korejské kafedrály: designéři vytvořili překapávače inspirované eiffelovou věží nebo pánem prstenů▲e

Holandsk kva neboli dutch coffee veskm pojet znamen kafe neuritho pvodu, tamprle ginu, cukr, lehaka vespreji anavrch posypat kakaem. Ate si ekneme, jak holandsk kva vypad doopravdy: voda chlazen ledem pomalu kape naerstv namlet zrna apes n dle dopipraven ndoby. Dky extrahovn kvy zastudena m takto pipravovan npoj jemnj, ovocnj aslad chu. Cel proces je velmi pomal ame trvat a 12 hodin.

Pvodn kvu takto zaali pipravovat Nizozemci pisvch kolonilnch vbojch doAsie, kde se tento zpsob uchytil. Oblbili si ho iKorejci aty nejzajmavj anejkrsnj stroje navrobu dutch coffee vznikaj prv tam. “Lid se rdi dvaj naproces pekapvn kvy, proto maj asto tyto stroje vkavrnch vsadn msto. Ale dn znich nebyl navren tak, aby kavrnu zrove izdobil,” ekla pro ne?! lenka tmu korejsk znaky Dutch Lab Jane Hanov. Pt designr dalo dohromady svou ve pro kvu aarchitekturu avznikla sada pekapva inspirovanch ikonickmi stavbami isvtem filmu.

Jeden pipomn Eiffelovu v, druh katedrlu Sagrada Famlia, dal je inspirovn estetikou svta Hvzdnch vlek nebo Pna prsten. Takto pojat stroje nakvu by se snadno daly zamnit zasofistikovan skldaky inspirovan gotickmi stavbami. Nejsloitj model je sestaven z1500 dl.“Pi navrhovn je pro ns nejdleitj matematika. Gotick architektura sice vypad velmi organicky, ale je cel zaloena nageometrii. Proto je gotika lidem tak pjemn napohled, pestoe je pln ostrch tvar alini,” vysvtluje Hanov. Jejich pekapvac skulptury si postupn zskvaj vhlas.

Dutch Lab zasebou m ji spoluprci snmecko-korejskou mdn znakou MCM i automobilkou Hyundai apravideln je kvidn inapaskm veletrhu Maison & Objet ispecializovanch akcch pro milovnky kvy pocelm svt. Kdo nechce mt vkuchyni gotick monstrum nati litry kvy, me si vybrat zprostch model pro domc pouit. Ceny zanaj na320 dolarech, ale mohou se vyplhat a na17 tisc. Sloit si takov kvovar vak muste sami. Ozbavu nankolik dn tak budete mt postarno.