. Mm pocit, e se ensk a musk svt pirozen nepropojuj. Kdy je njak spoleensk veee, vytvo se automaticky dv skupiny a mezi nimi zbyten hranice. Mm dojem, e musme pomoct enm dostat se ze zajet pedsudk. Nen to o kvtch, ale o tom, ukzat, e pleitosti jsou a je zbyten nechat si je utct. Nejhor smrt je z vyden,“ k Brzdilov, kter se zapojila do nkolika mentoringovch program.

Msto okoldy m radi klobsu

Jdlo v La Verand je perfektn. Peenou chobotnici tu servruj na lku ze spaenho pentu a s proukem esnekovho pyr. erstv, sv, mil. Veronika Brzdilov si pochvaluje blostn filet z halibuta, kter tu zkombinovali s fenyklovm pyr a divokou brokolic. Vyprv, jak s manelem rdi va. Nejradji pipravuj ryby, naopak minimln jed sladk. „Kdy mi nkdo d k narozeninm bonboniru, s smvem oponuji, e bych vc ocenila klobsu. Dokonce ani o Vnocch doma nepeeme cukrov, protoe ho nikdo nej,“ k.

Du je Veronika Brzdilov cestovatelka, kter poznvnm novch mst trv vtinu volnho asu. Tak nejvt gurmnsk zitky posbrala na cestch.

„Na venkov v Barm jsme u vozku jedn star babiky ochutnali nejlep nudle v ivot. Bylo tam jen vajko, zelenina, bylinky, ale nikdy na to nezapomenu. A vtipn na tom je, e za jedno jdlo jsme zaplatili necel tyi koruny,“ vyprv. Srden zleitost je pro ni Afrika, kam vyrazila pozorovat divok zvata vetn voln ijcch goril na pomez Ugandy, Rwandy a Konga.

A jej tajn pn? „Na dchod se s manelem pesthovat do malho domeku v Tosknsku. S touto pedstavou kad veer usnm. V mylenkch brouzdm vinicemi, na hlav mm slamn klobouk. U si to vlastn sama pro sebe iji.“

jarvis_554150aae4b0cceca375dd32.jpeg

jarvis_554150aae4b0cceca375dd36.jpeg

zápisky protivného hosta

Evropsk Grosseto

Sí pizzerií Grosseto je známá pedevším v Praze, a pokud ji neznáte, pak vzte, e podle Gourmetgurua jde o solidní sted. Nic víc, nic mén. Sí má v Praze nkolik poboek, piem ta nejzajímavjší je ponton Marina, za peníze EU vybudovaná íní restaurace s výhledem na Praský hrad. Jinými slovy, jsou to lidé, kteí v tom, alespo podle Gourmetgurua, umjí chodit. Gourmetguru má s Grossetem zkušenost spíše špatnou, na konflikt s obsluhou práv na Marin vzpomíná dodnes znan vztekle. Je proto zajímavé vidt, jakou vlnu reakcí spustila snaha mstské ásti Praha 6 vypsat na prostor, kde je dejvická poboka Grosseta, výbrové ízení. Facebookové skupiny, petice a všechny tradiní zbran poítaového rozhoení. Gourmetguru sice vdy tvrdil, e restaurace mají vyšší spoleenský smysl ne jen jako místo, kam se chodí jíst, na druhou stranu je bizarní, e spouštem internetového hnvu se stalo práv Grosseto. Restaurace je to veskrze prmrná, její majitelé umí ledasco – ješt lépe ne pizzu napíklad umístit ponton pod Praský hrad za evropské peníze.

Cash Only Bar u funguje

Take Aleš Pta konen otevel dlouho oekávaný bar Cash Only v Liliové ulici. A Gourmetguru by vám rád ekl, e je to fakt skvlý podnik. Funguje jednak jako výborný protipól trochu píliš usedlého Hemingwaye, jednak je svým leérním konceptem kvalitního casual baru opravdu výjimený i na praské pomry. Nemá stálý koktejlový lístek – vybírat si mete z nabídky na tabuli, zbytek si domluvíte s obsluhou podle chuti. Gourmetguru by takových bar rozhodn chtl víc a klidn i s ješt odvánjšími koncepty.

Chestov sezona bez stereotypu

Zaíná chestová sezona, co je doba píšern otravná, pokud zrovna nesnášíte chest, pípadn nkteré speciální tlesné vychytávky s ním spojené. Vtšina lepších restaurací se toti vrhne na chest jako na dkaz toho, e vaí sezonn a lokáln. Aby bylo jasno, Gourmetguru proti chestu nic nemá, nicmén pokud je pi rezervaci ve vtšin ze svých oblíbených restaurací celý msíc upozorován, e „máme speciální chestové menu“, zaíná být ješt trochu nevrlejší ne obvykle. Chest je prost nco jako hamburger. V poslední dob ho nabízí skoro kadý, jen málokdo však jinak ne klasicky, tedy nejastji s holandskou omákou a na pár dalších bných zpsob. Nicmén Gourmetguru bude bhem následujících týdn hledat nejzajímavjší chestovou úpravu podávanou v eských restauracích. A pokud byste o njaké vdli, klidn napište.

Máte njaké erstvé gastrodrby? Zaili jste v restauracích nco zajímavého? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz. Gourmetguru na Twitteru @GourmetguruHN

jarvis_55415124e4b085ec7e89bd1f.jpeg
jarvis_55415124e4b085ec7e89bd23.jpeg

Kdy je mládí definitivně v prachu?

Když se nám narodí první dítě? Když zemřou rodiče? Když si najdeme šedivý vlas a vrásky? Rozhoduje počet svíček na narozeninovém dortu, nebo je věk jenom číslo?

Všichni chceme žít dlouho, ale nikdo nechce být starý. Průměrná doba života se stále prodlužuje a s ní i hranice jednotlivých životních etap.

Puberťák až do třiceti?

Psychologové v USA například navrhují, aby se jako teenageři posuzovali lidé až do třicítky. Nezralost, zranitelnost, nevyrovnanost a nezkušenost s běžným životem se podle nich posunula daleko za hranici dvacátých narozenin, kde ležela dosud. Za své tak dávno vzala okřídlená věta Johna Lennona “Nevěř nikomu nad třicet”.

Přečtěte si: Krása prodlužuje život, zjistili vědci

Ještě na počátku tohoto tisíciletí lifestylové časopisy dodávaly odvahu ženám heslem, že “čtyřicítka je nová třicítka” , aby doložily změnu vnímání věku a možností, které tak prodloužené mládí přináší. Dnes se objevují hesla, že “šedesátka je nová čtyřicítka”.  Před pár dny se nejkrásnější ženou světa stala podle tradičního žebříčku časopisu People padesátiletá Sandra Bullocková!

Matkou i v padesáti

Není tedy nutné házet minisukni do žita. Stačí srovnat starší fotky. Dnešní čtyřicetileté ženy – a zdaleka to nejsou jen celebrity, které mají přece jenom jiné možnosti než obyčejní smrtelníci – pořád působí vlastně jako “holky”, než jako stárnoucí matróny předchozích generací. A také se tak cítí a projevují. Dokonce i věk pro umělé oplodnění se v ČR u žen zvýšil ze 40 na 49 let.

Vnímání času a stárnutí se samozřejmě posunuje nejen v obecném chápání, ale i s vlastním věkem. Hezky to vystihuje citát, že pro dítě je i třicet let stáří, kdežto pro osmdesátníka je i třicetiletý spíše dítětem. 

Konec mládí? Průměrně v 35 letech

Pro puberťáky jsou “opravdu staří” lidé už kolem padesátky. “Označení za mladého či starého je subjektivní a z velké části závisí na věku pozorovatele,” vysvětlil psycholog Dominic Abrams, který v rámci sociologického výzkumu sebral data od 40 tisíc respondentů z celé Evropy. 

Evropané si v průměru myslí, že člověk přestává být považován za mladého od 42 let a že starým se stává od 64 let. V Česku jsou tyto věkové hranice podobné, 40 a 60 let. Například Britové ale uváděli, že mládí končí v 35 letech a stáří přichází v 58 letech. Nejdéle si mladých let podle svých slov užívají Kypřané, a to až do pětačtyřiceti. Belgičané zase označovali za “staré” až osoby nad 64 let. Ukázalo se také, že čím vyšší vzdělání, tím se člověk cítí mladší.

Muži stárnou dřív!

Nejkratší dobu je člověk mladý podle Portugalců – podle nich přechází do středního věku už ve 29 letech. Portugalci také uvádějí nejnižší věk jako začátek stáří, a to 51 let. To může souviset se zjištěním, že v teplejších zemích se prý stárne dříve. Respondenti z těchto států. jako je Portugalsko ale i Slovensko, uváděli počátek stáří dřív než lidé ze zemí s chladnějším klimatem, jako například Británie nebo Norsko.

Názory se však lišily i podle pohlaví. Podle mužů končí mládí v průměru o dva roky dříve než podle žen. Stejně tak i stáří podle nich začíná o dva roky dříve, než kolik uváděly ženy. Co z toho všeho vyplývá? Že nejvíc se prodlužuje etapa, zvaná střední věk, v níž si vlastně můžeme žít sami podle svého a podle toho, jak se opravdu cítíme.

Moc mladí na důchod

Průměrný věk občana Česka v roce 2011 byl 41,1 roku. Pro srovnání v roce 2002 to bylo 39,3 roku. Podíl obyvatel ve věku 65 představuje 15,5 % obyvatelstva, tedy 1 milión 700 tisíc osob a neustále roste. V roce 2050 by jejich počet měl překročit tři milióny. Zajímavé přitom je, že senioři, kteří chtějí řídit auto, musí absolvovat povinnou lékařskou prohlídku už při dosažení věku 60 (dále v 65, 68 letech a pak každé dva roky). Potěšit je však může skutečnost, že zároveň jsou ale na důchod ještě příliš mladí! 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

O kolik zlozvyky zkracují život: Přesně na minutu

Hubnutí muži versus ženy: Najdi 5 rozdílů a znič tuk

Co udělá v těle borelióza? Nebezpečí na 8. stupni

Jak ošetřit popáleniny? Zaručené rady mohou ublížit!

Také se chystáte na čarodějnice a budete pálit ohně?  Myslete na to, že s popáleninami se ročně léčí v průměru celé 1 % obyvatelstva – tedy více než 100 000  lidí, a 24 % popálenin způsobí oheň. K mnoha případům dochází právě v noci, kdy duben přechází v máj. 

Neuvěřitelných 40 % popálenin se stane dětem – a paradoxně to bývá nejčastěji v době, kdy je celá rodina pohromadě, ale rodiče jsou zaujatí něčím jiným.  U malých dětí může být ohrožením života už popálení 5 % těla! Pro představu: dětská dlaň včetně prstů představuje 1 %. 

Při spálení jde nejen o kůži

Popálenina postihuje nejen kůži jako největší orgán lidského těla, ale způsobuje často i poruchu propustnosti cévní stěny, která má za následek únik nitrocévní tekutiny.

Vnějším projevem tohoto úniku je místní otok, při velkém rozsahu popálené plochy otok celého organismu. Vnitřním projevem je snížení objemu cirkulující krve a z toho plynoucí porucha krevního oběhu a zásobení tkání kyslíkem.

Doporučujeme: Chystáte se na dovolenou? Pozor na popáleniny!

U rozsáhlého popálení je únik tekutiny velmi rychlý a není-li náhrada tekutin zahájena bezodkladně, hrozí nevratné změny, které vedou k úmrtí pacienta.

Popáleniny způsobují šok

Při vážnějších popáleninách je nutné co nejrychleji zavolat záchrannou službu na čísle 155, kde vám poradí co dělat a pošlou za vámi lékaře. Včas provedená opatření mohou zmírnit hloubku poškození a zabránit popáleninovému šoku.

Než lékař přijede, můžete v omezené míře pomoci zraněnému i vy. Zachovejte však i v dramatické situaci chladnou aspoň hlavu. Špatně provedená první pomoc však může popálenému spíše uškodit. Proto dávejte pozor na  “zaručené” tipy, mýty a fámy.

Svlékněte spálený nebo mokrý oděv: NEPLATÍ VŽDYCKY

Pokud je oblečení přiškvařené k ráně, rozhodně jej sami nesundávejte nebo nestrhávejte. Pokud tomu tak není, oblečení sundejte. Je také dobré co nejdříve sundat prstýnky a náramky. Později by to kvůli otoku už nemuselo jít.

Propíchněte puchýře: NIKDY!

Porušená kůže pod puchýřem je náchylná k infekci, která může velmi ztížit léčbu rány. S puchýřem zajděte k lékaři, který vám ho propíchne sterilním nástrojem.

Chlaďte co největší plochu: JAK KDY A CO

Chlazení je opravdu vhodné, ale jak u dospělých, tak i u malých dětí, se chladí hlavně obličej, krk, ruce a nohy. Nechladí se celý rozsah vlastního postižení, protože můžeme snadno způsobit podchlazení. Nikdy tedy nebalte celé tělo do mokrých ručníků.

Menší popáleninu stačí namastit: NIKDY

Nevhodné je aplikovat na poraněnou plochu jakékoliv krémy nebo jiné látky, které pouze ztíží posouzení závažnosti popáleniny v nemocnici.

Jak se vyhnout jizvám po spálení?

První pomoc popálenému člověku je nutné poskytnout co nejrychleji. Ke zmatku často přispívá alkohol, který se při podobných oslavách popíjí. Včas provedená opatření mohou zmírnit hloubku poškození a zabránit popáleninovému šoku. Nejprve je třeba odstranit zdroj tepla,  třeba odnést poraněného z jeho dosahu (třeba vytáhnout z plamenů). 

Náš tip: Test: Dostane vás alkohol?

Ke správnému hojení rány je nejdůležitější chlazení v prvních 20 minutách po úrazu. Chlazena by měla být vždy jen postižená část těla, při celkovém chlazení hrozí u dětí podchlazení nebo šok, který proces v ráně jen zhoršuje. Prioritu při ochlazování má hlava, ruce a genitálie. Není naopak vhodné chladit oblast hrudníku a břicha.

Pokud se vám přece jen i při nejvyšší opatrnosti nějaká ta popálenina přihodí, pomoci vám může objev poslední doby. Tzv. mokré hojení zabraňuje vytváření strupu a nepěknému stahování okrajů rány. Unikátní český výrobek na hojení ran Hemagel je vysoce účinný na chronické i akutní rány a setkal se s celosvětovým úspěchem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

11 věcí, které si určitě nedávat před spaním

Co udělá stres s vaším tělem? Zestárnete o 10 let

Antikoncepce 5 dní po sexu: A bez občanky!

Sex bez penisu? Muž měl v posteli přes stovku žen

Světová média už týdny žijí příběhem Andrewa Wardlea (urostlého pohledného chlapa), který se chystá na operaci, při níž získá penis. Muž z britského Manchestru totiž žádný nemá. V tom ale ta senzace není.

Takových operací provádějí urologové a plastičtí chirurgové dnes a denně desítky, ne-li stovky. Jde o sérii zákroků v průběhu několika měsíců, při níž se nový a penis vytvoří z kožního štěpu na předloktí nebo v tříslech za použití kůže, cév a nervů. Bohužel však nebývá plně funkční.

Bude fungovat po všech stránkách?

Na internetu také můžete najít “zábavné” obrázky, jak pěstovaný pohlavní orgán “trčí” na stehně. V Bratislavě loni při léčbě 13letého Petra využili dokonce tkáně z ucha. Zavedené operační postupy se použivají třeba při chirurgické změně pohlaví, po úrazech nebo při genetických deformacích, jako tomu bylo i u bratislavského případu.

Doporučujeme: Video: Ženy mají nakreslit ideální penis. Jsou upřímné!

Případ Andrewa Wardlea  je však jiný. Především v tom, že lékaři slibují, že při průlomové operaci vytvoří skutečně po všech stránkách funkční mužský pohlavní úd. Ale je tu ještě něco …Andrew (39) vypadá a chová se jako normální muž. Působí  zkušeně – včetně sexuální stránky, a ne náhodou. V posteli měl prý celou stovku žen!

Otázka času

Většina si však jeho zásadního nedostatku vůbec nevšimla! Jen některé z nich zjistily, že “ho” nemá, a jen asi pětina vnímala nějaký problém. Většina si však vůbec nestěžovala. Definitivně se tak potvrdila známá pravda, že na velikosti nezáleží. A možná ještě jedno rčení, poněkud vulgární: dokud jazyk, prsty mám, za chlapa se počítám.

“Jen asi pětině žen jsem řekl pravdu. Vysvětlit nové přítelkyni něco takového je těžké, ale když jsem nějakou měl, brala to velmi dobře. Ale jednou jsem dostal také pěstí do obličeje. Asi se naštvala, protože si myslela, že jsem ji obelhal. Ale tohle není věc, kterou někomu můžete říct rovnou,” vyprávěl Andrew v televizním pořadu This Morning. Některé z žen, které prošly jeho postelí, byly jen záležitosti na jednu noc, s jinými měl delší vztahy. Vždy však věděl, že konec je jen otázkou času.

Unikátní případ

Pracovník bezpečnostní agentury Wardle své tajemství skrýval i před svými blízkými. Narodil se s širším postižením – tzv ektopickým močovým měchýřem, který se během děložního vývoje vytvořil mimo jeho tělo. Jde o vzácnou poruchu, vyskytuje se s četností jeden případ na pět až šest miliónů narozených chlapců.

Přečtěte si: Potřebujete nový penis? “Výměna” je už možná

Při operaci v dětství mu lékaři měchýř uložili na správné místo v těle, takže mohl bez problémů močit. Varlata sice měl,  ale penis se mu nevytvořil – odborně se tomu říká penilní ageneze. Musel se naučit žít bez něj. A zvládl to evidentně docela dobře. První dívku měl v sedmnácti, ta jeho postižení pochopila a chodila s ním čtyři roky. Dnes už několik let žije s přítelkyní Fedrou

Konec tajností

Život s postižením však od něj žádal hodně přetvářky a skrývání. Problémy někdy překonával drogami, občas uvažoval i o sebevraždě. Teď už má prý tajností plné zuby. 

Na otevřenost se zřejmě bude muset opravdu připravit. Mimořádný medicínský případ bude jistě ostře sledovaný. Po sérií tří zákroků, kdy mu vytvoří lékaří nový penis z kůže, cév a nervů předloktí, mu budou implantovat i speciální pumpu, která má umožnit všechno to, co běžní muži považují za samozřejmost. A svět to bude chtít vidět…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Malý penis: Kdy je to fakt problém?

Hubnutí muži versus ženy: Najdi 5 rozdílů a znič tuk

Co udělá v těle borelióza? Nebezpečí na 8. stupni

Spící vetřelec: Pásový opar vyvolá i stres

Pásový opar nejen bolí, ale může být pěkně nebezpečný, pokud se projeví v oku nebo vůbec v hlavě. A že to není žádná výjimka! Odkud se ale tato nemoc bere?

Pásový opar způsobuje virus Varicella zoster ze skupiny herpesvirů. Stejný virus vyvolává plané neštovice. Pokud jste je v dětství prodělali, měli byste zbystřit. Po prodělané infekci zůstává virus v těle v tzv. spícím stavu i po několik desítek let. Když je pak organismus oslabený, může se opět “probudit” a způsobit právě pásový opar.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Virus jako takový obecně spustí oslabení organismu. Nejvyšší riziko infekce je tedy u lidí s poruchami imunity, dříve narozených a také u osob s nádorovými onemocněními. Dalšími chronickými onemocněními, která mohou usnadnit vznik infekce, jsou:

 • průduškové astma
 • chronické onemocnění ledvin
 • deprese,chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN
 • zánětlivé střevní onemocnění – např. Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida
 • revmatoidní artritida

Pásový opar se také může objevit vlivem stresu a velké fyzické námahy.

Jak se projevuje a probíhá?

Průběh a projevy pásového oparu by se daly shrnout do tří fází:

 • 1. Nervová bolest před výsevem oparu: Onemocnění začíná nejčastěji bolestí a méně často svěděním nebo mravenčením v daném místě, přičemž na kůži nebývají viditelné změny. Dále se u nemocného objevuje malátnost, únava, citlivost na světlo, bolesti svalů a hlavy. Vzácně bývá přítomna horečka.

Doporučujeme: Lupénku, ekzém i opary zdolají byliny

 • 2. Akutní fáze výsevu: Fáze, kdy nemocný může nakazit osoby ve svém okolí. Na kůži se objeví skvrnitý výsev, který někdy může být tužší na pohmat. Dojde ke zduření lymfatických uzlin v dané oblasti. Na místě skvrnitého výsevu se začnou vytvářet herpetické neboli oparové puchýřky, které se později zkalí, prasknou, pokryjí se krustou a zaniknou. Nemocný by si neměl puchýřky v žádném případě škrábat. Rozškrábaná místa si tímto způsobem s velkou pravděpodobností infikuje. Během této fáze zažívá nemocný obvykle velkou bolest. Příznaky se ztrácí za 10-15 dní, ale k úplnému vyhojení může dojít až za měsíc. Kůže se hojí nejčastěji bez jizev, pokud nebyly narušeny její hlubší vrstvy nebo nedošlo-li k druhotné infekci oblasti či k jiným komplikacím.
 • 3. Chronická fáze – nervová bolest po zahojení oparu: Pro tuto fázi je typická bolest postižené oblasti, která může přetrvávat týdny, měsíce i roky. Může být velice intenzivního charakteru. Je častější u starších a oslabených lidí. Pravděpodobnost vzniku tzv. postherpetické neuralgie můžeme snížit včasnou léčbou samotného pásového oparu.

Čím dřív, tím lépe

S návštěvou lékaře v žádném případě neotálejte! Léčba by totiž měla začít ideálně do 72 hodin od objevení prvních příznaků. Čím později začne, tím je méně účinná. hrozivé mohou být zejména komplikace, když se virus vyrazí v hlavě nebo v oku.

A pokud už dojde k rozvoji nervové bolesti po zhojení pásového oparu, je terapie velice náročná a často neúčinná. Na postižená místa lze aplikovat vlhké obklady s Burrowovým roztokem (ten vám může předepsat lékař) na 30-60 minut 4x až 6x denně. Včasná léčba zkrátí trvání nemoci a sníží pravděpodobnost vzniku chronické bolesti.

(ivh)

více na uLékaře

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Trápí vás opar? Pojďte s námi bojovat proti virům!

Hubnutí muži versus ženy: Najdi 5 rozdílů a znič tuk

Co udělá v těle borelióza? Nebezpečí na 8. stupni

Když hubne chlap: 5 pravidel, na která by měl myslet!

Jste muž a chystáte se hubnout? Máme pro vás dobrou zprávu – půjde vám to snadněji! Lépe totiž ovládáte své chutě, zvládáte emocionální jedení a není pro vás problém odvést pozornost od jídla k jiné činnosti.

Pokud se do hubnutí pouštíte se svou přítelkyní a budete dodržovat podobná pravidla, zcela jistě dosáhnete lepších výsledků než ona. A čím to? Můžou za to svaly! Svalová hmota je velmi důležitým požíračem přebytečné energie, a to i v klidovém stavu. Oproti ženskému tělu, které obsahuje více tuku a vody, jsou muži se svou svalovou základnou v obrovské výhodě.

Muži mají kulatá bříška

Skoro polovina českých mužů trpí nadváhou a pětina z nich je dokonce obézních. Většinou je trápí velká břicha, a protože se dají nosit kalhoty pod břichem, mohou kupovat stejnou velikost hodně dlouho. Ve chvíli, kdy si uvědomí, že je něco v nepořádku, už bývá pozdě. I když jim půjde hubnutí snáz, lidem s obezitou ve tvaru jablka hrozí více zdravotních rizik.

Doporučujeme: 5 nejhorších vlastností mužů, která vás vytáčí nejvíc?

Tuk v oblasti břicha je nebezpečný. Tam se nachází orgány, které rozhodují o tom, nakolik se budou cévy ucpávat. Rizikový obvod pasu začíná už na 94 centimetrech u mužů a u žen na 80 cm.

5 pravidel, kterých by se muži měli držet

Poslouchejte rady odborníků

Muži neradi chodí do poraden a za výživovými specialisty. Tak nějak si své hubnutí řeší po svém. Oproti ženám se jim moc nechce omezit se v jídle a o návrat ke své dokonalé postavě se snaží docílit pomocí sportu. Ale i tady se mohou setkat s neúspěchem. Cvičení potřebuje vyváženou stravu, aby se začala tvořit svalová hmota. K tomu je důležité vědět, co jíst, a co naopak vynechat.

Pokud se jim tedy nechce navštívit odborníka, je dobré se alespoň poptat v posilovně trenéra nebo ostatních pánů, jak se jim daří formovat postavu a redukovat hmotnost.

Továrna na svaly

Při hubnutí je vhodný kardio trénink každý den v aerobní zóně (60 % své maximální tepové frekvence) po dobu 45 minut. Samozřejmě spojené s protahováním. Do posilovny by měli zajít 2-3x týdně. Na lehké zformování bude stačit 2x týdně posilovna zakončená kardio tréninkem.

Přebytečné kalorie se pomocí těžkých činek rychle spálí. Váš metabolismus se zlepšuje a aktivuje i 48 hodin po cvičení. Nechcete-li své tělo vystavovat na obdiv ostatních “vyrýsovaných obrů”, choďte v době, kdy tam nikdo není nebo si pro začátek lehčí činky pořiďte klidně i domů.

Z extrému do extrému

Řešit dietu velkým omezením jídla je hloupost nejen u žen, ale i u mužů. Svaly potřebují energii. Pokud cvičíte a večer pociťujete zvířecí hlad, je to jasným signálem, že je něco špatně.

Čeho se vyvarovat?

 • bílá mouka
 • nasycené nápoje
 • sladkosti
 • slané pochoutky
 • alkohol

Tyto potraviny způsobují prudké zvýšení hladiny cukru v krvi. Je tedy třeba hlídat glykemický index, který nám říká, za jak dlouho nám potravina vytráví. Čím nižší číslo (naleznete ho v kalorických tabulkách), tím déle si uchováte pocit nasycenosti.

Náš tip: Designové láhve nejen na sport. Která se vám líbí?

Nezapomínejte na proteiny, zdravé tuky a vlákninu. Proteiny vám spolu s vlákninou pomáhají s pocitem sytosti a je užitečný pro vytváření svalů. Důležitá je i zelenina a ovoce. Jednak obsahuje cukry, které dodají energii, ale také vlákninu a antioxidanty.

Motivace

Ti, kteří si našli důvod, proč zhubnout, mají už částečně vyhráno. Pamatujte si, že je všechno v hlavě. Někteří muži získají motivaci díky pravidelným lékařským kontrolám a dobrým výsledkům. Nejlepší je všechno řešit s někým, kdo je vám blízký, kamarád nebo i přítelkyně. 

Pozor na teplo rodinného krbu

Proč se mužům nedaří hubnout? Prý za to můžeme i my, jejich partnerky. Snažíme se podporovat teplo rodinného krbu domácí kuchyní. Rozhodujeme o skladbě jídelníčku a tom, co bude k večeři. Takže pokud chceme, aby náš partner zhubnul, musíme se přizpůsobit s vařením a nebo se jednoduše do správného stravování pustit s nimi!

A co vy? Snaží se váš partner zhubnout? Máte nějaké zajímavé rady, jak nejlépe muž shodí pár přebytečných kilogramů?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:


Chcete vyšší plat? Musíte mít pravidelný sex

Jak levně cestovat? Poradíme, kde ušetřit

Ohrožuje porodnictví budoucnost lidského druhu?

 

 

 

 

"Učurávání" zmizí po šesti týdnech cvičení, říká lékař

Močení může být problém: budí nás v noci, honí na WC každou chvíli a nutí ke strachu z cestování nebo společenského života. Primář z gynekologicko-urologického oddělení radil našim čtenářům.  

Až pětina Češek a Čechů se potýká s častou a neodbytnou potřebou močení. Jde o hyperaktivní močový měchýř. Typický je akutní nutkání, které nelze překonat, a může být doprovázen nechtěným únikem moči.

Stud nic neřeší

Lidí, trpících potížemi s močením a inkontinencí, je víc, než se zdá. Mnoho z nich svůj problém tutlá a spoléhá na “babské” rady nebo samovolný ústup potíží.  Jako třeba čtenářka, která psala. “Chodím v noci 3-4x močit. Přes den se bojím někam, odejít aniž bych věděla, že je nablízku nějaké WC. Bojím se o tom mluvit s doktorkou, aby mě neposlala na nějaké vyšetření.” MUDr. Petr Kolek to považuje za “učebnicový případ” a připomíná, že je zároveň dobře léčitelný.

Doporučujeme: Močit 3x za noc je problém. Musí se léčit, říká urolog

Dnešní medicína už tyto nemoci umí velmi dobře řešit i bez chirurgického zákroku, kterého se pacienti obvykle bojí, i když vcelku zbytečně. Jako základní metoda je lékaři doporučována změna životního stylu, dále pak snížení tělesné hmotnosti nebo například trénink močového měchýře. Příznivě působí také cvičení svalů pánevního dna. V mnoha případech se pacientům předisují léky.

Častým případem bývá stresová inkontinence – navzdory názvu a většinou i odpovídajícímu popisu situace ji nevyvolává stres, ale předchozí poškození přílišnou zátěží. “Efekt pravidelného cvičení čekejte za cca 6 týdnů. Pokud Vám pravidelné cvičení nepomáhá, budete adept na operační zákrok,” připomněl lékař. Upozornil také, že pokud pacient nezmění svůj životní styl – napříkla zaměstnání – nemsuí mu natrvalo pomoci nai chirurgie.

Všechny odpovědi doktora Kolka na vaše otázky nalezenete v on-line rozhovoru dole pod tímto článkem..

Náš odborník

MUDr. Petr Kolek

Foto: Žena

MUDr. Petr Kolek

primář Gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

6 tipů proti úniku moči. Nestyďte se s tím něco dělat!

Hubnutí muži versus ženy: Najdi 5 rozdílů a znič tuk

Co udělá v těle borelióza? Nebezpečí na 8. stupni

Zodpovězené otázky

Otázka: Dobrý den, desetiletá dcera mívá cca 2x do měsíce potřebu močení, ale pak to jde jen málo, či ji močení pálí. Dáváme Uroval, dál se to nezhoršuje. V zimě jednou nestihla doběhnout na wc, prý to přišlo náhle, od té doby klid. Vyšetření moči neprokázalo zánět. Máme jít na nějaké další vyšetření? AUTOR: RedRot | 28. 04. 2015 13:05

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Zánět je skutečně nejčastější příčinou těchto potíží. Je důležité moč vyšetřit správně. Pokud to bylo provedeno, jsou ještě další možnosti příčiny poruchy jako například zůžená močová trubice.

Vyšetření by provedl urolog, nebo dětský gynekolog.

Otázka: Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda se dá nějak řešit můj problém. Mám problémy se vymočit v dopravních prostředcích. Dlouhá cesta vlakem je pro mne nepředstavitelná. I když se mi hodně chce tak to prostě nejde. Děkuji AUTOR: petra | 28. 04. 2015 13:07

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Dobrý den, tento problém je znám spíše mužské části populace.

Jde o poruchu psychosomatickou, kdy je narušený spouštěč močení ( tento proces začíná v mozku) Lze napravit tréninkem, nebo léky zmírňujícími úzkost.

Otázka: ZDRAVIM PANE PRIMAŘI,jsem 4 roky po hysterektomii, je mi 48, od te doby chodim stale na toaletu, pri kychnuti, kasli to je nejhorši.urodonyn.vyset.provok.test pozit.vleze.hypotonie uretry.dopRHBbiocon,mam verit bioconu? AUTOR: janik | 28. 04. 2015 13:10

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Problém který máte je pravděpodobně stresová inkontinence moči, ta se léčí v počátečních stadiích skutečně konzervativně – posílením svalů pánevního dna.

Další stupně nemoci se již šeší operačně.

Pokud Vám pravidelné cvičení nepomáhá, budete adept na operačnímu zákroku.

Efekt pravidelného cvičení čekejte za cca 6 týdnů.

Otázka: Mam roky urologicke problemy -prochlanu-zanet mocaku, kvasinky, palciva polest nalevo u postevacku, beru lichorerisnice, urivak manosa, brusinky a pri vetsich problemech zavadeci cipky, take pouzivam u kvasinek na nic cesnek.. ale problemy se stale vraci. rada bych byla dlouhodobe zdrava AUTOR: Lenna | 28. 04. 2015 13:15

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Časté záněty močového měchýře jsou obtížně řešitelný problém. Přistupujeme k dlouhodobému schématu antibiotické léčby s následným zajištěním proti rekurenci nemoci. Schéma je minimálně šesti týdenní, ale až půl roční.

Ve stejné době je nutné pečovat o poševní prostředí. Pro- nebo prebiotika dnes existují jak pro střevo, tak vaginálně. Preparáty , které užíváte jsou vhodné až po řádném zaléčení chronického zánětu.

Otázka: Dobrý den, dá nějak léčit problém s neuropatií, dozvěděla jsem se, že postihuje i močový měchýř. Chodím 1-2x v noci močit a někdy začnu mít zničeho nic silný pocit na močení, který přejde. Občas se mně stane, že při kýchnutí nebo smrkání, mně malé množství moči unikne, nevím, zda to souvisí s neurop AUTOR: Blanka | 28. 04. 2015 13:18

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Situace, kterou popisujete není přímo neuropatie, jedná se o porušenou inervaci svalů močového měchýře. Únik při kašlání je naopak většinou způsoben porušenou statikou svalů a vazů pánevního dna. Obě poruchy se léčí jinak – první léky, druhá operačně.

Otázka: Dobry den, Vazeny pane doktore prosím radu ohledne ph ranni moce, je vnorme hodnota7??? Moc dekuji a inf..res denpiji pomerne dost cc3l tekutin..je třeba to nejak resit???Moc dekuji Eva AUTOR: evka | 28. 04. 2015 13:20

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Dobrý den, pH moče 7 je ještě v normálních hodnotách, které má poměrně velký rozptyl. Pokud nemáte žádné potíže, tak bych to neřešil.

Otázka: Dobrý den,

neustále trpím pocitem, že nedostatečně piju, i když běhám a potím se u sportu atd. Prostě do sebe víc než např. 1,5 litru vody nedostanu, mám nějak pozorovat příznaky něčeho, co by mi mohlo škodit? Ledviny atd.? AUTOR: Jan | 28. 04. 2015 13:24

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Dobrý den, množství 1,5 litru denně i při sportovní aktivitě je skutečně velmi málo. Nedostatek tekutin dokáže organismus nějakou dobu vydržet bez onemocnění, přesto bych doporučoval vést si několik dní deník příjmu a výdaje tekutin a podle výsledku se zařídil.

Každý má pocit žízně nastaven jinak a ve Vašem případě by bylo nutné se do pití nutit. Pravidelně malé množství se dá zvládnout.

Otázka: Dobrý den,

je mi 58 let a obvykle po větší námaze

se objeví navečer bolesti v podbřišku v oblasti močového měchýře. Snažím se posilovat svaly také v této části břicha,ale bez výrazného efektu.

Měla bych z výše uvedeného důvodu činit další kroky? AUTOR: Alena | 28. 04. 2015 13:26

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Bolest v podbřišku může být vyvolána celou řadou příčin. Rozhodně by to stálo za gynekologické a chirurgické vyšetření.

Otázka: Dobrý den, tak schválně :) kolik tekutin resp. vody by měl denně vypít dospělý člověk? A pokud vypije denně málo (cca 1 letr je můj případ), co tím riskuje?
AUTOR: Karla | 28. 04. 2015 13:29

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Dobrý den, ideální množství se udává mezi 2-3 litry tekutin podle výdeje.

Pokud celý den nic neděláte, bude Vám 1 litr pravděpodobně nějakou dobu stačit. Riziko je spojené v první řadě se zácpou, zpomalení metabolismu, zvyšování hmotnosti atd. Onemocnení ledvin bych s tím úplně nespojoval.

Otázka: Dobrý den, může “prostatický” únik moči (pár kapek po močení) souviset s častou masturbací? AUTOR: Jaroslav | 28. 04. 2015 13:30

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Toto je otázka na urologa ne na urogynekologa.

Opravdu nevím.

Otázka: Chodím v noci 3-4x močit. Přes den se bojím někam odejít aniž bych věděla, že je nablízku nějaké WC. Bojím se o tom mluvit s doktorkou, aby mě neposlala na nějaké vyšetření. Beru léky na vysoký tlak, mám nadváhu a problémy s EKG. AUTOR: Petra Kalcová | 28. 04. 2015 13:32

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Váš problém je téměř učebnicový. Pravděpodobně dobře léčitelný.

Vyšetření před stanovením diagnozy Vás skutečně čeká, ale jedná se nebolestivé vyšetření srovnatelné s cévkováním močového měchýře.

Otázka: Kam se obrátit, když lékař tento problém přehlíží? Na gynekologii nebo urologii? Mám cukrovku a mohla bych močit na povel. Někdy opravdu vstávám i třikrát za noc. AUTOR: Jana | 28. 04. 2015 13:34

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Váš gynekolog, nebo praktický lékař, by Vás měli doporučit na urogynekologické vyšetření. Urogynekologa můžete vyhledat i sama, myslím, že Vás nikdo neodmítne.

Otázka: Pane doktore je mi 64 a od 38 let jsem po hysterektomii, v noci běhám někdy 3x, než odejdu z bytu běžím několikrát ukapnout, mám ale pocit že se to horší pokud mám nervy. Dostávala jsem nějaké léky ale vadili mě na játra. Problém je ve městě, musim každou hodinu, děkuji AUTOR: Mirca | 28. 04. 2015 13:36

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Dobrý den, jedná se opět o typické příznaky, které jsou velmi dobře farmakologicky zvládnutelné. Ideální je sdělit problém gynekologovi, nebo praktickému lékaři, kteří Vás odešlou na specializované urogynekologické vyšetření.

Otázka: Dobrý den. Trpím s přestávkou cca 3 měsíce vice než rok pálením, které je jiné než při zánětu moč. měch.(neřeže při konci).Měla jsem ATB 3 tablety-rychla léčba. Uleva žádná. Testy dobrý.Gyn.v pořádku. Musim pravidelně a hodně pit,jinak mě polejva a nepříjemně pálí spíš vnějšek.Děkuji. AUTOR: Jajda | 28. 04. 2015 13:39

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Dobrý den, doporučil bych kultivační vyšetření uretry i na neběžné záněty – např. Chlamydie. Dále biopsii postižené tkáně.

Otázka: Dobry den,skúsim subjekt.pohľadom opísať môj problém.Organizmus mi buď nedopraví tekutiny k sliznici, al.sliznica mi vlhkosť neudrží,a ak sa trochu viac napijem(napr3dcl),za krátky čas som na toalete,pričom sliznicu mám stále suchú.Ak to nespadá pod váš odbor,aspoň prosím o radu kam sa obrátiť.Vďaka AUTOR: Robert | 28. 04. 2015 13:43

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Zkuste se na to podívat obráceně. Nebude to problém sliznice, ale spíš nedostatku tekutin z důvodu, že nepijete, aby jste nebyla pořád na záchodě.

Opět bych doporučil vyšetření k vyloučení urgencí, vyšetření ledvnin a problém může být vyřešen.

Otázka: Dobrý den. Jsem po hysterektomii, může to mít vliv na močový měchýř a svěrače a tak vůbec? díky za odpověď AUTOR: Peta | 28. 04. 2015 13:45

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Odstranění dělohy skutečně může mít vliv na močení.

Po operaci se mohou změnit parametry pánevního dna a objevit se nově nějaké potíže.

Otázka: Rheumatismus aktivní na biologické léčbě, urgentní inkontinence, snížení dělohy,inkont. pomůcky, enuréza 3 x za noc. Řešení ? Riskantní chir. výkon. AUTOR: martazahr@volny.cz | 28. 04. 2015 13:47

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Je to mnoho příznaků, které se rozdílně řeší.

Sestup dělohy a únik moči při stresových manévrech vyžaduje skutečně operační řešení. Neřekl bych, že jsou to výkony nějak více riskantní. Ostatní jako třeba urgence a noční močení se dají zvládnout farmakologicky.

Otázka: Dobrý den pane doktore, dcera (8 let) se často počůrá, pokud se hodně směje. Tento problém nastane i pokud byla právě na WC. Pokud skáče, běhá, žádný problém nemá, v noci také bez problémů. Můžete mi prosím poradit, co s tím? AUTOR: Agnes | 28. 04. 2015 13:49

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Toto je otázka spíše pro dětského lékaře, ale myslím, že léčba bude bude spočívat v posílení koordinace svalů dna pánevního – takže rehabilitace a trénink močového měchýře.

Otázka: Přeji hezký den pane primáři. V práci celou směnu stojím na nohou a tahám těžké věci. Při kýchání, kašlání, běhání mám únik moči. Cviky, které mi doporučila má gynekoložka, posiluji pánevní dno, ale mám pocit, že to nikterak nepomáhá. Můžu vyžadovat operativní řešení?

Děkuji za odpověď. AUTOR: Gabka | 28. 04. 2015 13:50

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Dobrý den, pokud cvičení nepomáhá, je na místě operační řešení.

K posouzení je pro Vás trvalost operace, pokud budete pánevní dno po operaci takto namáhat.

Otázka: Dobrý den pane primáři. Trápí mě močení přes den hlavně při delší chůzi i když nic nepiju. V noci jdu jednou. Prostata a vyšetření krve v pořádku. Beru Duodart a ráno na tlak Prestarium Neo Forte 10.Můj urolog mě říkal,že pokud chodím za den tak 8x močit,tak že to je v pořádku. Děkuji za odpověď. AUTOR: Kracík Jiří | 28. 04. 2015 13:52

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Dobrý den,

tento problém opravdu nemohu se svojí specializací posoudit. Močení 8x za den je skutečně normální.

Otázka: Dobrý den pane doktore, obden chodím do posilovny – nemohou velké zátěže při posilování spodní části těla způsobit inkontinenci? Děkuji předem za odpověď. AUTOR: Cvičenka | 28. 04. 2015 13:54

MUDr. Petr Kolek, primář Gynokologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice: Dobrý den,

pokud cvičíte správně, tak posilujete všechny svalové skupiny, včetně pánevního dna. To posilujete i podvědomě při jiné zátěži. Nejhorší je velká zátěž ochablých svalů a poporodní poranění.

Všechny položené otázky