programovala jsem odmala, říká zakladatelka teskalabs. v řízení firmy napůl s exmanželem vidí výhody

Kdybych nevdla, e je Vladimra Teskov zJablonce, tipovala bych njak panlsk msto. Mohou zato jej tmav vlnit vlasy, ern ormovan hnd oi apedevm temperament, snm gestikuluje ahovo navym rychlostnm stupni. Pesto popr minutch rozhovoru vyloum monost, e by byla spoluzakladatelka firmy TeskaLabs impulzivnm typem lovka.

Jej mysl pracuje sp jako analytick jednotka srychlm vyhodnocovnm. “Jsem provozn editelka spolenosti adlm vechno pro to, aby vci fungovaly. Ale kdy se njak problm vyskytne, pepnu najaksi pohotovostn md, vekterm funguji skoro a autisticky. Anedm pokoj, dokud se to nevye,” k osob.

Zmnnou spolenost zaloila Teskov ped necelmi temi lety sbvalm manelem Aleem Teskou. Poskytuje zabezpeen pro mobiln aplikace ainternet vc.

“Pedstavte si, e jste vyvinula spnou aplikaci, kterou si sthne deset tisc lid. No jo, ale co kdy ji zanou vichni najednou pouvat? Vt chvli nastupujeme my, zajistme, aby byla data absolutn zabezpeena aaby to belo pesn tak, jak chcete. Mezi produkty, kter pomhme zajiovat, pat teba aplikace eKasa pro elektronickou evidenci treb. Vtuhle chvli jsou kn pipojeny destky tisc zazen,” uvede pklad moje spolenice akvne smrem kpokladn vrestauraci, akoliv samozejm nevme, pomoc kter aplikace zrovna tady, vthajskm podniku Kiindi vMichelsk ulici vPraze, EET e.

Pracovn obd se spoluzakladatelkou a provozn editelkou firmy TeskaLabs Vladimrou Teskovou

“Chodm sem hlavn napracovn obdy. Jsem vegetarinka ajejich menu je ktakovm hostm vstcn,” k IT specialistka, kdy si objednv plivou restovanou ri scurry pastou asms zeleniny. “Ostr mm rda, ale musela jsem se knmu projst, abych mohla ocenit druhy plivosti. Nkdy ude hned, nkdy m pomalej nstup.”


◼ Podnik se prezentuje jako modern thajsk kuchyn atto povsti se sna celkem spn dostt. Ceny jsou pijateln, nejsp iproto, aby sem nevhali zajt lid zadministrativn budovy BB centra, vjejm pzem restaurace sdl.

◼ Obsluha je mil, ale vepice ponkud peten. Me se stt, e budete muset svoji objednvku personlu pipomenout stejn jako my domc thajsk ledov aj, co je mimochodem velmi povzbuzujc npoj.

Nechm se tmi slovy unst. Akoliv vmm ppad sta jemn posypat jdlo plivou paprikou, abych mla slzy voch, volm pokrm oznaen dvma paprikami zpolednho menu. Zaujme m mslov omka se skoic abazalkou, kterou m bt polit hovz maso slilkem.Ne ji mladk vernm stejnokroji donese, obhlm stoly alavice vesvtle hndch aoranovch odstnech. “Asijsk” charakter dodvaj interiru paprov lampionov lustry.Jedinou vadou nakrse jsou dlouh zclony podl stn zezatmavenho skla− kombinace, kter m nemilosrdn vrac dosocialistickho “luxusu” hotel nasklonku 80. let.

Vevojenskm tboe

Tehdy chodila Vladimra Teskov nazkladn kolu, aprotoe jej maminka pracovala vIT, mli doma pota. “Myslm, e to byla 286. Opravdov dlo,” usmv se, ale hned dod, e dky nmu povaovala programovn zapirozenou vc u oddtstv.

Nkde tam zapoala cesta kvlastn firm, kter m te zasebou raketovou inkuban fzi. Proila ji mimo jin vTechstars vLondn, jednom znejvtch akcelertor nasvt. esk podnik byl mezi jedencti spolenostmi, kter usply vkonkurenci tiscovky dalch start-up.

“Techstars byl jako vojensk vcvikov tbor. Pracovali jsme 10−12 hodin denn, kad den jsme mli a deset schzek sediteli firem, kterm jsme nabzeli n produkt adostvali jsme odnich zptnou vazbu,” vzpomn Teskov nati msce proit vloni najae vbritsk metropoli. “Hrozn moc nm to dalo, akdy program skonil, nechtlo se nm Londn opustit.”

Jene tomu, aby si tam mal esk firma otevela kancel, brnily astronomick njmy apak tak to, e pro ppadn zjemce nemla dostaten kredit. “Pece jenom ns neznali abli se svit nm nco tak citlivho, jako jsou firemn data. Potebovali jsme strategickho partnera, nkoho, kdo by se zans zaruil. Rozhodli jsme se jt rovnou zajednm znejvtch aoslovili jsme Cisco.”

Techstars byl jako vojensk vcvikov tbor. Kad den jsme mli a deset schzek s editeli firem, jim jsme nabzeli n produkt.

Pln dopuntku vyel anadnrodn korporace vrmci svho akceleranho programu nabdla esk firm nejen partnerstv, ale ikancele. Pro TeskaLabs to byl tet strategick spch. Oba hlavn protagonisty tm ovem uvrhl dokoovnho ivota, kdy co dva tdny pendluj mezi Prahou aLondnem.

Neodpustm si otzku, jak jim to vefirm− coby bvalmu manelskmu pru− klape. “Vborn. M to jednu obrovskou vhodu. Vzjemn se dokonale znme avme si. Nan vztah jsme uplatnili operan pstup. Kdy se jedna jeho soustka ukzala jako vadn− nae soukrom−, rozhodli jsme se ji vypustit. Zbytek me fungovat dl abyla by koda ho cel zahodit,” dopovd bez rozpak Vladimra Teskov.

Zrovna dojd plivou ri se zeleninou apochvaluje si, e brokolice aapkat celer jsou udlan opravdu na”kehk” zpsob. Ani m omka nezklamala. Vjemn nasldl chuti je vrazn ctit skoice aostrost tpne najazyku a nazvr kadho sousta. Chuov pohrky nicmn jet zklidnme chladnm crème brûle, kter je vnabdce dne zavelmi pznivou cenu.

zápisky protivného hosta: čeští barmani hledají národní koktejl. pomůžete?

Gourmetguru v gastronomii experimentuje rd, ocen ale i typick esk chut. V restauraci si klidn d svkovou a esk pivo a v baru potom… Jak je vbec esk nrodn koktejl?Stejnou otzku si nyn poloila tak esk barmansk asociace (CBA) a rozhodla se vyzvatvechny barmany a pznivce koktejlov kultury,aby j pomohli nrodn drink najt.

Brazilci vynalezli Caipirinhu z limetky, ttinovho cukru a cachacy,v Singapuru se pyn koktejlem Singapore Sling zaloenm na ginu, tench a ananasu. ei si sice v posledn dob oblbili teba Aperol Spritz, ten ale pochz z italskho Tyrolska. Akoli mme skvl barmany i spoustu npaditch bar, dn koktejl nememe oznait za nrodn.

“Nezle na tom, jestli pjde osladk nebo hokdrink, krtk i dlouh. Ml by vak bt historicky znm ajeho zklad by mla tvoit typick esk lihovina dostupn v bnm tuzemskm baru,” sdlil Gourmetguruovi lenodborn rady CBA Miroslav ernk.Barmani mohou erpat z nrodn minulosti a jej stopyideln inovovat podlesouasnch trend.Zjemci mohou sv nvrhy poslat na e-mail cernik@cbanet.cz. Vtzn koktejl zstupci CBA vyberou na vron konferenci asociace, kter probhne posledn dubnov vkend v Brn.

Pot co jejschvl rovn delegti podzimnho kongresu Mezinrodn barmansk asociacev Kodani, piad jej k listin oficilnch drink IBA. Gourmetguru u se t, a bude vsledek na svt!

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.