jeseter se zelím a olomoučtí šneci. ochutnali jsme nové hravé menu v trojské salabce

Ambicizn restaurace usazen vndhernm prosted trojskch vinic pedstavila po loskm krtkm gastronomickm bezvld nov menu zkuenho fkuchae Petra Kunce. A sklz potlesk na oteven scn.

Zkuen fkucha, kter psobil dlouh roky vprestinch michelinskch restauracch na britskch ostrovech, je znm svou kreativn pojatou kuchyn sdrazem na lokln a sezonn suroviny. A sv filozofie se dr tak vSalabce, jej tm poslil loni vlt.


I mezi dezerty se skrv pekvapen, a sice krupicov kae ve form pny, kter doprovod karamelizovan bann a lesn ovoce.

neci z Olomouce

Po pr mscch “zkuebnho” provozu pipravil na konec bezna fungl nov menu, vnm se sna vyut tradin esk suroviny prezentovan vmodern, fine diningov podob ozdobenlehkmi triky molekulrn kuchyn.

Zpedkrm stoj za zmnku “tatark” z uzenho sumce, kterho si fkucha sm ud vmstn udrn a servruje ho vkombinaci sjablky a nskm zelm, dky emu pevauj jemn a sv tny. Jet lpe chutnaj neci zolomouck farmy, jejich kehk a lahodn maso doprovz kroupov rizoto skoenovou zeleninou a lanovou pnou.
Jeseter, erven zel, sladk brambory, polenta a hum bisque

jarvis_58c96b5e498e5bf83cadb9fb.jpeg

Krupicov kae, bann, ananas, okolda, lesn ovoce

jarvis_58c96b5e498e5bf83cadb9ff.jpeg

neci, kroupy, petrel, mrkev, erven epa, lan, pecorino

Jeseter se zelm

Ponkud odvnj kombinaci pedstavuje jeseter podvan skyselm ervenm zelm a hum omkou, ale i vtomto ppad jemnmu masu jesetera ze sdek vDobichovicch slu lehce nakysl i vrazn ryb tny obou doprovod.

Jednoznanm vrcholem novho menu je hovz ebro marinovan vdomc barbecue omce a pipravovan dvanct hodin ve vakuu, podv se scibulovou drobenkou a lahodnm peenm topinamburem, snm krsn souzn kehk a avnat hovz maso. Kulinrn zitky umocn pjemn rustikln atmosfra a od jara zane fungovat tak prostorn terasa se skvostnm vhledem na okoln vinice a Prahu.

Sto diamant

Velkou vhodou restaurace Salabka je servrovn vlastnch vn ze stejnojmennho vinastv sprodukc zhruba 10 tisc lahv, o kter se star mlad vina Tom Osika. Samotn vinice m tyi a pl hektaru a jej chloubu pedstavuj star stromky rvy Ryzlinku rnskho zpoloviny minulho stolet.

Jednotliv vna maj francouzsk nzvy, teba La Coquinne (100% Chardonnay sharmonickou chut vhodn kplodm moe) i La Muse, tedy Rulandsk bl selegantn chut, kter zrlo nkolik msc vdubovch sudech. Velmi poveden je tak mstn sekt Le Diamant 2007, kter zvtzil v degustaci sekt Wine & Degustation a jeho zbv jen poslednch nkolik set lahv.

Podvejte se, jak v restauraci Salabka pipravuj neky s kroupovm rizotem:

Luxusn pedkrm podle fkuchae. Pipravte si neky s kroupovm rizotem

fkucha Petr Kunc z restaurace Salabka nm pipravil pedkrm z jejich menu. neci s kroupovm rizotem, petrelovm pyr a lanovou espumou.

Rozhovor sfkuchaem: Petr Kunc

Bez eho se vkuchyni neobejdete a pro?

Bez eho se opravdu vkuchyni neobejdu? Zcela jist bez svho tmu, a to od A do Z. Suroviny se mn, pstroje vyvjej, ale dobr tm je stle stejn dleit.


Salabka

K Bohnicm 2
Praha 7
Troja
www.salabka.cz

Sjakou surovinou i ingredienc nejradji pracujete? A pro?

Se vemi ingrediencemi a surovinami pracuji rd, ke vem mm stejn respekt. Dleit je pro m kvalita a erstvost, vdy sohledem na sezonu. Nemyslm si, e je sprvn upednostovat jen nkter znich.

Do kter esk restaurace byste vzal sv ptele a co byste jim doporuil ochutnat?

Sv ptele bych rozhodn vzal na Farmu Kok. Kad nvtva je mimodnm a nepopsatelnm zitkem na dlouhou dobu a zrove nvratem do dtskch let. Jen obtn mohu vybrat a doporuit pouze jedno jdlo, podle m stoj za ochutnn kad znich.

This entry was posted in jídlo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>