zápisky protivného hosta: skandinávská kuchyně nejsou jen masové kuličky v ikee. vinohradský gastrop

Severo-esk variace

Skandinvsk kuchyn m veskch hlavch ialudcch dv podoby. Tou jednou jsou masov kuliky vIkee (coby zatek usmiovn manelskch pr, kter se pi vbru kuchysk linky dostaly nahranici rozvodu), tou druhou pak severem (hlavn Dnskem) inspirovan “fine dining”. Uns ho dnes provozuj mdn a”posh” restaurace jako Field, Eska nebo Grand Cru.

Gastropub Reinsdyr vPraze naVinohradech nabz nco mezi, aaby se Gourmetguru vyhnul tanci natenkm led, hned pin upesnn: kvalitou jdla se mstn kucha bl k”fine dining”, ceny vak natst padaj dol. Ne a kIkee, ale nepochybn narozumnou rove. Co je veskrze dobr zprva! Vrcholem uspokojiv veee byl kupodivu pedkrm, tedy variace ty obloench chleb smørrebrød, skvalitnmi erstvmi surovinami. Chutnaly jako vKodani!

Naopak ponkud nepoveden byl jelen steak Reinsdyr, podle nzvu nejsp mstn “signature dish”, ale pomrn tuh apepeen. Jakkoliv byl objednn medium rare. Jist, Gourmetguru v, e se zvinou− ato vetn jelenho hbetu− je to obtn, ale takhle si dobr jdlo nepedstavuje. Prezentace byla sice bezchybn, ale dt si hezkou achutnou mrkev snat za425 K je inahogo fogo gurmna trochu moc.

Mimochodem, nakonec dolo inatradin masov kuliky aty byly opt skvl. Skandinvskou nladu kazily dv okolnosti: ada jdel je evidentn inspirovan finskou kuchyn, piem Finsko mezi skandinvsk zem geografit purist nead. Azadruh− ochotn arychl nk mluv svrazn ruskm pzvukem. Gourmetguru hluboce douf, e to nen nenpadn pedzvst njakch budoucch geopolitickch zmn.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz. GourmetgurunaTwitteru@GourmetguruHNdo rizota můžete přidat broskve nebo třtinový cukr, říká šéfkuchař restaurace alriso. sám připravuje

Vznik rizota je pirozen spjat spotkem vskytu re naApeninskm poloostrov. Poprv byla Italm pedstavena Araby vobdob stedovku. Stedomo se stalo idelnm prostedm pro pstovn krtkozrnn re, jej popularita vtomto regionu rostla. Prvn rizoto soblbenm deliktnm afrnem dajn uvaili vMiln. Podvalo se jako ploha kjinm pokrmm nebo ijako samostatn jdlo. Tahle specialita se kadopdn stala skvlm zpsobem zpracovn italsk krtkozrnn re.

Nen toti re jako re. Narizoto se hod kulatozrnn svym obsahem krobu. Vprask restauraci Alriso pouvaj Vialone Nano, Carnaroli adivokou tmavou ri Ermes. Dal dleitou slokou je kvalitn vvar. Podle druhu rizota se pouv zeleninov nebo masov.


jarvis_580f68dc498e26a502558ac3.jpeg

Pprava re je pro Jiho Suse, fkuchae zmnnho podniku, kadodennm ritulem. “Namalm mnostv olivovho oleje orestujte vrendlku ri. Vtinou se dv 100 g najednu porci. Tu zahejte tak, abyste ji neudreli vruce− a kdy vs spl, je to teprve dobe. Pidejte stejn objem vvaru jako re. Ten se mus vait, aby re dostala ok, zathla se apestala dosebe pijmat chut. Pak ji piklopenou peu na200 stup sedmminut,” popisuje prbh jedinenho obadu. Kad den Ji Sus takto zpracuje 10−15 kg re.

Tato pprava usnadn cel proces vaen jednotlivch rizot azkrt dobu odobjednvky hosta poservrovn. “Sprvn se pipravuje vevym rendlku nebo hrnci, podle toho, kolik dlte porc. Vdnm ppad vpnvice,” dodv fkucha.

Pedpipravenou ri potom vrestauraci Alriso pouvaj navechny druhy rizota, kterch existuje nepebern mnostv. Dleitou roli hraje fantazie aum dokonale spojit chut. Neobvykl recepty, kter Ji Sus dl, jsou napklad rizoto Bellini, kam se pidvaj broskve, ttinov cukr aProsecco, rizoto servenou epou avnem Chianti, rizoto skanm salmem aekankou nebo citronov i pomeranov rizoto sricottou.

“Opravdu se d uvait zehokoliv, naco si vzpomenete. Dlm teba i jahodov srovm vnem,” poznamenv Ji Sus, kter sv poznatky nabyl mimo jin iod”rovho mga” Gabriela Ferrona, kter m vItlii sv pole amln. Aje patronem restaurace Alriso.

tlumené barvy jídlu sedí. majitel moris design si oblíbil žampionový krém v rustikální restauraci u

Jen co vkro dopodniku, obsluha Radomra Klofe familirn zdrav ausazuje ho koblbenmu stolu vrohu restaurace. Takhle njak to vypad, kdy si podnik hk sv stl hosty.

f spolenosti Moris design, kter se zamuje nanvrhy arealizaci komernch interir, vrobu prodejnch stojan i polep, sem chod nkolikrt tdn. Zkancele vprask Michli to sem m pky asi ti minuty. Krom dobrho jdla ho tu bav ipstup majitel.

“Jet ped esti lety tu bvala okliv tyka bez vtrku. Souasn provozovatel ve vybudovali takka znieho, jsou dob− namsta se tu vdob obd stoj fronty. Majitel jsou asto naplace adohlej nakvalitu. Vidm tu adu paralel sna firmou,” nar Radomr Klof nato, e spolenost v90. letech zakldal vevinohradskm suternu apostupn rozioval jej zamen.

Dnes se 120 zamstnanci vytv interiry bankm, prodejnm, restauracm, mezi klienty pat Teta, T-Mobile nebo Starobrno, hospoda sobratem tm 200 milion ron.Ikdy se Klof sna prci delegovat nakolegy, sm vn aktivn psob. Jak k, pracuje deset a dvanct hodin denn aprv obd bv asto jedinou pleitost, jak se odreagovat.Rd nanj vyr isobchodnmi partnery.


◼ Pokud vyznvte minimalismus, rustikln interir restaurace UHavlk vs asi zrovna dvakrt nenadchne. Kadopdn najdlo se dopodniku nedaleko Botiskho potoka vprask Michli sjdj lid zirokho okol.

◼ Vnabdce je esk klasika, burgery, salty, dobroty kpivu. Kad ter se tu navc podvaj erstv slvky narzn zpsoby.

◼ Restauraci se evidentn da, protoe hned vedle majitel oteveli jet vinrnu, kam se d zajt nasklenku sudovho ilahvovho vna i vbr sr.

“Pracovn obdy miluji, dochz unich kesladn chemie, kter je pro byznys potebn. Kdy jednte vkanceli, vdy se nachzte nanm zem adochz tam kpetlaku. Naobd se smazvaj rozdly aje to prvn vkop kfrovmu jednn,” vysvtluje Klof, kter si vesv firm potrp naneformln atmosfru. Inan spolen obd piel vtriku.

“Nai lid mohou doprce chodit vtom, co je jim pjemn. Hodn makaj, proto se jim firma sna vychzet vstc: nemme tak svzan pravidla jako vkorportu, kdy potebuj, mohou si dokancele vzt dt nebo psa. Ovem jakmile jednme sklientem, mus bt ve perfektn akorektn,” k manaer. Vefirm zamstnv isv dva syny.

“Jsem nan psnj ne naostatn, ale vedou si velmi dobe,” piznv. Anavrhuje, e si navod obda objednme hit poslednch sezon, Aperol Spritz. “Aspo si trochu pipomeneme lto.”

Excelentn zvina

Uplynul lto pipomn istuden polvka gazpacho, kter je vdenn nabdce. J ji zkoum, mj host dv pednost ampionovmu krmu apodotk, e prv zobdovho menu si tu objednv nejastji. “Je to rychl achutn.”

Pro druh chod se nechv zlkat jelenm gulem, kter zvstuje loveck obdob. “Nepatm ktm, kte by potali kilojouly, ale gul si taky nedvm kad den. Tentokrt jsem ale neodolal, je excelentn akarlovarsk knedlky jsou knmu fenomenln,” neet chvlou. M obdov klasika vpodob italskho hbkovho rizota tak nezklamala, re byla uvaen pesn naskus.

Radomr Klof zanal podnikat hned porevoluci, kdy vyrbl interirov vybaven zkovu askla. Pes vrobu samolepek atabul, kter pouval keznaen komernch inekomernch subjekt, se dostal kprodukci prodejnch stojan. Ty vyvezl ji do45 zem svta.

Hlavn st obratu ale spov vinterirech komernch prostor, kter firma navrhuje ivytv. Zedvou hal vMichli atrboholech se bude firma brzy sthovat dovelk vrobny zaPrahou. “Chceme vyut toho, e se nm da, adopti let doshnout plmiliardovho obratu.”

Pracovn obd se fem firmy Moris design Radomrem Klofem

Jak by coby odbornk ohodnotil interir restaurace, vekter prv sedme? “Podle m je skvl. Jsou vnm tlumen barvy, co je pro jdlo asn vc, protoe lovka zklidn. Agresivn odstny ahodn svtla vrestauraci vad. Hod se sem krsn stylov historick vybaven, vyezvan idle alehce oprskan stoly navozuj domc prosted. Vnm lovk ztrc zbrany, ct se pjemn ard se donj vrac, co je clem kadho obchodnka.”

Peplul jsem Atlantik

Podvou vydatnch chodech u si dezert akvu odpoutme. Radomr Klof m kjdlu kladn vztah, je zanj ochotn utratit itisce. “Nadruhou stranu nejsem vybrav, snm vechno,” k osmatyicetilet mu, kter nezape lsku kdobrmu vnu. VKunraticch, kde srodinou ije, dokonce letos u poest uspodal vinobran inspirovan tradin moravskou veselic scimblovkou.

Kdy si chce odpoinout, usedne zabic. “Skamardy mme kapelu, jej sloen je ovem hodn promnliv, ahrajeme zhruba jednou zapt let. Je to sp napohodu, pravideln zkouky m asov stresovaly.”

Rd se tak plav najacht, ped pr lety dokonce peplul Atlantik zKaribskho moe naAzorsk ostrovy. Pravideln pod ifiremn regatu vChorvatsku. “Mm snem je vyrazit doTichomo, naostrov Bora-Bora. To si jet urit dm.”

legenda z restaurací a jídelen: kuře s broskví je výzva. zkuste přidat mandle

Retro je vmd, ale nen retro jako retro. Vgastronomii nen mnoho dvod vracet se dodob, kdy labunick rj tvoily socialistick stravovac normy nastaven vnrodnm podniku RaJ (Restaurace ajdelny). Nen ale pravda, e by vechno bylo patn, nkde se dalo najst lpe, jinde h, ovem podstatou zvodnch kuchyn ahromadnch stravovacch zazen bylo pedevm zasytit.

Rusk vejce arotnka

Jdelny isjejich UHO (univerzln hnd omka), vodovou rajskou, vysuenmi rovmi nkypy, hrachovou ka skonzistenc tuhnoucho betonu nechme nyn stranou. Anahldnme dotehdejch restaurac. Pedkrmm kralovala rusk vejce aunkov rolky, kter ladily chut pro vechny ty katovy lehy, frankfurtsk, ciknsk hovz peen, rotnky ivynalzav pzy smasem, asto tuhm jako broky…Dodnes jako by chu nkterch znich sedla napate. Dvod?Odprapodivnch kombinac surovin pes pouit nekvalitnch nhraek, izen, nebo “kdo nekradl, okrdal rodinu”, a pokuchask techniky, je dokzaly zazdt idobr suroviny.

Kue sbroskv, milovan inenvidn, je ukzkovm pkladem vech zmnnch nevar dohromady. Kdo uml achtl, pipravil zjednoduchch surovin rychlou acelkem efektn dobrotu, vevtin ppad vak byla situace pesn opan anastl el nepoivateln blaf.

Jak se tehdy pipravovalo tohle proklet prsko? Zkladem bylo maso dobe naklepat, aby byl pltek tenk. Pak ho pkn propct, ale ne moc zprudka, aby nebyl zaernal aaby se propekl dkladn ivevnit. Take hezky pomalu, suit asuit. Koleko unky mlo trochu pidat nachuti, broskev ukryt pod nnosem eidamu dodat vysuenmu masku vu. Nakonec se sr nechal rozblemcnout vmikrovlnce adobrota mohla, svjem saltovho listu abohatm mixem zeleniny, nastl. Protoe obloha musela bt velik. Adkladn.

“Komunistick nesmysl,” komentuje soblibou tohle jdlo Roman Vank, f Praskho kulinskho institutu au vt dob nejen autor spnho projektu, ale iady kuchaek. Ped asem se rozhodl udlat si maturitu vkuchaskm oboru, aby nebyl “profesn” zadiletanta. Aco si vythl nakonec uzkouek jako praktickou lohu? Ano, u jen zatenhle fr beru kue sbroskv namilost. Apokud se thle kombinaci dod trochu namrncu, me pekvapit.

Kuec prsa vmandlov krust sbroskv

Legendrn esk specialitka pro slavnostn chvle me vmodernm proveden vypadat ichutnat skvle. Namsto mimae zeunky asra dostalo maso kupav obal, kombinace sbroskv je ist asv.

◼Suroviny natyi porce

600 g kuecch prsou,
80 g mandlovchlupnk,
sl, mletpep,
hladkmouka,
1−2vejce,
olej nasmaen,
4kompotovan broskve,
nadozdoben kousek saltu, polnku i rukoly.

◼Postup

Kuec zky omyjeme,dobe je osume azlehka naklepeme mezi dvma mikrotenovmi fliemi.Pak pltky mrn osolme, opepme aobalme vmouce, rozlehanch vejcch avmandlch nakrjench najemn pltky. zky usmame vdobe rozehtm oleji nebo vpeputnm msle. Dme okapat nasav papr, natale zatm nachystme broskev nakrjenou napltky. Meme dozdobit kouskem rukoly ipolnku apodvme nejlpe sbramborami, bramborovou ka nebo lehkm bramborovm saltem.

souznění chutí v noblesní restauraci le grill: mezi nejoblíbenější jídla patří terina z kachních ste

Talentovan fkucha finediningov restaurace Ondej Korb si od svho pchodu do Le Grill vybral zajmavou cestu, nebo sz na osvden esk zkladn suroviny, pedevm masa a ryby jako je pstruh, kachna, farmsk kue i vepov zpetka, kter pipravuje kad msc vjinm sezonnm kabtku, tedy teba shoubami i s dn. A ktomu pouv adu kreativnch doplk, sjejich pomoc vykouzl dokonal chuov vsledek.


Vnabdce dezert zaujme sezonn dov kol podvan saradovm krmem a zmrzlinou Snickers. Pokud to u nezvldnete, zkuste aspo mtovou zmrzlinu nebo muenkov sorbet.

Vytpn a prosklen zimn zahrada s vhledem do hotelov zahrady je idelnm mstem pro vnon verky.

Tajemn umavsk kotr

Za pklad me poslouit salt sdresinkem zpeench rozinek, uzen pstruh spaitkovm krmem i skvostn marmelda zerven epy podvan ksrm.

Zatmco zijovmu menu dominovaly umavsk houby, pedevm nepli znm, ale chuov vten kotr, jnov menu se nese ve znamen dn, kter jsou soust nkolika chod.

Jednm znich je kroupov rizoto sdovou omkou, ochucen lstky alvje, cibulovmi chipsy a ji zmnnm kotrem, kter tak pedstavuje jaksi symbolick most spojujc oba msce.

Dn spolen se smetanovou kapustou doprovz tak lososovho pstruha, kter se podv snetradin ryb omkou slani.da na petka

K hlavnm signature chodm mladho fkuchae pat vynikajc terina pipraven zkachnch stehen a podvan scibulovm atn a pak samozejm lahodn peen petk, servrovan snoky ze sladkch brambor a pentem. Svm zpsobem esk klasika, ovem prezentovan vdokonale modern a vybrouen form.

Osobn ns pi posledn nvtv potila dokonal prezentace hovzho, konkrtn oechu ve steakov prav, kter fkucha servroval svynikajc kroketou plnnou masem zhovzch eber, lehkou bramborovou ka a peenm celerem. Krsn kombinace vrazn hutnch podzimnch a souasn lahodnch chut.


1.Terina zkachnch stehen salotkovm atn a petrel

jarvis_580614ae498e26a5d4b9586c.jpeg

2.Hovz oech s kroketou z hovzch eber, bramborov kae, celer a alotkov omka

(za tchodov sezonn menu host zaplat 790 korun)

jarvis_580614ae498e26a5d4b95870.jpeg

Kouzeln zahrada

Vedle restaurace Le Grill skapacitou sedmdest mst slou hostm tak Two Steps Bar a krsn Zimn zahrada, vytpn prosklen mstnost svhledem do hotelov zahrady, kter m hlavn vdob snhov nadlky kouzelnou atmosfru.

Prv tento prostor spolen sbarem je idelnm mstem pro vnon verky, stejn jako prezidentsk apartm vsedmm pate hotelu.

Vlet na Moravu

Na vinn kart host najdou zstupce ady slavnch vinaskch oblast, ale pi naich doporuench zstaneme doma, respektive na jin Morav.

Zblch vn doporuujeme Veltlnsk zelen zvinastv Pilek & Jger, vrazn vno spjemnou mineralitou, vjeho vni dominuj citrusy, zatmco vchuti objevte typick ndech pepe.

Zervench vn stoj za zkouku velmi poveden Zweigeltrebe od Mdla, elegantn vno ronku 2008 m dky zrn na sudu uhlazen a komplexn charakter svraznmi tny vyzrlho bobulovho ovoce slehkou stopou animality.

Tetm tipem je Cabernet sauvignon zvinastv Turold, nefiltrovan vno ronku 2011 smohutnou vn stny povidel a okoldy a sdokonalou chut.

Podvejte se, jak v restauraci Le Grill pipravuj krmovou houbovou polvku z kotre:

Zkuste jemnou krmovou houbovou polvku z kotre

fkucha Ondej Korb z restaurace Le Grill, kter pat pod hotel The Grand Mark, pipravil jemnou krmovou polvku z houby kotr.

Rozhovor sfkuchaem: Ondej Korb

Jak zajmav surovina je vesk gastronomii stle nedocenn a mlo pouvan?

Myslm si, e je mnoho surovin, kter si zaslou vce pozornosti. Pokud se bavme o souasnch sezonnch ingrediencch, tak jednoznan astj umisovn na tale by si zaslouily houby bedla vysok a kotr kadeav. Zostatnch surovin mohu jmenovat medvd esnek, kter m velmi vraznou chu a ndhernou barvu.


Restaurace Le Grill
The Grand Park
Hybernsk 12
Praha 1
www.grandmark.cz

Jak kombinace chut i surovin vs vposledn dob nejvce zaujala i pekvapila?

Vlt jsem ochutnal ve Florencii hovz drky stomatovou omkou, zasypan parmaznem. Rd na to vzpomnm. Oceuji jednoduch kombinace s perfektn pravou a istou prezentac.

Do jak restaurace rd chodte a co si tam obvykle dvte?

Mm vytipovanch nkolik restaurac a kadou sjinm zamenm. Napklad Bruxx pro slvky, Lokl na drtkovou polvku, Peter’s Burger jak jinak ne na burgery a Made in Japan na erstv sushi.

plody lásky z jihu. červené víno mariny cvetičové voní po třešních a chutná po brusinkách

Kdy napu, e se Srbce povedl vItlii americk sen, bude to znt mon trochu nesrozumiteln ageograficky nepehledn. Ale vystihuje to pesn to, co se povedlo Marin Cvetiov, dnes u vyhlen vinace zregionu Abruzzo.

DoItlie pijela zasvou lskou, vinaem Giannim Masciarellim− jist to byla divok jihoevropsk story. Gianni nepochybn eny miloval stejn jako vno, pro kter by udlal vechno. Jako mladk jel dokonce na”uenou” stopem dofrancouzsk Champagne.

Dnes u neije avinastv d Marina. Sv vna letos napodzim pedstavila vbarevn “jihoslovansk” restauraci Luka Lu vPraze pod Petnem. Jak mi ekla, vna vnm jako most mezi lidmi. Adl je tak, aby byla mostem solidnm, jen leccos unese apitom je radost ponm chodit.Sna se, aby ijej zkladn vna byla vjimen. Co ale vAbruzzu nen zas tak tk. Krajina seven mezi horami amoem nabz vinam invtvnkm nadstandardn klimatick podmnky. Nen zas tolik mst nasvt, kde si mete vybrat, zda si odpoledn sklenku vychutnte pi pikniku napli, anebo naterase vysoko vhorch.

erven Marina Cvetiov Montepulciano d’Abruzzo DOC se vevinastv vyrb odroku 1997. Jde okup odrd Montepulciano zosmi rznch vinic celkem ze t region, znadmosk vky 200−400 metr. Sklz se 30. jna, tedy naHalloween. Fermentuje vnerezovch sudech, rok le nanovch barikovch, ti roky pak jet vlahvch. No apak je as nalt ho doskleniky!

Barvu m hlubokou aklidnou, bez zblesku, vesklenice je ln am pes 14procent alkoholu. Nosu nabdne aroma pikantn pezrlch ten aoudc udrny, vchuti pak rozeznte suen vestky abrusinky. Dochu je stedn dlouh aspchaj zan zpozdil tny novho koen.

Vno vs pot izaheje. Cena ovem nen nzk, lahev koupte zavce ne tisc korun. Jene stm u uvna, kter dosahuje napklad uRoberta Parkera vnkterch roncch 94 avce bod, prost muste potat.

zápisky protivného hosta: lagarto zvedá kávovou kulturu v obchoďácích

Poklesky nadStromovkou

jarvis_5808ad02498e26a5e1392349.jpegNen lokl jako lokl ato sam zejm plat iotch svelkm “L”. Pestoe jsou vechny pokrevnmi, i sp popivnmi “sourozenci” zeznm st Ambiente Tome Karpka, prask Lokl Nad Stromovkou m pr vad nakrse. Tou prvn je obsluha, kter hosty neustle popohn kco nejrychlej konzumaci. Jet nemte zdaleka dopito au vm nk vnucuje dal “hladinku”.

Ato se Gourmetguruovi toucmu vhospod porelaxu zajd. Mon stouhle ntlakovou strategi souvisela isiln pesolen drkovka, kterou zde Gourmetguru nedvno dostal− e by ten hospodsk trik, jak vyvolat jet vt ze?

Tm tetm pokleskem je pak to, e personl zde vbec nezvld hlun chovn host ped vchodem, ato idlouho po22.hodin. Cedulka sprosbou oneruen nonho klidu, je zde mlky vis, lidsk dovednosti, tedy anipovinnosti jist nenahrad.Nakvu doobchok

jarvis_5808ad02498e26a5e139234d.jpegSp ne vkvch se Gourmetguru vyzn vdrincch, pivech avnech, ale pesto se nebrn tipm, kde si me tenhle npoj vychutnat. Klidn inamstech zdnliv nekavrenskch, teba vobchodnm dom vTeplicch, kde se nedvno nhodou ocitl. Akdy ekal nasvj protjek, objevil pjemnou kavrnu Lagarto. Tenhle etzec Jana Hawelky “operuje” speciln vsevernch echch, kde se sna pozvednout kvovou kulturu. Poboky m jet vMost, Kadani aChomutov, kupodivu vdy vnkupnch centrech. Pro ne!

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz. GourmetgurunaTwitteru@GourmetguruHN

švihák v dánském stylu: v baru dandy klasické koktejlové menu chybí, staví na promyšlených originále

“Dandy mus t aspt ped zrcadlem,” kal ofrancouzskch vihcch proklet bsnk Charles Baudelaire. Amus pitom ucucvat njak lahodn koktejl, dodali by Jan Pobork aRadim Pernica, kte v Praze oteveli nov koktejlov bar stejnho jmna. Oba pes deset let pracovali vmnoha barech pocelm svt, akdy se znovu potkali vesk metropoli, byli u sice nasycen cestovnm, ale ve pro tuhle profesi vnich zstala. Knpadu otevt vlastn podnik pak stail jen krek.

Vobvku ubabiky

Vinohradsk Dandy napraskou barovou scnu pin trochu jin koncept. Vpodn dvou dlouholetch ptel jde proti zait pedstav otom, jak by koktejl bar ml vypadat. Nenajdete tu dn tmav devn obloen ani vs tu neek mnohdy a urputn boj obarmanovu pozornost. Spe si tu budete pipadat jako vprostornm obvku ubabiky. Hodn stylov babiky, nutno podotknout.

“Chtli jsme vytvoit msto sdobrmi koktejly adobrm designem, kde by lid mli dost msta amohli se uvolnit. VPraze je spousta skvlch bar, ale jsou pro hodn zkou skupinu lid avtina lid se donich boj vejt,” vysvtluje Honza, pro se rozhodli jit jinou cestou ne napklad alespo vnitnm zazenm podobn azrove nedalek bar Lounge Bohemia, donho se dostanete, jen kdy znte speciln telefonn slo.

Vybaven baru z50. a60. let postupn skupovali nainternetu aodsoukromch prodejc. Pro cizince ijc vesku, kte se asto usdluj prv naVinohradech, je tak Dandy zrove itakovm showroomem kvalitnho eskho uitho designu, kter je atraktivn ipo50letech. Inspiraci si oba majitel vzali izkodaskch bar, kde oba vminulosti pracovali. Skandinvsk vliv prozrazuj ihutn obloen chlebky smørrebrød, kter jsou typickou pochoutkou prv vseverskch zemch.


pravá francouzská bageta se dá jíst ke všemu. přípravu těsta ovlivňuje i počasí, říká majitel pražsk

Baguette znamen vefrancouztin hl nebo hlka, a vdruhm vznamu je to nzev tradinho, nezamnitelnho peiva. Tento tvar vak klasick francouzsk chlb vdycky nemval. Jak knmu piel? To vysvtluje hned nkolik legend, jedna dobrodrunj ne druh.

Napoleon, nebo Habsburkov?

Podle prvn legendy dostali jednou pa힚t pekai odNapoleona pkaz, aby vymysleli skladnj verzi klasickho bochnku, kter by vojkm tolik nepekela pi dlouhm vojenskm taen. Aprotoe mli obvykle nazdech plnou poln, kam se u chleba neveel, pekai uhntli dlouh chlebov “fltny”− aby si je vojci mohli strkat doholnek. Jak takov chleba vypadal pocelodennm pochodu? Otom dotyn legenda cudn ml.Druh teorie, veFrancii zpochopitelnch dvod mn oblben, hovo orakouskm pvodu bagety. Respektive zmiuje povstn “pain viennois”, kter pivezl kdosi zVdn doPae nazatku 20. let 19. stolet.

Byl upeen zbl mouky aml ovln tvar, co pask pekae zaujalo, zvlt kdy pak jet zjistili, e iproces kynut je vtomto ppad mn asov nron. Atak se− bez ohledu nanrodnostn amocensk rozepe− rozhodli to vyzkouet. Asbagetou, dozlatova vypeenou akupavou, sklidili veobecn aplaus.

Ata tet legenda? Bhem budovn paskho metra dochzelo mezi dlnky kastm rvakm ochleba. Atak vedouc stavby zaali popekach vyadovat chlb, jej by nebylo poteba porcovat noem. Chlebov “hlka” se zdla bt idelnm eenm.

Pozor naplnk

Bageta se pipravuje zpenin mouky, vody, soli akvasnic, ppadn kvsku. Pesto je podle Daniela Broe, majitele praskho Caf Le Caveau, cel proces nron azvis namnoha faktorech. Pedn jde okvalitu surovin. Tady pouvaj zsadn mouku dovezenou zFrancie avechny bagety jsou bez aditiv.

Nejoemetnj je ale prce steplotou aasem. Teba bagety classiques atraditionelles jsou pipravovny zestejnch surovin aodlinosti jejich chut astruktur se doclilo rozdlnm postupem vroby.

VLe Caveau zamsc prodaj a 26 tisc baget, nejpopulrnj je klasick bl. “Nai pekai atstai byli koleni vBurgundsku, dnes ale stle ladme recepty. Napklad croissant, kter je sloitj ne bageta, jsme studovali tm rok,” vysvtluje Bro. “Ppravu tsta ovlivuje ipoas, vlhkost vzduchu. Pi poslednm plku nm tsto prost nekynulo, co se ovem ubagety stv pravideln.”

Francouzi jed bagetu kevemu, plnn unkou, saltem i tukem (vpodstat mkoliv) je isamostatnm jdlem. Akdo pee vPai nejlep bagetu? Otom rozhoduje prestin sout, jej vtz pak dodv peivo pocel rok doElysejskho palce.

jarvis_5808ae09498e2b98c3ccdc5e.jpeg

jarvis_5808ae09498e2b98c3ccdc62.jpeg