zápisky protivného hosta: k žižkovským podnikům přibude chartreuse bar, najdete ho na známém místě▲e

Chartreuse bar jioddubna

Gourmetguru nen zrovna typ, kter by vymetal ikovsk bary, jakkoliv v, e maj sprvnou atmosfru. Nicmn pr dobrch podnik vthle prask tvrti najdete. Vedle tradinho aznmho Bukowskiho vBoivojov ulici je to nkolik bar tak veVlkov ulici. Knim te nov pibyl Chartreuse bar, kter zahajuje vptek 1. dubna, apak bude nsledovat cel otvrac vkend shudebnm programem. Namst bvalho XT4 budou podnik provozovat Zdenk Astr abarman pezdvan Slash, kterho znaj pedevm nvtvnci Chapeau Rouge. Bude se zde tak vait, ato dokonce dodvou hodin rannch− dt si mete teba tortilly, burgery (vetn vegetarinskch skozm srem), omelety, kuec kdla nebo peen vepov ebra. Zajmav pitom je, e se majitelm podailo dostat svj bar pod znaku proslulho francouzskho bylinnho likru Chartreuse. Zjevn snm m nkdo vesku velk plny.

Zdrav adobr Home Kitchen

Pokud je podle Gourmetgurua zbyznysovho hlediska nco skutenm spchem loskho aletonho roku (anestoj zatm Tom Karpek), pak je to koncept Home Kitchen. Zjednoho praskho podniku se znaka pvodn rozrostla doHoleovic, naSmchov atak naStar Msto doKoz ulice. Gourmetgurua fascinuje pedevm svoj jednoduchost avkusem. Smnostvm poboek se pak Home Kitchen stv tm, m m bt− solidn aspolehlivou casual alternativou pro dobr azdrav jdlo. Rozhodn nco, co tu chyblo.

Pan Mano se zabydlela naVinohradech

Pry jsou doby, kdy vpraskm Karln fungovaly dv polvkrny. Gourmetguru to zjistil, kdy ped asem prochzel smrem odFlorence kolem karlnskho divadla aviml si, e prostor Polvkrny pan Mano je vyklizen. Hned se mu vybavila nkolik let star afra, kdy jedna zgruznskch kuchaek odela zprvn prask polvkrny nedaleko zastvky Kikova azaloila si konkurenn podnik jen opr blok dl. Jeho nabdka byla vpodstat stejn− polvky “mrncnut” exotickou Gruzi avyhlen kynut placky chaapuri plnn srem nebo fazolemi.Gourmetgurua zajmalo, zda kuchaka Manana Toidze zvan Mano neustla konkurenci, nebo jen zmnila adresu. Zaptral azjistil, e “b” je sprvn. Napvodn adrese j vyprela njemn smlouva anov prostor si nala vBlehradsk ulici napraskch Vinohradech. Oekv tam pr vce zkaznk. Nyn se ovem jej podnik jmenuje Polvkrna Manana. Menu zstv podobn, zmizel znj jen alik, tedy kousky masa opkan napejli aoblben vzemch, kde se pe azbukou.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz. Gourmetguru naTwitteru @GourmetguruHN

jarvis_56fbe6b9498ebac26750de3c.jpeg

na královský oběd jsme zašli s jednatelem společnosti ttc marconi josefem šelepou

Tko ct, zda je vnjakm jinm praskm podniku vy koncentrace politik abyznysmen ne vrestauraci Terasa UZlat studn naMal Stran. Le jen pr krok odparlamentnch budov adalch ad aje dokonale ukryt vkrkolomn postrann ulice vsousedstv hradnch zahrad. Kdy vystoupte schoditm avtahem nastechu butikovho hotelu Golden Well, vnm se nachz, oteve se ped vmi ikonick vhled nahlavn msto.

Utuovat obchodn vztahy sem chodil iJosef elepa, jednatel spolenosti TTC Marconi, kter se vnuje budovn penosovch st vdoprav, energetice nebo veveejn sprv. “Obd nebo veee natakto hezkm mst me hrt vbyznyse roli. asto jsme sem brali hlavn nae ruskojazyn partnery,” k devtaedestilet mu, kter firmu vroce 1993 zakldal adoloskho prosince stl vjejm ele. Letos funkci generlnho editele opustil, ale nadle psob jako jednatel.

Dvody, pro vybral pro nae setkn tuhle luxusn restauraci, ale nejsou jen pracovn. Josef elepa si toti podnik pamatuje jet jako prostou hospdku, kam coby student VUT v60. letech zval dvata navno. “Cesta sem vedla popavlach astrmch schodech. Pak se ale ped vmi otevela tahle ndhera. Vhled zstal stejn, akoliv charakter podniku se dky komplexn rekonstrukci zcela promnil,” popisuje absolvent elektrotechniky, kter vystudovanmu oboru zstal vrn celou pracovn kariru.


◼ Jednatel aspoluzakladatel esk spolenosti TTCMarconi, kter se vnuje budovn komunikan infrastruktury pedevm vdoprav, energetice aveejn sprv.

◼ Vele firmy stl 23let. Zpozice generlnho editele odeel kekonci loskho roku, ale dosud zstv jejm jednatelem atak pedsedou sprvn rady esko-ruskho podniku TTC Energoservis.

◼ Pochz zPlzn, vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT vPraze.

◼ Hraje nahousle, m rd vnou hudbu aliteraturu. Bav ho chodit pohorch ajezdit nakole.

◼ ije vPraze, je enat am dv dcery.

Hned pokole nastoupil doVzkumnho stavu telekomunikac, kde zstal a dorevoluce. Ikdy lo podle nj oprestin pracovit, pevdt vsledky vzkumu dopraxe bylo kvli plnovanmu hospodstv velmi sloit. To se zmnilo porevoluci, kdy se zstavu stala firma TTC Telekomunikace.

“Abychom se mohli uchzet ovelk zakzky, potebovali jsme zahraninho partnera. Toho jsme nali vitalsk firm Marconi, kter mla velmi sofistikovanou penosovou technologii aobchodn zkuenosti. Spolen jsme vroce 1992 vyhrli n prvn velk tendr pro tehdej SPT Telecom,” mluv elepa ozakzce, vrmci n firma vybavila Prahu aBrno optoelektronickmi systmy azpsobila revoluci vtelefonovn. Telefonn linky bylo mon zavdt rychle atm bez omezen.


◼ Terinu zkachnch jater foie gras

◼ Grilovan mule svatho Jakuba

◼ Variace krlovskho holoubte zAnjou

◼ Kokosov krm

◼ Studen okoldov fondant

◼ ampask

◼ erven vno Zweigeltrebe, Frantiek Mdl

◼ Espreso

◼ Neperlivou vodu

◼ Celkov trata: 6580 korun

Holoub nad Prahou

Luxus restaurace UZlat studn je a okzal− zjedn strany lemuje podlouhl prostor prosklen stna aterasa, protilehl ze je pokryt pltky 18kartovho zlata. Jako amuse bouche, tedy pozdrav odfkuchae Pavla Sapka, dostvme jednohubku zkachn atelec pny sbrusinkovm el. Aktomu vbr zdomcho peiva, mezi kterm nechyb rzn druhy brioek, chlb se suenmi rajaty nebo rozinkami.

Zpedkrm si Josef elepa vybr terinu zkachnch jater foie gras suzenmi kachnmi prsy adovm konfitem. J volm grilovan mule svatho Jakuba, kter se podvaj siberskou unkou, parmaznem amslem zervench grep. Skvl zatek pro hlavn chod, nakterm jsme se jednoznan shodli.

Jde okrlovsk holoub zAnjou, kter je jednou zmstnch specialit. Kuchai nm ho stylov servruj pod nerezovmi poklopy, kter synchronn odklpj vestejnou chvli. Vporci, je vychz napozoruhodnch 950 korun, dostvme rzn sti holoubte shrkovm pyr, artyoky arajtky. Korunu pokrmu dodv koakovo-okoldov ss, kter nm obsluha nechv nastole pro ppad, e bychom si chtli pidat. Toho oba sradost vyuvme. Kjdlu popjme posklence ervenho Zweigeltrebe zvinastv Frantika Mdla. “Je vynikajc, ikdy jako Plzek mm vt slabost pro jin druh npoje,” usmv se elepa.

e se st kDivadlu Jry Cimrmana, kter skoro ped 50 lety zanalo vnedalek Malostransk besed. Mj host nachz pekvapivou souvislost sfirmou, pro kterou pracuje. “Vefilmu Jra Cimrman lec, spc zazn vta: Zkuste to bez drt, mil Marconi. Take Cimrman vlastn stl uzrodu na spolenosti.”

Pod jeho vedenm TTC Marconi otevelo dcein spolenosti naSlovensku, vRusku anaUkrajin. Systmy komunikan infrastruktury budovala napklad pro ruskho exportra ropy azemnho plynu Gazprom i nejvtho ukrajinskho mobilnho opertora Kyivstar.

Krom technologickch komunikanch systm se zamuje narozvoj takzvanch chytrch st, kter souvis mimo jin snstupem obnovitelnch zdroj astm spojenou decentralizac vroby elektrick energie. “Srozvojem vtrnch elektrren, ale teba ielektromobil vznik sloit soustava nron nazen. My mme pipraven pstroje, je zajist, aby systm nezkolaboval.”

Tak se vnuje rozvoji kritick infrastruktury pro prevenci aeen extrmnch situac, napklad havri elektrren, rozvoden nebo dopravnch nehod. Vyvj idispeersk hlasov systmy, kter se vyuvaj nejen venergetice anaeleznici, ale slou tak napklad dispeerm Zdravotnick zchrann sluby.

Radost zprce je vc ne penze

Pofantastickm holoubti se rozhodujeme jet pro dezert akvu. “Radi nebudu piznvat, kolik lk denn vypiji,” usmv se Josef elepa. Jako sladkou teku si nadoporuen nka dv kokosov krm nakupav okold smuenkovm kavirem, domc bannovo-tropickou zmrzlinou akrmem zHavana rumu. Nejvc ho nadchne “kavir” pipraven zplod linovit muenky neboli marakuji. “Tvo naprosto dominantn chu,” dodv. J jsem se rozhodla pro studen okoldov fondant smalinovou pnou asdomc okoldovou zmrzlinou. Roztomilm detailem naokoldovm ezu jsou dv mal drobn malinov makronky.

A Josef elepa rozum sv profesi iztechnick strnky,co povauje zajednoznanou vhodu, piznv, e poslednch 23 let je znj pedevm manaer. Voblasti veden pracovnk, ale teba ivmarketingu avdalch novinkch, kter pinesla revoluce, se potkem 90. let vzdlval hlavn vzahrani. Zsadn je podle nj umt lidi motivovat. “Rozhodn nepodceuji slu penz, ale neplat, e kdy nkomu pidte, bude pracovat desetkrt lp. Mnohem dleitj je, kdy lidi uspokojuje vlastn prce. Kdy ct, e maj monost ovlivovat chod akulturu firmy,” k byznysmen, kter se vivot d mimo jin verem bsnka Vladimra Holana: Odskici kdlu jde se pokolenou.

Jarní úklid v těle: Bylinky a léčivky pro očistu

Jaro je už úplně neodvolatelně tady a my se ho snažíme “dohnat”. Biorytmy přírody jako je střídání dne a noci, fází měsíce nebo právě ročních období, ovlivnit sice nemůžeme, ale můžeme se chovat tak, abychom byli s nimi v souladu. Jak energii našeho těla přizpůsobit energii jara? 

Během zimy se nám metabolismus zpomalil a tělo si dělalo zásoby tuku - hlavního zdroje zahřívací energie. Teď zase naopak metabolismus zrychluje, a tak je potřeba přizpůsobit své jednání – a hlavně stravu, která je nejmocnějším prostředkem, jímž jsme s přírodou spojeni.

Zbavte tělo škodlivin

Teď přišel čas na jarní úklid – tentokrát v našem těle. Očistíte tak nejen svoje tělo od nahromaděných toxinů, ale také zaženete únavu a pocítíte příliv pozitivní energie. Navíc zbavíte tělo nadbytečných kilogramů. Detox ale nesmí mít podobu hladovky – smyslem je ne tělo oslabit, ale zbavit nepotřebných látek!

Doporučujeme: I detox můžete mít rádi. Co vám opravdu prospěje?

“Postupnou a pravidelnou detoxikací dosáhneme zlepšení zdravotního stavu a dokonce i odvrácení stárnutí. Obnoví se a zvýší činnost orgánů, které se na čištění podílejí, tedy jater a ledvin, a zlepší se i činnost mozku, který díky správné výživě dostává více kyslíku. Dochází i ke zlepšení nálady a sexuální výkonnosti a výsledkem je také odolnější psychika,” říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel České asociace pro speciální potraviny.

Toxiny se ukládají především v tlustém střevě a projeví se únavou, poruchami zažívání, bolestmi hlavy a kloubů nebo potížemi s pletí. Začněme snížením množství tuků a masa. Kvalitní minerály a vitaminy tělu dodáme zařazením více zeleniny, především kulaté a naťové, a přidáváme i obiloviny, např. rýži nebo ječmen. Vhodná je i změna ve způsobu přípravy pokrmů. Zatímco pečení a vaření je vhodné spíše pro zimu, na jaře bychom měli zvýšit podíl syrové zeleniny a tím stravu odlehčit. 

Pomozte játrům

Orgánem, který je na jaře zatížen nejvíce, jsou játra, naše soukromá čistička. Jejich fungování můžeme podpořit různými očistnými kúrami, jako je např. vysazení tuku a všech živočišných potravin, omezení bílkovin nebo rýžový půst.
Pokud nejsme schopni svému tělu poskytnout potřebné látky běžnou stravou, můžeme si v dnešní době pomoci i účinnými doplňky stravy, které jsou k dostání v lékárně. Prospět nám může především dodání potřebné vlákniny a vitaminů, konkrétně tedy A, B, C, D.

Detoxikační potenciál a funkci jater podporuje např. ostropestřec mariánský, česnek nebo chlorella, která navíc pomáhá zachovat normální hladinu krevního cukru a cholesterolu a podporuje metabolismus a správné zažívání. K odvodnění organismu a stimulaci správného fungování močového ústrojí zase přispívá třeba lopuch nebo smetanka lékařská.

Imunita v posilovně

Jako podporu pro organismus a posílení jeho energie můžeme využít také účinků přírodních látek z exotických rostlin. Proti únavě působí například skalní růže, jinak známá jako cistus incanus. Tento aromatický polokeř roste na nehostinných skalních úbočích u Středozemního moře a je pro lidský organismus mimořádně cenný, protože obsahuje vysoce účinné antioxidanty.

“Ty v první řadě neutralizují volné radikály, jejichž přemnožením se tělo vyčerpává. V druhé řadě pak posilují imunitní systém a zbavují ho toxinů. Skalní růže tak nachází široké uplatnění především jako podpůrný prostředek proti přetížení a přepracování. Komplex látek získaných ze skalní růže mimo to zabraňuje virům proniknout do buněk, proto se používá rovněž jako prevence před virovými onemocněními,” vysvětluje Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma.

Osvědčené životabudiče

Merlík chilský neboli quinoa se dnes řadí mezi takzvané superpotraviny. Tato obilovina roste ve vysokých nadmořských výškách jihoamerických And, kde ji s oblibou používaly prastaré civilizace. Dokonce patřila mezi tři základní plodiny Inků. Věděli totiž proč.

Přečtěte si: Detox pro začátečníky. Jak to nepřehnat a neublížit si?

“Vyniká jako antioxidant, detoxikuje tělo od škodlivých látek, snižuje vysoký krevní tlak, zklidňuje nervový systém, podporuje trávení, přispívá výživě mozku a chrání proti kardiovaskulárním onemocněním. Je také populární mezi sportovci, protože do těla postupně uvolňuje energii a podporuje růst svalové hmoty. Navíc z klíčků merlíku lze získat komplex vitamínů skupiny B, které přispívají k normální funkci imunitního systému,” vyjmenovává Petr Galle.

Téměř zázračné účinky má též ženšen. Ten se z tradiční asijské medicíny přesunul i mezi současné západní bylinné preparáty. Pomáhá především ke snížení únavy i stresu a zvýšení energie. Povzbuzuje psychickou vitalitu a fyzickou výkonnost, obsahuje rovněž komplex aktivních látek, minerálů a vitamínů, které podporují obranyschopnost organismu.

Podpora i pro váš temperament

Další podpůrnou rostlinou, která dokáže tělo energeticky nastartovat, je třapatka nachová. Znát ji možná budete pod názvem echinacea. Pochází z prérií Severní Ameriky, kde ji hojně používaly indiánské kmeny. Podobně jako ostatní byliny má i ona široké spektrum pozitivních účinků na tělo. Posiluje imunitu i celkový temperament člověka, uplatňuje se jako prevence infekčních onemocnění, je významným přírodním antibiotikem a dokáže tělo zbavit plísní.

Stimulační účinky má také další indiánská rostlina guarana. Příroda ji vybavila vysokým obsahem kofeinu – jeho koncentrace v semenech dosahuje tří až sedmi procent. Do těla se uvolňuje postupně, takže díky tomu povzbudí a dodá energii na dlouhou dobu. A dokonce lépe než kofein obsažený v kávě. Protože guarana zvyšuje fyzickou výkonnost i psychickou odolnost, patří k častým surovinám pro výrobu energetických nápojů. I tato rostlina obsahuje polyfenoly, které čistí organismus od volných radikálů a posilují jeho imunitu.

Úklid zevnitř

Detoxikace je pro organismus především očista. K té je ale zapotřebí především voda! Transportuje živiny k buňkám, napomáhá vylučování nestrávených zplodin látkové přeměny, usazených toxinů v těle a škodlivých látek, které tělo opouštějí močí, potem a vydechovaným vzduchem.

Skvělá je třídenní detoxikace jen pomocí čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, bylinkových čajů a čisté vody. Na snídani si připravte půl litru čerstvé ovocné šťávy z citrusových plodů (grepy, pomeranče) a jablek. K obědu a večeři si dejte půl litru zeleninové šťávy – základem je mrkev, ke které můžete podle chuti přidat okurku, celer a červenou řepu. Doporučujeme také detoxikační čaj z mladé kopřivy: vypijte jeden šálek půl hodiny před snídaní, obědem i večeří.

A protože bez vody to nejde, vypijte denně tolik čisté vody, kolik vážíte, krát 0,03 l (například 60 kg krát 0,03 litru je 1,8 l). Dbejte však na výběr vody. Ideálně je pití kvalitní pramenité vody s vyváženým obsahem minerálů, jako je například “živá” Toma Natura. 

Detox na zeleno

Na popularitě stále nabírá detoxikace chlorofylem. Skvělé jsou zejména kvůli jednoduchosti, protože velmi jednoduše díky zelené barvě poznáte, které potraviny chlorofyl obsahují. Pokud však máte pocit, že pijete zelený trávník a vaše chuťové buňky rezolutně protestují, zkuste si nápoj dobarvit i jinou chutnou barevnou zeleninou, například mrkví. Nejen samotné smoothie pomáhá detoxikaci těla.

Cenným zdrojem minerálů a vitamínů v jarním období jsou mladé zelené výhonky divoce rostoucích, i doma pěstovaných rostlin. Přidávejte si je na drobno nasekané do salátů, obilných a luštěninových jídel a polévek. Vyzkoušejte také mladé listy kopřivy a špenátu. Nezapomeňte i na čerstvou petrželovou a celerovou nať, bazalkové listy a pažitku.  Nahořklé pampeliškové listy přidané do zeleninových salátů pomáhají pročistit játra, žlučník a zlepšit trávení. A během jarních procházek v lese najdete podle vůně velmi snadno vynikající medvědí česnek na pročištění žaludku, střev a krve s antibakteriálními účinky. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Pro hubnutí cvičit nemusíte, tvrdí MUDr. Staňková

Hubnoucí výzva: Za měsíc o 10 kilogramů lehčí

Sledujte svého muže: Varovné známky přechodu

Špatné jaterní testy? Myslete na minulost …

Žloutenkou nás strašili jako “nemocí špinavých rukou”. Nebo taky jako nevyhnutelným následkem rizikového životního stylu, plného drog a střídání partnerů. Jenže tak to vůbec být nemusí, jak ukazuje příběh paní Jaroslavy.

“Vždyť vy máte žloutenku!” vykřikla s překvapením sestra u obvodního lékaře. Tam přišla paní Jaroslava Dušková na další pravidelnou kontrolu kvůli vleklým potíží, jimiž trpěla od nedávné operace. Začala se tedy léčit na infekčním oddělení, ale léčba nezabrala. Po devíti letech, kdy docházela na kontroly každý týden, se k ní zničehonic rozběhl ošetřující lékař a objal ji: “My už víme! Vy máte “céčko”!”

Ta nejhorší možnost …

Tehdy se psal  rok 1989 a vědci právě objevili nový druh žloutenky typu C. Té, která  nejhůře léčitelná, se špatným průběhem. Jediná, proti které se nedá očkovat. Ta, která se přenáší infikovanou krví – před rokem 1989 hlavně při krevní transfuzi.

Doporučujeme: Cirhóza není jen z alkoholu. Nakazit se dá snadno

Paní Jaroslava trpěla neustálou únavou a vyčerpáním. Nemohla žít podle svých představ, musela vést klidný, nenáročný život. Pracovat jen na částečný úvazek, po obědě si bezpodmínečně lehnout a snažit se aspoň nějak fungovat pro své dvě děti. Léta s nemocnými játry, která již nebyla schopná plnit své základní funkce, si však začala vybírat svou daň –  v roce 2011 zkolabovala s oboustranným těžkým zápalem plic a pohrudnice. Lékaři v pražské Krči jí doslova zachraňovali život.

Pak jí doporučili transplantaci jako jedinou možnost přežití. Po 11 měsících dlouhého čekání dostala  Jaroslava ve svých 62 letech nová játra. Radost však netrvala dlouho. Zákeřný virus žloutenky C zůstal v krevním oběhu a nakazil i transplantovaná játra. A historie se opakovala …  

Noha nad hlavou

Až loňský rok byl pro paní Jaroslavu osudovým. V pražském IKEMu jí byla nabídnuta zcela nová léčba. Zabrala, a od listopadu 2015 je Jaroslava už úplně bez viru. “Po 36 letech jsem opět zcela zdravá holka,” říká s neskrývaným dojetím v hlase. “Připadám si, jako by mi bylo zase 30. Nikdy nepřestanu být vděčná za možnosti současné medicíny – za trpělivou práci vědců a lékařů, díky kterým jsem se mohla uzdravit.”

Začala znovu cvičit, tělu bývalé gymnastky se vrátila tehdejší pružnost a dnes si dá opět nohu až za hlavu. Jen škoda, že léčba nepřišla dřív: “Když se ohlédnu zpět, je mi líto těch 36 promarněných let. Ale jsem neskutečně šťastná za to, co je teď.”

Nenechejte se odbýt

Podle nových údajů může být počet pacientů se žloutenkou typu C v české populaci až 173 tisíc. Dosavadní údaje přitom udávaly číslo 10 x menší! Co způsobilo takový nárůst? Podle profesora Romana Chlíbka, který výzkum realizoval, jde o důsledek toho, že se cílené vyšetření neprovádělo.

Zvýšené hodnoty jaterních testů se snadno “hodily” na obezitu pacienta nebo jeho konzumací alkoholu apod. Dobrý důvod pro každého z nás, proč si ohlídat svého lékaře i svoje výsledky. A vzpomenout si, co jsme dělali v 80. letech: nedostali jsme při narození, operacích nebo úrazech transfúze nebo krevní deriváty?

Utajení pacienti

Nejhorší totiž je, že většina z infikovaných o svém onemocnění vůbec neví a nikde se neléčí. “Céčko” totiž často probíhá dlouhou dobu bez příznaků. Je přitom nejzávažnější ze všech typů žloutenky. Pokud není včas léčena, může dojít až k nevratnému poškození jater, cirhóze nebo dokonce ke zhoubnému bujení.

“Nákaza, k níž došlo v době, kdy se o tomto typu žloutenky ještě nevědělo a neprovádělo se testování dárců krve či orgánů, se teprve nyní s odstupem řady let bezpříznakového průběhu začíná klinicky projevovat. Proto lze očekávat vzestup počtu případů,” dodává prof. Chlíbek.

Na co si dát pozor?

Svůj podíl na tom budou mít také drogově závislí, mezi kterými je toto onemocnění časté. Ročně je v ČR zachyceno 800 až 1 000 nových případů onemocnění žloutenkou typu C. Dnes je nejčastějším způsobem přenosu používání nesterilní jehly při nitrožilní aplikaci drog, rizikové může být ale i tetování, piercing či akupunktura, pokud nejsou prováděny sterilními nástroji.

Přečtěte si: Vejce od sousedů vás mohou stát zdraví, říká lékařka

“Jedinou prevencí je obezřetné chování a vyhýbání se rizikovým faktorům – tedy nepřijít do styku s infikovanou krví. Ve zdravotnictví již dnes díky přísným hygienickým standardům nákaza téměř nehrozí. Přesto je mezi námi stále hodně nakažených, kteří mohli být infikováni při podání krevní transfuze před rokem 1992, tedy před testováním krve na přítomnost viru HCV,” vysvětluje předseda České hepatologické společnosti prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Kdo se léčí, ten se uzdraví

Navíc loni došlo k obrovskému zlomu. “Nově máme k dispozici moderní, účinnou léčbu, která dokáže hepatitidu C zcela vyléčit. Jde o stejně významný krok, jako bylo popsání viru před 27 lety,” říká prof. Urbánek a doplňuje: Léčba má  95 – 100 % účinnost, podává se v podobě tablet a úplného vyléčení lze dosáhnout již po třech až šesti měsících.

Zpozornět byste měli, pokud 

 • jste unavení, slabí, bez energie, 
 • trápí vás  únava, přechodná ztráta chuti k jídlu, poruchy spánku,
 • svědí vás kůže nebo se objevuje její žlutavé zabarvení,
 • cítíte napětí v pravém podžebří,
 • máte trávicí obtíže.

Pak na nic nečekejte, navštivte praktického lékaře a nechte si provést jednoduché krevní testy na přítomnost protilátek proti viru HCV v krvi. A nezapomeňte, že proti ostatním typům žloutenek vás ochrání očkování.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Žloutenka a sex: O důvod víc, proč se dát očkovat

Vlažná voda s citronem po ránu: Účinná prevence nemocí

Sledujte svého muže: Varovné známky přechodu

Rychlé zhubnutí? Jen začátek změny, říká expertka

Proteinové neboli ketodiety si lidé oblíbili pro jejich rychlost a účinnost. Jsou založené na zvýšeném příjmu proteinů (bílkovin) a naopak o striktním omezení sacharidů.

V organismu tak dochází k jevu zvanému ketóza. Díky rychlému spalování tuků a zásob sacharidů se vytváří tzv. ketolátky. Odchází s močí, podporují odvodňování těla, a tím přispívají k rychlejšímu úbytku váhy. Je tato dieta vhodná pro každého, nebo jde o hazard se zdravím?

Restart a nový začátek

Pokud dodržíte doporučovaný postup a respektujete kontraindikace, není třeba se ničeho obávat. “Ledviny jsou při této dietě zatíženy, ale ne více než je zatíží například těhotenství,” vysvětlila výživová specialitka Martina Dvořáková z KetoDiet. Přesto doporučila několika čtenářkám, aby se  o vhodnosti či nevhodnosti proteinové diety raději poradily se svým  ošetřujícím lékařem.

Říká se, že striktní diety zaberou sice brzy, ale brzy se také vrátí shozená kila. Jak je tomu u ketodiety? “Pokud dodržíte doporučovaný postup, tzn. po ketodietě pozvolný návrat k běžnému jídelníčku, jojo efekt nehrozí,” potvrdila naše odbornice. To ostatně prokázaly i tři statečné ženy Petra, Míša a Katka, které před dvěma měsíci začaly hubnout s KetoDiet a my z Žena.cz jsme sledovali jejich úsilí.

Přečtěte si: Petra, Katka a Míša s námi zhubly za 8 týdnů 42 kg

“Já vnímám tento způsob hubnutí jako odrazový můstek ke změně životního stylu. Ketodieta pomůže snížit hmotnost, odlehčit od obrovské zátěže, kterou nadváha či obezita způsobuje. Tím se zlepší fyzický i psychický stav. Pak je ale třeba přehodnotit své dosavadní stravovací návyky a změnit je.Nastavit zdravý racionální jídelníček, zařadit pohyb atd.,” připomněla výživová specialistka Martina Dvořáková z KetoDiet.

Všechny její odpovědi na vaše dotazy naleznete v on-line rozhovoru dole pod článkem. Zájem je obvykle tak velký, že naši odborníci ve vyhrazeném čase ani při nejlepší vůli nestihnou zodpovědět všechny otázky. Proto se vždy podívejte, zda v odpovědi na otázku jiného čtenáře nenajdete radu i pro váš problém, pomocí tlačítka “všechny položené dotazy” dole pod článkem.

Náš odborník

Martina Dvořáková, KetoDiet

Foto: Žena

Martina Dvořáková

Výživová specialitka a hlavní poradkyně oblíbeného dietního programu KetoDiet se zdravému životnímu stylu a s ním spojené výživě věnuje již mnoho let. V roce 2006 tento svůj koníček proměnila i v hlavní pracovní náplň a klienty odborně vede i motivuje především v průběhu redukce nadbytečných kilogramů.

Martina velmi ráda cestuje, objevuje nové kultury a také aktivně sportuje – bez pravidelného běhání, nebo jízdy na bruslích si svůj život už nedovede představit.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Pro hubnutí cvičit nemusíte, tvrdí MUDr. Staňková

Hubnoucí výzva: Za měsíc o 10 kilogramů lehčí

Sledujte svého muže: Varovné známky přechodu

Zodpovězené otázky

Otázka: Věk – 40.Sedavé zaměstnání kompenzuji svižnou procházkou se psem (3 – 6 km).Večer při sledování TV – rotoped.Jím málo, 3 roky zpátky jsem změnila strav. systém, protože mám intoleranci na lepek a zdravot. následky z neléčené boreliózy.Jím zdravě,myslím pozitivně, ale přesto se mi nedaří zhubnout. AUTOR: Naruve | 30. 03. 2016 11:51

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den, bohužel nemohu posoudit proč se Vám nedaří zhubnout, pokud neznám konkrétnější údaje, píšete, že jíte málo…není to příliš málo? K určení příčiny bych potřebovala znát konkrétní údaje, tzn.kolik vážíte, měříte, jak se stravujete, kolik a v jakou denní dobu, jaký je pitný režim, ideálně mít k dispozici analýzu těla – kolik svalové hmoty, tuku atd.

Otázka: Přes zimu jsem nabrala přes břicho a boky skoro 10 kilo,ale nesportuji.Jen hodně denně hodím pěšky.Jaké cviky a úprava jídla pomůže,je mi 46. AUTOR: Blanka  | 30. 03. 2016 11:57

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Blanko, pokud jste nabrala tolik za tak krátkou dobu, je třeba se nejprve zamyslet, co jste přes zimu udělala jinak… Zda jste zásadně změnila jídelníček, vyřadila pohyb, přejídala se, máte nějaké zásadní změny v životě? Stres? Pokud odpověď nenaleznete zde, bylo by vhodné navštívit lékaře, který provede vyšetření, zda se nejedná o nějaké neléčené onemocnění např. štítné žlázy apod. Pokud jste zdravotně v pořádku, bude vhodné změnit Vaše stravovací návyky, tzn. začít jíst pravidelně 5x denně, snížit sacharidy, mít kvalitní pitný režim atd.

Otázka: Dobrý den, je tato dieta vhodná a úspěšná u starších lidí – 55+? Doporučíte nějaký jídelníček?

Děkuji za radu. AUTOR: JS | 30. 03. 2016 11:58

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den, máme vyzkoušeno, že proteinová dieta výborně funguje i ve Vašem věku.

Otázka: Potřebuji zhubnout – nedaří se, vím, že je to v hlavě – co s tím./Veškeré informace o potr. výživě znám, před lety jsem 18 kg zhubla nyní stále selhávám na běžné stravě, netrpím žádnými chutěmi na sladké nebo večerním přejídáním/. AUTOR: Zdena | 30. 03. 2016 12:03

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Zdeno, zkuste se zamyslet nad tím, proč vlastně chcete zhubnout…tzn. jaká je Vaše motivace? Píšete, že víte, že je to v hlavě. Pokud opravdu potřebujete a chcete zhubnout, stanovte si jasný konkrétní cíl (o kolik kg popř. do kdy a proč) a přizpůsobte mu vše. Držím palce, ať se daří.

Otázka: Dobrý den, je mi 65 let, měřím 159cm a vážím 124 kg, mám vysoký tlak, náběh na cukrovku, nedostatečnou fci.štít.žlázy, jsem stále nervozní, nespokojená, Myslíte, že ketodieta by byla to pravé pro mne? Jezdím denně na orbitreku 20 min, 2x až 3x týdně plavu hodinu a pak 30 min cvičím v bazenu a kynu. AUTOR: Míla Plzeň | 30. 03. 2016 12:06

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Mílo, diabetes patří mezi kontraindikace ketodiety. Záleží samozřejmě, na celkovém zdravotním stavu Vašeho organismu, který já takto nemohu posoudit. O vhodnosti diety se proto nejprve poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Otázka: Prosím poraďte, jak zhubnout v oblasti břicha, cvičím, nejde to. A jste ze Smíchova? Ď AUTOR: Markéta | 30. 03. 2016 12:12

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Markéto, bohužel neuvádíte, jak se stravujete. Cvičení je pří úspěsném hubnutí velmi důležité, ale strava je základ.

Otázka: Kolik vody je nutné denně vypít pokud chce člověk zhubnout? Je vhodné také pití čajů?

Děkuji. AUTOR: Míša | 30. 03. 2016 12:24

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Míšo, kvalitní pitný režim by měl dodržovat každý bez ohledu na to zda chce hubnout či nikoliv. Množství závisí také na fyzické aktivitě, venkovní teplotě ( v létě potřebujeme vody více) Ideální je, když na 10kg Vaší tělesné hmotnosti vypijete 0,2-0,3l tekutin denně. Do pitného režimu nepočítejte kávu, slazené nápoje nebo černý čaj. Čaje bylinné, zelené jsou naopak velmi vhodné. Výborně chutná obyčejná voda s plátkem limetky, citronu popř. lístky máty apod.

Otázka: Je mi 14 a ráda bych dlouhodobě zhubla, poradíte mi, jak se vyvarovat sladkému?
AUTOR: Mary | 30. 03. 2016 12:28

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den, vzhledem k věku, bych rozhodně nedoporučovala dietu, ale úpravu jídelníčku. Začněte se správně zdravě stravovat, jíste pravidelně 5x denně, jednotlivá jídla během dne nevynechávejte. A samozřejmě pravidelně sportujte. Vynechejte slazené nápoje. S pravidelnou stravou se vyrovná i krevní hladina cukru, tzn., že chutě na sladké časem vymizí.

Otázka: Měla bych dotaz: Jak sledujete svoje klienty v průběhu času? Máte přehled, jaká je úspěšnost vaší diety po roce? Po dvou? Po pěti letech? Jaké je riziko jojoefektu po návratu k normálnímu stravování – nemyslím přežíráí, myslím normální běžný jídleníček. díky za upřímnost
AUTOR: evik | 30. 03. 2016 12:30

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den, pokud dodržíte doporučovaný postup, tzn. po ketodietě pozvolný návrat k běžnému jídelníčku, jojo efekt nehrozí.

Otázka: Dobry den.

Chtela bych se zeptat jake sporty formuji stehna a jestli beh je vhodny. A kolikrat tydne behat rika se ze kdyz clovek zacne tak potom musi kazdy den, je to pravda?
AUTOR: Zanet | 30. 03. 2016 12:35

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Žanet, na formování stehen je vhodná např. chůze, pilates, powerjoga. Jde o to svaly protáhnout a zpevnit, výborně fungují podřepy, výpady na bosu. V posilovně jsou vhodné cviky s nízkou zátěží a větším počtem opakování. Běhání je ideální pro zpevnění svalů celého těla i zlepšení celkové fyzické kondice. Na cvičení si lze opravdu vytvořit návyk, ale to neznamená, že musíte nutně běhat denně. Vždy jde o to, aby se člověk cítil příjemně a pohyb mu dělal radost. Jedině tak lze vydržet dlouhodobě.

Otázka: Dobrý den, prosím jaké potraviny a jaké množství denně mohu sníst. Zhubla jsem, ale díky dlouhodobému hladovění. Děkuji a přeji hezký den AUTOR: EVík | 30. 03. 2016 12:40

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den, díky dlouhodobému hladovění jste pravděpodobně ztratila hodně svalové hmoty, proto šla Vaše hmotnost dolů. V takovém případě se ale pravděpodobně stane, že jakmile se vrátíte k běžnému jídelníčku, nastane jojo efekt. Nemám bohužel k dispozici Vaše údaje, tzn. věk, výšku, hmotnost, složení těla, zdravotní stav, stravovací návyky, neznám Váš denní režim. Toho jsou data, bez kterých Vám žádný výživový poradce nemůže zodpovědně poradit.

Otázka: Dobrý den,

je vhodný tento typ diety, když mám problémy s močovým ústrojím: téměř permanentně moč v krvi a často pálení při močení? Zatěžují se při dodržování ketodiety výrazně ledviny? Jaké jsou konkrétní kontraindikace v případě zátěže ledvin v tomto dietním režimu? Děkuji za odpověď. AUTOR: Martina | 30. 03. 2016 12:44

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Martino, o vhodnosti či nevhodnosti proteinové diety se ve Vašem případě poraďte s Vaším ošetřujícím lékařem. Ledviny jsou při této dietě zatíženy, ale ne více než je zatíží např. těhotenství. Přesto bych Vám z toho co uvádíte ketodietu nedoporučila, ale neznám Vaši přesnou diagnozu. Proto se obraťte na Vašeho lékaře.

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, zda je Keto Dieta po zdravotní stránce doporučována všem lidem. Nebo jsou nějaká omezeni. Četla jsem hodně negativních informací o KD, proto by mě zajímalo zda se jedná opravdu o Hazard se svým zdravím. AUTOR: klara | 30. 03. 2016 12:53

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Kláro, rozhodně bych ketodietu nenazvala hazardováním se svým zdravím. Při snížení příjmu sacharidů a současně zvýšeném přísunu bílkovin nebo-li proteinů se naše tělo dostane do stavu, který se nazývá ketóza. Toto je pro naše tělo zcela přirozený stav. Pokud dodržíte doporučovaný postup a respektujete kontraindikace, není třeba se ničeho obávat. Já vnímám tento způsob hubnutí jako odrazový můstek ke změně životního stylu. Tzn., ketodieta mi pomůže snížit hmotnost, odlehčit tělu od obrovské zátěže, kterou nadváha či obezita způsobuje. Tím se zlepší fyzický i psychický stav. Pak je ale třeba přehodnotit své dosavadní stravovací návyky a změnit je.Nastavit zdravý racionální jídelníček, zařadit pohyb atd.

Otázka: kolik je ideální přísun potravy pro sedavé zaměstnání. AUTOR: magda | 30. 03. 2016 12:55

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Magdo, neuvádíte Váš věk, výšku, hmotnost atd…

Otázka: Dobrý den, můžete mi prosím poradit cviky, které v jednom cvičení protáhnou všechny části těla? Myslím tím třeba v půl hodině denního cvičení od ramen,prsou, břicha přes zadek stehna. Nějaké kompletní cviky. Děkuji. AUTOR: Vendy | 30. 03. 2016 12:57

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Vendy, zkuste jógu, protáhnete i svaly, o kterých jste nevěděla, že je máte :-) Mohu vřele doporučit.

Otázka: mám po transplantaci jater,stav je stabilizovaný,beru jen imunosupresiva.Je ketodieta pro mne vhodná?Děkuji AUTOR: Jana | 30. 03. 2016 12:58

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Jani, o vhodnosti se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Otázka: dobrý den, je mi 29 a při výšce 175 cm vážím 68 kilo, jaká by měla být ideální váha v tomto období a při uvedené výšce? AUTOR: ivana | 30. 03. 2016 13:05

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Ivano, tělesná hmotnost není ideálním kritériem pro určení, zda je člověk štíhlý nebo ne. Důležitější je složení těla. Jinak bude Vaše postava vypadat, když budete pravidelně sportovat a mít vysoký podíl svalové hmoty. A úplně jinak, pokud svalová hmota bude minimální a naopak budete mít zvýšené hodnoty tělesného tuku. A to vše při stejné výšce, hmotnosti i věku.

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakých potravin by se měl muž vyvarovat, příp. omezit jejich konzumaci, pokud je celkově štíhlý, ale má výraznější bříško. Aktivní pohyb nechybí (kolo, turistika, lyže, badminton,…) AUTOR: Aneta | 30. 03. 2016 13:07

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Aneto, muži mají oblast bříška problematickou. Pokud nechybí pohyb, bude potíž v jídelníčku :-) popř. pitném režimu, omezila bych jednoduché cukry a alkohol…

Otázka: Dobry den, co byste doporucila, pokud mi nedavno zjistili vysoky cholesterol (7)? Prestoze mi je 27, 171 cm, 64 kg, cely zivot se snazim jist zdraveji, ale sem tam si neco nezdraveho take dam, chodim behat a cvicim doma cca 2x-3x tydne. Dekuji AUTOR: Monika | 30. 03. 2016 13:09

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Moniko, zvýšený cholesterol může být i dědičnou záležitostí.

Otázka: Dobrý den, základem každého hubnutí je menší příjem energie než výdej. Manžel je ale ochrnutý a jeho zdravotní styl skutečně vylučuje téměř jakýkoliv větší aktivní pohyb. Kromě toho potřebuje zhubnout přes břicho, ale ne přes boky, protože jinak mu hrozí dekubity (vyzkoušeno). Je nějaký způsob? AUTOR: Zvolánková | 30. 03. 2016 13:10

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den paní Zvolánková, nemohu takto obecně poradit pokud nemám k dispozici přesnější údaje.

Otázka: Dobrý den, vyšla nějaká kniha o ketodietě? Děkuji za odpověď.
AUTOR: Hela | 30. 03. 2016 13:11

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Helo, vyšla kuchařka, podívejte se na internetu.

Otázka: Dobrý den,

chtěla bych se zeptat v čem dělám chybu. Poradkyne mi dala redukční jídelníček (5x jídlo, bílkoviny, zelenina a hodně pít), přiměřený pohyb (3x týdně alespoň hodinu rychlé chůze). Toto mi pomáhá se udržovat na podobné váze s velmi malým úbytkem váhy. Jakmile malinko vybočím, tak přibírám. AUTOR: JFK | 30. 03. 2016 13:13

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den, pravděpodobně bude třeba udělat ještě nějaká další opatření ve Vašem jídelníčku, nemohu takto posoudit

Otázka: Dobrý den, chtěla bych vědět, co dělám špatně. Na snídani si dám jogurt, svačina kefírové mléko, oběd-většinou maso, trochu přílohy a občas zelenina, svačina kefírové mléko, večeře-většinou vajíčko či tuňák a otrubová placka. Cvičím 4 krát týdně, odpočinku mám také dost,přesto váha dolů nejde AUTOR: Dani | 30. 03. 2016 13:16

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Dani, jen takto rychle bych řekla, že máte málo komplexních sacharidů v dopoledních hodinách, zkuste na snídani zařadit krajíček žitného pečivo apod. Jogurt bude málo… Ale budu se opět opakovat, nezmám Vaše hodnoty ani věk atd..nemohu proto přesně poradit, jak by měl Váš jídelníček správně vypadat.

Otázka: Dobrý den, chtěla bych zhubnout, ale nevím jak, děkuji za radu.
AUTOR: Inka | 30. 03. 2016 13:20

Martina Dvořáková, výživová specialistka: Dobrý den Inko, způsobů jak hubnout je mnoho, jde o to vybrat si cestu, která bude pro Vás nejpříjemnější. Každému vyhovuje něco jiného. Důležité je se rozhodnout a začít. Doporučila bych navštívit výživového poradce ve Vašem okolí, který zhodnotí Váš zdravotní stav, dosavadní stravovací návyky apod. Váš nový jídelníček přizpůsobí Vašim možnostem, dennímu režimu. Nevyplácí se různé “osvědčené” diety. Jde o to, aby změna byla trvalá. Stanovte si konkrétní cíl a začněte. Výsledek bude určitě stát za to. Držím palce!

Všechny položené otázky

Rizika chemoterapie: Víc škody než užitku?

Už svým názvem – chemoterapie – vzbuzuje strach. Její vedlejší účinky mohou být pro pacienta nesmírně náročné. Přesto jde o účinnou léčbu, která v mnoha případech zatím nemá alternativu.

Rakovina je nemoc s pozoruhodnou schopností ukrývat se před vším, co se ji snaží zničit. Usadí-li se v těle, nedá se jen tak snadno vyhnat. Jednou z možností, jak se jí zbavit, je chemoterapie. Použití této metody má však svůj rub i líc.

Hlavní léčba, příprava, pojistka

Chemoterapie je využití látek, které zabíjejí rychle rostoucí buňky. Právě proto se volí při řešení nádorových onemocnění, neboť zhoubné buňky se vyznačují velmi agresivním růstem. V současné době je k dispozici celá řada chemoterapeuticky působících látek.

Doporučujeme: Chemoterapie zabíjí. Co je na tom pravdy?

Dají se používat jak samostatně, tak v různých kombinacích. Tato léčba je sice účinnou zbraní v boji proti mnoha typům rakoviny, nese s sebou ale i riziko vedlejších účinků. Část z nich se dá bez obtíží řešit, některé ale mohou být velmi vážné.  Chemoterapie se obecně pojí s různými očekáváními a léčebnými cíli.

 • Bývá užívána jako hlavní metoda při léčbě rakoviny.
 • Její nasazení ale může být i pojistkou pro likvidaci rakovinných buněk zbylých po operativním odstranění nádoru.
 • Někdy je chemoterapie naopak předvojem chirurgické nebo ozařovací léčby.
 • Využívá se také jako paliativní metoda, kdy zničením části nádorových buněk uleví nemocnému od některých příznaků nádorového onemocnění.
 • Je i součástí přípravy před transplantací kostní dřeně nebo tlumí některé imunitní choroby (systémový lupus nebo revmatoidní artritidu).

Dopady běžné i ty těžší

S chemoterapií je spojována celá řada obav kvůli nežádoucím účinkům. K dispozici je mnoho přípravků. Pokud vás zajímá, jaké nepříjemné problémy a v jaké míře jsou s určitým lékem spojeny, zeptejte se lékaře. Co obecně patří mezi obvykle se vyskytující nechtěné projevy?

 • Nevolnost, zvracení a průjem
 • Nechutenství
 • Únava a horečka
 • Bolest
 • Zácpa
 • Snadný vznik podlitin a aft

S velkou částí těchto vedlejších problémů si lékaři dovedou poradit, některé také samovolně odezní po ukončení terapie. Existují ale bohužel i potíže, které vznikají v důsledku chemoterapie měsíce až roky po léčbě. Řadí se k těm vážnějším. Mezi tyto pozdní nežádoucí účinky spadá poškození plic, ledvin či nervů, postižení srdce, neplodnost nebo riziko vzniku dalšího nádoru.

Hodnotit je nelehké

Poměr rizik a přínosů chemoterapie se nedá jednoduše vyjádřit. Úspěšnost léčby se odvíjí od stadia nádoru, použitých léčiv i stanovených cílů chemoterapie. To vše jsou faktory, které se liší případ od případu. Malé zamyšlení nad původem rakoviny napoví, proč je boj s ní tak obtížný a náročný.

Přečtěte si:  Jaké máte riziko, že onemocnite rakovinou? Spočtěte si riziko

Rakovinná buňka je původně buňka našeho vlastního těla. Jen se vzepřela vyšším zájmům celého organismu a začala se nekontrolovaně množit. Právě proto, že se jedná o vlastní buňky, má s jejich likvidací problém naše imunita i léky, které proti nim nasazují lékaři. Nádor se totiž velice úspěšně maskuje před vším, co jej chce zahubit.

Proto i preparáty určené k jeho odstranění mají problém s jeho rozeznáním od zdravé tkáně. Tak při boji dochází k vedlejším škodám. Chemoterapie však i přes své nesporné vedlejší účinky stále zaujímá přední místo mezi metodami, které již s rakovinou vítězně vybojovaly celou řadu bitev, přestože válka stále pokračuje.

(marz)

zdroje: www.mayoclinic.org

více na uLékaře

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Biologická léčba je lepší než chemo. Ale dražší

Tloustnutí bez důvodu: Jak hubnout po čtyřicítce?

8 důvodů, proč vstávat brzy. Budete štíhlí a šťastní

jak rozpoznat bílé víno od červeného i se zavřenýma očima, vysvětluje moravská degustátorka

Nejdleitjm pravidlem na kad degustaci vna neboli vinnm kotu je podle sommelirky Libue Moudr nemt upinnou skleniku. “Prkrt jsem zaila, e si lid na kotu stovali, e vno nem jiskru. Doporuila jsem jim, aby si vyistili skleniku, a najednou bylo vechno v podku,” vyprv.

Odbornkem na vno se podle n lovk nestv. Tm se prost rod. “S citem pro vno je to jako s jakmkoliv jinm umnm. Nkdo m talent na hudbu a nkdo talent na vno,” k.V souvislosti s propukajc sezonou vinnch degustac popsala, jak to na takovm sprvnm moravskm kotu chod, jak si pro sebe vybrat ten nejvhodnj a tak, jak si na nm vno sprvn vychutnat.

Kolik vna jste vypila za ivot?
Ve valtickch sklepch je osm nejvt sud v cel Evrop. Myslm, e nebudu daleko od pravdy, kdy eknu, e dobrou plku by moje vypit vno zaplnilo.

Kolik vna mus lovk vypt, aby se mohl povaovat za odbornka?
To nedoku urit. Pit urit pomh, k zskn skuten znalosti vna ale zdaleka nesta. lovk mus tak nastudovat njakou teorii a nast literaturu. Vno je ale hlavn o samotnm zitku, lovk si mus celou vinnou kulturu vyzkouet na vlastn ki. Idelnm zpsobem, jak proniknout do svta vna, jsou degustace neboli vinn koty.

Moravská odbornice na víno.

Absolvovala kurz vinaské akademie Kadet ve Valticích.

Nyní se aktivn pipravuje na sommeliérské senzorické zkoušky, které opravují dritele posuzovat vzorky na vinaských koštech. 

Krom degustace se vnuje vínu i aktivn. Ve volném ase spravuje rodinný vinohrad a dle svých slov je vinakou-samoukem.

Jak by si ml lovk vybrat pro sebe ten nejvhodnj kot?
Koty se obecn dl na lokln mal a celoregionln nebo celorepublikov velk. Na malm kotu bv okolo stovky vzork, na velkm je to okolo pti esti tisc. Pro zatenky bych urit doporuila koty velk. Krom irho vbru na nich bv vy i samotn kvalita vna. Zrove jsou u kadho stnku ptomni vinai, kte dohl na sprvn podvn svch produkt a rdi k samotnmu vnu nabdnou i odborn vklad. Neodbornk se tedy v nabdce lpe zorientuje. Na velkch kotech jsou tak vdycky na prodej sry a domc uzeniny, ktermi je vhodn degustaci prokldat.

Kolik vstup na takov kot stoj?
U malch kot je to okolo 150 korun, u velkch asi o stovku vce.

Jak by se ml lovk na kotu chovat?
Na zatku lovk dostane skleniku, kterou doporuuji neupinit, a vinn program. Je dobr zanat blm suchm vnem a postupn se pes polosuch, polosladk a sladk propracovat k rovmu a zakonit to ervenm. Pak se lovk vtinou vrac k vzorkm, kter mu chutnaly nejvce. Nesmme zapomnat po kadm vnu sklenici znova vyplchnout. Je tak vhodn jednotliv vzorky prokldat vodou nebo teba srem. Tm se zajist lep oddlen chut a zrove tm lovk pedejde tomu, e bude po pr sklenikch lidov eeno pod stolem.

To je dal otzka, kolik vzork je vhodn za jedno odpoledne vypt?
Pokud lovk dodr ve zmnn pravidla, neml by mt problm za pl dne ochutnat ticet vzork. Jeden vzorek m zpravidla okolo deci.Podle jakch kritri se vzorky na kotu hodnot?
Jet ped zatkem se sejde odborn komise, kter prola senzorickmi chuovmi a ichovmi zkoukami. Hodnot vna podle tzv. stobodov metody, kde se zkoum vzhled, vn, chu a zvren celkov dojem.

Tramín ervený

Tramín ervený je bílé víno. Pízvisko ervený získal kvli nachovému zbarvení hrozn, kterými se tato odrda vyznauje.

Rové víno

Rové víno nevzniká smícháním erveného a bílého vína. Vyrábí se z modrých hrozn, ale pi zpracování se nechává leet na slupkách, které práv zpsobují tmavou barvu erveného vína, jen velmi krátkou dobu.

Rulanda

V esku velmi populární rulandské víno nemá s oblastí Ruland v severní Francii vbec nic spoleného. Jde o odrdu, které se všude jinde ve svt íká Pinot. V esku byl pvodní název v období komunismu zakázán kvli svému cizokrajnému zvuku.

Kde je ta bodov hranice, za kterou u nem smysl vno pt?
Je to tak trochu jako hodnocen ve kole. Do devadesti bod jsou ampioni, kterm udl komise zlat medaile. Vna s osmdesti body a vce jsou pod jet v podku. Pod osmdest bod u je to dost na povenou a cokoliv s nim hodnocenm ne sedmdest nem vbec cenu pt. Pokud se ve vn objev njak technologick chyba, jako je pemra sry nebo pachut, kter vinask slang oznauje jako “staina” i “myina”, je vno automaticky diskvalifikovan.

Jak si tedy na kotu vna vybrat?
Urit by se mlo zanat od vzork s nejvym hodnocenm, ty bvaj tak nejrychleji pry. I proto doporuuji chodit na koty brzo.

Je na kot poteba njak pprava?
U vstupu dostanete katalog. Nen od vci si ho prostudovat, vybrat si z nabdky ty nejvhodnj kandidty a ty potom postupn ochutnvat. J si teba u kadho ochutnanho vzorku pu vlastn bodov a slovn hodnocen. Jednak abych vdla, k emu se mm vrtit, a tak abych mla o em diskutovat s ostatnmi. Kot je pedevm spoleensk udlost.

Kdy si lovk konen vybere sprvn vzorek, jak by ml pi jeho pit sprvn postupovat?
Mohu se pokusit o zkladn nvod. Pedn, ne se k samotnmu pit dostaneme, musme posoudit dal kvality vna. Pi degustaci se zkoumaj ti hlavn kvality – nejdve barva a jiskra, potom vn a teprve na zvr chu.

Co tedy udlme nejdve?
Pro zatek vezmeme sklenici – pirozen za stopku – a zkontrolujeme barvu vna. Ideln bychom ji mli posuzovat na dennm svtle a proti blmu podkladu. To se ovem, obzvlt ve sklep, mlokdy poda. Podvme se, jak tn tekutina m. Plat pravidlo, e m teplej a sytj odstny, tm je vno plnj, aromatitj a slad. Zrove se tak ujistme, e vno nen nijak zakalen.

Zkoumme krom barvy jet nco jinho?
Dal zkoumanou kvalitou je viskozita. Pokud lovk sklenic zakv, rfek, kter se objev na jej stn, je ukazatelem viskozity. Ta ukazuje, kolik je ve vn zbytkovho cukru a extraktu vna. S tm souvis nejen sladkost, ale i mnostv alkoholu ve vn. Zpravidla bv jedenct promile v blm a okolo trncti promile v ervenm.

Hraje roli teplota vna?
Je urit dleit se ujistit, e vno nen podchlazen. Pli nzk teplota nedovoluje vnu dostaten se “rozvinout” a pustit vechny vn a chut. U blho vna je sprvn teplota 8–10 stup Celsia, u ervenho zpravidla 16–18 stup. Sprvn teplota se pozn i dotykem. Pokud sklenika na omak stud, a mraz, mlo by se nechat vno pr minut zteplat.

Kdy prozkoumme vizuln dojem, pesuneme se k vni?
Ano, pesn tak. Vn by mla njak zanat, mt prbh a konec. Hodnot se pozitivn persistence, tedy jak je ta vn lib, jestli ji nhodou nekaz njak nepjemn pachy. Bl vna se vtinou vyznauj lehkou citrusovou vn, sv kvtinovou, praenmi mandlemi i jahodami. U ervench lovk vtinou ct lesn plody, pimo, santalov devo, koen a nkdy tak pot koskho sedla.

Jak me lovk takov vn ve vn ctit? Vdy vno nem teba s jahodami vbec nic spolenho…
To, e my ctme njakou vni a mme ji spojenou teba s jahodami, neznamen, e ta vn nen obsaen ve vech ltkch okolo ns. Jen v tch jahodch je j nejvt koncentrace. Vno je velmi aromatick rostlina, kter prola tisci let vvoje, vdy je tady s nmi od starovkho Egypta. A vno do sebe bhem tch stovek let rznho lechtn pro nj typick vn naslo.

Je nkter vn pro njakou odrdu typick?
Pro hybernal je teba typick vn kopiv. U muktu je to zase – neekan – muktov oek.

Pokud se nepletu, tak posledn, co nm chyb, je chu?
Pesn tak. Kdy u jsme se pracn dostali pes vechny pedchoz procedury, meme se konen napt. Urit do sebe skleniku nevyklopme narz, ale usrkvme po malch doucch. Vno povlme po jazyku a potom polkneme. Po prvotnm douku meme opt vyhodnotit, jak m vno zatek, jestli m prbh a konec. Zda jsou pechody plynul a nejsou tam zlomy a tak jak dlouho chu v stech trv. V idelnm ppad by mla chu zstat 10–15 sekund.

Jak tny by ml lovk ve vn hledat?
U suchho vna se objevuj trochu kyseliny a mineralita v zvislosti na tom, odkud vno pochz, tedy jak je v t oblasti pda. U ervenho jsou typick “tsloviny”, tedy ltky taniny, kter zpsobuj, e se nm svr hrdlo. Daj se tam tak rozpoznat karamelov a okoldov tny. V chuti vna zrove meme hledat i tny, kter jsme u pedtm objevili ve vni.

Co rov vno?
To je zvltn kategorie, kter si vzala to nejlep z blho i ervenho vna. Takzvan roska jsou specifick pro svou lehkou, sladkou a dezertn chu.

Kdy u jsme u tch specifickch kategori, mete ct nco vce tak o slmovm a ledovm vn?
Pro m osobn jsou tyhle druhy pli sladk. To je jedno z jejich hlavnch specifik – vyznauj se sladkost nad 27 stup. Pro pedstavu, bn je sladkost okolo 20 stup. Nen to vno na koty nebo bn pit, je to skuten spe dezertn zleitost. Ledov se vnu k proto, e se sklz pi teplotch -7 stup a nich. Hrozny se nesklz a nechvaj se na kech a do zimy, aby pemrzly, a tm v nich zstane velmi mlo vy a naopak velk mnostv zbytkovho cukru. To tak znamen, e k vrob jednoho litru je poteba daleko vce hrozn. Je to skuten luxusn zleitost.

To se tak promtne v cen?
Ano, vtinou se jejich cena pohybuje mezi tymi a esti sty korun. Zrove se tak prodvaj v mench, pllitrovch lahvch.

A slmov vno?
Hrozny byly po sklizen skladovny na slm, nebo dokonce i rkosu, nebo zaveny po alespo ti msce ve vtranm prosted. Jinak je princip stejn, v hroznech zstane velmi mlo vody, zato spousta cukru a vinnho extraktu, tm pdem i chuti.

Je vhodn si na kotu tak njakou lahev koupit?
Tam je prv nkup vna pln nejlep. Jak u jsem kala, hlavn na tch velkch kotech jsou ptomn i vinai, kte vm doporu vzorek, kter bude nejvc odpovdat vaim poadavkm. Nejvt vhoda je prv v tom, e lovk v, jak vno chutn, a me se k nmu kdykoliv vrtit. Ve vinrn i dokonce v supermarketu tuhle vhodu nemte.

Ve vinrn pece lovk tak me vno ochutnat…
Ano, obas vm tam nalij, ale vno sudov. Kvalitn a dra lahve mte anci ochutnat skuten jen na degustacch. Ve vinrnch vm samozejm porad tak, je ale vhodn tam pichzet s konkrtn pedstavou. Teba na jakou pleitost vno chci, poppad co vam. Ke zvin a tmavmu masu se hod zpravidla erven, k drbei a rybm zase bl.

V jakch cench se u kvalitnho, ale nepedraenho vna pohybujeme?
Dobr cena je u bnho, kvalitnho vna mezi 120 a 200 korunami. Na kotu si lovk nkdy me dohodnout i slevu. V supermarketech lovk naraz samozejm i na levnj vna, jejich kvalitou si nejsem pln jist. Je vhodn jt po eskm vn s garanc. Je dobr dvat se na ronk a tak na pvlastek. Stoln vna nejsou moc dvryhodn, nejlep je nakupovat jakostn vna a vna s pvlastkem, napklad kabinet, pozdn sbr nebo vbr z hrozn.

Chcete rychle zhubnout? Poraďte se s odbornicí

Proteinové neboli ketodiety vzaly Česko útokem. Lidé si je oblíbili pro jejich rychlost a účinnost. Hodí se ale opravdu pro každého? Na podrobnosti se můžete ptát odbornice na výživu v našem on-line rozhovoru.   

Zhubne opravdu každý? Dieta, založená na zvýšeném příjmu proteinů (bílkovin) a omezení sacharidů, způsobuje úbytek tuků v organismus, zatímco svalovou hmotu nijak neovlivní. To je důležité i pro “život po dietě” – svaly samy o sobě spotřebují víc energie. A to i v klidu, takže člověk méně přibírá a snáze hubne.

U konce s dechem?

Navíc je tento způsob hubnutí docela příjemný, protože nabízí i pochoutky, po kterých se nám při jiných dietách stýská: čokoládové tyčinky nebo sladké koktejly, po nichž se ale nepřibírá. I ty, stejně jako polévky či kaše, jsou totiž z proteinů. K nim pak postupně přidáváme do svého jídelníčku i běžné potraviny.

V organismu dochází k jevu zvanému ketóza. Díky rychlému spalování tuků a zásob sacharidů se vytváří tzv. ketolátky. Odchází s močí, podporují odvodňování těla, a tím přispívají k rychlejšímu úbytku váhy. Zároveň ale tlumí pocit hladu, takže bychom při této dietě, která se někdy nazývá také ketodieta, neměli být tolik mrzutí a podráždění nebo trpět depresemi. To ostatně prokázaly i tři statečné ženy Petra, Míša a Katka, které před dvěma měsíci začaly hubnout s KetoDiet a my z Žena.cz jsme sledovali jejich úsilí.

Přečtěte si: Petra, Katka a Míša s námi zhubly za 8 týdnů 42 kg

Na vše, co vás zajímá o této dietě, se můžete ptát výživové specialitky Martiny Dvořákové z Ketodiet. Dozvíte se, jaké jsou možnosti programu, jaké výhody proti jiným způsobům hubnutí nabízí a jaké jsou jeho nevýhody, případně kdy se jeho nasazení nedoporučuje.

Ptejte se on-line

On-line rozhovor s Martinou Dvořákovou začne v úterý 30. března ve 12 hodin a potrvá přibližně 60 minut. Své otázky můžete začít posílat hned, odpovědi sledujte v příslušném čase na našem webu.

Zájem je obvykle tak velký, že naši odborníci ve vyhrazeném čase ani při nejlepší vůli nestihnou zodpovědět všechny otázky. Proto se vždy podívejte, zda v odpovědi na otázku jiného čtenáře nenajdete radu i pro váš problém, pomocí tlačítka “všechny položené dotazy” dole pod článkem.

Náš odborník

Martina Dvořáková, KetoDiet

Foto: Žena

Martina Dvořáková

Výživová specialitka a hlavní poradkyně oblíbeného dietního programu KetoDiet se zdravému životnímu stylu a s ním spojené výživě věnuje již mnoho let. V roce 2006 tento svůj koníček proměnila i v hlavní pracovní náplň a klienty odborně vede i motivuje především v průběhu redukce nadbytečných kilogramů.

Martina velmi ráda cestuje, objevuje nové kultury a také aktivně sportuje – bez pravidelného běhání, nebo jízdy na bruslích si svůj život už nedovede představit.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Pro hubnutí cvičit nemusíte, tvrdí MUDr. Staňková

Hubnoucí výzva: Za měsíc o 10 kilogramů lehčí

Sledujte svého muže: Varovné známky přechodu

Zadejte otázku do online rozhovoru

Všechny položené otázky

Jak zkrotit hormony? Ovládněte je pro krásu i zdraví

Hormony mají velký vliv nejen na naši krásu a náladu, ale ovlivňují také hubnutí, chutě a dokonce i sexuální apetit. A to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. A právě ty horší můžeme omezit.

Sílu přírody pocítíme každý měsíc. Některé projevy vidíme a cítíme jen my samy, o jiných se často může přesvědčit i naše okolí. “Jsi nějaká podrážděná,” slyšíme občas – a většinou to bývá zhruba týden před menstruací. Vliv hormonů nás ale mění v průběhu celého života. 

Syndrom nelásky

Ačkoli medicínsky jsou za příznaky premenstruačního syndromu (PMS) považovány bolest prsou, křeče a průjem, ženy mají tuto část měsíce spojenou spíše s výkyvy nálad, depresemi, úzkostmi, s pocity melancholie a nelásky k sobě samé. “Opravdu, ženy v tomto období jsou k sobě obzvlášť kritické,” potvrzuje wellness koučka Petra Řehořková a dodává, že fyziologii těla sice nezměníme, ale můžeme změnit styl života a tím některé problémy zmírnit.

Doporučujeme: Nebuďte protivná! PMS se dá řešit – i přírodně

Vyhýbejte se nadbytku soli i cukru a vydržte v tohle období pokud možno bez kofeinu. Naopak zvyšte příjem vitaminu B6, a to buď pomocí doplňků, nebo přirozenou cestou. “Přidejte do jídelníčku fazole, luštěniny a obiloviny. Přidejte také drůbež, mořské plody nebo ořechy bohaté na zinek a hořčík,” radí odbornice Petra Clinic.

Hladká pleť vs. akné

Za pubertální akné může skupina mužských hormonů, které i nám ženám zajišťují normální chod řady orgánů a tkání. Právě tyto hormony mají za následek zesílenou funkci mazových žláz a následně i vznik otravných pupínků. “Ale pozor, zhruba 15 % žen se s pupínky potýká i kolem třicítky. Produkci kožního mazu totiž ovlivňují také hormony hypofýzy, štítné žlázy a glukokortikoidy,” říká dermatoložka Petra Samková.

Velmi důležité je snažit se pečovat o svůj hormonální systém a vycházet mu vstříc. “Menstruační cyklus každý měsíc ovlivňuje celý náš život a vliv má i na krásu. Zhruba týden před začátkem menstruace klesá hladina estrogenu, nazývaného také hormon lásky, a zhoršuje se tak kvalita pleti, vlasů i nehtů,” dodává Petra Řehořková. Právě v tuhle dobu je dobré o sebe pečovat, zajít si do salonu nebo na nějakou zkrášlující proceduru.  

Hormony a těhotenství

V průběhu devítiměsíčního čekání na potomka se žena setká přímo s ohňostrojem hormonů, které nelze nijak ovlivnit. Některé ženy mají to štěstí, že úplně září, jiné se trápí nejen velkou narůstající hmotností kvůli zadržování vody, ale také kožními problémy, náladovostí a přílišnými chutěmi. “Hormon estrogen stimuluje tvorbu melaninu, což je chemická látka, která dodává pleti pigment. Je-li ho přebytek, mohou se objevit na pokožce takzvané melasma známé jako pigmentové skvrny,” říká doktorka Samková. Spolehlivou ochranou je opalovací krém s UV faktorem.

Když tělo trápí menopauza

Přechod je pro mnohé ženy vyčerpávající jak fyzicky, tak psychicky. “Chybějící sexuální apetit, podrážděnost, výkyvy nálad, úzkost nebo vyčerpanost je důsledkem snižování hladiny ženských hormonů estrogenu a progesteronu, ale také testosteronu, díky kterému ženy cítí chuť na sex,” vysvětluje gynekoložka Radka Gregorová z Lékařského domu na Praze 7.

“S poklesem estrogenu souvisí také horší schopnost dosáhnout orgasmu, nedostatečně se prokrvují sliznice a vaginální tkáň oslabuje, což může způsobovat při sexuálním styku bolest,” dodává ještě lékařka. Tyto nepříjemnosti ale nejsou nevyhnutelné. Podle odbornice je lékem právě sexuální aktivita.”

“Důležité hlavně je se sexu nevyhýbat. Právě pravidelný styk a prokrvování vaginy zlepšuje touhu i sexuální prožívání. Existují také podporné léky dodávající do těla ženy potřebné hormony nebo také lubrikační gely. Vyplatí se také posilování svalů pánevního dna,” říká doktorka Gregorová.

Suchá kůže a jiné problémy

Když nejsou naše hormony v rovnováze, mnohonásobně se zvyšuje riziko vzniku suché kůže, vrásek, pigmentací nebo akné. Hormonální hladinu může ovlivňovat stres či špatné stravovací návyky a někdy dokonce i snížená funkce štítné žlázy. Příznakem je kromě suché kůže také únava, přibývání na váze, nízká sexuální touha a nepravidelný menstruační cyklus. 

“Chraňte svou pokožku každým den před slunečním svitem pomocí opalovacích krémů s UV faktory, hydratujte pokožku a dodávejte jí výživu,” radí koučka Řehořková a dodává, že nejlepším pomocníkem je kyselina hyaluronová. “Po třicátém roku se již moc netvoří, takže je třeba začít zavodňovat. Výborné jsou tablety nebo maska s kyselinou hyaluronovou, která se nesmývá a výborně hydratuje,” říká závěrem odbornice.

Ideální čas v měsíci na:

 • Sport: období po ovulaci je nejideálnější pro silový trénink. Může za to nahromaděný testosteron a produkce progesteronu, který zrychluje metabolismus a usnadňuje spalování tuků.
 • Dietu: zhruba v polovině menstruačního cyklu zaplaví tělo po menstruaci znovu estrogen a zmizí chutě i vlčí hlad. Zůstane jen dobrá nálada, a proto je právě kolem 12. až 15. dne cyklu začít s hubnutím. 
 • Nákupy jídla: rozhodně při ovulaci. Díky hormonům automaticky koupíte to zdravější a ještě přitom ušetříte.
 • Pracovní pohovor: období ovulace je pro ženy magické – jsou sebevědomější, cítí se nejlépe, jsou krásné a ženské a dávají to světu na odiv. Není divu, zařídila to tak příroda. A to nejenom kvůli rozmnožování. Tohle sebevědomé období se vyplatí využít i na pracovním poli. Šéf si z vás sedne na zadek.
 • Lásku: hormony v období ženské ovulace ovlivňují také produkci feromonů, které jsou pro muže přitažlivé a doslova je lákají tím, že u nich prudce stoupne mužský hormon testosteron.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Pro hubnutí cvičit nemusíte, tvrdí MUDr. Staňková

Vlažná voda s citronem po ránu: Účinná prevence nemocí

Sledujte svého muže: Varovné známky přechodu

8 důvodů, proč vstávat brzy. Budete štíhlí a šťastní

Vstávat brzy ráno – třeba už ve čtyři? Většina z nás se hrůzou otřese. Možná ale změníte názor, když si přečtete o nečekaných výhodách ranního budíčku.

Milovníci časného vstávání, kteří se budí kolem čtvrté či páté hodiny ranní, tvrdí, že se cítí mnohem výkonnější a že mají pozitivnější přístup ke světu. Tento trend si oblíbili především hodně zaměstnaní a vytížení lidé. Manažeři pak potvrzují, že jim pomohl zbavit se velké části stresu. A mnohým z nich i několika kilo.

Víc z každého dne

Je jisté, že způsob, jak strávíme ranní čas, ovlivňuje zbytek dne. Brzké probouzení znamená přijmout jiný životní rytmus, který více prospívá naší spokojenosti. Když začínáte den v klidu, máte čas starat se sami o sebe a o své tělo, a pak máte i více času na své blízké.

Doporučujeme: Nevěrník či kliďas: 9 zajímavostí o sovách a skřivanech

Vstávat za svítání a stoprocentně využít přednosti časného probuzení znamená změnit životní styl: jíst zdravě a pečovat o sebe. Budete pak v životě úspěšnější, a to nejen v zaměstnání. Ti, kdo změnou prošli, se cítili také mnohem šťastnější.  Tady je osm argumentů, proč se naučit dřív vstát z postele.

1) Větší pohoda: Po ránu je svět klidný a přesto plný života. Ptáci zpívají, zeleň je svěží, všude je ticho, které je tak potřebné pro nervy i pro celkový životní pocit.

2) Méně stresu: V sedm už jste se stihli věnovat svému zdraví (snídaní i cvičením), v klidu začali den a dokonce pokročili v povinnostech a projektech. A to v době, kdy se ostatní teprve hrabou z postele. Máte náskok!

3) Lepší výkonnost: Ranní klid je k nezaplacení. V pět ráno si nedovolí rušit ani ten nejotravnější telefon. Můžete se plně soustředit, využít kapacitu odpočatého mozku  Vědci dokonce potvrzují, že naše mysl podvědomě pracuje i přes noc a ráno už pro nás má nachystané řešení. V běžném ranním shonu se ale intuice snadno ztratí.

4) Víc toho stihnete: Než kolem vás začne pracovní ruch, máte už velkou část práce za sebou a přesto dost sil jít vstříc dalším úkolům

5) Lepší kondice:  Po ránu je organismus odpočatý a zregenerovaný. Včetně mozku, takže máme víc energie.

6) Účinnější relaxace: Naše babičky měly zase jednou pravdu. Spánek před půlnocí je zdravější a účinnější než v hodinách po ní. Časné vstávání totiž zároveň znamená, že půjdete do postele dřív. Tělo si samo řekne. Jako u každé změny v našem životě musíme postupovat po menších krocích.

7) Ušetříte čas: Díky “efektivnějšímu” spánku ve správné době vám bude stačit méně hodin. Začít můžeme tím, že budeme přivykat organismus na to, že vstáváme o hodinu nebo o hodinu a půl dříve než obvykle – a také o to dřív půjdete do postele. Pak se dá pozvolna dobu nočního spánku snižovat.

8) Hubnutí: Právě po ránu jede metabolismus na nejvyšší obrátky. Můžete si dopřát sacharidy, aniž by se uložily do tukových zásob. Naopak dřívějším odchodem do postele zamezíte jídlu v nevhodných večerních hodinách.  Dostatek spánku (ale zase ne příliš mnoho) pomáhá zhubnout sám o sobě, protože se při něm uvolňuje důležitý hormon somatotropin (GH).

Ranní ptáče…

Vstávat za svítání doporučují i výsledky exkluzivního průzkumu intenetrového deníku Huffington Post. Pomocí fitness náramků se prokázalo, že dřívější vstávání vede ke zdravějšímu životnímu stylu. Skřivani snědí za den méně kalorií a ještě ke všemu mají tendenci tento energetický příjem sestavit ze zdravějších potravin.

Přečtěte si: Spánek: Škodí ho moc i málo. Kolik je “tak akorát?”

Souvislost mezi spánkem a volbou potravin je přitom vědecky doložená už déle. Studie, zveřejněná loni v odborném časopisu The American Journal of Clinical Nutrition zjistila, že ti, kdo prospí denně víc hodin, si podvědomě vybírají jídlo s menším obsahem nezdravých tuků

Ochrání vás i před neřestmi

Rovněž loňská studie z  University of Kalifornia v Berkeley zase potvrdila, že lidé, kteří chodí pozdě spát, mnohem pravděpodobněji přiberou pět kilogramů v následujících pěti letech. A navíc mnohem častěji podléhají neřestem od alkoholu přes kouření až k drogám.

“Pokud budete chodit do postele o hodinu dříve po celý rok, může vám to pomoci shodit až dvě a půl kila, aniž byste změnili aktivitu,” vysvětlila Dr. Kirstin Aschbacher ze společnosti Jawbone, která pro deník tento průzkum provedla. Jeho závěr potvrdila i společná analýza dat z jiných podobných zařízení. To už je dobrý důvod, ne?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Naučte se nespat. Je to ztráta času

Tloustnutí bez důvodu: Jak hubnout po čtyřicítce?

Sledujte svého muže: Varovné známky přechodu