Uprchlíci a TBC: Čeho se máme bát a jak se chránit?

Česká republika přijme okolo 1500 uprchlíků. A lékaři začínají varovat před možným zavlečením tuberkulózy (TBC) na naše území. Požadují opatření v podobě rentgenových vyšetření a tuberkulinového testu. Jaké riziko nám hrozí a je proti této infekční nemoci vůbec dostatek vakcín? 

Na otázky ohledně opatření a případného řešení situace nám odpovídal Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy v Olomouci.

Jak velké je riziko, že by se TBC začala plošněji šířit v případě většího počtu potencionálně nakažených lidí přicházejících do ČR?

Pokud budou provedena navrhovaná opatření o vyšetřování všech uprchlíků, lze věřit, že v České republice zvýšené šíření nákazy nevznikne. Uprchlíci pocházejí ze zemí, kde je výskyt TBC mnohonásobně – myšleno skutečně mnohonásobně (u nás se výskyt nových případů pohybuje kolem 5 na 100 000 obyvatel, v těchto zemích je kolem 100 na 100 000 obyvatel). Potenciální riziko tedy existuje. Vše záleží na důslednosti dodržování epidemiologických opatření a na nepodcenění tohoto rizika.

Lze nějakým způsobem kontrolovat zdravotní stav uprchlíků? Můžeme jim nařídit vyšetření?

Vypracovávají se přesná pravidla. Navrhujeme, aby u každého uprchlíka byl proveden rentgenový snímek hrudníku a test na průkaz infekce (tuberkulinový kožní test nebo tzv. krevní IGRA test). Při vážnějším podezření pak urychleně komplexní vyšetření plicním lékařem.

Jak velký nárůst nemocných jste zaznamenali od doby, kdy k nám začali migrovat uprchlíci?

Víme zatím o ojedinělých případech.

Jak je na tom česká veřejnost s očkováním proti TBC?

V současné době se v České republice provádí pravidelné očkování rizikových dětí. Vzhledem k tomu, že se do r. 2010 očkovalo celoplošně, jde o určitou organizační změnu v návycích, kterou je třeba každoročně vyhodnocovat. Můžeme říci, že v minulých letech se tento systém osvědčil i přesto, že má některá organizační úskalí. Po jeho zavedení pokračoval pokles výskytu TBC na našem území. Očkují se takto asi 3 % všech narozených dětí a spíše ve výjimečných případech je možno očkovat i děti nesplňující zařazení do rizikových skupin na přání rodičů.

Podle právních předpisů je očkování proti TBC plně indikováno u narozených dětí, které mají vyšší riziko infekce TBC, což jsou děti s TBC v rodině, vysokým výskytem TBC ve státu, ze kterého rodina pochází, nebo děti s  úzkým  kontaktem  s nemocným s TBC. Očkovat je potřeba v co nejkratší době po narození, kdy je dítě k infekci nejcitlivější.

Nepřehlédněte: První uprchlíci dorazí do ČR v září. Zatím jen 400

Rizikovost dětí je posuzována v porodnici na základě vyplněného dotazníku rodiči. Pokud je u dítěte zjištěno vyšší riziko vzniku TBC, je tato informace předána jednak přímo rodičům, jednak dětskému lékaři a plicnímu lékaři. Na kalmetizačním pracovišti plicního oddělení je dítě optimálně do 6 týdnů od narození očkováno vakcínou proti TBC, tzv. BCG vakcínou. 

Co je BCG vakcína?

Obsahuje oslabené mikroorganismy a podává se do kůže na levé paži. Nevýhodou živých vakcín je relativně vyšší výskyt vedlejších reakcí. Případné nežádoucí reakce na očkovací látku je třeba co nejdříve konzultovat s odborníky.

Jak se poznají příznaky TBC?

Nejčastější klinické příznaky plicní tuberkulózy jsou poměrně nespecifické. Jsou to kašel, zhoršování dechu, bolest na hrudníku a teploty. Více charakteristické jsou někdy přítomné vykašlávání krve, noční poty, celková slabost nebo hubnutí. Vzácnější mimoplicní formy mohou mít příznaky velmi různorodé v kterékoliv části těla. V diagnostice pomáhá rentgenový snímek hrudníku a dále imunologické testy průkazu infekce, které se mohou provádět formou tzv. kožního tuberkulinového testu nebo z krve. Určující diagnostika je však mikrobiologická a spočívá v kultivaci vyvolavatele infekce, kterým je mycobacterium tuberculosis, tzv. Kochův bacil. (více v levém sloupci.)

Jak se TBC léčí a jak je léčba nákladná?

TBC se už poměrně dlouhou dobu léčí stejnými léky zvanými antituberkulotika. Většinou se podávají formou tablet v kombinacích a léčba trvá minimálně 6 měsíců. Léčbu lze nařídit podle vyhlášky o infekčních nemocích a každý případ se hlásí do celostátního a mezinárodního registru. V našich podmínkách se nakažený musí v první fázi nemoci podrobit ochrannému izolačnímu režimu v nemocnici. Léčba sama o sobě není drahá. Mnohem více stojí zabezpečení hospitalizace, vyšetřovacích metod, léčba komplikací a hlavně léčba rezistentních forem TBC.

Ekonomika se počítá obtížně, ale denní cena léků činí jen kolem 35 Kč. Celkové náklady na léky ročně se mohou pohybovat kolem 2 500 000 Kč. Celostátní náklady jsme vykalkulovali na 85 milionů ročně, ale odhady pojišťoven jsou mnohem vyšší.

Kdo bude léčbu platit v případě potencionální nákazy u uprchlíků?

Systém veškeré zdravotní péče o uprchlíky je projednáván složkami Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra. Naše odborná pneumologická společnost pomáhá odbornými konzultacemi. 

Má Česká republika v současné době účinné a spolehlivé vakcíny?

V ČR se používá polská BCG vakcína, které je dostatek. Nebylo tomu ale vždy a v posledních letech je třeba aktivně se zasazovat, aby vakcína dostupná byla. V mnohých státech Evropy tomu tak není.

Zabrání vakcína nákaze TBC nebo jen zmírní příznaky?

Význam vakcinace je třeba chápat s mnohými omezeními. Její význam je průkazný pro snížení vzniku závažných forem TBC u dětí. Nemá vliv na epidemiologický výskyt TBC v populaci a před vznikem nemoci nechrání. Onemocnět mohou očkovaní i neočkovaní.

Jakou skupinu lidí TBC nejvíce ohrožuje?

Z obecného pohledu TBC nejvíce ohrožuje jedince se sníženou nebo nerozvinutou imunitou tzv. buněčného typu. Jsou to děti do dvou let věku a dále potom senioři. V současné době přibývá dalších rizikových skupin. Jde o nemocné se závažným vleklým onemocněním, kteří jsou léčení protinádorovou nebo moderní protizánětlivou léčbou. Zvláště pacienti léčeni tzv. léčbou biologickou, která sice tlumí zánět, ale bohužel také ochranné imunitní mechanismy.

Vyhraněními ohroženými skupinami jsou pacienti po transplantacích orgánů a kostní dřeně a také nemocní s AIDS. TBC je také hodnocena jako sociální nemoc. Vyskytuje se častěji ve skupinách se sníženými hygienickými návyky, špatnou životosprávou a zhoršeným stavem výživy. Typickým příkladem jsou bezdomovci.

Existují nějaká opatření pro běžného občana, aby se vyvaroval nákazy?

TBC je ze svého principu infekční nemoc. Vzniká nejčastěji vdechováním kapének, které vylučují nemocní lidé při kašlání, kýchání nebo i mluvení. V prvé řadě je nutno si uvědomit, že zdrojem jsou lidé s TBC, s nimiž jsme v dlouhodobém těsném kontaktu, a to v rodině, při cestování či v zaměstnání. Při krátkodobých příležitostných kontaktech se TBC nepřenáší.

Může ji ale získat kdokoliv, bezdomovec nocující pod mostem nebo v azylovém domě, stejně jako učitelka vyučující široké spektrum žáků nebo kuchař v asijské restauraci. Ochranou je dodržování základní osobní hygieny, péče o dobrou výživu a celkovou kondici, omezení rizikových kontaktů a včasné vyhledání lékařské pomoci při respiračních potížích.

Tuberkulóza v číslech

Statistický úřad uvádí, že v 20. století počet nakažených klesá. Podívejme se společně na statistiku nakažených TBC z předešlých let:

  • V roce 2013 bylo do Registru tuberkulózy nahlášeno celkem 502 onemocnění všech forem. Hlášeno bylo 79 nemocných cizinců – nejvíce z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu (seřazeno dle počtu nakažených z dané země).
  • V roce 2012 je to 611 onemocnění. Celkem 105 nakažených bylo z ciziny – z Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska a Rumunska.
  • V roce 2011 bylo zjištěných 608 nakažených. Mezi cizinci pak 112 osob - nejvíce z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Mongolska.
  • V roce 2010 bylo v Registru tuberkulózy nahlášeno 680 onemocnění TBC. Dále statistika uvádí 120 osob narozených mimo ČR – nejvíce z Ukrajiny, Vietnamu a Mongolska.

Česká republika se rozhodla poskytnout azyl 1100 uprchlíkům z Řecka a Itálie, další čtyři stovky lidí nejsou z území Evropské unie. Měli bychom se začít obávat nemocí? TBC je běžná mezi přistěhovalci z Afriky a východní Evropy, což se nás bezpodmínečně týká. Lze tedy jen souhlasit s obavami lékařů a návrhem prevence.

Jak se na lékařská opatření díváte vy? Napište nám v diskuzi pod článkem.

zdroj: pneumologie.cz, uzis.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Prokázáno: Věk je jen číslo. Možná jste mnohem starší

Symptomy ženského klína. Které nikdy nepřehlížet?

5 receptů na zdravé nanuky

zrekonstruovaná fantova kavárna se otevírá. secesní halu na hlavním nádraží obsadí indický řetězec▲e

Kavrensk etzec pvodem z Indie Caf Coffee Day ve tvrtek slavnostn zahj provoz Fantovy kavrny na praskm hlavnm ndra. Do t se provoz kavrenskho zazen vrt po oprav secesn budovy, kterou v roce 2013 opravila italsk spolenost Grandi Stazioni. Pro Fantovu kavrnu pak dlouho hledala njemce.

etzec pvodem z Indie v roce 1996 zaloil prvn provozovnu ve mst Bengalru. Nyn m po cel Indii vce ne 1450 kavren ve vce ne 200 mstech. V esku se zamuje pedevm na obchodn centra. V hlavnm mst m poboky napklad v centrech Nov Smchov a Galerie Harfa.Hlavn ndra v Praze je kulturn pamtkou. Kavrna byla pvodn odjezdovou halou, pozdji slouila jako msto k posezen pi ekn na vlak. Je charakteristick vysokou kupol, jej stny zdob secesn motivy a sochy pipomnajc esk msta, do nich v dob vzniku ndra vedla drha z Prahy.

Italsk spolenost Grandi Stazioni prostory hlavnho ndra opravuje od prosince 2006. Ve vstupn hale vystavla nov odbavovac centrum, eskaltory, vtahy a adu obchod. Vmnou za rekonstrukci ndra zskala od eskch drah monost budovu ndra komern vyuvat po dobu 30 let.

zápisky protivného hosta: změna majitele nejlepšího irského baru v praze je znepokojivou novinkou▲en

Reality show Master Chef

Ozbavu budou mt napodzim postarno Marek Raditsch, Miroslav Kalina aMarek Fichtner, elitn prat kuchai. Prv oni toti budou porotci nov ady reality show Master Chef. Skvl zprva je to pedevm pro Miroslava Kalinu, on jedin toti va vrestauraci pod vlastnm jmnem.Uzbylch dvou muste dohledat jejich psobit, kterm je Kampa Park, respektive Augustine Restaurant.

Gourmetguru tvrd, e ani jeden znich to nebude mt lehk. U proto, e fakt, e se ukete vtelevizi, me krtkodob vylepit nvtvnost va restaurace, zdlouhodobho pohledu ale vae kuchask povst me trpt nakor t televizn.Nejen bistro

Pod zvltnm nzvem Nejen bistro se skrv podnik, kter rozhodn muste navtvit, pokud jste tedy vpraskm Karln nebo okol. Najdete ho blzko Karlnskho nmst asvoji existenci se rozhodl postavit natakzvanm Josper grilu, tedy speciln vci, kter maso doke grilovat rovnomrn zevech stran. Iproto tu maj mimo jin fantastick steaky.

Jeden zmajitel Matou Ballk a doposud pracoval spe vevinn brani (jako sommelier adovozce vna), Nejen bistro se tedy bude veer pravdpodobn mnit navinn bar i tapas bar. Rozhodn msto, kter Gourmetguru me jen doporuit.

James Joyce Irish Pubzmnil majitele

Dramatick zprva dorazila zirsk hospody James Joyce aGourmetguru nepopr, e ho velmi zashla. Neoficiln nejlep irsk pub vPraze, vesku apodle denku Irish Times jeden zdeseti nejlepch irskch pub mimo Irsko, zmnil majitele. Jeho zakladatel Frank Haughton ho prodal− jak jinak− irskm investorm.

Jde onovinku pekvapivou aznepokojivou. Haughton se podle veho rozhodl, e si bude uvat zaslouenho dchodu, ale zmna majitele tak dobe vedenho podniku, jakm James Joyce nade v pochybnost je, znamen mnoho nebezpe. Brutln eeno− podnik jako Joyce tko mete vrazn vylepit, ale mete jej velmi snadno zkazit, i dokonce zniit.

Byl to prv Haughton, kter zJoyce (najeho mst byla dve tradin, ale nakonec spe nefunkn irsk hospoda Molly Maloney’s) udlal podnik, jej vedle expat, turist aznalch loklnch tamgast neopomene navtvit prakticky dn vznamn hollywoodsk herec natejc vPraze akde fkuchaka Sofia Smithov zskala zkladnu pro sv proslul kari, onm hollywoodsk stars u vyprvj ivrozhovorech pro zahranin mdia.

Gourmetguruovi nezbv ne popt Joyceovi pod novmi majiteli hodn tst. Abude dret palce. Ostatn, kdyby se Joyce zhoril, neml by kam chodit.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz. Gourmetguru natwitteru @GourmetguruHN

jarvis_55b8ee47498e25ac055afdf2.jpeg

jarvis_55b8ee47498e25ac055afdf6.jpeg

café amaroun. s obchodním ředitelem googlu janem vraným jsme poobědvali na jeho domácí půdě

VCafe Amaroun si nedte obd jen tak. Muste bt zamstnanec esk poboky Googlu, jeho rodinn pslunk nebo pedem nahlen nvtva. Ano, Cafe Amaroun je kantna americk firmy proslul nejpouvanjm vyhledvaem svta. Anutno uznat, e ozdrav svch lid db. Zdrav sndan, svainy aobdy jim kad den pipravuje divize Fresh & Tasty Zti Group apodle frmolu, kter vjdeln panuje, se zd, e “googlei”, jak si zamstnanci kaj, skuten nemaj potebu shnt jdlo zazdmi kancel.
◼ Obchodn editel firmy Google esk republika. ◼ Ti roky il vLondn apracoval vdivizi fz aakvizic investin banky Morgan Stanley. ◼ Bhem sv kariry psobil ivmarketingovm oddlen Procter & Gamble, vedl segment bankovnictv pro soukrom osoby vRaiffeisenbank, pracoval vprask poboce konzultantsk spolenosti McKinsey & Company. ◼ Pochz zIvanic uBrna. Vystudoval finann podnikn naEkonomicko-sprvn fakult Masarykovy univerzity vBrn, pot zskal titulMBA naLondon Business School. ◼ Vevolnm ase rd cestuje, chod dodivadla, m rd knihy oJamesi Bondovi, hraje naklarinet asaxofon. ◼ Je enat, m desetimsn dceru.

M sem naobd vzal Jan Vran, kter vesk kanceli pracuje jako obchodn editel. Pozitivn naladn manaer si nanai schzku nael vnabitm programu hodinu apl, nakonec jsme jet opatnct minut pethli.

nky vAmarounu neekejte, chod to tu jako vkad sprvn jdeln. Dobr, vdejn oknko tu taky nenajdete. Jdlo zbufetu si zkrtka kad nabr podle chuti avlastnho uven.

Kobdu bvaj kad den ti hlavn jdla, ztoho jedno vegetarinsk. Krom toho si mete dt polvku, mix zesaltovho aovocnho baru anechyb ani dezerty.

Nazatek neodolme studen okurkov polvce se zakysanou smetanou, kter vparnm dni pijde vhod apjemn osv.

Ikdy je soust kantny terasa, usazujeme se uvnit, protoe napolednm slunci je knevydren. Kpit si dvme vodu, kdispozici je ale iaj akva nebo lednice naplnn npoji odlimond porostlinn mlka. Zkrtka, naco si vzpomenete.

Prce iadrenalin

Ne Jan Vran nastoupil ped rokem apl doGooglu, proel si pestrou karirn cestou. Vefirm Procter & Gamble, kter vyrb pedevm kosmetiku aprac prostedky, se vnoval reklam amarketingu arok psobil vBudapeti. VRaiffeisenbank se zabval komunikac areklamou, pozdji se staral oproduktov vvoj amanagement avedl segment bankovnictv pro soukrom osoby. Popti letech si chtl vyzkouet vt byznys zahranicemi esk republiky, proto vyrazil doLondna studovatMBA naLondon Business School. Vrmci koly zskal st vglobln investin bance Morgan Stanley, kde poabsolvovnMBA pracoval vdivizi fz aakvizic.

“Bylo to hodn intenzivn obdob. Ve, co tete olondnskch bankch, je pravda. Nekonen hodiny vprci, ale nadruhou stranu asn adrenalin, kdy dlte naobchodech, kter se pak objevuj natituln stran Financial Times,” popisuje osmaticetilet manaer byznys vhodnot destek miliard liber.

“Pro spoustu klient jsou to ivotn transakce, svoji firmu pivdte jako generln editel naburzu jednou dvakrt zaivot. Velmi se proto spolhaj nato, co jim poradte ajak jim pomete,” k. Jako pklad transakce uvd situaci, kdy nejmenovan spolenosti asistovali ukoup uhelnch dol nebo pomhali jedn leteck spolenosti vycouvat zopn smlouvy, kter se vzala nankup jin aerolinky.


◼ Studenou okurkovou polvku se zakysanou smetanou ◼ Zapeen ryb kuliky speenou zeleninou ◼ Pohankov sot se pentem ◼ erstv lesn ovoce ◼ Neperlivou vodu ◼ Nanuk Ma

Jan Vran piznv, e pekonat pracovn npor audret kontakt srealitou mu pomohla manelka, kter snm vLondn ila. “Dospl jsem ktomu, e mimo jin nechci cel ivot trvit naCanary Wharf, naopak chci prot inco dalho,” k onvratu doPrahy. tyi apl roku pracoval pro konzultantskou spolenost McKinsey & Company, kde se vypracoval najuniornho partnera firmy.

Digitln evangelizace

Mme kjdelnmu pultu aoba si nabrme zapeen ryb kuliky speenou zeleninou atrochu pohankovho sot se pentem. Jdlo kvalitou ahlavn erstvost odpovd slun restauraci. Kdispozici je zdarma aprakticky cel den. Kdy zobda nco zbude, mohou si ho zamstnanci oht kveei. Zkrtka takov sympatick benefit.

Jan Vran m vGooglu nastarosti obchodn zleitosti nejvznamnjch eskch klient vztahujc se kdigitlnmu marketingu. Pjmy zajednotliv zem Google nezveejuje, celosvtov vnosy spolenosti byly loni 66 miliard dolar.

Podporu pro klienty pizpsobuje firma podle jejich vztahu kinternetu. Prvn skupinou jsou spolenosti, kter existovaly u ped vznikem webu anyn prochzej digitln transformac, typicky spadaj dooblasti telekomunikac, bankovnho sektoru, nebo jsou to teba kamenn obchody inzerujc nainternetu.

Dodruh skupiny spadaj firmy, kter vznikly prv dky internetu, tedy napklad technologick firmy i internetov obchody, amohou snadno fungovat mezinrodn. “Pro Google coby globln inzertn platformu je tohle velmi vznamn st byznysu,” popisuje Vran stm, e se firma aktivn sna uit obchodnky inzerovat nainternetu atak podporuje nadjn esk start-upy.

“Rozjeli jsme Exportn akcelertor, kter pomh zanajcm eskm firmm uspt vdigitlnm podnikn. Vrmci tmsnho programu pro n digitln agentury inai klienti, kte se rdi dl osv know-how, pipravuj workshopy apednky otom, jak se dostat nanov trhy, strukturovat reklamn kampan, lokalizovat produkty apodobn. Sname se dlat digitln evangelizaci, psobit nacel podnikatelsk ekosystm, inspirovat lidi,” k snadenm.

Jednikou jsou lesn plody

Dalm tmatem jsou pro firmu chytr telefony, kter podle Jana Vranho ei jet neum naplno vyuvat. Pestoe jsou uns velmi rozen, lid je pouvaj spe nawi-fi msto toho, aby si pedplatili mobiln data avhody chytrho zazen vyuvali imimo domov nebo prci.

“Zmna mus pochopiteln nastat inastran inzerent, protoe reklama by mla nsledovat lidi tam, kde trv as. Firmy by proto mly vytvet strnky optimalizovan pro web amobiln telefony vyuvat vesvch kampanch,” k Vran.

Krom prce ije isvoj desetimsn dcerou, rd jezd nasnowboardu nebo windsurfingu.

Nazvr obda pin Jan Vran misku erstvch lesnch plod, kter jsou pr vGooglu dezertem slo jedna. Ne se ale rozloume, oteve mrazk se zmrzlinou azept se: “Nedte si mu?”

vědci oznámí, zda červené maso způsobuje rakovinu. řezníci se obávají dopadů na prodej

Ve velkm oekvn jsou bhem lta producenti ervenho masa. Svtov zdravotnick organizace pro vzkum rakoviny (IARC) v jnu vyd zprvu, ve kter pope, zda maj jejich produkty karcinogenn inky. Podle americkho on-line denkuQuartzse pitom veobecn pedpokld, e vdci skuten potvrd “pravdpodobn” rakovinotvorn inky ervenho masa.

Vrobci, kter by podobn vsledek vzkumu hluboce zashl, proto bij na poplach. “Pokud se zjist, e i zpracovan erven maso me zpsobovat rakovinu, bude se ns ta nlepka dret jet nkolik dalch dekd,” varoval na nedvn konferenci Severoamerickho masovho institutu jeho viceprezident Betsy Booren.

“Zmnit to by pak stlo miliardy dolar,” dodal s tm, e pokud vrobek “pravdpodobn zpsobuje rakovinu”, tak to stle neznamen, e kad kdo takovou potravinu sn, automaticky dostane rakovinu.O neblahch incch ervenho masa, tedy napklad hovzho, vepovho nebo skopovho, na lidsk organismus se pitom pravideln diskutuje ji nkolik let. Jeho ast konzumace je spojovna se srdenmi nemocemi, rznmi druhy rakoviny i obecn se zkrcenm dlky ivota.

IARC se systematickm studiem ervenho masa zabv zhruba od poloviny loskho roku, kdy organizace na svch strnkch rovn citovala nkter vzkumy, je oznauj erven maso za pvodce rakoviny tlustho steva, jcnu, plic nebo slinivky bin.

U jnov zprvy se oekv, jak vznamn bude nlepka, kterou IARC ervenmu masu pikne. Organizace pro oznaen rakovinotvornosti vrobk pouv stupnici od 1 (karcinogenn pro lovka) do 4 (nekarcinogenn pro lovka), piem na stupnici se nachz rovn kategorie 2A (pravdpodobn zpsobuje lovku rakovinu) a 2B (me lovku zpsobit rakovinu).

Zstupci masnho prmyslu proto doufaj, e IARC ned ervenmu masu hor znmku ne 2B. Tu toti m mnoho vrobk, kter lid i pes oznaen bn konzumuj, vetn kafe, smaench pokrm nebo nkterch chemickch konzervant.

Video: Co vlastn znamen oznaen “pravdpodobn zpsobuje rakovinu”?

extern video: What does “Probably Cause Cancer” actually mean?
What_does_Probably_Cause_Cancer_actually_mean_

Chcete zbohatnout? Musíte mít jednu důležitou vlastnost

Pilná práce? Znalosti? Dobré kontakty? Ne. Podle vědců k bohatství vede jedna duševní vlastnost.

Studie, která před časem vyšla v prestižním odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences tvrdí, že je to – hamižnost. Co vědce k tomuto “politicky nekorektnímu” závěru přivedlo?

Jste chudí nebo bohatí?

Účastníci výzkumu, který probíhal na univerzitě v Berkeley, se nejdřív měli sami zařadit do sociálního statusu – od chudých po bohaté, podle vlastního pocitu a uvážení. Když pak měli na příkladech přivlastnění různých neoprávněných výhod a krádeží přiznat, zda by se ho dopustili i oni, mnohem častěji odpovídali “ano” právě ti “bohatí”.

Doporučujeme: 9 tipů pro úspěch a silnou mysl

Výsledek potvrdil další experiment. V něm se “boháči” vrhali na nabízené sladkosti, přestože věděli, že na dobroty čekají děti v sousední místnosti. Chudší byli výrazně schopnější se pamlsků vzdát a rozdělit se o ně s druhými.

Další důkaz přinesl simulovaný přijímací pohovor. Zkoumané osoby hráli roli personalistů a přitom měli slíbenou odměnu, pokud fiktivní uchazeče dotlačí k souhlasu s nižší mzdou, i když mu přitom zatají některé důležité okolnosti. Psychologové opět zaznamenali, že bohatší lidé častěji lhali, aby se dostali ke slíbené prémii.

Lhaní pro pár dolarů

Jinak nedopadl ani následující pokus. Účastníci házeli na počítači trojící kostek a všem padalo stejně – dvanáct. Když však měli hlásit počet získaných bodů, bohatší téměř ve všech případech lhali, že jim padlo patnáct. Hnacím motorem jejich hamižnosti byla odměna ve výši 50 dolarů.

Náš tip: Vědci potvrdili: Psychický stres může zabít

Definitivně pak vědce přesvědčil poslední experiment. S polovinou zkoumaných osob hovořili o neutrálních tématech, té druhé však udělali přednášku o tom, jak je hamižnost přirozená a užitečná vlastnost. Ti pak byli o hodně schopnější a ochotnější podvádět a přivlatňovat si různé, často neoprávněné výhody.

Bohatství vede k touze po penězích

V tom je pak podle autorů studie právě klíč k řešení. Hamižnost a chamtivost bývá při konkrétním jednání vnímána pozitivně, jako vlastnost, dokládající schopnost a úspěch. A to i přesto, že při teoretickém posuzování tohoto povahového rysu většina lidí obvykle otočí palec dolů. Praxe je však jiná.

“Bohatí s dostatkem finančním zdrojů jsou méně závislí na sociálních vztazích,” tvrdí šéf studie, psycholog Paul K. Piff. Proto se řídí především svými vlastními zájmy a mají méně zábran překračovat pravidla.  Etické standardy podle něj rychle ubývají i těm, ktěří náhle přijdou k penězům. 

Zajímavý je důvod, který doktora Piffa k experimentu přivedl: při každodenní cestě na univerzitu si všiml, že řidiči v drahých nových autech dávají mnohem méně často přednost chodcům. Nepřipomíná vám to něco?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Kam se všichni tak ženeme?

Máte nadváhu? Na geny se nevymlouvejte!

3 triky, díky nimž vám opálení vydrží až do zimy

 

Symptomy ženského klína: Které NIKDY nepřehlížet?

Bolest při pohlavním styku, netypické krvácení, nateklá prsa. Ženy by si měly svá těla pravidelně prohlížet a kontrolovat. Každé vybočení z normálu stojí za zvážení. Je vám trapné mluvit o intimních problémech s lékaři? Přehlížením symptomů se nevyléčíte. Kdy se vydat za odborníkem?

Trápí-li vás některý z níže uvedených problémů, stud musí jít stranou. S vlastním tělem by se hazardovat nemělo.

Nepříjemná bolest při sexu

Nedokážete si užít milování, protože příjemný pocit překrývá bolest? Důvodem je suchá sliznice, což lze napravit vhodným lubrikačním gelem. Pokud cítíte píchání a křeče v podbřišku, navštivte gynekologa.

Může jít o endometriózuonemocnění, při kterém se částečky děložní dutiny nachází mimo ni. Dokážou se přemístit do pánve, srdečního svalu, ke slezině, prakticky kdekoliv. Nezřídka je onemocnění příčinou neplodnosti ženy. Projevuje se právě bolestmi při pohlavním styku, křečemi v podbříšku a někdy přítomností krve v moči.

Doporučujeme: Sex po porodu nesmí bolet, tvrdí MUDr. Tomášek

Další příčinou by mohly být chronické křeče hlubokých svalů, což znemožňuje hladký průchod. Nemoc se nazývá vaginismus. Terapeut vám nejspíš doporučí zvláštní dilatátor různých velikostí. Začíná se s nejmenší a postupně se svaly zvykají na změnu, kdy použijete větší. Nakonec by žena měla nechat zavedený největší z nich po dobu několika hodin, nejlépe v průběhu noci. Problémy mizí už po týdnu, v případě dlouhodobějších potíží je možné dilatátor použít před samotným pohlavním stykem.

Kontrolujte, co je normální

V rozmezí puberty do menopauzy se objevují různé výtoky, což bývá normální. Množství se liší podle menstruačního cyklu. Lze tedy pozorovat bílý, krémový či lepkavý výtok. Tělo přirozeně reaguje na období ovulace, kdy spermiím umožní volný přístup. V neplodných dnech se sekret mění na lepkavý a hustý právě proto, aby zabránil oplodnění.

Co tedy už překračuje hranici normálního? Pokud se přidá nepříjemný zápach či křídovité zabarvení. V případě bílé barvy půjde nejspíš jen o vaginální mykózu. K lékaři se odeberte, pokud je výtok zelený či hnědý, zde je třeba vyloučit infekci, polypy na sliznici nebo případně rakovinu děložního čípku.

Pozor na holení

Nerovný povrch vaginální stěny je přirozený. Tkáň se díky tomu může dle potřeby roztahovat či smršťovat. Za drobnými hrbolky či výrůstky se ukrývá špatný růst chloupků. Některým ženám se stáčejí, což zapříčiní vrůst zpět do kůže. Pomůže vám holení či depilace ve směru růstu.

Objeví-li se vám na stěnách mazové cysty, bradavice či vřídky plné vody a hnisu, vyhledejte lékaře. Ten vám nasadí vhodnou léčbu, aby nedošlo k infekci.

Krvácení mimo menstruaci

Antikoncepce (orální, injekce či tělíska) velmi běžně způsobuje špinění mimo menstruaci. Ale v případě, že krvácení přetrvává i po třech měsících užívání, návštěva gynekologa je nutná.

Krvácíte-li po styku či často mimo menstruaci, mohlo by jít o polyp v děloze či případně o nějaké změny na čípku. V žádném případě nepodceňujte příznaky a vydejte se na vyšetření.

Nepříjemné svědění

Říkáte si, že když si pánové mohou neustále hrabat do rozkroku, nic se nestane, když se občas podrbete i vy? Otázkou zůstává, zda svědění ustane. Nejčastější příčinou nepříjemného šimrání je vaginální mykóza, kterou lze přeléčit čípkem či antimykotiky.

Stejně tak mohlo dojít k narušení přirozeného kyselého prostředí sprchovým gelem či pěnou do koupele. V takovém případě si doběhněte koupit přípravky na intimní hygienu a nasaďte si laktobacily. Určitě noste bavlněné prádlo, které vsakuje pot, nekoupejte se v horké vodě a intimní místa si utírejte od přední části k zadní. Zamyslete se i nad změnou kondomů či lubrikačních gelů, protože nejspíš trpíte alergií na některou ze složek.

Náš tip: Vaginální mykóza: Časté trápení nastávajících maminek

Pokud problémy neustoupí, zajděte si ke gynekologovi, mohlo by jít o vážnější infekci či případně o alergii na sperma, ta však bývá doprovázená nepříjemnými pocity a pálením po pohlavním styku.

Suché sliznice

Hormonální léčba, těhotenství, léky na alergii či antidepresiva, menopauza - to vše způsobuje vysychání sliznic. Nechcete-li se trápit nepříjemným pocitem, nechte si předepsat hydratační přípravky pro intimní partie. Předem je důležité, jak zareagují s kůží. Naneste si trochu na vnitřní stranu stehen, následně až použijte vnitřně. Pobavte se s ošetřujícím lékařem o změně antikoncepce, usnadníte si život. Není třeba se trápit, když řešení existuje.

Bolest při močení

Ulevujete-li si těsně po pohlavním styku, občasnou malou bolest lze v takové situaci tolerovat. Dále se vám mohly na sliznici udělat odřeniny či vřídky z nedostatečné vlhkosti, pak hrozí infekce. V nejhorším případě máte infekci močového měchýře či močových cest, což už se bez antibiotik neobejde. Za náhlé objevení inkontinence jsou zodpovědné ochablé svaly. Zkuste začít pravidelně cvičit.

Ztuhlost a brnění

Ano, opravdu si “ji” lze přesedět. Nejhorší je jízda na kole. Nepohodlné cyklistické sedlo tlačí na nervy a kůži, která následně brní. Určitě si pořiďte vypolstrované cyklistické oblečení a nestyďte se za širší sedlo. Stejně tak byste neměly sedět na tvrdých židlích. Alespoň občas vstaňte a projděte se.

Máte problém o intimních problémech mluvit s lékařem? Napište nám v diskuzi pod článkem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

10 jídel, která jíme špatně. Je čas na nápravu

Konec Kiki a Maki: Co prozradily v posledním rozhovoru?

13 celebrit, které zemřely kvůli drogám

Koupete se v moči? Problém bazénů: Voda a lidé

Koupat se ve volné přírodě je často o strach, co všechno můžeme chytit. Pomůžeme si, když si půjdeme zaplavat na koupaliště?

Podle ministerstva zdravotnictví, na jehož stránkách najdete i informace o vhodnosti koupání, je na oficiálních koupalištích riziko negativního ovlivnění zdraví z nevyhovující jakostí vody nejnižší.

Bazén: Směs chlóru a bakterií

Voda  se totiž neustále upravuje (recirkulací a dezinfikcí). Její jakost je pravidelně sledována a výsledky laboratorních analýz jsou neprodleně předkládány příslušnému příslušnému hygienikovi. 

I přesto tento druh koupání s sebou určitá rizika přináší. Ve vodě i v šatnách můžete chytit plísně, z chlóru z upravované vody mohou vznikat alergické reakce. Při předávkování chlór těká do ovzduší a vytváří organické sloučeniny, které dráždí dýchací cesty, oči a oční spojivky. Říkáte si tedy “čím méně, tím lépe”? Ani ne: při snížení dávky se v bazénové vodě zase nepodaří úplně zlikvidovat škodlivé mikroorganismy.  

Doporučujeme: Jdete se koupat? Pozor dejte i na tropickou nákazu

Navíc vedle dřívějších zařízení, určených především k plavání, roste počet bazénových komplexů určených k relaxaci a zábavě: aquaparky, nejrůznější druhy a typy vířivek, horké vany, relaxační vany, tzv. floating tanky a řada dalších vodních atrakcí. V těchto komplexech je většinou teplota vody vyšší (nad 28 stupňů) a tím se úměrně zvyšují i možná zdravotní rizika. Například nálezy bakterií, vyvolávající kožní onemocnění, činí v teplých bazénech 38, 9 %. Ve studených bazénech je to jen 5,7 %.

Koupete se v moči?

Z kůže a sliznic návštěvníků se smývají do vody nejrůznější mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, plísně a kvasinky, popř. i prvoci a parazitičtí červi. Většinou jsou neškodné, ale spolehnout se na to nemůžeme.  

Náš tip: Vlastní bazén: Místo luxusu zničené zdraví

Koupající se osoby uvolňují do vody bazénů také různé organické látky jako pot, moč, mazové a slizové sekrety a dále zbytky kosmetických prostředků, opalovacích krémů, mýdla apod. Všechny tyto látky samy o sobě mohou zhoršit kvalitu vody a podporovat nárůst biofilmů na stěnách bazénu a v potrubí, které množení nejrůznějších typů mikroorganismů ještě dále podporují. Například látky, obsažené v moči, fekáliích a potu se přeměňují ve vodě až na dusíkaté látky.

Koupání na vlastní riziko

V bazénech se snadno setkáte například se známým “zlatým” stafylokokem, který je velmi agresivní. Způsobuje lokalizované hnisavé infekce (např. záněty kůže, záněty vlasových lůžek, záněty očí, hnisavé onemocnění měkkých tkání a řadu dalších). Může vyvolat střevní a žaludeční potíže, ale i horečnatá respirační onemocnění.

Pseudomonas aeruginosa již tak známý není, ale přesto jde o všeobecně rozšířený mikroorganismus, jehož zdrojem je sám člověk. Uvolňuje se sekrety z pokožky a sliznic i ze zažívacího a vyměšovacího traktu. Prostředí bazénů mu díky teplému a vlhkému prostředí poskytuje ideální podmínky pro rozvoj. Způsobuje infekce močového a respiračního traktu, záněty kůže a podkožní tkáně, záněty oční rohovky, vnějšího a středního ucha i zánět mozkových blan.

Před vstupem do bazénu se osprchujte!

Nejdůležitějším faktorem, určujícím stupeň rizika vzniku jakéhokoliv onemocnění v umělých bazénech a koupalištích, je především zdravotní stav a chování návštěvníků. Přitom stačí tak málo: před vstupem se ospchovat a rozhodně nechodit do bazénu, když člověk trpí nějakým infekčním onemocněním.

Přestane-li kvalita vody vyhovovat hygienickým požadavkům, je provozovatel zařízení ze zákona povinen okamžitě stav napravit. Pokud se ani pak jakost vody nezlepší, pak musí  provoz zastavit až do definitivního odstranění závady. V případě nedodržení této povinnosti hrozí provozovateli tohoto zařízení pokuta až do výše dvou miliónů korun.

Další děsivé, důležité a především zajímavé informace najdete ZDE.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Jak dostat vodu z ucha a další nástrahy koupání

 Jak zaměstnat mozek: 7 dobrých rad i pro dr. Ratha 

Hladem se dá umřít i v Česku. Našlápnuto mají 4000 lidí

10 jídel, která jíme špatně. Je čas na nápravu

29. 7. | 00:00

Vybírat kvalitní potraviny je důležité, ale i nesprávnou přípravou a konzumací můžete zničit vitaminy a živiny, které jsou pro tělo tolik potřebné. Tady je 10 jídel, která jíme špatně.

Čaj s mlékem, grilovaný česnek nebo oloupaná dýně, to všechno jsou zbytečné prohřešky, které ubírají surovinám na jejich kvalitě.

O kterém prohřešku jste nevěděli? Napište nám v diskuzi pod galerií.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Novinka: Bílé jahody, které chutnají a voní jako ananas

Co mužům nejvíce ničí zdraví? Nepřehlédněte varování

Jak využít pecky z třešní? Vyrobte si polštářek