zápisky protivného hosta: ostravská maryčka si zakládá na kávové kultuře. podnik vznikl z bývalé hor

Z prvorepublikovKavrny Danielv centru Ostravyse Gourmetguru pesunul na vchodn okraj msta, na zem nrodn kulturn pamtky Doln oblast Vtkovice. Ta v poslednch letech znan ov. V bvalch prmyslovch objektech se rozvjej vdeck centra, umleck ateliry i kavrny – jako Maryka v kreativn sti Provoz Hlubina, kterletosv ervenci oslav druh narozeniny.

Do bval hornick dlny, kde kavrna sdl, Gourmetguru zavtal na doporuen mstnch. Podal o ledovou kvu. “Pmo frapp v nabdce nemme, ale experiment se nebojme a urit nco vymyslme,” ubezpeil Gourmetgurua majitel kavrny Petr Polk. Vzpt pinesl vlastn variaci ledov kvy – na mlnku se tady zabydlela brazilsk zrna z mal ostravsk prarny Coffee Culture. Kva chutnala sladce a byl v n patrn ndech karamelu a ok.

Maryka pr jako prvn v Ostrav pipravovala RAW dorty. V nabdce se objevuj i vegansk recepty, Gourmetguru si dal domc itn kvskov chlb s pomaznkou s majornkou pipravenou na restovan alotce. “asto pichzme s vlastnmi zkusky a kvovmi npoji.Dky tomu pesn vm, pro je receptura konkrtnho npoje nebo pamlsku takov, jak je, a umm ji obhjit,” pokrauje Polk.Gourmetguru si zpotku myslel, e jmno podnik zskalpodle hrdinky znm bsn Petra Bezrue. Je to ale pln jinak. “Kavrnu jsem pojmenoval podle mstnho hornka, starho pana Maryky. Ten ml zlibu ve vbrov kv, a kdy li chlapi po icht na pivo, on si zsadn dval espresso. Jeho ve dola tak daleko, e si na Hlubin otevel vlastn podnik a vydlv mu to tak skvle, e u frat nemus,” vysvtlil Gourmetguruovi Petr Polk.

V Dolnch Vtkovicch se odehrv spousta hudebnch i jinch kulturnch akc a promt zde tak mstn kino Cineport. Dky tomu host i kavrna Maryka rzn typy nvtvnk. “U jsme tu mli i kesanskou mi,” uzavr Polk.

Zatkem kvtna se v Maryce konnrodn finle soute Coffee in Good Spirits. Sjedou se sem barist z cel esk republiky, aby soutili se svmi alkoholickmi koktejly na bzi kvy. A to si Gourmetguru nenech ujt.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

zápisky protivného hosta: v ostravské kavárně daniel se čas zastavil za první republiky

O ostravsk bytov Kavrn Daniel Gourmetguru tu a tam slchal naden vyprvn. Kdy ho proto cesty zavedly do moravskoslezsk metropole, vydal se podnik v sti Moravsk Ostrava hledat. Nachzet se ml v okol tramvajov zastvky Dl Jindich, pojmenovan podle bvalhoernouhelnho hlubinnho dolu.

Gourmetguru chvli bloudil, ne objevil nenpadn vchod do starho bytovho domu.Kdy ale pot vystoupal do druhho patra, ocitl se v pjemn bytov kavrn, kter atmosfrou i vzezenm odpovdala 30. letm minulho stolet. Zahaloval ji jemn kou z cigaret a doutnk. Gourmetguru proel okolo usmvav obsluhy za barovm pultem v pedsni a usadil se do pohodlnho gaue v dobovm stylu.V nabdce Gourmetgurua oslovily dv speciality: Triga, vydatn trojkombinace kvy, medovnku a sklenky dusu, a Domc tst v podob kvy a jablenho kole. V obou ppadech si nvtvnk me vybrat mezi klasickm espresem a velkm hrnkem caf au lait, kvy s bohatou mlnou pnou a skoicovm cukrem navrch. Gourmetguru zvolil Trigu a ochutnal vten bezlepkov medovnk.

Kavrnu ped bezmla osmncti lety zaloili spolenci Daniel Skeil a Daniel Lachovsk, roku 1999 pidali jet sousedn Dunbar jako rozen dennho podniku. V Dunbaru hostm nabzej Sabat, litrov dbn jakhokoliv oblbenho drinku. “Dohromady jsou bar a kavrna jeden celek, jako jin a jang,” vysvtlil Daniel Skeil.

Z Ostravy Gourmetguru odjdl s nkolika gastrozitky. Kam se jet vydal? To se dozvte v dalch zpiscch.

Mte njak erstv gastrodrby? Zaili jste vrestauracch nco zajmavho? Dejte mi vdt: gourmetguru@ihned.cz.

jeseter se zelím a olomoučtí šneci. ochutnali jsme nové hravé menu v trojské salabce

Ambicizn restaurace usazen vndhernm prosted trojskch vinic pedstavila po loskm krtkm gastronomickm bezvld nov menu zkuenho fkuchae Petra Kunce. A sklz potlesk na oteven scn.

Zkuen fkucha, kter psobil dlouh roky vprestinch michelinskch restauracch na britskch ostrovech, je znm svou kreativn pojatou kuchyn sdrazem na lokln a sezonn suroviny. A sv filozofie se dr tak vSalabce, jej tm poslil loni vlt.


I mezi dezerty se skrv pekvapen, a sice krupicov kae ve form pny, kter doprovod karamelizovan bann a lesn ovoce.

neci z Olomouce

Po pr mscch “zkuebnho” provozu pipravil na konec bezna fungl nov menu, vnm se sna vyut tradin esk suroviny prezentovan vmodern, fine diningov podob ozdobenlehkmi triky molekulrn kuchyn.

Zpedkrm stoj za zmnku “tatark” z uzenho sumce, kterho si fkucha sm ud vmstn udrn a servruje ho vkombinaci sjablky a nskm zelm, dky emu pevauj jemn a sv tny. Jet lpe chutnaj neci zolomouck farmy, jejich kehk a lahodn maso doprovz kroupov rizoto skoenovou zeleninou a lanovou pnou.
Jeseter, erven zel, sladk brambory, polenta a hum bisque

jarvis_58c96b5e498e5bf83cadb9fb.jpeg

Krupicov kae, bann, ananas, okolda, lesn ovoce

jarvis_58c96b5e498e5bf83cadb9ff.jpeg

neci, kroupy, petrel, mrkev, erven epa, lan, pecorino

Jeseter se zelm

Ponkud odvnj kombinaci pedstavuje jeseter podvan skyselm ervenm zelm a hum omkou, ale i vtomto ppad jemnmu masu jesetera ze sdek vDobichovicch slu lehce nakysl i vrazn ryb tny obou doprovod.

Jednoznanm vrcholem novho menu je hovz ebro marinovan vdomc barbecue omce a pipravovan dvanct hodin ve vakuu, podv se scibulovou drobenkou a lahodnm peenm topinamburem, snm krsn souzn kehk a avnat hovz maso. Kulinrn zitky umocn pjemn rustikln atmosfra a od jara zane fungovat tak prostorn terasa se skvostnm vhledem na okoln vinice a Prahu.

Sto diamant

Velkou vhodou restaurace Salabka je servrovn vlastnch vn ze stejnojmennho vinastv sprodukc zhruba 10 tisc lahv, o kter se star mlad vina Tom Osika. Samotn vinice m tyi a pl hektaru a jej chloubu pedstavuj star stromky rvy Ryzlinku rnskho zpoloviny minulho stolet.

Jednotliv vna maj francouzsk nzvy, teba La Coquinne (100% Chardonnay sharmonickou chut vhodn kplodm moe) i La Muse, tedy Rulandsk bl selegantn chut, kter zrlo nkolik msc vdubovch sudech. Velmi poveden je tak mstn sekt Le Diamant 2007, kter zvtzil v degustaci sekt Wine & Degustation a jeho zbv jen poslednch nkolik set lahv.

Podvejte se, jak v restauraci Salabka pipravuj neky s kroupovm rizotem:

Luxusn pedkrm podle fkuchae. Pipravte si neky s kroupovm rizotem

fkucha Petr Kunc z restaurace Salabka nm pipravil pedkrm z jejich menu. neci s kroupovm rizotem, petrelovm pyr a lanovou espumou.

Rozhovor sfkuchaem: Petr Kunc

Bez eho se vkuchyni neobejdete a pro?

Bez eho se opravdu vkuchyni neobejdu? Zcela jist bez svho tmu, a to od A do Z. Suroviny se mn, pstroje vyvjej, ale dobr tm je stle stejn dleit.


Salabka

K Bohnicm 2
Praha 7
Troja
www.salabka.cz

Sjakou surovinou i ingredienc nejradji pracujete? A pro?

Se vemi ingrediencemi a surovinami pracuji rd, ke vem mm stejn respekt. Dleit je pro m kvalita a erstvost, vdy sohledem na sezonu. Nemyslm si, e je sprvn upednostovat jen nkter znich.

Do kter esk restaurace byste vzal sv ptele a co byste jim doporuil ochutnat?

Sv ptele bych rozhodn vzal na Farmu Kok. Kad nvtva je mimodnm a nepopsatelnm zitkem na dlouhou dobu a zrove nvratem do dtskch let. Jen obtn mohu vybrat a doporuit pouze jedno jdlo, podle m stoj za ochutnn kad znich.