poobědvali jsme se spolumajitelkou lahůdkářství j. gruber. náš e-shop má větší obrat než naše prodej

Jsem jeden znich. Myleno lid shouskou. Nikoliv, nen to nic, zaco by se mla dvat Nobelova cena, prost pltek sekan vblm peivu. Navbr bu shoic, nebo keupem. Ale j ji mm nejradi bez nieho. Protoe chu t sekan je famzn. Ptm se Terezy Bokov, spolumajitelky lahdkstv J. Gruber, m to je. “Taky jsem otom u pemlela. Amyslm, e je to tm, e je ta sekan prost dobr,” usmje se.

Seli jsme se naobd nikoliv shouskou vruce, ale vbistru Proti proudu. To je jen kousek odlahdkstv, tak pt minut chze. “Mm to tady rda, protoe se tu d sndat cel den. Nkdy se sem teba inankolik hodin zaiju snotebookem apracuju,” k. Podobn chod idonedalekch kavren Mj lek kvy nebo Mamacoffee. Udl tam toho obvykle vc ne vobchod, kde vtinou sed snotebookem namrazku.

Tereza Bokov je zBrna atam taky bydl. Zde vroce 2013, skamardkou ajejm bratrem, zaali jako ti spolenci provozovat prvn obchod. Oti roky pozdji nsledoval ten karlnsk. VPraze dnes tedy trv tak ti dny vtdnu. AdoKarlna se zamilovala. “Jsem Braka, jakoe opravdov Braka, take jinde bydlet nechci, ale kdybych se u musela sthovat, tak doKarlna.”

Pracovn obd s Terezou Bokovou

Vypad mlad, akdy j to eknu, m pocit, e ji jen chci potit. Ale kdepak, navc mladistv dojem posiluje vechna ta energie, kterou pekypuje. Tereza Bokov navs u naprvnm setkn psob jako jedna ztch en, kter vechno chtj hned, apro jistotu tak stle rychle mluv. Kdy u se bavme ovku, zane m trumfovat vzpomnkami nasvj prvn mobil v90. letech, dajn Motorolu santnkou. Nenechm se zahanbit avytahuju− pouze verbln, pochopiteln− ij svj prvn mobil. Model Dancall, rovn santnkou.


◼ Karlnsk bistro vlastn (se svm manelem) rovn bval novinka Karolina Konen. Atak autorka kuchaky srecepty zeSardinie. “Karolina je mi sympatick, protoe je trochu jako j. Pln energie, pozitivn, se spoustou pln,” k Tereza Bokov.

◼ Vestl nabdce bistra jsou mimo jin vyhlen pomaznka i skvl dorty. My jsme obdvali shodou okolnost vden, kter Britov pejmenovali naPancake Day neboli Palainkov den. Take menu se tomu doasn pizpsobilo.

Omobilech nemluvme nhodou, Tereza Bokov toti zanala jako novinka vbrnnskm odbornm vydavatelstv Computer Press, kam nastoupila hned povysok. Neptejte se, kemu bylo mlad editorce asopis omodernch technologich studium etiny aestetiky nabrnnsk filozofick fakult. Ale asi j nebylo onic vc uiten ne te, kdy doeska dov mimo jin sekanou, patiky i extrawurst.Brnnsk Computer Press byl napelomu stolet lapajcm modernm vydavatelstvm, kter vyuilo zjmu otechnologie instupu webu. dil ho jeden zjeho zakladatel Ji Hlavenka, dnes brnnsk investor (mimo jin doglobln spnho start-upu Kiwi.com) atak politik. “Jura byl skvl f. Dokzal ns neuviteln nadchnout, take jsme sedli 20hodin denn upota amli pocit, e dlme dru dosvta,” vzpomn.

Vydavatelstv pak ovem zakladatel spn prodali aTereza Bokov, kter dila asopis Mobility apot icelou divizi asopis, posedmi letech firmu opustila. Krtce jet koketovala snovinainou, kdy kamardovi pomhala svydvnm asopisu Telefon.

Odtechnologi klahdkm

Delikatesy si vybrme sami, z Rakouska i Nmecka, ale nechyb ani patiky z Francie, salmy z Itlie, sry ze vcarska.

Akde se vzal npad otevt si lahdkstv? “Spartou kamard jsme jezdili doRakouska nahory avdycky tam hodn nakupovali jdlo. Abylo nm divn, e ity bn vci zobchodu vypadaj normln aobyejn apitom chutnaj lp ne uns. Take jsme je zaali dovet aprodvat.” Ona sama se star osortiment, kamardka je “analytick mozek, kter zvld ve, co j nezvldnu”, smje se, abratr kamardky “dr penze”. Docela dobr dlba prce.

Zvl᚝ kdy vbr aobjednvn zbo znamen zrove ast ochutnvn nejrznjch delikates. Pece nejde pustit doobchodu jdlo, kter jeho majitel neznaj! “Znamen to, e pak vlastn cel den jm,” k Tereza Bokov.

Najejm apetitu se to vak neprojevilo. Vbistru dnes maj “palainkov den” amy si je dvme veslanm proveden− malajsk skokosovm mlkem, ona skachnm masem, j sbkem. Chutnaj skvle.

Firma J. Gruber dnes u neobn jen dva obchody, ale tak e-shop. “Zaali jsme ho provozovat sp zdvodu marketingu, ale ukzalo se, e funguje lpe, ne jsme ekali. Dnes u nm dl vt obrat ne oba obchody dohromady.” Kadrese delikatesy.online te nov pibude jet e-shop specializovan nalahvov piva zmalch pivovar.

“Mj spolenk je dokeftu, tak koupil domnubeershop.czau se dotoho poutme!” drmol sneutuchajc energi Tereza Bokov.

Vnabdce delikates u dnes zdaleka nejsou jen potraviny zRakouska nebo Nmecka, by stle maj zvltn postaven. “Vybrme adovme si je sami,” k. Ale nechyb ani patiky zFrancie, salmy zItlie, sry zevcarska.

Ajak je srdcovka Terezy Bokov, eny, kter velk st sortimentu projde nejen obrazn eeno pod rukama, ale ialudkem? Mm pocit, e kdy odpovd, tak se skoro zard. Prost lovestory se vm vudy. “Nebudu lht. Je to sekan.”

zápisky protivného hosta: zelené menu inspirované svatým patrikem v restaurantu hradčany

Gourmetguru slav rd, a to nejen esk svtky, ale i ty zahranin, kter se u ns zabydluj. Jako teba den svatho Patrika pipadajc na 17. bezna.Protoe svtek je spjat se zelenm trojlstkem, pomoc nj dajn kesansk mnich Patrik vysvtloval Svatou Trojici, barvou tohoto dne se stala zelen. Do n se hal tak gastronomie.Na zelen menu Gourmetguru zael do Restaurantu Hradany v Hotelu Savoy na praskm Pohoelci. Po aperitivu tvoenm irskou whisky pila na adu polvka, fkucha Petr Patoka pipravil brokolicov krm s mangoldovm vlekem, crème frache a bazalkou.

Co se te hlavnho chodu, host mohou vybrat mezi temi variantami.Irsk hovz dopluj brambory Grenaille a pepov omka, zvolit mete tak lososov filtko s terinkou z lososa a gratinovanmi bramborami. Pro vegetariny jsou tu pentov ravioli sricottou a rukolovou omkou.

Gourmetguru si vybral hovz medailonky. Mlad karotka se k chuti peench brambor ve slupce skvle hod, pepov omka zase vyvauje po irsku solen maso. Jako dezert ochutnal pistciov cheesecake s jablenm sorbetem.

“Speciln irskou whisky vybral n barman,” prozradil fkucha Petr Patoka a pozval Gourmetgurua na nkter z dalch specilnch menu, je pr asto obmuje.

Npaditou dekoraci jdel Gourmetguru velmi ocenil. Po nvtv restaurace sice jet chvli vidl zelen, ale koneckonc pro ne!

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

zápisky protivného hosta: donut club se přestěhoval a představil slaný koblihový sendvič

Na americk koblihy Gourmetguru chod do Donut Clubu – kavrny, kter a donedvna sdlila na vysokokolskch kolejch Karlovy univerzity v Praze 4. Te se podnik pesthoval na nmst Prezidenta Masaryka v Kunraticch. Gourmetguru tedy nemus pli mnit sv zvyky – nov prodejna se nachz asi 1500 metr od t pvodn.

“Z arelu vysokokolskch kolej jsme chtli odejt u dve kvli neshodm. Najt nov prostor ale nebylo vbec jednoduch,” prozradila Gourmetguruovi Petra Kriegerov, kter Donut Club zaloila spolu s kamardkou Luci Jauernigovou.Krom nov adresy se Donut Club pyn tak novinkou v nabdce: slanmi koblihovmi sendvii. “Slan donuty vznikly na dost naich zkaznk. Ptali se, zda prodvme i nco ‘nesladkho’ ke svain,” vysvtlila Gourmetguruovi Petra Kriegerov, jak vznikl Donut Sandwich.

V souasn dob sice Gourmetguru nael v menu pouze Donut Sandwich Caprese s mozzarellou a rajaty, spolumajitelka podniku ho vak ubezpeila, edal dva druhy brzy budou v prodeji. “Podle ohlasu pot zvme pidn dalch. Celkov si myslm, e Praha zav ‘donut expanzi’, protoe jet ped rokem bylo mon donut koupit pouze v supermarketu. Te m zkaznk monost si za kvalitu piplatit, a pokud se nemlm, tak jsme jedin, kdo si donuty pmo vyrb,” dodala Petra Kriegerov.Donut Sandwich Caprese 2

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.