jak jsem místo sledování fotbalu dobrovolně vyráběl domácí zubní pastu

Mstnost koluje z ruky do ruky sklenn zavaovaka od okurek pln roztodivnch zbytk barevnch vc. Pipomn dtsk poklad schovvan pod postel, aby dospl a vechny ty nepotebn, a pece tak vzcn nlezy neobjevili. Protoe ale nejsme v pohdce, tenhle sklenn artefakt nevyvrhlo na beh moe. Je to odpad, kter vyprodukovali dva mlad lid za msc. Pesnji ten, kter nerecyklovali nebo nehodili na kompost. Workshop o bezobalovm ivotnm stylu zero waste, podan organizac Bezobalu, zan. A za chvli tak vkop poslednho utkn eskch fotbalist ve skupin na mistrovstv Evropy.

V pzemn mstnosti coworkingovho prostoru Svt-Hub v Praze na Vinohradech sed vichni ti hezc lid. U ne biomatky, kter by asi dorazily ped pti lety, spe sms studentek designu, hipster a progresivnch lid s rukodlnmi korlky na krku. Ti vichni sem pili, aby se dozvdli, jak si doma vyrobit prac prek, zubn pastu nebo ampon bez “chemie”.

Pro to vichni dlaj? Nkdo se chce chovat etrn k prod, jin je ln chodit tak asto s odpadky, dal by rdi uetili, ppadn jsou na cest k jakmusi minimalismu. Nebo maj odpor ke konzumnmu stylu ivota. Dvody jsou pestr, stejn jako jejich vha nebo mra uvitelnosti. “Mu bt astn s mn vcmi,” k odhodlan teba Kim, jeden ze dvou mu na tto akci.Knna i mesika ekologie

Co to je ten zero waste? ivotn styl, mon i trochu rozmar. Mda i nvrat do dob naich babiek, kter mnohdy ani nepotebovaly odpadkov ko, protoe vechen domc odpad njak vyuily. A v obchodech jim nenabzeli pytlky na rohlky, jablka nebo sr.

O zero waste patrn mnoz z vs sly poprv. Mon jste o tom zaslechli poprv zkraje ervna, kdy se v Praze uskutenila stejnojmenn mezinrodn konference. V esk premie na n vystoupila svtov ikona tohoto smru Bea Johnsonov. thl elegantn ena, kterou New York Times nazvaly “knnou bezodpadovho ivota” a Paris Match “novou mesikou ekologie”, se proslavila tm, e vmstn ron odpad sv tylenn rodiny do jedin zavaovaky. Ano, slyte dobe – zavaovaky. Litrov. T od okurek nebo od zel, znte ji. Spolu s eskmi enky vyprodanmu slu Nrodn technick knihovny v Praze i divkm ivho streamu vysvtlovala, jak tento ivotn styl zjednodu, zlevn a ozdrav ivot. Jak pin mnoho zdravotnch benefit a asovch i finannch spor.


Workshop o zero waste

Prac soda a nastrouhan mdlo – prodn prek na pran. Foto: Aleksandra Sikora

Lektorka Martina Kroilov se stejn jako slavn Francouzka sna o “pt Z”: zat odmtat, zredukovat, znovupouvat, zrecyklovat a zkompostovat. To je teorie, my ale pdme k praxi. Jak me takov snaha o minimalizaci odpadk vypadat u vs doma nebo bhem dne v zamstnn? Kdy jste v prci a jte v restauraci, nemuste si nosit nesnden jdlo s sebou v jednorzovch plastovch boxech. Vezmte si vlastn krabiku, kterou pouijete i pt. Anebo smrkejte do pltnch kapesnk tak jako kdysi, a ne do paprovch, kter pak vyhodte do koe. Co jde, nakupujte do zavaovaek a pltnch pytlk. Peivo, ovoce, oky. V masn podejte eznka, aby vm unku nakrjel do pinesen krabiky, rad Martina Kroilov.

Ve svt u existuj speciln prodejny, kde lze koupit potraviny na vhu a do znovupouitelnch obal. Jedna takov je i v Praze na Vinohradech. Zkaznci takovch obchod se sna nepltvat. Plat pouze za potraviny, nikoliv za jednorzov balen, za znaky, marketing a reklamy s nimi spojen. Vid pesn to, co kupuj.

Jelen je dobr

“Tenzidy nahradme mdlem, fosfty prac sodou. Optick rozjasovae perkarbontem sodnm,” vysvtluje hluboce nakplm hlasem druh dnen lektorka Petra Seidlov, jak si doma vyrobit vlastn prac prek. Vysvtluje, e je rda, kdy v, v em pere nebo co si pak dv na ki. “Co jsou v bnch pracch prcch ta plnidla?” zajm jednu nvtvnici kurzu. “Nevm, ale je to patn,” nedl si Petra tkou hlavu. e to nen tak dramatick, zjistte, kdy zaptrte v pamti nebo na internetu. Jako plnidla se do pracch prk nejastji pidvaj sl a jedn soda, aby zstaly sypk.

To u ale s ostatnmi strouhm marseillsk mdlo jako jednu z hlavnch psad svho prvnho domcho pracho prku. Anebo star dobr mdlo s jelenem. “Mte volnou sodu?” “Kolik jsi tam toho dala?” “Ta lce m bt polvkov?” Dosplci si s mdlem hraj na chemiky, jako kdy dti skldaj lego. Hobliny strouhanch mdel se sn do pipravench sklenic. K tomu njakou tu sodu na pran, pimen, pr lic, zatepat, a je hotovo. dn vda. Mete prt? Funguje to? Nevm, zatm jsem nevyzkouel. Podle pednejcch samozejm ano. A luov mdlo je pr skvl na skvrny. Vyzkouejte sami. Pak mi povte.

Zastnci zero waste nezstvaj jen u jdla a pracch prk. Vyrb si vlastn ampony, zubn pasty nebo tlov krmy. Odliuj se “hand made” bavlnnmi hadky, kter po pouit nevyhod, ale vyperou a znovu pouij. Vol si sloen, nespolhaj se na kosmetick firmy. Testuj na sob. Poznvaj pi tom vlastn tlo a reakce na tu kterou bylinu i ltku.

Zubn pasta m zaujala. A nejsem chemik a m znalosti tohoto oboru se siln bl nule, pilo mi, e takov domc past mus nco chybt. Vechny ty ltky na ochranu ped zubnm kazem, plakem nebo kamenem. Zubn pasta, kterou jsme si na workshopu vyrobili, toti obsahovala jen bl jl, kokosov olej, skoici i hebek, destilovanou vodu a esenciln olej. A tak jsem oslovil nejrznj pedsedy stomatologickch a parodontologickch spolenost a stav s dotazem, jak maj nzor na doma vyrbn zubn pasty. Zda takovmu vrobku nechyb ltky zajiujc odolnost zubn skloviny vi vlivu kyselin, omezujc tvorbu mikrobilnho povlaku i redukujc vytven zubnho kamene, kter obsahuj bn zubn pasty na trhu. Odpov jsem za pt dn nedostal dnou. Kadopdn minimln fluor je pr pro zdrav zuby poteba, prozradila mi kamardka.

A jak dopadl ten fotbal? ei prohrli s Turky 0:2, a tak jsem rd, e jsem se msto toho patlal se zubn pastou. I kdy nepn a nen s fluorem.

z kavárny pro soukromé klienty se stal plnohodnotný podnik. styl & interiér láká na venkovskou atmos

Pbh kavrny Styl & Interir je znan netypick. Vpzemnm prostoru m욝anskho domu ve Vodikov ulici pvodn vznikl jen showroom bytov designerky, kter obohatila mal “kavrnika” uren pro privtn zkaznky. Jene kdy pozdji majitel podniku obnovili prostornou a znan zpustoenou zahradu ve vnitrobloku, rozhodli se svj podnik zpstupnit irok veejnosti.

Dekorace ke koupi


Vyzkouejte slavn rybzov vno z bratislavskho Dvna, kter se ji ped 200 lety dodvalo na vdesk csask dvr.

Loni vlt oteveli standardn kavrnu, jejm hlavnm klenotem je prv kouzeln zahrada sromantickm altnem a adou poetickch zkout. Zatmco vnitn prostor m kapacitu 40 mst, na zahradu se vejde 80 host. Cel interir i exterir podniku je navc vybaven nbytkem a dekoracemi stejnojmenn spolenosti, kter jsou samozejm na prodej, take i samotn vizuln podoba podniku prochz neustlou obmnou.

Gastronomick nabdka kavrny je postavena na tech pilch – prvn pedstavuj sndan sdomcm chlebem, oblbenmi pomaznkami (fr vajkov spaitkou i tradin rozhuda), s omeletou i s pohankovou palainkou se skoic a hrukami.

Cheesecake s pepem


Quiche pln zelenho chestu, unky a parmeznu, podvan se saltkem zerstvho pentu, rukoly a paitky 145 korun

Pomalu duen tosknsk hovz, marinovan vervenm vn Primitivo, podvan se smaenou polentou 175 korun

Druhm pilem je tdenn nabdka se dvma a temi hlavnmi jdly – zaujme erstv pasta spancettou, cuketou a cherry rajtky i pomalu duen tosknsk hovz marinovan vervenm vn a podvan se smaenou polentou. A pot tak sezonn quiche, teba se pentem a slaninou i skvostn quiche schestem, unkou a parmeznem.

Nejvtm hitem a souasn tetm pilem jsou vrobky mstn cukrky, a to jak stlice vpodob mrkvovho dortu smuktovm krmem a nakldanm pomeranem i makovo-hrukovho dortu se skoicovm karamelem a mascarpone, tak tak prbn obmovan kreativn novinky – teba okoldov brownies spekanovmi oechy a rebarborovou omkou i malinov cheesecake srovm pepem.Sms na svak

Vnpojov nabdce nechyb modern kvov alternativa vpodob chemexu, kdispozici jsou domc limondy pipraven zpropasrovanho ovoce a sirup bez jakkoliv chemie (teba zzvorov i malinov), oblben jsou tak originln ajov smsi kombinujc pek, zzvor, mtu, bezinku i ibiek. Na podzim se pipravuje svaen vno koenn uniktn sms osmi druh koen (ta je samozejm tak na prodej – a hlavn na podzim jde znan na odbyt), na vinn kart dominuj vna ze zahrani – estnou vjimkou je vno od Mdla.

Podvejte se, jak se v podniku Styl & Interir pipravuje malinov panna cotta:

Dopejte si malinovou panna cottu v centru Prahy
Doprejte_si_malinovou_panna_cottu_v_centru_Prahy.jpg

Rozhovor s kuchaem: Boris Baniar

Jak zajmav surovina je v esk gastronomii stle nedocenn a mlo pouvan?

Vgastronomii to nen o tom, e je njak surovina nedocenn. Je to o tom, co je modern a populrn. Jednou to je chest, jednou koz sr nebo chia semnka. Recepty se jednodue upravuj podle toho, co je modern a co vypad dobe na Instagramu. Myslm, e mnohem dleitj je dit se erstvost a sezonnost surovin. Proto nejradji vam ztoho, co koupm na farmskch trzch nebo co utrhnu na zahrad. Ale kdybych ml pece jen nco vybrat, tak to bude klasick esk pohanka nebo kroupy.

Jak kombinace chut i surovin vs v posledn dob nejvce zaujala i pekvapila?

Po hodn dlouh dob jsem si dal erstv chlb smslem a trochou soli a pekvapilo m, jak je to dobr.

Do jak restaurace rd chodte a co si tam obvykle dvte?

Mm pr svch oblbench restaurac, do kterch pravideln chodm na tstoviny, ryby nebo burgery. Ale rd zkoum nov chut a podniky, street food, nov bistra nebo food festivaly nabzej spoustu super monost.

vylouply se z moře: způsobů, na které se dají připravit krevety, je nespočet. existuje i varianta pr

Nemme moe, ale moskm plodm u jsme dvno pili nachu, akrevetm zvl᚝. Mezi chobotnicemi, olihnmi, sticemi, keblemi hraj prim, ato nejen pro sv nasldl mkk masko, ale iproto, e jejich pprava je snadn, bleskurychl aprakticky se nedaj zkazit. Respektive, m mn asu jim vnujete am vce dte vyznt jejich chuti, oto jsou dokonalej. Nagrilu, napnvi, vtroub i jen tak, rozmrazen aprolit horkou vodou vkoktejlu. Ten byl vpostsocialistickch dobch velkm hitem. Drobn krevetky “utopen” vmajolce, tatarce, kysance… spetrelkou akouskem citronu pedstavovaly jednu zprvnch vlatovek “zpadn” gastronomie alkadlo vmenu mnoha restaurac, zatmco vtina populace tehdy nakukovala domrazicch pult splody moe jen zir zvdavosti.

tvrt stolet pot u radostn grilujeme mosk ryby, spie, vame mule… akrevety? Koktejl ztchto drobnch moskch kor u jen tu atam petrvv vkuchynch jako dvn evergreen. Mnohem radji si vychutnvme rzn pravy krevet stednch avtch. Akdo vidl filmov trhk Forrest Gump, urit si vzpomene naproslulou scnu, kde Forrestv kmo Bubba vypotv destky zpsob, nakter pipravuje krevety jeho mma. Je jich navc tolik druh, e nen legrace vyznat se jen vjejich nzvoslov.Garnti, garnely, prawns, shrimps…

Pat kmenm korm, nemaj klepeta, zato maj 10 nohou akrtk masit, zestran zplotl tlo sprothlm zadekem, opaten krunem asdelm ocskem. Prv uspodn segment nazadeku uruje dal dlen krevet, ato dodvou nadeled: Penaeoidea (vt zteplejch mo) aCaridea (men zchladnjch vod studenho psma). Faktem ale je, e vrmci obchodn st se krevety rozliuj zejmna podle velikosti (0− nejvt, 5 − nejmen), nikoliv podle druh. Tch je kolem t tisc, piem lovena je zhruba desetina znich.


Konnyaku

◼ Vegansk kreveta? Nen problm, protoe existuje konjac, konjaku, konnyaku, blv jazyk… Tyto aada dalch nzv toti oznauj fialov kvetouc, vce ne metr vysokou rostlinu, pstovanou zejmna vJaponsku aKoreji, voln se ovem vyskytujc inamnoha dalch mstech jihovchodn Asie.

◼ Pevn krobnat hlzy se zde konzumuj odestho stolet, maj vysok obsah vlkniny, prakticky dn kalorie, zajmav obsah minerl ajsou jim pipisovny liv inky.

◼ Zpracovvaj se namouku i el aco vc, vegetarinm slou jako nhrada elatiny, ale iady “plod moe”.

◼ Take nen problm dopt si ikrevety, jejich chu astruktura navc pekvap svou autentinost.

Pokud jde ovelk krevety, knejvtm pat takzvan gambas, tedy tyg krevety i krevety obrovsk (najdete je ipod nzvy king prawns i tiger prawns). Samiky jsou vt ne sameci amohou dorstat dlky a 30 centimetr.

Zpravidla nejlep je kupovat krevety okov zmrazen (asto jsou ji oitn, adokonce pedvaen). Vzhledem ktomu, e speciln rybsk lod nalov krevet vtinou trv namoi vce dn, nezdka se nanich krevety iupravuj arovnou mraz. Takov produkt nakonec nabz tm stejnou kvalitu jako erstv, prudkm hlubokm zmrazenm se toti pevn struktura masa kor tm nemn.

“Lid tou polegend. Uryby chtj slyet, e ji chytil star ryb, kter sn bojoval, tady zase, e jde oerstv krevety rovnou zlodi,” vyprvl mi ped lety prodejce ryb Bernard Schaut. Faktem ale je, e prv krevety jsou extrmn nchyln napepravu arychle se kaz. Take mraen jsou nakonec ta nejchytej volba ico se te pomru cena−vkon. Azda je to zrovna garnt, king prawn, kreveta rov, bl, zelen…, kdo by tu eil nzvy, nato barvy krune. Stejn kdy projdou varem, kad znich zrov. Achu, no prost lahoda.

Krevety sjarnm saltem namslovm toastu

Jeden znejjednoduch azrove nejoblbenjch “seafoodovch” recept. Ingredience mete mt neustle pi ruce avariac me bt mnoho.

◼Suroviny natyi porce

20−32 tygch krevet (pedvaench i erstvch),
4 strouky esneku,
chilli paprika,
va zjednoho citronu,
sms saltovch list (msk, radicchio, polnek atd.),
olivov panensk olej,
100 gzelenho chestu,
lika msla,
100 gavokda,
hrst listov petrelky,
sl, ppadn trocha erstvho pepe,
4−8pltk toastovho chleba,
polvkov lce msla naosmaen chleba.

◼Postup

erstv krevety vyloupeme, nazneme nahbetu noem avyjmeme stvko, mraen krevety nechme 30 minut rozeht pi pokojov teplot. Mezitm si pipravme erstv salt zopranch aokapanch list, kter si natrhme domisky. Zelen chest oistme, odlomme konce, aje-li poteba, meme jet doln st okrbat. Pak jej povame vevod i vevvaru strochou msla. Zhruba potech a tyech minutch chest vyndme, ochladme vestuden vod, aby neztratil barvu, adme okapat napaprovou utrku. Avokdo nakrjme, pidme ksaltovm listm, pilijeme olej, vu zcitronu, osolme apromchme. A u pouijeme erstv, i pedvaen krevety, doba tepeln pravy by nemla peshnout minutu. Nastedn rozplen pnvi rozehejeme olivov olej, pidme chilli papriku aesnek nakrjen nakousky, dle oitn krevety akrtce je zkad strany opeeme (cca 30 vtein zjedn idruh strany), lehce je osolme anechme jet tak dv minuty dojt. Nazvr si namsle opeeme toastov chleba. Apak u jen servrujeme jednotliv sloky natal− trojhelnky opeenho chleba, salt, chestov vhonky, krevety. Vrcholek “pyramidy” sta u jen dozdobit petrelkou, ppadn lehce zaprit erstvm pepem. Efekt je dokonal.

jarvis_576bc4bb498e36098b5c0d5b.jpeg

zápisky protivného hosta: u vysokého mýta vznikl údajně první opravdu americký motorest u nás

Americk choutky uVysokho Mta

Nap Spojenmi stty ji Gourmetguru cestoval ataky zn dobe filmy Quentina Tarantina nebo jakkoliv jin akn hollywoodsk trhk, take velmi dobe v, jak takov typick americk motorest vypad. Krom jukeboxu ankolika motork stojcch ukulenku pat kpovinn vbav vepov ebra, dn mastn hranolky, burgery… ataky pocit, e kadou chvli mus dovnit vtrhnout nkdo sbrokovnic. UVysokho Mta doli knzoru, e si esko prv takov podnik zaslou, atak uzdej silnice vznikl dajn prvn opravdu americk motorest uns− BBQ Smokehouse. e tu navs vybafne banda chlapk vkoench bundch, se ale rozhodn bt nemuste− msto nich vs obslou dlouhonoh blondny vpilhavch rovch oblecch, kter dozajista zvednou nladu nejednomu idii. Ovem mstn burgery, kter sp ne chut pekvap svou extrmn mastnotou, je asi dvakrt nepot. Pravdpodobn tu ale sz nato, e po dlouh cest podn vyhldne, ajak se k, hlad je nejlep kucha. Gourmetguru u to ale pt riskovat nebude aradji si koup ubenzinky njakou bagetu.Hrav Gin & Tonic Club

Dobr drink vdobrm baru, skrsnou ainteligentn dmou poboku, ppadn naproti, aped sebou nekonen dlouh veer… Vtakovch archetyplnch situacch si Gourmetguru vdycky rd “zahraje”, pestoe do007 mu jet kousek zbv. Nedvno si ovem vyzkouel jej koloniln variantu, kdy se el podvat donov otevenho baru Gin & Tonic Club vprask Navrtilov ulici. Ajedn se zde skuten jen apouze ogin atonik (vodku ani bondovsk martini si zde zkrtka nedte), nepotme-li namru kG&T vymylen “tapas” avoddlen sti degustan menu. Ovem naopak zde mete ochutnat 200druh ginu a32 rznch tonik. Abezpoet jejich kombinac, respektive vce ne 6400. To Gourmetguru pochopiteln nepotal, ale tvrd to majitel podniku Martin Oravec, jemu se zde podailo vytvoit pjemnou ozu, ato idesignem baru, vnm jste pohlceni barevnou “mozaikou” gin zcelho svta. Gourmetguru si dal pr drink istmi nejpodivnjmi psadami, jako jsou teba suen maso i plankton, ame jen ct, e pro dmy zrovna to druh jmenovan pit asi moc nebude. Paklie nejsou velkmi milovnicemi pentu srybami. Ale maj tu navbr ijin originln varianty, mezi nimi takadu ovocnch ijinak dosladka orientovanch G&T. Gourmetguru me jen shrnout, e vtomhle podniku se rozhodn nudit nebudete.jarvis_576aafe0498e93118121e681.jpeg

Gin & Tonic Club v prask Navrtilov ulici

Autor: archiv

filet z mořského vlka jsme poobědvali s ředitelem hamé martinem štruplem v pražské restauraci pasta

Ped lety se kvli prci pesthoval doUherskho Hradit, vPraze ale bv itak skoro kad tden. Kvli byznysu, ptelm, zbav. Dometropole jezd Martin trupl, f potravinskho gigantu Ham, nejradji vlakem. D si sndani vjdelnm voze, odpov, te si, pracuje. Jak ssmvem podotk, pesn vtomto poad.

Stejn to udlal itentokrt. PoPraze se nejradji pohybuje pky, take si schzky dv vdochzkov vzdlenosti odndra. Napracovn obdy chod rd doestru, Koga nebo italsk restaurace Pasta Fresca vCeletn ulici, kterou vybral ipro nai schzku. “Krom tstovin tu maj dobr steaky aerstv ryby. Vtinou si tu dvm vborn steak ztuka,” k Martin trupl, kdy otevr jdeln lstek. Tuka vmenu nenachz, proto si stejn jako j vybr filet zmoskho vlka.Oba zanme obd karotkovou polvkou, Martin trupl navc d nka osklenku blho vna. Chvli uvauje oitalsk lugan, nakonec se rozhoduje pro rnsk ryzlink zVinastv Kraus zrodnho Mlnka.


◼ Generln editel skupiny Ham.
◼ Vystudoval podnikovou ekonomiku, management alogistiku naVysok kole ekonomick vPraze.
◼ VHam psob odroku 2004, nejdve pracoval jako editel logistiky adistribuce, vroce 2012 se stal generlnm editelem. Loni firma utrila est miliard korun.
◼ Vevolnm ase rd cestuje, hraje tenis, golf, jezd nakole, lyuje.
◼ Smanelkou ase dvma dtmi ije vUherskm Hraditi.

Mlad talent

Pracovn kariru rozjel Martin trupl jet bhem studi naVysok kole ekonomick, kdy nastoupil jako vedouc logistiky ankupu vbvalm Strojobalu. “V90. letech stailo umt jazyk amt ekonomick vzdln alovk byl natrhu snadno umstiteln. Dnes je vpodstat nemysliteln, aby student vpodniku pracoval namanaersk pozici,” popisuje trupl svoje prvn zkuenosti svedenm tmu.

Pokole ho lkalo vyzkouet si nadnrodn korporaci, proto nastoupil doesk poboky norsk paprensk spolenosti Norske Skog, kde strvil ti roky. Jeho karira byla slibn rozjet, zaadili jej domezinrodnho programu pro mlad talenty, ml vidinu prce vcizin. Kvli ekonomick krizi vak firma musela krtat nklady, take zezahraninho uplatnn selo. “Byl jsem mlad, nastartovan, anajednou jsem nevidl monost, kam vefirm rst. Proto jsem se rozhodl odejt.” Ped odchodem nadal taci si Martin trupl naordinoval msn dovolenou, bhem n se plavil Stedomom.

Brzy ponvratu pila nabdka naeditele logistiky adistribuce Ham. Martin trupl uspl ansledovalo sthovn doUherskho Hradit. Tehdej veden mu schvlilo stavbu centrlnho distribunho skladu vhodn 280 milion korun, co znamenalo nejvt investici vhistorii firmy. Doela firmy se dostal vroce 2012, tedy tyi roky pot, co Ham koupil islandsko-lotysk fond Nordic Partners.

etina jako punc kvality

Dojdme hustou mrkvovou polvku avzpt dostvme filet zmoskho vlka, kter se podv svaenmi bramborami amangoldem. Svinost je dal zvc, je lovk vPasta Fresca pes poledne ocen.

Kdy Martin trupl nastupoval dopozice generlnho editele, Ham se nachzelo narozcest. Zjem spotebitel otradin vrobky jako patiky, masov konzervy nebo hotov jdla stagnoval. Firma proto vrazn rozila portfolio, aby se pizpsobila poptvce.


◼ Karotkovou polvku
◼ Filet zmoskho vlka svaenmi bramborami amangoldem
◼ Citrondu
◼ Zzvorovou limondu
◼ Ryzlink zMlnka
◼ Celkov trata: 800 korun

“Zaali jsme vyrbt pomaznky se zeleninou, mme adu rybch vrobk zesardinek, tuka, lososa. Reagujeme natrendy avt informovanost spotebitel. Lid chtj jst zdravji,” popisuje trupl stm, e nutn byla iexpanze dodalch zem. Vesku dnes Ham prod polovinu svho zbo, zbytek jde navvoz. Nejdleitj jsou pro firmu Slovensko, Rusko, Maarsko, Rumunsko aUkrajina, kde m sv pm zastoupen. Dodalch 40 zem vyv pes mstn distributory.

Zajm m, zda se vrobky pro eskho zkaznka li odtch pro zahrani. “Vrobn, logisticky iekonomicky je pro ns jednodu vyrbt stejn produkty apak nan jen nalepit etiketu vmstnm jazyce. Nkter zem si ale vynut mutace receptur. Teba pro Maarsko pouvme jin koenic smsi, vraznj,” popisuje.

Zjem je vesvt takoeskou kojeneckou vivu, jednikou natrhu je Ham napklad vIzraeli, oblbili si ji t an. “Tam je zajmav, e nechtj etiketu vntin, ale vetin. Vrobky pro n pak maj evropsk punc. Opatujeme je jen nskou pelepkou se sloenm.”

Co se zmnilo vefirm pot, co ji loni napodzim koupila norsk potravinsk skupina Orkla? “Oproti pedchozmu vlastnkovi, kter firmu dil ist pes finance arozhodovn nechval nans, je Orkla velk korport. Ham pro ni znamen strategickou investici, take se podl najejm zen. Znamen to pro ns vc konferennch hovor, reportovn, konzultac. Zatm si nato zvykme,” k stm, e inadle chce firma oslovovat co nejir spektrum zkaznk.

“Vzhledem knaim vrobnm kapacitm se nememe zamovat jen natrendy vci, take odpatik rozhodn neutkme. Chceme, aby si uns vybral kad zhlediska kategorie, kvality, ceny, a jde oseniora, mladou rodinu nebo single.”

Ham cel rodina

Poobd msto kvy popjme domc limondy, j citronovou amj host zzvorovou. Pracovn obdy coby formu jednn m Martin trupl rd, akdy je monost, rozhodn vol mn oficiln zpsoby. “Pokud si sdanm lovkem mm co ct, zajdeme naobd nebo natenis. Jakoukoliv neformln aktivitu uvtm sp ne jednn vkanceli.”

Pokud chce obchodnho partnera vzt naobd vUherskm Hraditi, obvykle vol zedvou monost. Bu podnik Beef & Beer, kter se zamuje nasteaky aburgery, nebo restaurace hotelu Konek nabzejc eskou kuchyni.

Zajm m, jak asto si f Ham dv vrobky ze”svho” portfolia. Pr takka kad den. “Zrovna vera jsme grilovali, take nechybly nae omky, ken, keup. Obas jme ipatiky ahotov jdla. Amme mal dti, kter vyrostly nanaich kojenkch,” popisuje.

Nahldnte do zkulis pracovnch obd. Sledujte ns na Instagramu.

Martin trupl sm sebe nepovauje zaworkoholika, as naodpoinek si podle svch slov rozhodn najde. Nejradji ho trv sportem, vyr nagolf, tenis, kolo, badminton, vzim nalye. Rd tak cestuje navlastn pst, navtvil napklad Bajkal, Venezuelu i jihovchodn Asii. Kvli svm dtem, kterm jsou dva atyi roky, si vak podobn destinace mus nanjak as odept. “Dovolenou vybrme sohledem nato, aby dti mly sv vyit. Take to bude nejsp resort sbazny askluzavkami. Doufm ale, e si smanelkou najdeme as inaaktivnj prodlouen vkendy avyrazme teba nagolf.”

jarvis_576aaf8d498e93118121e5a2.jpeg

malé ovoce s velkou sílou: barevný svět bobulí se právě probouzí, je plný vůní, chutí i vitaminů

Jsou mal, kulat a hraj vemi barvami. e je o drobnm ovoci znmm z naich zahrdek i les, kter se s prvnmi letnmi dny hls o pozornost. ern rybz, borvky, maliny i jahody zanaj pomalu zrt a jsou doslova nabit vitaminy.

“Tyhle bobule navc zbouj i dti,” k Karolna Hlavat, specialistka na zdravou vivu. Podle jejch slov si lid m dl vce zvykaj pravideln zaazovat ovoce do svch jdelnk. Pednost dvaj hlavn erstvm plodm a jejich pravm, jako jsou vy nebo smoothies. “Denn bychom mli snst 200 a 250 gram ovoce,” upozoruje Hlavat.Antioxidanty, na kter je prv drobn ovoce velmi bohat, psob skvle proti volnm kyslkovm radiklm, kter se v tle tvo napklad ze stresu. Bobule se tak spolu se zeleninou nebo sjou ad k takzvanm funknm prodnm potravinm s pozitivnm vlivem na lidsk organismus.

Drobn plody vyzdvihuje i lidov litelstv. Borvky jsou bohatm zdrojem manganu, kter spolen s vitaminem G a vpnkem podporuje kosti. Maliny pr pomhaj ulevit od thotenskch nevolnost, ern rybz obsahuje velk mnostv vitaminu C. Listy jahodnku, malinku i ostruinku mohou poslouit pro ppravu smsi na ovocn aj.

Na pti evropskch trzch – v Polsku, vdsku, Rakousku, Finsku a esku – prv probh propagan-informan kampa s nzvem “Neobyejn vlastnosti obyejnho ovoce”. Jejm clem je rozit povdom jednak o vlastnostech tohoto druhu ovoce, jednak o tom, co lze povaovat za skuten kvalitn a zdrav. Kampa odstartovala loni a potrv nsledujc ti roky.

Podobn jako u degustace vna se u bobul podle Damiana Fudeckiho ze Sdruen pstitel ovoce Polsk republiky zkoum chu, vn, vzhled, lesk plodu a doba, po kterou ovoce vydr erstv. Krom vlastnho sudku alekvalitu a autentickou chu garantuj certifikty. Neposuzuj se jen vypstovan plody, ale tak cel proces jejich rstu, od sazeniek a po zral kousky.

Velkovrobcm a ovocnm plantnkm, kte bobule vyvej dl do svta, pomhaj nejrznj nov technologie. Protoe se drobn ovoce velmi rychle kaz, sklzej jej tsn ped fz zralosti pro konzumaci. Dozrv a pi samotn peprav k odbrateli. Bhem jeho putovn se intenzivn chlad ve speciln ochrann atmosfe, kter doke prodlouit dobu trvanlivosti i v du nkolika dn.

křidýlko, nebo stehýnko, monsieur? gourmet kritici dávají tipy na ty nejlepší podniky už přes dvě st

Vcivilizovanm svt je to celkem bn profese: takovmu lovku se obvykle k “gourmet kritik”. Jako jin recenzuj knihy, filmy, divadeln pedstaven nebo vstavy, on recenzuje rove restaurac nebo obecn rove kulinstv vt kter zemi, pranuje nevary achvl kvalitu. Nemus to bt nutn profesionln gastronom, tedy vyuen kucha. Spe to bv nkdo, kdo je voboru zbhl, ani by vnm nkdy pmo pracoval. Bv to nejastji novin specialista, ale me to bt teba filozof, lka nebo mal, vun list se nevyaduje. Takov lovk by se ml ovem dobe vyznat vpoitcch chuovch avevem, co je podmiuje aco jim pedchz.

Objevuje se (zvlt uns) tak oznaen “food kritik”, co u je ponkud jin obor. Takov osoba hodnot jdlo jako takov, vpodstat jakkoliv. Ahodnot ho mtky ponkud odlinmi ne gourmet kritik. Zkoum pedevm chu, mlokdy nco jinho. Pe tedy (obvykle to bv bloger neboli pispvatel internetovch strnek), jak mu chutnalo nebo nechutnalo. Kdeto gourmet kritik zkoum idal detaily: napklad jak kvalitn aerstv byly pouit suroviny, odkud pochzely, zda bylo pouito konvenienc aaditiv atd.

Gourmet kritici jsou asto najmni hodnotitelskmi subjekty, znich nejznmj je Michelin. Pracuj tam potom inkognito coby hodnotc inspektoi.


šéfkuchař doporučuje podniky, které dokážou zaujmout a inspirovat i ostřílené profesionály

Entre: Olomouc

Lb se mi cel koncept, ale vyzdvihl bych obsluhu. Kdy jsem tam byl naveei, obsluhovala m holina, kter dokzala jdlo odprezentovat tak, e jsem jim ji skoro zvidl. Existuje spousta restaurac, kde pikov jdlo shod slab obsluha. VEntre to ale rozhodn neplat, vysvtluje Radek Kaprek, pro dosvho vbru zaadil tuto olomouckou perlu. Otevela teprve loni vlistopadu, ale dokzala nasebe strhnout pozornost gourmet zcel republiky.

Vele kuchyn stoj devtadvacetilet Pemek Forejt, kter ti roky pracoval vlondnsk michelinsk restauraci L’Autre Pied apot dva roky vbrnnskm Koishi. Svj odvn kulinsk rukopis ale mlad mu sbarevn potetovanmi paemi aprestikami nanohou odkryl prv a volomouckm Entre. Nem rd mantinely, take host natali mohou najt cokoliv odzahraninch surovin pes olomouck tvarky pozmrzlinu zcibule. Jdeln lstek je sestaven podle ty prodnch element: zahrada (bezmas pokrmy), voda (ryby), zem (maso) anebe (dezerty).

Podnt knetradinmu uspodn menu nael vknize australskho fkuchae Petera Gilmora Jdlo inspirovan prodou. Ostatn prodn prvek je vEntre jasn patrn. Kdy vstoupte,ocitnete se vorganickm prosted plnm deva aivch rostlin. Velkoryse pojat interir designra Pavla Ke zestudia Komplits je zet stran prosklen adominuje mu oteven kuchyn porostl bylinami. Vypad trochu jako jevit, nakterm kuchai pedvdj sv umn. Tahle pedstava nen tak odvci, protoe restaurace Entre vznikla vbudov bvalho hodolanskho divadla nakraji Olomouce.

Je soust Resortu Hodolany, donho pat ihotel, wellness akasino. Atak svrzn Pemek Forejt se netaj tm, e jako mal kluk chtl bt hercem. Vekole byl pr ale lajdk, proto zkouky nakonzervato ani nezkusil. Jeho hereck talent ovem nepiel vnive. Hostm rd osobn nos jdlo a nastl avyprv jim pbhy ojednotlivch surovinch. Entre je zkrtka odzatku dokonce nezapomenuteln umleck show.

Atmosphere: Olomouc

lak smallHospodu dl fkucha aTom Lev vytvoil zAtmosphere skvl podnik spoctivou kuchyn. Je to urit dobr tip pro lidi zMoravy nebo pro ty, kte pijeli doOlomouce navlet, popisuje Radek Kaprek. Atmosphere sdl naponkud neobvyklm mst, vposlednm pate olomouck nkupn galerie antovka. Vhodou je monost parkovn nastee obchodnho centra adevzou je iterasa svhledem namsto. Modern designov restaurace prola pod vedenm Tome Levho, kter don nastoupil zatkem letonho roku, razantn zmnou. Sundaly se dlouh ubrusy, pekombinovan jdeln lstek nahradily srozumiteln pokrmy vychzejc zesk klasiky. Podnik si sv hosty nael, nyn ho vak ek dal vznamn zmna. Bhem lta se bude postupn promovat najet jednodu koncept. Dostane nov nzev Lobster Bistro anabdne odlehen menu, kter se bude mnit kad tden. Veden chce inadle klst draz nakvalitn suroviny, vpodniku si sami dlaj nebo budou dlat vtinu vc− napklad sr, mslo, pomaznky, tstoviny, uzeniny nebo zmrzlinu, peou peivo, francouzsk cukr pipravuje dezerty adomc pralinky. Tom Lev odchz zpozice fkuchae, zstv ale soust tmu abude dohlet nakvalitu jdla. Sthuje se doPrahy, kde se bude vnovat rozvoji nov restaurace.

Simpl: Brno

fkucha Luk Neas je mj kamard aSimpl vede sopravdovou lskou. M odborn znalosti, kter jsou nacelm konceptu znt. Zajmavost je, e jdlo podv striktn nablm porcelnu, aby vyniklo. dn kusy deva, nakterch obas pokrmy podvme veFieldu, k Radek Kaprek.

Restaurace Simpl, sdlc vbrnnsk ulici Veve, pekvap minimalistickm lutomodrm interirem, nastrop z obrovsk fotografie pokrmu zryby, kter pipravil sm fkucha. “Je to mal, klidn podnik, apokud pijdete jako prvn host, mte tendenci mluvit tie, aby vs ostatn neposlouchali. Rodinn atmosfra je hodn ctit,” pipomn Kaprek fakt, e Luk Neas podnik ped vce ne rokem otvral spolen smanely Homolovmi, snimi se setkal nadegustan veei. Mezi fkuchaem, kter u del dobu nosil vhlav ideu vlastn restaurace, amanely, ji dky cestovn maj zkuenosti sgastronomi avnem zcelho svta, rychle peskoila jiskra. Rozhodli se vytvoit restauraci, kter jim vBrn chybla. Tedy sdrazem navysokou kvalitu surovin, kreativitu kucha azajmav menu pinejc nevedn zitky doplnn pestrou nabdkou vn.

Podle fkuchae, kter adu let studoval apracoval vepikovch restauracch vAustrlii nebo Irsku, je zsadn, aby kad jdlo mlo chuovou dynamiku. Ct eskou kuchyni, pouv klasick suroviny, ale pokad se sna udlat nco jinak. Teba msto tradinch vepovch st, jako je krkovice, si nechv ueznka vyezvat mn znm kousky, teba podlopatkov pltky. Oblben je vjeho menu tak punkevn pstruh zMoravskho krasu. Zkladn suroviny dopluje rznmi gely, prachy, pracuje sten ismolekulrn kuchyn. Host se nesm ani chvli nudit.

Miura Hotel: eladn

Vude se mluv oKrkonoch, umav, ale stran se zapomn naBeskydy.Neprvem. Je to krsn poho, veladn se navc hodn investuje ahotel Miura je takov tenika nadortu. Sm mm rd modern architekturu afkucha Michal Gth, kter lta vail vbrnnsk restauraci UKastelna, je zrukou kvality, bsn Radek Kaprek stm, e nemohl opominout podnik zesvho rodnho Moravskoslezskho kraje.

Oceuje, e fkucha ct beskydskou kuchyni, ukazuje ji vmodernm pojet asuroviny odebr odmstnch farm. “Nedvalo by smysl, kdyby vBeskydech vail italsk jdlo. Logick je pipravovat valask kyselo nebo sladk knedlky, ale vtom nejlepm proveden,” dodv Kaprek.

Restaurace funguje vprostorch designovho hotelu Miura, kter se nachz pmo na7. fairwayi golfovho hit eladn. Prv nagolfov hit, ale tak okoln hory je vhled zpokoj avletn sezon izterasy restaurace. Jej host si mohou vybrat zà la carte menu nebo si nechat pipravit ochutnvku opti i sedmi chodech. Vdegustanm menu nazvanm Chu Beskyd se ms tradice eskch hor se svtovmi trendy. Grilovan kachn jtra foie gras se teba te najae podvaj skaramelizovanm chestem atramberskm uchem, jelen hbet peen dorova zase spohankovou krupicovou ka skvtkem achilli. Vestl nabdce dezert jsou mimo jin tvarohov tatiky spovidly sAmaretto strouhankou adomc frglovou zmrzlinou.

Wellness Hotel V Nebi: Pchovice

Strvil jsem tu vnoru pr dn actil se skuten jako vnebi. Maj ndhern hotelov wellness, kde lovk skuten me vypnout. Nadchlo m, e posaun lovk me vybhnou ven askoit dozamrzlho jezrka, vekterm je vysekan dra. Hotel vedou manel Mal, kte si zasvj pstup zaslou pt hvzd. lovk pijede dom ave-mailu najde podkovn. VNebi se seel geniln koncept alid, kte to dlaj srdcem, pje Radek Kaprek chvlu narodinn hotel vPchovicch narozmez Jizerskch hor aKrkono.

“Ped asem se nam obrtili, zda bych jim nepomohl shotelovou kuchyn, proto jsem vzal jejich kuchae nast doFieldu. Musm ct, e pedevm sndan byly pak bhem na nvtvy fantastick,” dodv Kaprek naet restaurace, kter je kdispozici vhradn hotelovm hostm azamuje se pedevm nawellness stravu. Vede ji mlad fkucha Josef olc, kter pro hosty krom sndan chyst odpoledn lehk obd svbrem salt aveei pi svkch otyech chodech.

Vesku uniktn hotel m vnabdce pouze 12 pokoj anepijm dti mlad 15 let. Dky tomu se da vobjektu udret klidnou, odpoinkovou atmosfru. Majitel se pi tvorb konceptu inspirovali vhorskch butikovch hotelech vRakousku, Itlii aNmecku asna se poskytovat vstcn aosobn servis americkho typu. Hned pi pjezdu hosty vt personl se sklenkou sektu adomcmi pralinkami, dmy dostvaj ri. Soust komplexu je rozlehl zahrada, vnitn ivenkovn bazn, tyi sauny airok nabdka relaxanch procedur. Vzim je hostm kdispozici hotelov skibus, kter je voz kesjezdovkm, vlt zase hotel nabz sluby privtnho prvodce, jen zjemce doprovod namn znm msta Jizerskch hor aKrkono.