tak trochu jablko: nová tullamore d.e.w. zrála v sudech po cideru

ivotopis irsk TullamoreD.E.W., nejspe nejprodvanj znaky kategorie whiskey/whisky vesk republice, m zasebou edestilet obdob bez vlastn vrobn zkladny. Skonilo vroce 2014, kdy spolenost William Grant & Sons (budete znt jejich Glenfiddich, kter pelapuje mezi celosvtov prvnm adruhm mstem vprodeji sladov skotsk whisky, nanm se std sThe Glenlivet) vybudovala vTullamore, kolbce znaky odroku 1829, pozoruhodn lihovar vybaven nejmodernj technologi tetho tiscilet.

Jeho produkci sice ochutnme nejdve a letos napodzim, kdy prvn litry jeho destiltu doshnou zkonn “plnoletosti”, to jest t let zrn vsudu, ale prvn ipern vlatovky, je “piltaj” dky dlouhodob spoluprci sjinm lihovarem najihu Irska a”dlaj jaro” TullamoreD.E.W., se objevuj u te.Nasklonku minulho roku ohlsil majitel znaky novinku, TullamoreD.E.W. cider cask finish. Zrla vsudech pobourbonu adozrvala ti msce vsudech, vnich se vyvjel cider (zkvaen va zjablek onzkm objemovm procentu alkoholu).

Globln ambasador znaky John Quinn (pobyl ped nkolika lety vOlomouci avPraze, kde se astnil zdej svtov premiry TullamoreD.E.W. Black) vysvtlil vliv technologickho postupu navlastnosti novinky: “Vdob, kdy kvas vsudu va zjablek, se devn hmota obohacuje ooste nasldl tny, je pak pzniv ovlivuj zvr zrn na whiskey.” Sotva pak udiv, e vevni je znt zelen jablko, je vchuti dopluje slad, jemn zasten oplenm devem.

Vrobce bude produkovat pitalivou variantu sv whiskey vhradn odz dolistopadu, vdob sklizn loklnch irskch jablek ajejich zpracovn naerstv cider.